Oblasti výzkumu

Výzkum je na Farmaceutické fakultě Univerzity Karlovy rozvíjen ve všech oblastech farmaceutických věd a v poslední době se prohlubuje snaha řešit problematiku léčiva komplexně. Na fakultě vznikají a pracují týmy, které se zabývají farmaceuticko-chemickými aspekty léčiv, tedy nejen syntézou, ale i jejich biologickým hodnocením, které spočívá jak ve sledování jejich přímé biologické aktivity, tak ve sledování biotransformací a komplexní farmakodynamiky nových molekul, jejich stabilitou, analýzou, formulací lékových forem, cílenou aplikací léčiv a pokročilými způsoby podání, z nichž značných pokroků bylo dosaženo například v oblasti transdermální aplikace. V oblasti přírodních léčiv je pozornost věnována jednak tradičním, ale především nově objeveným léčivým rostlinám, resp. jejich obsahovým látkám. Probíhají práce objasňující strukturu nově izolovaných sekundárních metabolitů vyšších rostlin. Pozornost je věnována potravním doplňkům přírodního původu z hlediska jejich terapeutického či nutričního významu a také z hlediska jejich možných interakcí s léčivy či s dalšími složkami stravy. Na FaF UK je rovněž řadu let rozvíjena problematika zabývající se analýzou faktorů, které ovlivňují terapeutickou hodnotu, spotřebu a potřebu léčiv po jejich zavedení do praxe.

Přehled oblastí výzkumu

Program Vývoj a studium léčiv (Progres Q42) vychází z dlouhodobého profilového záměru Farmaceutické fakulty UK, navazuje na program PRVOUK P40 a zahrnuje zejména:

© Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, Akademika Heyrovského 1203, 500 05 Hradec Králové, Česká republika
O webu a cookies | Powered by Kentico