PharmDr. Jana Pourová, Ph.D.

 • Narozena 1972
 • Katedra farmakologie a toxikologie
 • Výzkumná skupina Kardiovaskulární a respirační farmakologie a toxikologie
 • Laboratoř kardiovaskulární farmakologie, Laboratoř respirační farmakologie
 • email: jana.pourova@faf.cuni.cz

Vzdělání

 • 1990 maturita, Gymnázium Trutnov
 • 1995 Mgr., Karlova Univerzita v Praze, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, obor Farmacie
 • 1999 PharmDr., Karlova Univerzita v Praze, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, obor Farmakologie a toxikologie
 • 1999 PhD., Karlova Univerzita v Praze, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, obor Farmakologie a toxikologie
 • 2021 docent, Karlova Univerzita v Praze, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, obor Farmakologie a toxikologie

Zaměstnání

 • Od r. 1996 Karlova Univerzita v Praze, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, Katedra farmakologie a toxikologie

Odborné stáže

 • 1996 Ústav patologické fyziologie, Jesseniova lékařská fakulta, UKo, Martin, Slovensko, 3 měsíce
 • 1999 Katedra farmakologie, Lékařská fakulta, Univerzita Valencie, Španělské království, 4 měsíce
 • 1999-2000 Národní ústav respiračních nemocí, Lékařská fakulta, Mexická národní autonomní univerzita UNAM, Spojené státy Mexické, 10 měsíců
 • 2002-2003 Katedra farmakologie, Lékařská fakulta, Univerzita Valencie, Španělské království, 12 měsíců
 • 2005 Katedra farmakologie, Lékařská fakulta, Univerzita Valencie, Španělské království, 7 měsíců

Členství v odborných a profesních společnostech

 • ČSL JEP

Publikační aktivita:

Tatár M, Péč M, Karcolová D, Suchánková J, Višňovský P: Bronchiálna reaktivita a citlivosť kašľového reflexu u morčiat exponovaných oxidu siričitému. Stud Pneumol Phtiseol 1996; 56 (3): 272-273

Višňovský P, Suchánková J, Štyrandová M: Kyslíkové radikály v mechanismoch poškodenia pľúc vyvolaného polutantmi ovzdušia. Bratisl Lek Listy 1997; 98 (10): 523-526

Suchánková J, Geršl V, Fiala Z, Mazurová Y, Palička V, Vávrová J, Voglová J, Višňovský P: Vliv akutní expozice SO2 na biochemické, hematologické a histologické parametry u morčat. Hygiena 1998; 43 (1): 3-7

Suchánková J, Geršl V, Fiala  Z, Mazurová Y, Palička V, Vávrová  J, Voglová J, Višňovský  P: Vliv akutní expozice SO2 na neinvazivní srdeční parametry u morčat. Hygiena 1998; 43 (2): 72-76

Suchánková J, Geršl V, Fiala Z, Mazurová Y, Palička V, Vávrová J, Voglová  J, Višňovský  P: The effects of subchronical exposure to SO2 on biochemical and hematological parameters in guinea pigs. Acta Medica (Hradec Králové) 1998; 40: 95-97

Suchánková J, Geršl V, Fiala Z, Višňovský P. Účinky subchronické expozice SO2 na neinvazivní srdeční parametry u morčat. Hygiena 1999; 1: 3-7

Pons R, Santamaría P, Suchánková J,  Cortijo J, Morcillo EJ. Effects of inhaled glaucine on pulmonary responses to antigen in sensitized guinea pigs. Eur J Pharmacol 2000; 397(1): 187-195

Blesa S, Cortijo J, Mata M, Serrano A, Closa D, Santangelo F, Estrela JM, Suchankova J, Morcillo EJ. Oral N-acetylcysteine attenuates the rat pulmonary inflammatory response to antigen. Eur Respir J 2003; 21(3):394-400.

