Czech Journals and Books

Other peer-reviewed publications (non-indexed in WOS/SCOPUS)

2022

Kolda J. „Damit 100 arme männer diese fundation würdiglich genüssen“ – Equipping and Equipment of the Kuks Spital in the Light of Inventories and Accounts from the Second Half of the 18th Centrury, in: Artur Dirmeier, Daniel Dracsek, Harriet Rudolph (Hg.), Spitalobjekte. Materielle Kulturen des Spitals in der Vormoderne, Regensburg 2022, s. 189-210. English

Tupova L, Sorf A. Current trends in pharmacotherapy of metabolic syndrome. Prakt. Lékáren. 2022;18(4):208-13. Czech.

Books and book chapters, books of abstracts, guidelines, and study materials

Malý J, Domecký P. (ed.) XXIV. sympozium klinické farmacie René Macha. Hradec Králové: Farmaceutická fakulta UK, 2022, 111 p. ISBN 978-80-908308-1-3. Czech.

2021

Peer-reviewed journals

Tesar O, Solinova J, Maly J. Možnosti farmaceutické péče v proktologii. Prakt. Lékáren. 2021;16(4):231-8. Czech.

Tupova L, Dosedel M. Farmaceutická péče při samoléčení pacientů s nachlazením a chřipkou. Prakt. Lékáren. 2021;16(4):245-55. Czech.

Books and book chapters, books of abstracts, guidelines, and study materials

Kolda J. Farmacie benediktínskeho řádu v ČZ  v období raného novověku. In: 25. sympózium z dejín farmácie. Zborník prednášok z 25. sympózia z dejín farmácie konaného pri príležitosti 185. výročia narodenia a 125. výročia úmrtia lekárnika Viliama Aurela Scherfela. Banská Bystrica: Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach; Amtheon. 2021; 44-51. ISBN 978-80-898800-4-1. Czech

Malý J, Domecký P. (ed.) XXIII. sympozium klinické farmacie René Macha. Hradec Králové: Farmaceutická fakulta UK, 2021, 86 p. ISBN 978-80-908308-0-6. Czech.

Svatoš L. Vývoj sítě lékáren v Čechách – stav a perspektivy výzkumu. In: 25. sympózium z dejín farmácie : Zborník prednášok z 25. sympózia z dejín farmácie konaného pri príležitosti 185. výročia narodenia a 125. výročia úmrtia lekárnika Viliama Aurela Scherfela. Banská Bystrica : Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach; Amtheon. 2021; 82-93. ISBN: 978-80-89880-04-1, Czech.

2020

Peer-reviewed journals

Kolar J, Grega D, Sutorova M, Ambrus T. Development of selected requirements for the establishment of community pharmacies in Slovakia. Prakt. lekárn. 2020;10(3):87-9. Czech.

Books and book chapters, books of abstracts, guidelines, and study materials

Babica J. „…všechno se dá dělat ještě lépe…“ – úsilí o racionalizaci práce v lékárnách od počátku ke sklonku Československa. In: 23. sympózium z dejín farmácie : Zborník prednášok z 23. sympózia z dejín farmácie konaného pri príležitosti 100. výročia vzniku Československa, v dňoch 19. – 20. októbra 2018 v Trenčíne. Banská Bystrica : Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach; Amtheon. 2020; 66-87. ISBN 978-80-89880-03-4. Czech.

Dohnal F. Poznámky k historii československé vojenské farmacie 1918–1939. In: 23. sympózium z dejín farmácie : Zborník prednášok z 23. sympózia z dejín farmácie konaného pri príležitosti 100. výročia vzniku Československa, v dňoch 19. – 20. októbra 2018 v Trenčíne. Banská Bystrica : Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach; Amtheon. 2020; 88-95. ISBN 978-80-89880-03-4. Czech.

Košťálová B, Dusilová Sulková S, Guňka I, Malá K, Malý J, Matysková Kubišová M, Šafránek R. Světem léků po transplantaci. Hradec Králové: Tigis, spol. s. r. o., 103 p. ISBN: 978-80-87323-16-8. Czech.

