Prof. PharmDr. Přemysl Mladěnka, Ph.D.

Vzdělání

 • 2020 Prof., Univerzita Karlova, obor: Humánní a veterinární farmakologie 
 • 2014 doc., Univerzita Karlova v Praze, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, obor: Humánní a veterinární farmakologie
 • 2008 Ph.D., Univerzita Karlova v Praze, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, studijní program: Farmacie, obor: Farmakologie a toxikologie
 • 2003 Mgr., Univerzita Karlova v Praze, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, studijní program: Farmacie
 • 1998 maturita, Gymnázium Petra Bezruče ve Frýdku-Místku

Zaměstnání

 • Od r. 2006 Univerzita Karlova v Praze, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, Katedra farmakologie a toxikologie

Ocenění

 • 2009 Cena ministryně školství, mládeže a tělovýchovy pro vynikající studenty a absolventy studia ve studijním programu
 • 2009 Fakultní medaile Farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy
 • 2011 Cena mladého vědce institutu Danone za nejlepší práci v oboru výživy
 • 2012 Medaile statutárního města Hradce Králové
 • 2014 vybrán pro 64. Setkání s nositeli Nobelovy ceny v Lindau (the 64th Lindau Nobel Laureate Meeting)
 • 2014 posterová cena za mimořádný vědecký výsledek v oblasti výzkumu volných radikálů získaná na setkání evropské sekce Společnosti pro výzkum volných radikálů (Society for Free Radical Research - Europe)
 • 2019 Cena Arnošta z Pardubic za vynikající počin ve vzdělávací činnosti na Univerzitě Karlově

Odborné stáže

 • 2004 výzkumný pobyt na Katedře farmakologie přírodních látek a všeobecné fyziologie Univerzity „La Sapienza“ v Římě (5 měsíců)
 • 2002 - 2003 diplomová práce vypracována na Katedře farmakologie přírodních látek a všeobecné fyziologie Univerzity „La Sapienza“ v Římě (5 měsíců)

Členství v odborných a profesních společnostech, komisích grantových agentur

 • od r. 2007 člen International Society for Heart Research
 • od r. 2009 člen International BioIron Society
 • od r. 2018 člen odborného panelu P02 - Choroby oběhové soustavy Agentury pro zdravotnický výzkum ČR

Členství v oborových/vědeckých radách

 • od r. 2014 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové - Farmakologie a toxikologie
 • od r. 2014 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové - Klinická a sociální farmacie
 • 2014-2019 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové - Farmakognosie a toxikologie přírodních látek
 • 2017-2023 Univerzita Komenského v Bratislavě, Farmaceutická fakulta - Farmakognózia
 • od r. 2022 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové - vědecká rada
 • od r. 2022 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové - Farmakognosie a nutraceutika
 • od r.2023 Univerzita Komenského v Bratislavě, Farmaceutická fakulta - Farmakognózia

Členství v redakčních radách recenzovaných časopisů

Obhájené kvalifikační práce v roli školitele 

 • dizertační práce     10  (6x hlavní školitel a 2x školitel specialista)
 • diplomové práce   61 
 • bakalářské práce    4
 • rigorózní práce      17

Publikační aktivita

 • v současné době autor 107 recenzovaných publikací (103 s IF, souhrnný IF 407, průměrný IF u impaktovaných publikací 4,0)

 • orcid No.: 0000-0002-6076-6900

 • Scopus Author ID: 12244999600

 • reseacher ID: S-5929-2017

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

< 2008

© Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, Akademika Heyrovského 1203, 500 03 Hradec Králové, Česká republika
O webu a cookies | Powered by Kentico