Laboratoř respirační farmakologie

V laboratoři respirační farmakologie studujeme látky působící na dýchací systém pomocí in vitro a in vivo metod.

Současná výzkumná témata

 • Hodnocení syntetických derivátů chinazolinových alkaloidů pomocí metody izolované průdušnice a z nich vybraných perspektivních látek na základě měření plicních funkcí u malých laboratorních zvířat za fyziologického stavu a na modelu experimentálně navozeného astmatu (určení plicní rezistence a compliance)
 • Stanovení akutní toxicity potenciálních antiastmatik

Současné personální obsazení

Zaměstnanci fakulty

Recentní publikace

Spolupráce

Vnitrofakultní

Mezinárodní

 • prof. Julio Cortijo a prof. Esteban Morcillo (Facultad de Medicina, Universidad de Valencia, Španělsko)

Granty

Úspěšně ukončené granty

 • 1996 - 1998 GAUK: Farmakologie závažných polutantů ovzduší z hlediska dýchacího a kardiovaskulárního systému. Hlavní řešitel: Prof. MUDr. Peter Višňovský, CSc.
 • 2002 GAUK: Účinky orálních antioxidantů sledované na modelu alergického astmatu u potkanů. Hlavní řešitel: PharmDr. Jana Suchánková - Pourová, Ph.D.
 • 2006 FRVŠ: Rozšíření praktické výuky toxikologie, sledování změn v reaktivitě dýchacích cest. Hlavní řešitel: PharmDr. Marie Vopršalová, CSc.
 • 2007 FRVŠ: Inovace praktické výuky toxikologie Hlavní řešitel: PharmDr. Marie Vopršalová, CSc.
 • 2010-2013 GAČR ve spolupráci s Katedrou anorganické a organické chemie: Chirální chinazolinové alkaloidy: potenciální prototypy nových antiastmatik a organokatalyzátorů
 • 2012-2014 GAUK ve spolupráci s Katedrou anorganické a organické chemie: Nové typy chirálních organokatalyzátorů odvozených od alkaloidu vasicinonu

Probíhající granty

 • 2015 – 2017 GAČR ve spolupráci s Katedrou anorganické a organické chemie: Přírodní laktony a laktamy: Účelné syntetické variace vedoucí k rozmanitým biologickým aktivitám

Experimentální práce

Disertační práce

 • 2009:  Mgr. Kottová M – Studium účinků vybraných látek na respirační systém potkana metodami in  vivo a in vitro

Rigorózní práce

2014 Mgr. Průšová Kristýna Akutní intoxikace v urgentní medicíně Vopršalová Marie
2013 Mgr. Pramuková Zuzana Porovnanie účinku látok (VN 008 a VN 014) zo skupiny derivátov chinazolínu  na modeli izolovanej priedušnice Vopršalová Marie
  Mgr. Hniličková Petra Postoje kuřáků a nekuřáků k rizikům pasivního kouření Vopršalová Marie
  Mgr. Krpelíková Irena Srovnání reaktivační účinnosti nově připravených oximů: K250, K251 s již používanými oximy proti tabunu u laboratorního potkana Vopršalová Marie
  Mgr. Štěpánová Hana Účinky nových derivátů chinazolinu na respirační systém Vopršalová Marie
  PharmDr. Machová Iva Studium mechanismu účinku chinoxalinového derivátu VN-034 na respirační systém in vitro Pourová Jana
2012 Mgr. Šafrová Kamila Názory kuřáků k odvykání kouření Vopršalová Marie
  Mgr.Hnídková Daniela Sledování distribuce reaktivátorů acetylcholinesterázy po intramuskulárním podání Vopršalová Marie
  Mgr. Žampachová Pavla Sledování účinků chinazolinových alkaloidů z Justicia Adhatoda Vopršalová Marie
  Mgr. Brátová Lucie Vliv reaktivátorů acetylcholinesterázy na cholinesterázy a cholinoreceptory Vopršalová Marie
  Mgr. Papežová Miluše Sledování preskripce antipsychotik v terapii psychóz, především schizofrenie Pourová Jana
2011 Mgr. Hamalová Kateřina Postoj pacientů k onemocnění astmatem a k jeho léčbě Vopršalová Marie
  Mgr. Šepsová Vendula Testování inhibičního potenciálu reaktivátorů lidské acetylcholinesterasy in vitro Vopršalová Marie
  Mgr. Černá Michaela Úspěšnost léčby deriváty sulfonylurey u diabetes mellitus 2. typu Vopršalová Marie
  Mgr. Šipulová Zuzana Studium mechanizmu účinku vybraných derivátů chinazolinu na respirační systém in vitro Pourová Jana
  Mgr. Picková Jana Terapie akné ve vybrané ordinaci kožní lékařky a její srovnání se subjektivními zkušenostmi pacientů Pourová Jana
2010 Mgr. Štěrbáčková Nora Postoje kuřáků k problematice kouření Vopršalová Marie
  Mgr. Valíčková Lucie Sledování účinku derivátů chinazolinu na izolované průdušnici potkana Vopršalová Marie
2009 Mgr. Franzová Pavla Cytotoxicity of mycotoxins in vitro methods using CHO-K1 cells Vopršalová Marie
  Mgr. Sedláček Vladimír Sledování výdeje antiepileptik  v lékárně s rozšířenou působností v letech 2005 - 2006 Vopršalová Marie
  Mgr. Sedláčková Anna Sledování výdeje hypolipidemik  v lékárně s odbornými pracovišti v letech 2005 - 2006 Vopršalová Marie
  Mgr. Želiezková Martina Současné možnosti antikoncepce Vopršalová Marie
2008 Mgr. Křivková Dita Preskripce nových antidepresiv v ordinaci psychiatra Vopršalová Marie
2007 Mgr. Žďárová Jana, Ph.D. Hodnocení efektivity oximových reaktivátorů acetylcholinesterázy na základě neurobehaviorálních metod Vopršalová Marie
  Mgr. Borská Anna Sledování spotřeby antidepresiv v podmínkách lékárny v letech 2003-2005 Vopršalová Marie
  Mgr. Durasová Lenka Terapie diabetu z hlediska možných komplikací Vopršalová Marie
  Mgr. Radová Hana Optimalizace modelu alergického astmatu u potkana Pourová Jana
  Mgr. Míková Jana Sledování spotřeby antimigrenik v letech 1999-2005  ve VoZP v Českých Budějovicích Pourová Jana
2006 Mgr. Grocholová Irena Sledování spotřeby a preskripce antihistaminik Vopršalová Marie
  Mgr. Dostálová Naďa Sledování spotřeby beta-blokátorů v letech 2002-2004 Vopršalová Marie
  Mgr. Opluštilová Petra Suplementace fluoridem u dětí Vopršalová Marie
  Mgr. Domanský Petr Analýza preskripce hypnotik v České republice Pourová Jana
  Mgr. Fousová Jaroslava Sledování spotřeby antidepresiv v letech 2000 - 2004 ve VZP ČR Pourová Jana

