Assoc. Prof. PharmDr. Jana Pourová, Ph.D.

 • Department of Pharmacology and Toxicology
 • Research group of Cardiovascular and Respiratory Pharmacology and Toxicology
 • E-mail: jana.pourova@faf.cuni.cz

Education

 • 2021 Associate Professor (Pharmacology and Toxicology), Charles University, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové
 • 1999 Ph.D. (Pharmacology), Charles University in Prague, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové
 • 1995 MSc. (Pharmacy), Charles University in Prague, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové

Employment

 • since 1995: lecturer in Pharmacology, Charles University in Prague, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové
 • since 2000: senior lecturer in Pharmacology, Charles University in Prague, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové

Research fellowship

 • 1996 Department of Pathophysiology, Jessenius Faculty of Medicine, Comenius University, Martin, Slovakia, 3 months
 • 1999 Department of Pharmacology, Faculty of Medicine, Universidad de Valencia, Spain, 4 months
 • 1999-2000 National Institute of Respiratory Diseases, National Autonomous University of Mexico UNAM, Mexico, 10 months
 • 2002-2003 Department of Pharmacology, Faculty of Medicine, Universidad de Valencia, Spain, 12 months
 • 2005 Department of Pharmacology, Faculty of Medicine, Universidad de Valencia, Spain, 7 months

Professional memberships

 • Czech Medical Association of J.E. Purkyně

Publications

Tatár M, Péč M, Karcolová D, Suchánková J, Višňovský P: Bronchiálna reaktivita a citlivosť kašľového reflexu u morčiat exponovaných oxidu siričitému. Stud Pneumol Phtiseol 1996; 56 (3): 272-273

Višňovský P, Suchánková J, Štyrandová M: Kyslíkové radikály v mechanismoch poškodenia pľúc vyvolaného polutantmi ovzdušia. Bratisl Lek Listy 1997; 98 (10): 523-526

Suchánková J, Geršl V, Fiala Z, Mazurová Y, Palička V, Vávrová J, Voglová J, Višňovský P: Vliv akutní expozice SO2 na biochemické, hematologické a histologické parametry u morčat. Hygiena 1998; 43 (1): 3-7

Suchánková J, Geršl V, Fiala  Z, Mazurová Y, Palička V, Vávrová  J, Voglová J, Višňovský  P: Vliv akutní expozice SO2 na neinvazivní srdeční parametry u morčat. Hygiena 1998; 43 (2): 72-76

Suchánková J, Geršl V, Fiala Z, Mazurová Y, Palička V, Vávrová J, Voglová  J, Višňovský  P: The effects of subchronical exposure to SO2 on biochemical and hematological parameters in guinea pigs. Acta Medica (Hradec Králové) 1998; 40: 95-97

Suchánková J, Geršl V, Fiala Z, Višňovský P. Účinky subchronické expozice SO2 na neinvazivní srdeční parametry u morčat. Hygiena 1999; 1: 3-7

Pons R, Santamaría P, Suchánková J,  Cortijo J, Morcillo EJ. Effects of inhaled glaucine on pulmonary responses to antigen in sensitized guinea pigs. Eur J Pharmacol 2000; 397(1): 187-195

Blesa S, Cortijo J, Mata M, Serrano A, Closa D, Santangelo F, Estrela JM, Suchankova J, Morcillo EJ. Oral N-acetylcysteine attenuates the rat pulmonary inflammatory response to antigen. Eur Respir J 2003; 21(3):394-400.

Suchankova J, Mata M, Cortijo J, Morcillo EJ. Effects of bemiparin on airway responses to antigen in sensitized Brown-Norway rats. Eur J Pharmacol 2005; 507 (1-3): 261-71

Suchankova J, Voprsalova M, Kottova M, Semecky V, Visnovsky P. Effects of oral alpha-tocopherol on lung response in rat model of allergic asthma. Respirology 2006; 11(4): 414-21

Kottova M, Pourova J, Voprsalova M. Oxidační stres a jeho role v respiračních onemocněních. Česka Slov Farm 2007; 56, 215-19

Kottová M, Vopršalová M, Pourová J. Farmakoterapie asthma bronchiale. Praktické lékárenství 2008; 4(3):116-21

Pourova J, Kottova M, Voprsalova M, Pour M. Reactive oxygen and nitrogen species in normal physiological processes. Acta Physiol (Oxf) 2010; 198(1): 15-35

Spulak M, Novak Z, Palat K, Kunes K, Pourova J, Pour M. The unambiguous synthesis and NMR assignment of 4-alkoxy and 3-alkylquinazolines. Tetrahedron 2013; 69 (6): 1705-1711 

Spulak M, Pourova J, Voprsalova M, Mikušek J, Kunes J, Vacek J, Ghavre M, Gathergood N, Pour M. et al. Novel bronchodilatory quinazolines and quinoxalines: Synthesis and biological evaluation. Eur J Med Chem 2014; 74: 65-72

Najmanová I, Pourová J, Vopršalová M, Pilařová V, Semecký V, Nováková L & Mladěnka P. The flavonoid metabolite 3-(3-hydroxyphenyl)propionic acid formed by human microflora decreases arterial blood pressure in rat. Mol Nut Food Chem 2016;60(5):981-91   /IF2014=4.6/

