Centrum interakcí potravních doplňků s léčivy a nutrigenetiky

Projekt GA ČR - P303/12/G163

Hlavní řešitel: prof. PharmDr. Petr Pávek, PhD.
Farmaceutická fakulta v Hradci Králové,
Univerzita Karlova

Doba řešení 1. 1. 2012 – 31. 12. 2018

Potravní doplňky stravy obsahující farmakodynamicky aktivní látky přírodní povahy jsou čím dál více rozšířené a v povědomí laické i odborné veřejnosti zůstávají jako alternativa klasické farmakoterapie bez nežádoucích nebo vedlejších účinků. Některé doplňky stravy však obsahují vysoké koncentrace silně aktivních látek, látek potencionálně toxických nebo látek s nedostatečně definovanými účinky. Cílem tohoto projektu je studovat interakce vybraných skupin rostlinných látek obsažených v doplňcích stravy s nejdůležitějšími biotransformačními enzymy, transportéry a nukleárními receptory s ohledem na jejich potencionální klinicky významné interakce s léčivy. Druhým cílem je charakterizovat farmakologické a toxikologické vlastnosti vybraných látek přírodního původu a jejich metabolitů a studovat vliv genetické predispozice na kinetiku a nežádoucí účinky těchto látek. Předpokládaným výsledkem tohoto projektu je rozšířit znalosti o některých skupinách látek přírodního původu, eliminovat jejich možné interakce s léčivy a přispět k racionalizaci užívání doplňků stravy.

Základní cíle

Cílem projektu centra excelence je pomocí nejnovějších buněčných a molekulárních metod a na základě komplexního přístupu odhalit nebo vyloučit rizika spojená s užíváním přírodních látek obsažených v rozšířených potravních doplňcích. Pro tento projekt se spojili badatelé 4 fakult dvou univerzit (Farmaceutická a Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy a Lékařská a Přírodovědecká fakulta Palackého Univerzity v Olomouci) a Toxikogenetické oddělení Státního zdravotního ústavu.

 

© 2017 CDDIN - Centre of Excellence, Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové
Akademika Heyrovského 1203, 500 05 Hradec Králové, Česká republika