Assoc. Prof. PharmDr. Jitka Mužíková, Ph.D.

     Contact Information
    
Charles University, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové
     Heyrovského 1203, 50005 Hradec Králové, Czech Republic

     E-mail: muzikova@faf.cuni.cz
     Tel.: +420 495 067 326

     ORCID ID: 0000-0002-1082-448X
     Researcher ID: S-6260-2017
     Scopus Author ID: 6602163290

Teaching activities

Research interests

  • Direct compression of tablets
  • Co-processed excipients in direct compression of tablets
  • Matrix tablets for  prolonged drug release
  • Evaluation of tablets using pharmacopoeial methods

Examples of publications

Mužíková J., Novotná A., Bartoš M. A study of the combination  of microcrystalline cellulose and mannitol in a co-processed dry binder and  in a physical mixture for the use in orally disintegrating tablets. Acta Pol.  Pharm.2019, 76, 2, 355-365.

Mužíková J., Komersová A., Lochař V., Vildová L, Vošoustová B., Bartoš M.: Comparative evaluation of the use of dry binders in a physical mixture or as a coprocessed dry binder in matrix tablets with extended drug release. Acta Pharm. 2018, 68, 3, 295-311.

Mužíková J., Srbová A., Svačinová P.: A study of a novel coprocessed dry binder composed of α-lactose monohydrate, microcrystalline cellulose and corn starch. Pharm. Dev Technol. 2017, 22, 8, 964 – 971.

Mužíková J., Holubová K., Komersová A., Lochař  V: A study of dual matrix tablets containing hypromellose of different viscosity degree and glyceryl dibehenate. Acta Pol. 2016, 73, 2, 461-468.

Mužíková J., Louženská M., Pekárek T.: A study of compression process and properties of tablets with microcrystalline cellulose and colloidal silicon dioxide. Acta Pol 2016, 73, 5, 1259-1265.

Alena Komersová, Václav Lochař, Kateřina Myslíková, Jitka Mužíková, Martin Bartoš:  Formulation and dissolution kinetics study of hydrophilic matrix tablets with tramadol hydrochloride and different co-processed dry binders, Eur J Pharm Sci 2016, 95, 36-45.

Mužíková J., Kubíčková A.: A Study of Compressibility of Directly Compressible Tableting Materials Containing Tramadol Hydrochloride. Acta Pharm 2016, 66, 3, 433-441.

Mužíková J., Muchová S., Komersová A., Lochař V.: Compressibility of tableting materials and properties of tablets with glyceryl behenate. Acta Pharm. 2015, 65, 1, 91-98.

Mužíková J., Neprašová M.: Studium přímo lisovatelných tabletovin a tablet s dvěma typy Carbopol® polymeru. Chem. Listy 2014, 108, 3, 237-241.

Mužíková J., Hávová Š, Ondrejček P., Komersová A., Lochař V.: A study of tablets with a co-processed dry binder containing hypromellose and α-lactose monohydrate. J. Drug Del. Sci. Tech. 2014, 24, 1, 100-104.

Mužíková J., Vyhlídalová B., Pekárek T.: A study of micronized poloxamers as lubricants in direct compression of tablets. Acta Poloniae Pharmaceutica – Drug Research 2013, 70, 6, 1087-1096.

Mužíková J., Šináglová P.: Comparison of properties of tablets and energy profile of compaction of two spray-dried lactoses. Acta Poloniae Pharmaceutica – Drug Research 2013, 70, 1, 129-135.

Mužíková J., Holubová K.: Nová směsná suchá pojiva na bázi laktosy v přímém lisování tablet. Chem. Listy 2013, 107, 1, 66-70.

Mužíková, J. et al: Aglomerovaný monohydrát α-laktosy a bezvodá β-laktosa v přímém lisování tablet. Chem. Listy 2012, 106, 1, 36-40.

Mužíková J., Eimerová I.: A study of the compaction proces and the properties of tablets made of a new co-processed starch excipient.  Drug Dev. Ind. Pharm. 2011,37, 5, 576-582.

Mužíková J., Nováková P.: A study of the properties of compacts from silicified microcrystalline celluloses.  Drug Dev. Ind. Pharm. 2007, 33, 7, 775-781.

© Charles University, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové, Akademika Heyrovského 1203, 500 03 Hradec Králové, Czech Republic
Website information | Powered by Kentico