Assoc. Prof. PharmDr. Miloslav Hronek, Ph.D.

Head of Group of clinical physiology of nutrition and metabolism

Born: 1962 in Pardubice

Address: Department of Biological and Medical sciences,
Charles University, Faculty of Pharmacy Hradec Kralove, Heyrovskeho 1203, Hradec Kralove,

Centre of Research and Development, Teaching Hospital, Hradec Kralove, Czech Republic

Tel: 495 067 254
E-mail: miloslav.hronek@faf.cuni.cz

Position: associate professor on Department of Biological and Medical Sciences, head of Clinical Physiology and Metabolism Group

 

 

 

Previous education and employments

 • 1981 – 86 Charles University, Faculty of Pharmacy, Hradec Kralove
 • 1988 – Doctorate viva voce examination (PharmDr), Pharmacology, Charles University, Faculty of Pharmacy, Hradec Kralove
 • 1986 – 1989 Charles University, Faculty of Pharmacy, Department of Biophysics and Physical Chemistry 
 • 1989 – 1990 VLA JEP, Department of Radiobiology 
 • From 1990 – Charles University, Faculty of Pharmacy, Department of Biological and Medical Sciences
 • 1992 – Attestation in General Pharmacy (1st degree)
 • 1999 – PhD study, Charles University, Faculty of Pharmacy and Medical Faculty, Hradec Kralove in Pharmacology (Study of nutritive, biochemical and cancer markers in ethiopathogenesis of colorectal cancer)
 • 2005 – Fellowship - Slovenia – Ljubljana (University of Ljubljana, Fakulteta za farmacijo
 • From 2006 – Teaching Hospital, Center of Research and Development, Hradec Kralove
 • 2007 – Fellowship – United Kingdom – Bournemouth –Westbourne Academy
 • 2010 – Fellowship – United Kingdom – Southampton – General Hospital in Southampton
 • 2013 – Associate professor degree, Charles University, Faculty of Medicine in Human physiology (Prediction of resting energy expenditure, nutritional intake of energy and nutrients during pregnancy)

Teaching

Teacher in the Faculty of Pharmacy (practical classes, seminars, lectures and examination in Czech and English languages)

 • Human Anatomy, Histology and Physiology
 • Pathological Physiology
 • Mentor of diploma thesis 57 students so far
 • Mentor of 4 PhD students currently

Since 2014 member of Specialization Board of the doctoral study programme

 • Clinical and Social Pharmacy, Faculty of Pharmacy in Hradec Kralove, Charles University
 • Gynecology and Obstetrics, Faculty of Medicine in Hradec Kralove, Charles University

Research orientation:

 • Study surface tension and hemolytic activity of saponines and its use in determination
 • Study of cardiotonic isolates hyrcanosid and deglucohyrcanosid from Coronilla varia on isolated Guinea pig heart.
 • Study of nutritive factors, biochemical and cancer markers at colorectal carcinoma.
 • Study of nutrition at pregnant and lacting women.
 • Study of metabolism and anthropometry of pregnant and lacting women.
 • Study of metabolism, body composition and anthropometry at patients with nonsmall bronchial carcinoma.
 • Study of metabolism, body composition and anthropometry at patients with COPD.
 • Study of metabolism, body composition and anthropometry at polytraumatic patients on ICU.

Professional Memberships

 • Czech Physiological Society JEP
 • Czech Pharmaceutical Society JEP
 • Society for Nutrition

Grants Received

 • Research program Development and Study of Drugs (Progres Q42)
 • Conceptual development of research organization (University Hospital in HK, 00179906) - Ministry of Health, Czech Republic
 • 2018 - 2020 - Charles University Grant Agency (GA UK 1306218): "The analysis and solution of nutrient depletion during pregnancy as a prevention of frequent pathophysiological symptoms"
 • 2016 - 2018 - Charles University Grant Agency (GA UK 772216): "The effect of high protein parenteral nutrition with varying doses of carbohydrates and lipids on selected biochemical and anthropometric parameters in critically ill patients admitted to the surgical ICU"
 • 2012-2015 - Charles University Research Centre UNCE 204026/2012 („Study of Drugs and Other Biologically-Active Substances Perspective in Prevention and Treatment of Important Lifestyle Diseases“)
 • 2005-2011 - participation on Research project MZO 00179906 („New diagnostic markers and therapeutic procedures based on different periods of life with emphasis on aging") of Centre for Research and Development of University Hospital in HK
 • 1998 – 2001 – grant –project of health support of MZ – Nutrition in pregnancy and in lactation – prevention of mother´s and child´s health
 • 1997 – Scientific grant GAUK – Effect of nutritive factors and evaluation of specific markers at patients with colorectal cancer in ethiopathogenesis, diagnose and prevention
 • 1996 – Development of facility for student participation in research effects medicals on cardiovascular system
 • Research project of the Czech Ministry of Education, Youth, and Sports MSM 0021620820
 • PRVOUK P40

