Výzkumná skupina compliance a souvisejících aspektů

uvodni-str_logo-skupiny.jpgSkupina je v současné době zaměřena na výzkum compliance v léčbě osteoporózy, diabetu a revmatologických onemocnění. Jsme však otevřeni i dalším oblastem v rámci výzkumu compliance. Plánujeme rozvinout úzkou spolupráci se zahraničními partnery (Visegrádská skupina, střední a východní Evropa, země s podobným systémem zdravotní péče nebo s obdobně výkonnou ekonomikou).

Compliance je rozsah, ve kterém se pacientovo chování (užívání léčiv, dodržování režimových opatření) shoduje s radami zdravotníka nebo s léčebnými standardy. Nízká compliance k léčbě představuje závažný problém medicínský i ekonomický. Celkově přibližně 50 % pacientů nedodržuje léčebný režim a/nebo přeruší léčbu během prvního roku. Osoby s nižší compliance k léčbě jsou vystaveny významně zvýšenému riziku úmrtí, častějším komplikacím onemocnění a mohou mít sníženou kvalitu života. Problematika zahrnuje rovněž compliance zdravotníků k doporučeným postupům a v nejobecnějším kontextu compliance k zásadám poskytování péče lege artis.

Celosvětová terapeutická snaha o maximalizaci prospěchu z léčiv i nefarmakologických postupů a omezené finanční prostředky ve zdravotnictví činí z compliance více než aktuální téma. Multinacionální studie (zatím relativně sporadické a metodicky omezené na výpověď pacientů) ukazují, že v compliance pacientů k léčbě chronických onemocnění existují významné rozdíly mezi populacemi i regiony. Je obtížné identifikovat obecné asociace (pozitivní koreláty compliance mohou v jiném prostředí představovat koreláty negativní). Pro zdravotní a lékovou politiku každé země je tedy důležité provádět svůj vlastní nezávislý výzkum.

Cíl: (1) systematicky rozvíjet výzkum v oblasti compliance k léčbě za účelem maximalizace účinku a minimalizace rizik farmakologických i nefarmakologických léčebných přístupů u vybraných chronických onemocnění a (2) tímto přispět k efektivnímu využívání zdrojů ve zdravotnictví.

© Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, Akademika Heyrovského 1203, 500 05 Hradec Králové, Česká republika
O webu a cookies | Powered by Kentico