Suchankova J, Mata M, Cortijo J, Morcillo EJ. Effects of bemiparin on airway responses to antigen in sensitized Brown-Norway rats. Eur J Pharmacol 2005; 507 (1-3): 261-71

Suchankova J, Voprsalova M, Kottova M, Semecky V, Visnovsky P. Effects of oral alpha-tocopherol on lung response in rat model of allergic asthma. Respirology 2006; 11(4): 414-21

Kottova M, Pourova J, Voprsalova M. Oxidační stres a jeho role v respiračních onemocněních. Česka Slov Farm 2007; 56, 215-19

Kottová M, Vopršalová M, Pourová J. Farmakoterapie asthma bronchiale. Praktické lékárenství 2008; 4(3):116-21

Pourova J, Kottova M, Voprsalova M, Pour M. Reactive oxygen and nitrogen species in normal physiological processes. Acta Physiol (Oxf) 2010; 198(1): 15-35

Spulak M, Novak Z, Palat K, Kunes K, Pourova J, Pour M. The unambiguous synthesis and NMR assignment of 4-alkoxy and 3-alkylquinazolines. Tetrahedron 2013; 69 (6): 1705-1711 

Spulak M, Pourova J, Voprsalova M, Mikušek J, Kunes J, Vacek J, Ghavre M, Gathergood N, Pour M. et al. Novel bronchodilatory quinazolines and quinoxalines: Synthesis and biological evaluation. Eur J Med Chem 2014; 74: 65-72

Najmanová I, Pourová J, Vopršalová M, Pilařová V, Semecký V, Nováková L & Mladěnka P. The flavonoid metabolite 3-(3-hydroxyphenyl)propionic acid formed by human microflora decreases arterial blood pressure in rat. Mol Nut Food Chem 2016;60(5):981-91   /IF2014=4.6/

Mladěnka P, Applová L, Patočka J, Costa VM, Remiao F, Pourová J, Mladěnka A, Karlíčková J, Jahodář L, Vopršalová M, Varner KJ & Štěrba M. TOX-OER and CARDIOTOX Hradec Králové researchers and collaborators. Comprehensive review of cardiovascular toxicity of drugs and related agents. Med Res Rev 201;38(4):1332-1403 /IF2016=8.8/

Porcu EP, Cossu M, Rassu G, Giunchedi P, Cerri G, Pourová J, Najmanová I, Migkos T, Pilařová V, Nováková L,  Mladěnka P  & Gavini E. Aqueous injection of quercetin: an approach for confirmation of its direct in vivo cardiovascular effects. Int J Pharmaceut 2018;541(1-2):224-233 /IF2016=3.6/

Pourová J, Najmanová I, Vopršalová M, Migkos T, Pilařová V, Applová L, Nováková L & Mladěnka P. Two flavonoid metabolites, 3,4-dihydroxyphenylacetic acid and 4-methylcatechol, relax arteries ex vivo and decrease blood pressure in vivo. Vasc Pharmacol 2019; 111: 36-43 /IF2017=3.6/

Najmanová I, Pourová J & Mladěnka P. Mixture of phenolic metabolites of quercetin can decrease elevated blood pressure of spontaneously hypertensive rats even in low doses. Nutrients 2020;12(1): 213 /IF2018=4.2/  

Pourová J, Applová L, Macáková K, Vopršalová M, Migkos T, Bentanachs R, Biedermann D, Petrásková L, Tvrdý V, Hrubša M, Karlíčková J, Křen V, Valentová K & Mladěnka P. The Effect of Silymarin Flavonolignans and Their Sulfated Conjugates on Platelet Aggregation and Blood Vessels Ex Vivo. Nutrients 2019;11(10): 2286 /IF2018=4.2/  

Migkos T, Pourová J, Vopršalová M, Auger C, Schini-Kerth V & Mladěnka P. Biochanin A, the most potent of 16 isoflavones, induces relaxation of the coronary artery through the calcium channel and cGMP-dependent pathway. Planta Medica 2020; 86(10): 708-716 /IF2018=2.7/

Tvrdý V, Pourová J, Jirkovský E, Křen V, Valentová K, Mladěnka P. Systematic review of pharmacokinetics and potential pharmacokinetic interactions of flavonolignans from silymarin. Med Res Rev 2021;41,2195-2246 /IF2021= 9,3/

