Výzkumná centra

Centrum interakcí potravních doplňků s léčivy a nutrigenetiky

Projekt na podporu excelence v základním výzkumu (GA ČR - P303/12/G163)
hlavní řešitel: prof. PharmDr. Petr Pávek, Ph.D.

Centrum pro výzkum toxických a protektivních účinků léčiv na kardiovaskulární systém

Univerzitní výzkumné centrum (UNCE 204019/304019/2012)
hlavní řešitel: prof. PharmDr. Tomáš Šimůnek, Ph.D.

Studium léčiv a dalších biologicky aktivních látek perspektivních v prevenci a léčbě závažných civilizačních onemocnění

Univerzitní výzkumné centrum (UNCE 204026/2012)
hlavní řešitel: prof. RNDr. Petr Solich, CSc.

Vytvoření expertního týmu pro pokročilý výzkum v separačních vědách (STARSS)

Registrační číslo projektu: CZ.02.1.01/0.0/0.0/15_003/0000465
Garant projektu: prof. RNDr. Petr Solich, CSc.

© Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, Akademika Heyrovského 1203, 500 05 Hradec Králové, Česká republika
O webu a cookies | Powered by Kentico