Malý J, Horký P, Domecký P, Stříbrná L. (ed.) XXII. sympozium klinické farmacie René Macha. Hradec Králové: Farmaceutická fakulta UK, 2020, 85 p. ISBN 978-80-906644-6-3. Czech.

Svatoš L. Století dějin farmacie v samostatném státu – český pohled, In: 23. sympózium z dejín farmácie : Zborník prednášok z 23. sympózia z dejín farmácie konaného pri príležitosti 100. výročia vzniku Československa, v dňoch 19. – 20. októbra 2018 v Trenčíne. Banská Bystrica : Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach; Amtheon. 2020; 140-143. ISBN 978-80-89880-03-4. Czech. 2020, ISBN 978-80-89880-03-4. Czech.

Valášková L. Česká farmacie v letech 1918–2018 – východiska a směřování, In: 23. sympózium z dejín farmácie : Zborník prednášok z 23. sympózia z dejín farmácie konaného pri príležitosti 100. výročia vzniku Československa, v dňoch 19. – 20. októbra 2018 v Trenčíne. Banská Bystrica : Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach; Amtheon. 2020; 16-27. ISBN 978-80-89880-03-4. Czech.

2019

Peer-reviewed journals

Hajduchova H, Brabcova I, Tothova V, Bartlova S, Dosedel M, Maly J, Vlcek J. Applying the intervention programme in clinical practice. Journal of Nursing, Social Studies, Public Health and Rehabilitation. 2019;10(1-2):14-20.

Maly J, Valko A, Dosedel M. Pharmacotherapy as a risk factor of fall from the perspective of clinical pharmacist. Geri a Gero. 2019;8(4):164-7. Czech.

Vosatka J, Maly J, Dosedel M. The risk of falls in patients using drugs affecting central nervous system from the perspective of a clinical pharmacist. Prakt. lékáren. 2019;15(4):218-22. Czech. 

Books and book chapters, books of abstracts, guidelines, and study materials

Bilek M, Agricola A, Besedova P, Habl J, Kesner J, Kesnerova RO, Kralicek I, Loudova I, Madlova M, Machkova V, Manenova M, Musalek M, Stindl P, Svarcova E, Tresohlava A, Vacek P, Vizek L, Vorlicek J, Vrastilova O. Teaching study programmes and forming civic and social competences. Hradec Karlove: Gaudeamus. 2019. ISBN 978-80-7435-755-8. Czech.

Malý J, Malá-Ládová K, Horký P, Domecký P. (ed.) XXI. sympozium klinické farmacie René Macha. Hradec Králové: Farmaceutická fakulta UK, 2019, 85 p. ISBN 978-80-906644-5-6. Czech.

2018

Peer-reviewed journals

Brabcova I, Hajduchova H, Tothova V, Bartlova S, Filka J, Dosedel M, Maly J, Vlcek J. Analysis of selected cases of falls of hospitalized patients. Journal of Nursing, Social Studies, Public Health and Rehabilitation. 2018;9(3-4):121-8.

Dohnal F, Klein L. Dvojí výročí Vojenského lékařského výzkumného a doškolovacího ústavu Jana Evengelisty Purkyně v Hradci Králové. Vojenské zdravotnické listy. 2018; 87(4):184-91. Czech.

Vosatka J, Vankova B, Dvorackova S, Maly J. Medicinal products and dietary supplements affecting unfavorable symptoms of climacterium. Prakt. lékáren. 2018;14(4):162-9. Czech.

Books and book chapters, books of abstracts, guidelines, and study materials

Dohnal F. První kroky Československé republiky v oblasti vojenského zdravotnictví. In: Medicína, farmácia a veterinárna medicína v období vzniku Československej republiky. Historia Medicinae Slovaca III. Bratislava: Stimul. 2018, 122-127. ISBN 978-80-8127-218-9. Czech.

Fialova D, Kummer I, Drzaic M, Leppee M. Ageism in Medication Use in Older Patients. In: Contemporary Perspectives on Ageism. Cham: Springer, 2018, 213-240. ISBN 978-3-319-73819-2.