 

V současné době řešené diplomové práce

 • Čechová Miroslava - Vazodilatační účinky vybraných flavonoidů na hladkou svalovinu aorty potkana (Vopršalová Marie)
 • El Oumali Sonia - Cannabis - farmakologie a toxikologie (Vopršalová Marie)
 • Horáčková Markéta - Účinky vybraných metabolitů flavonoidů na izolovaných kroužcích aorta potkana (Vopršalová Marie)
 • Kubáčová Martina - Současné možnosti terapie lupenky (Vopršalová Marie)
 • Mička Filip - Současné možnosti farmakoterapie akné (Pourová Jana)
 • Novýsedláková Alena - Účinky vybraných isoflavonoidů in vitro na izolované aortě potkana (Pourová Jana)
 • Lenka Jančíková - Kardiovaskulární účinky izoflavonoidů  (Pourová Jana)

Obhájené experimentální diplomové práce

2015 Maděryčová Zuzana Characterization of LRRK2-mutant iPSC-derived astrocytes Vopršalová Marie
2014 Štěrbová Michaela Stanovení hodnoty LD50 u myši po i.p. podání pro chinoxalinový derivát VN-034 Pourová Jana
  Kociánová Radka Characterization  of LRRK2 mutant iPSC-derived dopaminergic neurons Vopršalová Marie
  Slavíčková Lucie Sledování reaktivity izolovaného cévního hladkého svalu Vopršalová Marie
  Celtová Tereza Efekt bělících prvků používaných v dermatologii na lidské keratynocyty (HaCat) Vopršalová Marie
2013 Ostrovská Lucie Stanovení permeace kofeinu přes kůži in vitro s využitím statických difúzních cel Franzova typu Vopršalová Marie
2012 Kařízková Julie Pharmacological characterization of human monoglyceride lipase cystein mutants - v rámci programu ERASMUS  Pourová Jana
  Zarzycká Lenka Účinky vybraných chinazolinových derivátů sledované in vitro na izolované trachee potkana  Pourová Jana
2011 Houdková Tereza Effect of colchicine on P-glycoprotein expression and activity in caco-2 cells - v rámci programu ERASMUS Pourová Jana
  Pelikánová Tereza Purinergic Modulation of NMDA-evoked Release of Noradrenaline from Slices of Rat Brain Cortex - v rámci programu ERASMUS Vopršalová Marie
  Hnídková Daniela Sledování distribuce reaktivátorů acetylcholinesterázy po intramuskulárním podání Vopršalová Marie
2010 Krpelíková Irena Evaluation of a novel series of [1,2,4] triazolo [4,3-a] quinoxalines and  related compounds: highly potent adenosine receptor antagonists - v rámci programu ERASMUS Vopršalová Marie
  Černohlávek Milan Riziko intoxikace barbiturátů u psů léčených na epilepsii Vopršalová Marie
  Šepsová Vendula Testování inhibičního potenciálu reaktivátorů acetylcholinesterázy in vitro Vopršalová Marie
  Štochlová Karolína Účinek vybraných léčiv na aktivitu cholinesterázy – ve spolupráci s Univerzitou obrany, Fakultou vojenského zdravotnictví v Hradci Králové Vopršalová Marie
  Brátová Lucie Vliv reaktivátorů acetylcholinesterázy na cholinesterázy a cholinoreceptory - ve spolupráci s Univerzitou obrany, Fakultou vojenského zdravotnictví v Hradci Králové Vopršalová Marie
  Ing. Jurczyk Pavel Studium změny reaktivační účinnosti a možnosti prostupu přes hematoencefalickou bariéru po zavedení fluoru do struktury oximového reaktivátoru acetylcholinesterasy Vopršalová Marie
  Tomšíková Helena Poškození DNA vyvolané sirným yperitem Vopršalová Marie
2008 Jílková Martina Oprava poškození DNA vyvolaného sirným yperinem a jeho vztah k cytotoxicitě - ve spolupráci s Univerzitou obrany, Fakultou vojenského zdravotnictví v Hradci Králové Vopršalová Marie
2007 Dvořáček Jan Sildenafil má rozsáhlé neuroprotektivní účinky při malonátem navozeném poškození striata potkana -  v rámci programu ERASMUS Pourová Jana
2006 Radová Hana Model alergického astmatu a hodnocení parametrů respiračních funkcí Pourová Jana

