Transfer technologií

Laboratoř pro výzkum metabolismu léčiv, lékových interakcí a rezistence

Presentation Pracoviště se zabývá základním i aplikovaným výzkumem v oblasti metabolismu léčiv a dalších xenobiotik na úrovni in vitro (subcelulární frakce, buněčné linie a kultury, tkáňové řezy) a in vivo u zvířat (hlodavci, hospodářská zvířata), parazitických helmintů (nematoda, cestoda a trematoda) a také rostlin.

Další oblastí výzkumné činnosti je studium interakcí potravních doplňků s léčivy a studium lékové rezistence u parazitických helmintů – u obou témat na in vitro a in vivo úrovni. Pracoviště je vybaveno veškerým potřebným vybavením a přístroji, jako například qPCR, LC/MS, Western blotem, laminárním boxem a mnoha dalšími. Na pracovišti je zavedena celá řada metod pro kvantitativní i kvalitativní hodnocení. Současně je k dispozici akreditované vivárium pro práci s malými hlodavci.

Hledáme spolupráci s partnery z oblasti akademické sféry, průmyslu a agronomie se zájmem o výzkum v oblasti farmakologie, biochemie a parazitologie.

Kompletní informace včetně kontaktů najdete ve vizitce.

© Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, Akademika Heyrovského 1203, 500 05 Hradec Králové, Česká republika
O webu a cookies | Powered by Kentico