OEMONOM

Open access Educational Materials on Naturally Occurring Molecules

Cíl

OEMONOMProjekt „Látky přírodního původu, jejich zdroje, biologické účinky a použití – volně přístupné výukové materiály (Open access Educational Materials on Naturally Occurring Molecules – sources, biological activity and use (OEMONOM)) se zaměřuje na přípravu srozumitelných, snadno a volně (bez poplatku) dostupných materiálů pro odborníky, studenty biomedicínských oborů i laiky ve vztahu k účinkům přírodních látek na lidské zdraví.

Projekt vznikl na základě spolupráce 8 evropských univerzit a bude k dispozici v angličtině a všech 7 úředních jazycích zúčastněných univerzit (čeština, francouzština, němčina, maďarština, italština, portugalština, slovenština a slovinština).

Příprava materiálů bude probíhat společným dialogem zapojením odborníků z různých oblastí (farmakologie, farmakognozie, toxikologie, mikrobiologie, analytická chemie a e-learning).

Obecné informace

Přírodní sloučeniny vždy přitahovaly pozornost vzhledem k jejich potenciálním účinkům na lidské zdraví. Jejich použití je rozšířené a nadále stoupá kvůli mylné představě, že jsou vždy lepší a bezpečnější než tradiční léky. Připravované materiály proto budou vždy zdůrazňovat pozitivní i negativní aspekty přírodních látek, které se používají v případě několika běžných indikací (infekce, menopauza a gynekologické problémy, benigní hyperplazie prostaty, kašel, kardiovaskulární onemocnění, poruchy CNS, kožní problémy a gastrointestinální poruchy). Do projektu jsou také zařazeny vitaminy a sympatomimetika. Speciální materiály se také budou věnovat interakci preparátů obsahující přírodní látky s běžnými léky.


ERASMUS