Malý J, Malá-Ládová K, Horký P. (ed.) XX. sympozium klinické farmacie René Macha. Hradec Králové: Farmaceutická fakulta UK, 2018, 89 p. ISBN 978-80-906644-2-5. Czech.

2017

Peer-reviewed journals

Vosatka J, Dvorackova S, Maly J, Kolar J. The pharmacotherapy review in the polymorbid geriatric patient with focus on the risk of falls and its management. Prakt. lékáren. 2017;13(2e):e16–e24. Czech.

Books and book chapters, books of abstracts, guidelines, and study materials

Babica J, Valášková L, Svatoš L. České farmaceutické muzeum a jeho nová expozice Z apatyky do fabriky. In: Medicína, farmacie a veterinární lékařství : kapitoly k dějinám a vybraným tématům. Brno : Technické muzeum. 2017; 7-17. ISBN: 978-80-87896-43-3. Czech.

Kolda J. Kukusbaad - spa as a reflection of Baroque man's thinking. In: Elitarny model europejskiego uzdrowiska - ewolucja koncepcji i jej funkcjonowanie w praktyce. Kultura uzdrowiskowa w Europie; Tom VIII. Wroclaw: Aboretum, 2017, 35-52. ISBN 978-83-62563-57-9. Polish.

Malý J, Malá-Ládová K. (ed.) XIX. sympozium klinické farmacie René Macha. Hradec Králové: Farmaceutická fakulta UK, 2017, 81 p. ISBN 978-80-906644-1-8. Czech.

2016

Peer-reviewed journals

Arndt T, Dohnal F. Lékárna U bílého jednorožce v Praze - zmizení jednoho světa. Dvacáté století. 2016; in press.

Ládová K, Ivanova M. Geriatrický pacient s hyponatremií - polékové riziko? Prakt. lékáren. 2016;12(5):210-12. Czech.

Šolínová J, Malý J. Problematika non-adherence k léčbě u staršího pacienta a její řešení při individuální konzultaci ve veřejné lékárně. Prakt. lékáren. 2016;12(3):118-21. Czech.

Thomson P, Ládová K. Pyridoxin v terapii epilepsií v pediatrii pohledem farmaceuta. Prakt. lékáren. 2016;12(6):232-5. Czech.

Tsianos EV, Tsianou K, Tsipouras MG, Giannakeas N, Skamnelos A, Katsanos KH, Tatsioni A, Karvounis EC, Tsianos V, Tzallas AT, Vlcek J. Beliefs about Medicines Questionnaire (BMQ) in inflammatory bowel disease patients in Greece. Is it useful? European Journal for Person Centered Healthcare. 2016;4(1):187-95.

Books and book chapters, books of abstracts, guidelines, and study materials

Bubeníková Š, Curtisová V, Doseděl M, Frančáková J, Hudec A, Janků P, Janoušková K, Kantor L, Klát J, Korečko V, Ľubušký M, Malý J, Pastorková R, Pětroš M, Pilka R, Procházka M, Studničková M, Šimetka O, Šuláková S, Vavřinková B, Velebil P, Vlk R. Porodnictví pro studenty všeobecného lékařství a porodní asistence. Olomouc: AED - Olomouc s.r.o.; 2016, 243 s. ISBN: 978-80-906280-0-7. Czech.

Fialová D, Bouvy M, Vlcek J, Desplenter F. (ed.) Drugs & Aging: Clinical Pharmacy Services, Rational Pharmacotherapy and Interdisciplinary Cooperation in the Optimization of Pharmacotherapy in Older Patients in Different Settings of Care. Cham: Springer, 2016; 33(3): 62 p.

Malý J, Ládová K. (ed.) XVIII. sympozium klinické farmacie René Macha. Hradec Králové: Farmaceutická fakulta UK, 2016, 78 p. ISBN 978-80-906644-0-1. Czech.

2015

Peer-reviewed journals

Hendrychová T, Malý J. Pacient s onemocněním jater a žlučníku v lékárně. Prakt. lékáren. 2015;11(1):25-8. Czech.

