Assoc. Prof. PharmDr. Jana Pourová, Ph.D.

 • Department of Pharmacology and Toxicology
 • Research group of Cardiovascular and Respiratory Pharmacology and Toxicology
 • E-mail: jana.pourova@faf.cuni.cz

Education

 • 1999 Ph.D. (Pharmacology), Charles University in Prague, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové
 • 1995 MSc. (Pharmacy), Charles University in Prague, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové

Employment

 • since 1995: lecturer in Pharmacology, Charles University in Prague, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové
 • since 2000: senior lecturer in Pharmacology, Charles University in Prague, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové

Research fellowship

 • 1996 Department of Pathophysiology, Jessenius Faculty of Medicine, Comenius University, Martin, Slovakia, 3 months
 • 1999 Department of Pharmacology, Faculty of Medicine, Universidad de Valencia, Spain, 4 months
 • 1999-2000 National Institute of Respiratory Diseases, National Autonomous University of Mexico UNAM, Mexico, 10 months
 • 2002-2003 Department of Pharmacology, Faculty of Medicine, Universidad de Valencia, Spain, 12 months
 • 2005 Department of Pharmacology, Faculty of Medicine, Universidad de Valencia, Spain, 7 months

Professional memberships

 • Czech Medical Association of J.E. Purkyně

Publications

Tatár M, Péč M, Karcolová D, Suchánková J, Višňovský P: Bronchiálna reaktivita a citlivosť kašľového reflexu u morčiat exponovaných oxidu siričitému. Stud Pneumol Phtiseol 1996; 56 (3): 272-273

Višňovský P, Suchánková J, Štyrandová M: Kyslíkové radikály v mechanismoch poškodenia pľúc vyvolaného polutantmi ovzdušia. Bratisl Lek Listy 1997; 98 (10): 523-526

Suchánková J, Geršl V, Fiala Z, Mazurová Y, Palička V, Vávrová J, Voglová J, Višňovský P: Vliv akutní expozice SO2 na biochemické, hematologické a histologické parametry u morčat. Hygiena 1998; 43 (1): 3-7

Suchánková J, Geršl V, Fiala  Z, Mazurová Y, Palička V, Vávrová  J, Voglová J, Višňovský  P: Vliv akutní expozice SO2 na neinvazivní srdeční parametry u morčat. Hygiena 1998; 43 (2): 72-76

Suchánková J, Geršl V, Fiala Z, Mazurová Y, Palička V, Vávrová J, Voglová  J, Višňovský  P: The effects of subchronical exposure to SO2 on biochemical and hematological parameters in guinea pigs. Acta Medica (Hradec Králové) 1998; 40: 95-97

Suchánková J, Geršl V, Fiala Z, Višňovský P. Účinky subchronické expozice SO2 na neinvazivní srdeční parametry u morčat. Hygiena 1999; 1: 3-7

Pons R, Santamaría P, Suchánková J,  Cortijo J, Morcillo EJ. Effects of inhaled glaucine on pulmonary responses to antigen in sensitized guinea pigs. Eur J Pharmacol 2000; 397(1): 187-195

Blesa S, Cortijo J, Mata M, Serrano A, Closa D, Santangelo F, Estrela JM, Suchankova J, Morcillo EJ. Oral N-acetylcysteine attenuates the rat pulmonary inflammatory response to antigen. Eur Respir J 2003; 21(3):394-400.

