Centrum pro výzkum toxických a protektivních účinků léčiv na kardiovaskulární systém

UNCE

 

Univerzitní výzkumné centrum (UNCE 204019/304019/2012)

hlavní řešitel: Prof. PharmDr. Tomáš Šimůnek, Ph.D.

doba řešení: 1. 1. 2012 – 31. 12. 2017

finanční dotace: 18 151 500 Kč

 

Základní cíle výzkumného centra

  1. výzkum molekulárních mechanizmů kardiovaskulární toxicity tradičních i nových biologicky cílených protinádorových léčiv
  2. studium možností ochrany srdce pomocí zavedených i nově syntetizovaných léčiv, včetně analýzy vztahů jejich struktury a farmakodynamiky/farmakokinetiky, ovlivnění protinádorového účinku a moderních způsobů podání
  3. studium vaskulární protekce a vývoj nových léčiv s fotodynamickým účinkem navozujících terapeuticky cílenou vaskulární toxicitu

Hlavní myšlenka tohoto výzkumného centra spočívá v multidisciplinárním přístupu k dané problematice - od racionálního designu a syntézy potenciálních léčiv, přes analýzu účinku v experimentech in vitro a in vivo až po hodnocení toxicity, bezpečnosti a osudu léčiva v organizmu. Výzkumný tým tvoří 20 akademických pracovníků a srovnatelný počet doktorských a magisterských studentů ze 7 pracovišť Farmaceutické a Lékařské fakulty UK v Hradci Králové.

V květnu 2014 byla dosavadní činnost centra v letech 2012-2013 hodnocena stupněm B+ ("výborné centrum směřující k excelenci")

_PTX5269-PS_orez.jpg

Hlavní výzkumné oblasti a jejich koordinátoři

In vitro kardiovaskulární toxikologie - Prof. PharmDr. Tomáš Šimůnek, Ph.D.

In vivo kardiovaskulární toxikologie, molekulární kardiobiologie - Doc. PharmDr. Martin Štěrba, Ph.D.

Syntézy potenciálních kardioprotektiv - Prof. PharmDr. Kateřina Vávrová, Ph.D.

Patologie a farmakologie srdce a cév, morfologické analýzy - Prof. PharmDr. Petr Nachtigal, Ph.D.

In vivo kardiovaskulární toxikologie - Doc. PharmDr. Přemysl Mladěnka, Ph.D.

Farmaceutická analýza a farmakokinetika kardioprotektiv - Doc. PharmDr. Petra Kovaříková, Ph.D.

Fotodynamická terapie cílená na cévy - Doc. PharmDr. Petr Zimčík, Ph.D.

 

© Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, Akademika Heyrovského 1203, 500 05 Hradec Králové, Česká republika
O webu a cookies | Powered by Kentico