Kalafutová S, Jurašková B, Malý J, Vlček J. Farmaceutická péče vybraných onemocnění kardiovaskulárního systému u starších pacientů II. Prakt. lékáren. 2015;11(6):203-7. Czech.

Krejčová J, Dohnal F. Inzulin v Československu. Prakt. lékáren. 2015;11(2):74-7. Czech.

Krejčová J, Šmahelová A, Dohnal F. Historie výroby inzulinu v Československu. Čas. Lék. čes. 2015;154(3):137-41. Czech.

Malý J, Marešová H. Osoby s rizikem diabetu mellitu v lékárně. Prakt. lékáren. 2015;11(3):96-9. Czech.

Šolínová J, Malý J. Individuální konzultace poskytované starší pacientce ve veřejné lékárně. Prakt. lékáren. 2015;11(2):64-7. Czech.

Books and book chapters, books of abstracts, guidelines, and study materials

Dohnal F. Některé významné postavy zdravotnické služby v československém legionářském vojsku a jejich další osudy. In: Slabotínský R, Stöhrová P, editors. Kapitoly z dějin medicíny, farmacie a veterinárního lékařství. Brno: Technické muzeum v Brně; 2015, p. 14-17. ISBN 978-80-87896-17-4. Czech.

Malý J. (ed.) XVII. sympozium klinické farmacie René Macha. Hradec Králové: Farmaceutická fakulta UK, 2015, 74 p. ISBN 978-80-260-8997-1. Czech.

2014

Peer-reviewed journals

Babica J, Rusek V, Svatoš L. Redaktor a odborný spisovatel Adolf Vomáčka (1856-1919). Prakt. lékáren. 2014;10(3):115-7. Czech.

Kalafutová S, Jurašková B, Malý J, Vlček J. Farmaceutická péče vybraných onemocnění kardiovaskulárního systému u starších pacientů I. Prakt. lékáren. 2014;10(6):213-7. Czech.

Kalafutová S, Šulcová H, Jurašková B, Vlček J. Farmakoterapie seniorů v domovech důchodců. Geriatr. gerontol. 2014;3(2):65-70. Czech.

Ládová K, Matoulková P. Farmaceutická péče v kardiovaskulární prevenci Prakt. lékáren. 2014;10(5):180-4. Czech.

Books and book chapters, books of abstracts, guidelines, and study materials

Dohnal F. Etablování, hlavní rysy vývoje a přední osobnosti vědecké práce v podmínkách československého vojenského zdravotnictví let 1918-1938. In: Kleinová J, editor. Věda a technika v českých zemích mezi světovými válkami. Praha: Národní technické muzeum; 2014, p. 401-13. ISBN 978-80-7037-245-6. Czech.

Dohnal F. V předvečer 1. světové války. Přeměny vojenského zdravotnictví Rakousko-Uherska 1866-1914. In: Slabotínský R, Stöhrová P, editors. Zdraví a nemoc v dějinách člověka a zvířat. Brno: Technické muzeum v Brně; 2014, p. 32-8. ISBN 978-80-87896-09-9. Czech.

Dohnal F. Studijní texty k dějinám farmacie. Praha: Karolinum; 2014, 154 p. ISBN 978-80-246-2608-6. Czech.

Doseděl M, Ládová K, Malý J. (ed.) XVI. Sympozium klinické farmacie René Macha. Hradec Králové: Farmaceutická fakulta UK, 2014, 78 p. ISBN 978-80-260-7216-4. Czech.

Hendrychová T, Malý J. Doporučený postup: péče o diabetika 2. typu. In Doporučené postupy České lékárnické komory II pro konzultační činnost v lékárnách: 2014. Olomouc: Solen; 2014, p. 5-33. ISBN 978-80-7471-062-9. Czech.

Hrdina A, Kolda J. Historická knihovna Hospitalu Kuks a její romanisticko-kanonistický fond. Červený Kostelec: Pavel Mervart; 2014. 312 p. ISBN 978-80-7465-098-7. Czech.

Ládová K, Malý J, Hendrychová T. Doporučený postup: hormonální antikoncepce. In Doporučené postupy České lékárnické komory II pro konzultační činnost v lékárnách: 2014. Olomouc: Solen; 2014, p. 162-78. ISBN 978-80-7471-062-9. Czech.