Mladěnka P, Applová L, Patočka J, Costa VM, Remiao F, Pourová J, Mladěnka A, Karlíčková J, Jahodář L, Vopršalová M, Varner KJ & Štěrba M. TOX-OER and CARDIOTOX Hradec Králové researchers and collaborators. Comprehensive review of cardiovascular toxicity of drugs and related agents. Med Res Rev 2018;38(4):1332-1403 /IF2016=8.8/

Porcu EP, Cossu M, Rassu G, Giunchedi P, Cerri G, Pourová JNajmanová I, Migkos T, Pilařová V, Nováková L,  Mladěnka P  & Gavini E. Aqueous injection of quercetin: an approach for confirmation of its direct in vivo cardiovascular effects. Int J Pharmaceut 2018;541(1-2):224-233/IF2016=3.6/

Pourová J, Najmanová I, Vopršalová M, Migkos T, Pilařová V, Applová L, Nováková L & Mladěnka P. Two flavonoid metabolites, 3,4-dihydroxyphenylacetic acid and 4-methylcatechol, relax arteries ex vivo and decrease blood pressure in vivo. Vasc Pharmacol 2019; 111: 36-43 /IF2017=3.6/

Najmanová I, Pourová J & Mladěnka P. Mixture of phenolic metabolites of quercetin can decrease elevated blood pressure of spontaneously hypertensive rats even in low doses. Nutrients 2020;12(1): 213 /IF2018=4.2/  

Pourová J, Applová L, Macáková K, Vopršalová M, Migkos T, Bentanachs R, Biedermann D, Petrásková L, Tvrdý V, Hrubša M, Karlíčková J, Křen V, Valentová K & Mladěnka P. The Effect of Silymarin Flavonolignans and Their Sulfated Conjugates on Platelet Aggregation and Blood Vessels Ex Vivo. Nutrients 2019;11(10): 2286 /IF2018=4.2/  

Migkos T, Pourová J, Vopršalová M, Auger C, Schini-Kerth V & Mladěnka P. Biochanin A, the most potent of 16 isoflavones, induces relaxation of the coronary artery through the calcium channel and cGMP-dependent pathway. Planta Medica 2020; 86(10): 708-716 /IF2018=2.7/

Tvrdý V, Pourová J, Jirkovský E, Křen V, Valentová K, Mladěnka P. Systematic review of pharmacokinetics and potential pharmacokinetic interactions of flavonolignans from silymarin. Med Res Rev 2021;41,2195-2246 /IF2021= 9.3/

Doseděl M, Jirkovský E, Macáková K, Kujovská Krčmová L, Javorská L, Pourová J, Mercolini L, Remião F, Nováková L, Mladěnka P. Vitamin C—Sources, Physiological Role, Kinetics, Deficiency, Use, Toxicity, and Determination. Nutrients 2021;13,615 /IF2021= 4.5/

Kočová Vlčková H, Catapano MC, Mitašík L, Kotland O, Nejmanová  I, Pourová J,  Mladěnka P,  Nováková L. Featuring ultimate sensitivity of high‐resolution LC‐MS analysis of phenolics in rat plasma. J Sep Sci 2021;44(9):1893-1903 /IF2021=2.9/

Dias P, Pourová J, Vopršalová M, Nejmanová I & Mladěnka P. 3-hydroxyphenylacetic acid: a blood pressure-reducing flavonoid metabolite. Nutrients 2022;14,328 /IF2022=5.7/

Sirakanyan SN, Hrubša M, Spinelli D, Dias P, Kartsev V, Carazo A, Hovakimyan AA, Pourová J, Hakobyan EK, Karlíčková J, Parvin S, Fadraersada J, Macáková K, Geronikaki A, Mladěnka P. Synthesis of 3,3-dimethyl-6-oxopyrano[3,4-c] pyridines and their antiplatelet and vasodilatory aktivity. Journal of Pharmacy and Pharmacology 2022;74(6): 887–895  /IF2021= 2.6/

Tvrdý V, DiaS P, Nejmanová I, Carazoa A,  Jirkovský E, Pourová J,  Fadraersada J, Moravcová M, Peterlin Mašič L,  Sollner Dolenc M,  Mladěnka P. The effects of bisphenols on the cardiovascular system ex vivo and in vivo. Chemosphere 2023 February; 313: 137565. /IF2023=8.9/ https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0045653522040589

Pourová J, Dias P, Pour M, Bittner Fialová S, Czigle S, Nagy M, Tóth J, Balázs V L, Horváth A, Csikós E, Farkas A, Horváth G, Mladěnka P. Proposed mechanisms of action of herbal drugs and their biologically active constituents in the treatment of coughs: overview. PeerJ 11:e16096. /IF2023=3.1/ https://peerj.com/articles/16096

Mrštná K, Matoušová K, Kujovská Krčmová L, Carazo A, Pourová J, Mladenka P, Matysová L,  Švec F. Analysis of vitamin K1 and major K2 variants in rat/human serum and lipoprotein fractions by a rapid, simple, and sensitive UHPLC-MS/MS method. J Chromatogr A. 2023 Nov 29;1714:464548. /IF2023=4.6/ https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/38043166/

 

Textbooks

Višňovský P. a kol. Základy vědecké práce ve farmacii a medicíně. Nakladatelství Karolinum, 2001

Fendrich Z. a kol. Farmakologie pro farmaceuty I. Nakladatelství Karolinum, 2002

Pourová J. a kol. Farmakologie pro farmaceuty IV. Praha: Univerzita Karlova. Farmaceutická fakulta, 2009

© Charles University, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové, Akademika Heyrovského 1203, 500 03 Hradec Králové, Czech Republic
Website information | Powered by Kentico