Doseděl M, Jirkovský E, Macáková K, Kujovská Krčmová L, Javorská L, Pourová J, Mercolini L, Remião F, Nováková L, Mladěnka P. Vitamin C—Sources, Physiological Role, Kinetics, Deficiency, Use, Toxicity, and Determination. Nutrients 2021;13,615 /IF2021= 4,5/

Kočová Vlčková H, Catapano MC, Mitašík L, Kotland O, Nejmanová  I, Pourová J,  Mladěnka P,  Nováková L. Featuring ultimate sensitivity of high‐resolution LC‐MS analysis of phenolics in rat plasma. J Sep Sci 2021;44(9):1893-1903 /IF2021=2,9/

Dias P, Pourová J, Vopršalová M, Nejmanová I & Mladěnka P. 3-hydroxyphenylacetic acid: a blood pressure-reducing flavonoid metabolite. Nutrients 2022;14,328 /IF2022=5,7/

Sirakanyan SN, Hrubša M, Spinelli D, Dias P, Kartsev V, Carazo A, Hovakimyan AA, Pourová J, Hakobyan EK, Karlíčková J, Parvin S, Fadraersada J, Macáková K, Geronikaki A, Mladěnka P. Synthesis of 3,3-dimethyl-6-oxopyrano[3,4-c] pyridines and their antiplatelet and vasodilatory aktivity. Journal of Pharmacy and Pharmacology 2022; in press /IF2021= 2,6/

Skripta:

 • Višňovský P. a kol. Základy vědecké práce ve farmacii a medicíně. Nakladatelství Karolinum, 2001
 • Fendrich Z. a kol. Farmakologie pro farmaceuty I. Nakladatelství Karolinum, 2002
 • Pourová J. a kol. Farmakologie pro farmaceuty IV. Praha: Univerzita Karlova. Farmaceutická fakulta, 2009

Granty:

 • GAUK: Farmakologie závažných polutantů ovzduší z hlediska dýchacího a kardiovaskulárního systému. (1996-98)
 • GAUK: Účinky orálních antioxidantů sledované na modelu alergického astmatu u potkanů. (2002)
 • Výzkumný záměr: Interakce léčiv s biologickými systémy. (2002-2004)
 • FRVŠ: Rozšíření praktické výuky toxikologie, sledování změn v reaktivitě dýchacích cest. (2006)
 • FRVŠ: Inovace praktické výuky toxikologie. (2007)
 • GAČR: Chirální chinazolinové alkaloidy: potenciální prototypy nových antiastmatik a organokatalyzátorů (2010-2013)
 • GAUK ve spolupráci s Katedrou anorganické a organické chemie: Novel Types of Chiral Organocatalysts Derived from the Alcaloid Vasicinone. (2012-2015)
 • GAČR ve spolupráci s Katedrou anorganické a organické chemie: Natural Lactones and Lactams: Towards Diverse Biological Activities through Purposeful Synthetic Manipulations. (2015 – 2017)
 • ERASMUS+ project 2015-1-ES01-KA203-015957  -  LEARNING TOXICOLOGY THROUGH OPEN EDUCATIONAL RESOURCES (Výuka toxikologie přes otevřené informační zdroje, 2015-2017) 
 • GAUK: Metabolity flavonoidů, jejich interakce s přechodnými kovy a farmakokinetika. (2017-2019)
 • GAČR ve spolupráci s Akademií Věd ČR: Role opticky čistých flavolignanů v kardiovaskulárních účincích silymarinu. (2018-2020)
 • GAUK: Ovlivnění kardiovaskulárního systému bisfenoly – in vitro a in vivo studie. (2019-2021)
 • GAUK: Snížení arteriálního krevního tlaku účinkem malých fenolických metabolitů flavonoidů: mechanistická ex vivo a in vivo studie. (2020-2022)

© Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, Akademika Heyrovského 1203, 500 05 Hradec Králové, Česká republika
O webu a cookies | Powered by Kentico