Vlček J, Vytřísalová M a kolektiv. Klinická farmacie II. Praha: Grada; 2014, 255 p. ISBN 978-80-247-4532-9. Czech.

2013

Peer-reviewed journals

Fialová D, Topinková E, Matějovská-Kubešová H, Ballóková A. Racionální farmakoterapie ve stáří: Expertní konsensus ČR 2012 v oblasti léčiv a lékových postupů potenciálně nevhodných u seniorů. Geriatrie a Gerontologie. 2013;2(1):5-15. Czech.

Hendrychová T, Malý J. Specifika potřeby vitaminů u zdravých těhotných a kojících žen, dětí a seniorů. Prakt. lékáren. 2013;9(4–5):196-200. Czech.

Hendrychová T, Malý J. Vitaminy a vybrané aspekty jejich stability a biologické dostupnosti pro lékárenskou praxi. Prakt. lékáren. 2013;9(1):23-7. Czech.

Ládová K, Macek K, Malý J. Farmaceut jako aktivní člen týmu pečujícího o pacienty s osteoporózou – možnosti jeho intervencí. Prakt. lékáren. 2013; 9(4–5): 187-91. Czech.

Books and book chapters, books of abstracts, guidelines, and study materials

Dohnal F. Generál zdravotnictva prof. MUDr. Karel Franz a jeho místo v historickém vývoji československého vojenského zdravotnictví. In: Po stopách zdraví a nemoci člověka a zvířat II. Brno: Technické muzeum; 2013, p. 70-2. ISBN 978-80-86413-99-0. Czech.

Doseděl M, Malý J, Vlček J. (ed.) XV. Sympozium klinické farmacie René Macha. Hradec Králové: Farmaceutická fakulta UK, 2013, 52 p. ISBN 978-80-260-5368-2. Czech.

Valášková L. (ed.) 32. žatva slovenského a českého exlibris za rok 2012. Praha: Eskira, 2013, 59 p. ISBN 978-80-902542-8-2. Czech.

2012

Peer-reviewed journals

Babica J, Rusek V, Valášková L. Praktický lékárník – časopis věnovaný praktickým otázkám lékárnickým (1932-1941). Prakt. lékáren. 2012;8(2):94-6. Czech.

Hendrychová T, Malý J. Poradenství v lékárně při samoléčení kašle. Prakt. lékáren. 2012;8(5):229-35. Czech.

Doseděl M, Malý J, Rudolf K. Léčba průjmu a zácpy pomocí volně prodejných léčiv. Med. praxi 2012;9(4):167-73. Czech.

Dvořáčková E. Léčba echinokokózy. Remedia. 2012;22(1):94-6. Czech.

Hromádková L. Preissova metaanalýza. Hodnocení rizika rozvoje diabetu mellitu při léčbě statiny. Remedia. 2012;22(1):97-9. Czech.

Ládová K, Malý J. Pacient s alergickými příznaky v lékárně a možnosti samoléčení. Prakt. lékáren. 2012;8(3):134-40. Czech.

Malý J, Doseděl M. Volně prodejné přípravky používané v peri- a postmenopauze. Prakt. lékáren. 2012;8(4):181-6. Czech.

Malý J, Doseděl M. Měření krevního tlaku v lékárnách v České republice – analýza pilotního šetření. Prakt. lékáren. 2012;8(3):126-9. Czech.

Malý J, Opavová T, Vlček J. Bariéry a možnosti dalšího rozvoje konzultační činnosti v lékárnách v České republice. Prakt. lékáren. 2012;8(1):31-3. Czech.

Rudolf K. Farmaceutická péče u pacientů s benigní hyperplazií prostaty. Prakt. lékáren. 2012,8(4):177-80. Czech.

Rudolf K. Regulace krevního tlaku, význam měření krevního tlaku. Prakt. lékáren. 2012;8(3):123-5. Czech.

Slaninová I, Vegerbauer M, Malý J. Prostředky k prevenci a léčbě dekubitů pohledem farmaceuta. Prakt. lékáren. 2012;8(5):236-41. Czech.