 

Ostatní diplomové práce

2016 Hodinová Veronika Nežádoucí účinky hormonální antikoncepce Pourová Jana
  Šimánková Lenka Farmakoterapie revmatoidní artritidy Pourová Jana
2015 Bradová Hana Farmakoterapie alkoholismu Pourová Jana
  Kašová Kristína Současné možnosti farmakoterapie anorexie a bulimie Pourová Jana
  Šumpelová Kateřina Toxikologie arsenu Vopršalová Marie
2014 Pavlíčková Petra Současné možnosti farmakoterapie osteoporózy Pourová Jana
  Švecová Lucie Toxikologie polycyklických aromatických uhlovodíků Vopršalová Marie
  Donátová Martina Zdravotní rizika umělých sladidel Vopršalová Marie
2013 Čapková Lucie Současné možnosti farmakoterapie cystické fibrózy u dětí Pourová Jana
  Najmanová Iveta Rizikové látky uvolňující se z plastových lahví Vopršalová Marie
2012 Jirásková Petra Biologická léčba astmatu Pourová Jana
  Štěpánová Hana Toxikologie nových psychotropních drog Vopršalová Marie
  Janušová Radka Toxikologie polychlorovaných bifenylů Vopršalová Marie
  Skřivánková Kateřina Zdravotní a další rizika polychlorovaných dibenzodioxinů. Vopršalová Marie
2011 Karásková Hana Současné možnosti farmakoterapie urtikarie Pourová Jana
  Libichová Iva Biologická léčba patologických stavů Vopršalová Marie
  Vrátná Sandra Chronická obstrukční plicní nemoc a její léčba Vopršalová Marie
  Schnitterová Terezie Moderní farmakoterapie bronchiálního astmatu Vopršalová Marie
  Hniličková Petra Toxikologie kouření Vopršalová Marie
2010 Blažková Marie Léčba bolesti u pacientů s nádorovým onemocněním Pourová Jana
  Chvajová Renata Současné možnosti antikoncepce Vopršalová Marie
  Košková Jana Současné možnosti léčby astmatu Vopršalová Marie
  Pramuková Zuzana Terapie kašle Vopršalová Marie
2009 Fencl František Farmakologie LSD Pourová Jana
  Zakouřilová Jana Oxidační stres a jeho role v respiračních onemocněních Pourová Jana
  Schmidtová Barbora Hodnocení účinků bronchoprotektivních látek Vopršalová Marie
  Hamalová Kateřina Léčba chorob respiračního traktu Vopršalová Marie
  Vodrážková Tereza Nové trendy v léčbě diabetu Vopršalová Marie
  Štěrbáčková Nora Obezita a možnosti její léčby Vopršalová Marie
2008 Kohoutková Zuzana Toxikologie nesteroidních antiflogistik Vopršalová Marie
  Dubská Veronika Toxikologie pesticidů Vopršalová Marie
  Žampachová Pavla Účinky látek rostlinného původu na respirační systém Vopršalová Marie
2007 Kautová Jana Farmakologie antidot Vopršalová Marie
  Želiezková Martina Současné možnosti antikoncepce Vopršalová Marie
  Plevová Marie Toxikologie respiračního systému Vopršalová Marie
2006 Picková Jana Farmakologie nemocí kůže Pourová Jana
  Loudová Zina Toxické látky v potravinách Vopršalová Marie
  Červenková Lucie Zdravotní rizika potravinářských aditiv Vopršalová Marie

© Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, Akademika Heyrovského 1203, 500 05 Hradec Králové, Česká republika
O webu a cookies | Powered by Kentico