Reviews

 1. DOLEŽAL, M.; HARTL, J.; GLOSOVÁ, A. Reverzibilní deriváty nesteroidních antiflogistik. Českoslov. Farm., 1992, vol. 41, no. 1, s. 30–34. [ISSN 1210-7816]
 2. DOLEŽAL, M. Pokroky ve vývoji antifungálních léčiv. Česk. Slov. Farm., 2002, vol. 51, no. 5, s. 226–235. [ISSN 1210-7816]
 3. DOLEŽAL, M. Léčiva na bázi pyrazinu. Prakt. Lékárenství, 2005, vol. 1, no. 1, s. 16–17. [ISSN 1801-2434]
 4. JAMPÍLEK, J.; DOLEŽAL, M.; OPLETALOVÁ, V.; HARTL, J. 5-Lipoxygenase, leukotrienes biosynthesis and potential antileukotrienic agents. Curr. Med. Chem., 2006, vol. 13, no. 2, p. 117–129. [ISSN 0929-8673], IF2006 = 5.200
 5. DOLEŽAL, M. Biologicky aktivní pyraziny přírodního a syntetického původu. Chem. Listy, 2006, vol. 100, no. 11, s. 959–966. [ISSN 0009-2770], IF2006 = 0.431
 6. DOLEŽAL, M.; BUCHTA, V. Aktuální pohled na skupinu antimykotik. Prakt. Lékárenství, 2006, vol. 2, no. 1, s. 10–14. [ISSN 1801-2434]
 7. MUSÍLEK, K.; KUČA, K.; JUN, D.; DOLEŽAL, M. Progress in Synthesis of New Acetylcholinesterase Reactivators During the Period 1990-2004. Curr. Org. Chem., 2007, vol. 11, no. 2, p. 228–238. [ISSN 1385-2728], IF2007 = 3.961.
 8. VINŠOVÁ, J.; IMRAMOVSKÝ, A.; JAMPÍLEK, J.; FÉRRIZ-MONREAL, J.; DOLEŽAL, M. Recent advances on isoniazide derivatives. Anti-Infect. Agents Med. Chem., 2008, vol. 7, no. 1, p. 12–31. [ISSN 1871-5214]
 9. BUCHTA, V.; SLEZÁK, R.; ŠPAČEK, J.; KOŠŤÁLOVÁ, M.; VEJSOVÁ, M.; DOLEŽAL, M. Současné možnosti léčby kožních a slizničních mykóz. Klin. Farmakol. Farm., 2008, vol. 22, no. 2, s. 72–75. [ISSN 1212-7973]
 10. DOLEŽAL, M. Sladidla používaná ve farmacii a potravinářství; 1. Přírodní sladidla. Prakt. Lékárenství, 2008, vol. 4, no. 6, s. 306–309. [ISSN 1801-2434]
 11. DOLEŽAL, M. Sladidla používaná ve farmacii a potravinářství; 2. Syntetická sladidla. Prakt. Lékárenství, 2009, vol. 5, no. 1, s. 29–31. [ISSN 1801-2434]
 12. Komlóová, M.; Musílek, K.; Doležal, M.; Gunn-Moore, F.; Kuča, K. Structure-Activity Relationship of Quaternary Acetylcholinesterase Inhibitors - Outlook for Early Myasthenia Gravis Treatment. Curr. Med. Chem., 2010, vol. 17, no. 17, p. 1810–1824. [ISSN 0929-8673], DOI: 10.1016/j.bmcl.2010.01.034, IF2010 = 4.630
 13. DOLEŽAL, M.; Opletalová, V.; Bagi-Krinková, J.; Kučerová-Chlupáčová, M.; Jampílek, J.; Palek, L.; Kešetovičová, D.; Zitko, J. Development of new antituberculous active pyrazines evaluated in co-operation with TAACF program within a period of 15 years. Folia Pharm. Univ. Carol., 2010, vol. 39, no. 1, p. 31–40. [ISSN 1210-9495]
 14. Musílek, K.; Doležal, M.; Kuča, K.; Gunn-Moore, F. Design, evaluation and structure-activity relationship studies of the AChE reactivators against organophosphorus pesticides. Med. Res. Rev., 2011, vol. 31, no. 4, p. 548–575. [ISSN 0198-6325], DOI: 10.1002/med.20192, IF2010 = 10.228
 15. DOLEŽAL, M.; Kešetovič, D.; Zitko, J. Antimycobacterial evaluation of pyrazinecarboxylic acid derivatives. Curr. Pharm. Design, 2011, vol. 17, no. 32, p. 3506–3514. [ISSN 1381-6128], DOI: 10.2174/138161211798194477, IF2010 = 4.774
 16. DOLEŽAL, M. Přehled H1 antihistaminik určených nejen pro sezónní pylovou alergii. Prakt. Lékáren., 2012, vol. 8, no. 2, s. 30–35. [ISSN 1801-2434]
 17. DOLEŽAL, M. Perspektivy ve skupině návykových látek. Prakt. Lékáren., 2012, vol. 8, no. 4, s. 170–174. [ISSN 1801-2434]
 18. DOLEŽAL, M.; ZITKO, J. Pyrazines Derivatives: a patent review (June 2012-present). Exp. Opin. Ther. Pat., 2015, vol. 25, no. 1, p. 33-47. [ISSN 1354-3776], IF2013 = 3.530
 19. HROCH, L.; AITKEN, L.; BENEK, O.; DOLEŽAL, M.; KUČA, K.; GUNN-MOORE, F.; MUSÍLEK, K. Benzothiazoles - Scaffold of Interest for CNS Targeted Drugs. Curr. Med. Chem., 2015, vol. 22, no. 6, p. 730-747. [ISSN 0929-8673], IF2013 = 3.715
 20. HOLAS, O.; ONDREJČEK, P.; DOLEŽAL, M. Recent progress in discovery of novel Mycobacterium tuberculosis enoyl-ACP reductase inhibitors. J. Enzym. Inhib. Med. Chem., 2015, vol. 29, in press. [ISSN 1475-6366], IF2013 = 2.383
 21. ZITKO, J.; DOLEŽAL, M. Indole-carboxamide derivatives: a patent evaluation of WO2015036412A1. Exp. Opin. Ther. Pat., 2015, vol. 25, p. 1487–1494. [ISSN 1354-3776]. IF2014 = 4.297. doi: 10.1517/13543776.2015.1101066
 22. ZITKO, J.; DOLEŽAL, M. Enoyl acyl carrier protein reductase inhibitors: an updated patent review (2011 – 2015). Exp. Opin. Ther. Pat., 2016. Epub ahead of print.  [ISSN 1354-3776 (Print)], [ISSN 1744-7674 (Online)]. IF2015: 4.626. doi: 10.1080/13543776.2016.1211112.
 23. ZITKO, J.; DOLEŽAL, M. Old Drugs and New Targets as an Outlook for the Treatment of Tuberculosis. Curr. Med. Chem., 2018. E-pub ahead of print. [ISSN 1875-533X], IF2016: 3.249, doi: 10.2174/0929867324666170920154325

© Charles University, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové, Akademika Heyrovského 1203, 500 05 Hradec Králové, Czech Republic
Website information | Powered by Kentico