Slaninová I, Vegerbauer M, Malý J. Prostředky k prevenci a léčbě dekubitů pohledem farmaceuta. Dermatol. praxi 2012;6(1):33-9. Czech.

Books and book chapters, books of abstracts, guidelines, and study materials

Dohnal F. Generálmajor prof. MUDr. Josef Liškutín: K dějinám oboru vojenská hygiena a epidemiologie. In: Po stopách zdraví a nemoci člověka a zvířat I. Brno: Technické muzeum; 2012, p. 102-5. ISBN 978-80-86413-90-7. Czech.

Dohnal F. Vojenská škola lékařská. In: Fragmenty z dejín medicíny, farmácie a veterinárnej medicíny. Bratislava: Kancelária WHO na Slovensku; 2012, p. 76-8. ISBN 978-80-970574-1-1. Czech.

Dohnal F. Od normalizace po transformaci. Pohled na oblast vědecké práce v podmínkách vojenského zdravotnictví In: Lorencová I, editor. Věda a technika v Československu od normalizace k transformaci. Praha: Národní technické muzeum; 2012. p. 317-37. ISBN 978 -80-7037-210-4. Czech.

Valášková L. (ed.) 31. žeň českého a slovenského exlibris za rok 2011. Praha: Eskira, 2012, 56 p. ISBN 978-80-902542-7-5. Czech.

2011

Peer-reviewed journals

Doseděl M, Malý J, Procházka M. Možnosti samoléčení u vybraných chorob gastrointestinálního traktu u těhotných a kojících žen. Prakt. lékáren. 2011;7(6):280-5. Czech.

Doseděl M, Malý J, Vlček J. Lékové interakce statinů, jejich klinická závažnost a management. Remedia 2011;21:392-7. Czech.

Hendrychová T, Malý J. Volně prodejná antimykotika. Prakt. lékáren. 2011;7(3):132-7. Czech.

Hendrychová T, Vlček J, Šmahelová A. Možnosti využití některých perorálních antidiabetik v adjuvantní léčbě diabetiků 1. typu. Remedia. 2011;21(1):26-32. Czech.

Hromádková L, Soukup T. Současné možnosti farmakoterapie systémové sklerodermie. Remedia. 2011;21(3):250-2. Czech.

Klimeš J, Doležal T, Vlček J. Kalkulace nepřímých nákladů obecně a ve vztahu k revmatoidní artritidě. Farmakoekonomika. 2011;5:2-9. Czech.

Krnáčová V, Bezděk M, Macek K. Některé aspekty závažné hypoglykémie vyžadující příjezd zdravotnické záchranné služby. Urgentní medicína. 2011;20(3):24-7. Czech.

Malý J, Rudolf K. Možnosti samoléčby u pacientů s dyspepsií, poruchami trávení a pálením žáhy v lékárně. Prakt. lékáren. 2011;7(3):138-43. Czech.

Rudolf K, Malý J. Kortikosteroidy a imunosuprese v chronické léčbě. Prakt. lékáren. 2011;7(5):228-31. Czech.

Books and book chapters, books of abstracts, guidelines, and study materials

Barraclough B, Ellis B, Leotsakos A, Walton M, Vlček J. Patient Safety Curriculum Guide: Multi-professional Edition. Geneva: World Health Organization; 2011, 270 p. ISBN 978-92-4-150195-8. Czech.

Dohnal F. Farmaceutická fakulta Univerzity Karlovy (FaF UK). In: Encyklopedie města Hradce Králové. Hradec Králové: Garamon; 2011, p. 127-33. ISBN 978-80-86472-52-2. Czech.

Dohnal F. Věda a vojenské zdravotnictví šedesátých let 20. století. In: Lorencová I, Novotný M, editors. Věda a technika v Československu v 60. letech 20. století. Praha: Národní technické muzeum; 2011. p. 377-86. ISBN 978-80-7037-203-6. Czech.