Suchankova J, Mata M, Cortijo J, Morcillo EJ. Effects of bemiparin on airway responses to antigen in sensitized Brown-Norway rats. Eur J Pharmacol 2005; 507 (1-3): 261-71

Suchankova J, Voprsalova M, Kottova M, Semecky V, Visnovsky P. Effects of oral alpha-tocopherol on lung response in rat model of allergic asthma. Respirology 2006; 11(4): 414-21

Kottova M, Pourova J, Voprsalova M. Oxidační stres a jeho role v respiračních onemocněních. Česka Slov Farm 2007; 56, 215-19

Kottová M, Vopršalová M, Pourová J. Farmakoterapie asthma bronchiale. Praktické lékárenství 2008; 4(3):116-21

Pourova J, Kottova M, Voprsalova M, Pour M. Reactive oxygen and nitrogen species in normal physiological processes. Acta Physiol (Oxf) 2010; 198(1): 15-35

Spulak M, Novak Z, Palat K, Kunes K, Pourova J, Pour M. The unambiguous synthesis and NMR assignment of 4-alkoxy and 3-alkylquinazolines. Tetrahedron 2013; 69 (6): 1705-1711 

Spulak M, Pourova J, Voprsalova M, Mikušek J, Kunes J, Vacek J, Ghavre M, Gathergood N, Pour M. et al. Novel bronchodilatory quinazolines and quinoxalines: Synthesis and biological evaluation. Eur J Med Chem 2014; 74: 65-72

Najmanová I, Pourová J, Vopršalová M, Pilařová V, Semecký V, Nováková L & Mladěnka P. The flavonoid metabolite 3-(3-hydroxyphenyl)propionic acid formed by human microflora decreases arterial blood pressure in rat. Mol Nut Food Chem 2016;60(5):981-91   /IF2014=4.6/

Mladěnka P, Applová L, Patočka J, Costa VM, Remiao F, Pourová J, Mladěnka A, Karlíčková J, Jahodář L, Vopršalová M, Varner KJ & Štěrba M. TOX-OER and CARDIOTOX Hradec Králové researchers and collaborators. Comprehensive review of cardiovascular toxicity of drugs and related agents. Med Res Rev 2018;38(4):1332-1403 /IF2016=8.8/

Porcu EP, Cossu M, Rassu G, Giunchedi P, Cerri G, Pourová JNajmanová I, Migkos T, Pilařová V, Nováková L,  Mladěnka P  & Gavini E. Aqueous injection of quercetin: an approach for confirmation of its direct in vivo cardiovascular effects. Int J Pharmaceut 2018;541(1-2):224-233/IF2016=3.6/

Pourová J, Najmanová I, Vopršalová M, Migkos T, Pilařová V, Applová L, Nováková L & Mladěnka P. Two flavonoid metabolites, 3,4-dihydroxyphenylacetic acid and 4-methylcatechol, relax arteries ex vivo and decrease blood pressure in vivo. Vasc Pharmacol 2019; 111: 36-43 /IF2017=3.6/

Najmanová I, Pourová J & Mladěnka P. Mixture of phenolic metabolites of quercetin can decrease elevated blood pressure of spontaneously hypertensive rats even in low doses. Nutrients 2020;12(1): 213 /IF2018=4.2/  

Pourová J, Applová L, Macáková K, Vopršalová M, Migkos T, Bentanachs R, Biedermann D, Petrásková L, Tvrdý V, Hrubša M, Karlíčková J, Křen V, Valentová K & Mladěnka P. The Effect of Silymarin Flavonolignans and Their Sulfated Conjugates on Platelet Aggregation and Blood Vessels Ex Vivo. Nutrients 2019;11(10): 2286 /IF2018=4.2/  

Migkos T, Pourová J, Vopršalová M, Auger C, Schini-Kerth V & Mladěnka P. Biochanin A, the most potent of 16 isoflavones, induces relaxation of the coronary artery through the calcium channel and cGMP-dependent pathway. Planta Medica 2020; 86(10): 708-716 /IF2018=2.7/

Textbooks

Višňovský P. a kol. Základy vědecké práce ve farmacii a medicíně. Nakladatelství Karolinum, 2001

Fendrich Z. a kol. Farmakologie pro farmaceuty I. Nakladatelství Karolinum, 2002

Pourová J. a kol. Farmakologie pro farmaceuty IV. Praha: Univerzita Karlova. Farmaceutická fakulta, 2009

© Charles University, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové, Akademika Heyrovského 1203, 500 05 Hradec Králové, Czech Republic
Website information | Powered by Kentico