Current research funding

  • Matematické modelování dynamiky exprese genů regulovaných nukleárními receptory v hepatocytárních sféroidech. PRIMUS project PRIMUS/22/MED/017 (from 2022 to 2025). PI: Mgr. Veronika Bernhauerová, Ph.D.

  • Výpočet NMR spin-spinových interakčních konstant pro vnitřně neuspořádané proteiny: potenciální nástroj pro usnadnění experimentálních NMR studií. GAUK project 344321 (from 2020 to 2022). PI: Mgr. Amina Gaffour.

© Charles University, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové, Akademika Heyrovského 1203, 500 05 Hradec Králové, Czech Republic
Website information | Powered by Kentico