Dohnal F, Divišová J. Fakulta vojenského zdravotnictví (FVZ). In: Encyklopedie města Hradce Králové. Hradec Králové: Garamon; 2011. p. 123-5. ISBN 978-80-86472-52-2. Czech.

Until 2010

Peer-reviewed journals

Červený P, Malý J. Bulletin klinické farmacie. Solutio 2007/2008 [Internet]. 2008 [cited 2008 Jan 15]. Dostupné z http://www.medon-solutio.cz/online2007/index.php?linkID=txt7&lang=1 Czech.

Doseděl M, Malý J, Rudolf K. OTC léčiva a samoléčení průjmu a zácpy. Prakt. lékáren. 2010; 6(6):306-11. Czech.

Malý J, Hojný M, Vlček J. Léková pochybení a zkušenosti s jejich monitorováním I. Prakt. Lékáren. 2009;5(6):290-3. Czech.

Malý J, Rudolf K, Vlček J. Úloha farmaceuta při bezpečném podávání nesteroidních antirevmatik. Prakt. Lékáren. 2008;4(2):82-5. Czech.

Malý J, Rudolf K, Vlček J. Pacienti s migrenózními bolestmi hlavy v lékárně. Prakt. Lékáren.  2007;3(4):173-4. Czech.

Rudolf K, Malý J. Co by měl lékárník vědět o lékových interakcích a nežádoucích účincích kardiovaskulární terapie. Prakt. lékáren. 2010;6(5):240-3. Czech.

Rudolf K, Malý J, Vlček J. Pacient užívající cinnarizin v lékárně. Prakt. Lékáren. 2008;4(4):177-9. Czech.

Rudolf K, Malý J, Vlček J. Problematika potenciálních lékových interakcí v kardiologii očima farmaceuta při výdeji léčiv. Prakt. Lékáren. 2008;4(1):21-3. Czech.

Tlustá E, Vokatá V, Vlček J. Léková politika - výzva současnosti, nástroj budoucnosti. Remedia. 2007;17(4):425-7. Czech.

Vlček J, Malý J. Interakce léků a potravy. In: Kohout P, editor. Potrava – součást zdravého životního stylu. Příloha časopisu Interní Med. Olomouc: Solen; 2010. p. 96-105. Czech.

Vlček J, Malý J. Jsou lékárníci součástí kultury bezpečnosti léčiv? Solutio 2005/2006 [Internet]. 2006 [cited 2007 Apr 15]. Dostupné z http://www.medon-solutio.cz/online2006/index.php?linkID=txt5&lang=1. Czech.

Books and book chapters, books of abstracts, guidelines, and study materials

Dohnal F. Hlavní směry a limity vědecké práce v podmínkách vojenského zdravotnictví a vojenského zdravotnického školství v letech 1945-1960. In: Janovský I, Kleinová J, Stříteský H. Věda a technika v Československu v letech 1945-1960. Praha: Národní technické muzeum; 2010. p. 373-84. Czech.

Dohnal F. Československé vojenské zdravotnictví a 2. světová válka. In: Hořejš M, Lorencová I, editors. Věda a technika v českých zemích v období 2. světové války. Praha: Národní technické muzeum; 2009. p. 380-5. Czech.

Dohnal F, Král K. Vybrané kapitoly z vojenské historie pro příslušníky zdravotnické služby. Učební texty FVZ UO, Hradec Králové; 2008, 80p. ISBN 978-80-7231-325-9. Czech.

Malý J. Řešení lékových problémů a nežádoucí účinky léčiv. In: Seberová D, editor. Doporučené postupy České lékárnické komory pro konzultační činnost v lékárnách 2010. Olomouc: Solen; 2010. p. 41-54. ISBN 978-80-87327-48-7. Czech.

Tlustá E. Antiepileptika. In: Doporučené postupy, Návody pro dispenzační práci v lékárně. Česká lékárnická komora 2007. Czech.

Vlček J, Fialová D a kolektiv. Klinická farmacie I. Praha: Grada; 2010, 255 p. ISBN 978-80-247-4532-9. Czech.

© Charles University, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové, Akademika Heyrovského 1203, 500 03 Hradec Králové, Czech Republic
Website information | Powered by Kentico