Research Funding

  • Project No. 850617/2016 of Grant Agency of Charles University. KOŽÁK, J., RABIŠKOVÁ M.: In-vitro testing of drug release from controlled-release parenterals. 2016-2018
     
  • Project No. 322315/2015 of Grant Agency of Charles University. HURYCHOVÁ, H., ŠKLUBALOVÁ, Z., et al: The study of fractal aspects of flowability of particulate matter in pharmaceutical technology. 2015-2017.

  • Projekt TAČR TA01010128: MOŠA, M., ŘEHULA, M., JABO, A., ŠKLUBALOVÁ, Z. Výzkum lyofilizovaných tablet pro alergenové vakcíny. TAČR 2011-2015

  • Projekt FRVŠ 1414/2013/A/a:  ŠKLUBALOVÁ, Z., MUŽÍKOVÁ, J., ŠNEJDROVÁ, E., ŘEHULA, M.: Modernizace a dovybavení laboratoří pro praktickou výuku předmětu farmaceutická technologie. (hlavní řešitel). MŠMT 2013

  • Výzkumný záměr 0021620822 MSM: KARLÍČEK, R. et al: „Výzkum nových lékových struktur“ Farmaceuticko-technologická část projektu. (spoluřešitelé). MŠMT 2005-2011.

  • Projekt FAFIS
  • Projekt EFS: Zvýšení kvality vzdělávání na UK a jeho relevance pro potřeby trhu práce
  • Projekt IRP: Mužíková et al  Vybrané metody FT

© Charles University, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové, Akademika Heyrovského 1203, 500 05 Hradec Králové, Czech Republic
Website information | Powered by Kentico