Personal Interests

Popularization of science (physiology, nutrition)

Publications

3 monographs, 11 chapters in monograph, 6 textbooks, 6 chapters in textbooks, 17 abstracts in journal with IF, 2 e-learning website, 1 improvement proposal, 28 publications with IF, 20 peer-reviewed publications (registered in Scopus), 19

other publications (not registered in Scopus)

Monographs:

 • Hronek M. Výživa kojících žen. Nutritia, 2017.
 • Hronek M, Barešová H. Strava těhotných a kojících žen. Praha, Forsapi (Nutrilitera), 2012, 151 p. ISBN 978-80-87250-20-4.
 • Hronek, Miloslav. Výživa ženy v obdobích těhotenství a kojení. Praha:Maxdorf (edice Jessenius), 2004. 309 p. ISBN 80-7345-013-5.

Chapters in monographs:

 • Hronek M. Výživa ženy v období prekoncepce, gravidity a laktace (526-534) in Kohout P. et al. Klinická výživa. Praha, Galén, 2021, 944. ISBN 978-80-7492-555-9
 • Zadák Z, Hronek M. Klinická fyziologie výživy. In Bureš J, Horáček J, Malý J et al. Vnitřní lékařství 1,2. Praha, Galen, 2014, 969 – 979.
 • Hronek M. Nutriční potřeba ve zvláštních situacích. In Bureš J, Horáček J, Malý J et al. Vnitřní lékařství 1,2. Praha, Galen, 2014, 1006-1011.
 • Hrnciarikova D, Juraskova B, Hronek M, Zadak Z. Specifics of malnutrition in the elderly in Knudsen JB. Malnutrition: Risk Factors, Health Effects and Prevention. Nova Science Publishers, Inc., 2012, p.27-53. ISBN: 978-162100351-9
 • Hronek M. Antropometrické metody a jejich využití ke stanovení složení těla. In Zadák Z, Květina J et al. Metodologie předklinického a klinického výzkumu v metabolismu, výživě, imunologii a farmakologii. Praha: Galen, 2011, p. 244-253.
 • Hronek M, Zadák Z. Stanovení potřeby energie. In Zadák Z, Květina J et al. Metodologie předklinického a klinického výzkumu v metabolismu, výživě, imunologii a farmakologii. Praha: Galen, 2011, p.255-268.
 • Hronek M. Metody měření příjmu potravy v klinickém experimentu. In Zadák Z, Květina J et al. Metodologie předklinického a klinického výzkumu v metabolismu, výživě, imunologii a farmakologii. Praha: Galen, 2011, p. 275-281.
 • Hronek M. Mikronutrienty. In Wilhelm Z et al. Výživa v onkologii. 2.vyd. Brno: Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, 2004, p. 169-174.
 • Hronek M. Fyto-sloučeniny. In Wilhelm Z et al. Výživa v onkologii. 2.vyd. Brno: Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, 2004, p. 174-179.
 • Hronek M. Probiotika a prebiotika. In Wilhelm Z et al. Výživa v onkologii.  2.vyd. Brno: Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, 2004, p 179-180.
 • Hronek M. Nutriční antikarcinogeny. In Wilhelm Z et al. Výživa v onkologii. 1.vyd. Brno: Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, 2001, p. 129-138.

Publications in journals with IF:

Peer-reviewed publications (registered in Scopus)

 • Koblížek V, Novotná B, Kočová E, Popelková P, Plutinský M et al. Distribution of clinical phenotypes in a population of patients with severe chronic obstructive pulmonary disease (a pilot analysis of baseline data in a Czech multicenter research database of COPD) [Distribuce klinických fenotypů v populaci nemocných s těžkou chronickou obstrukční plicní nemocí (pilotní analýza vstupních dat české multicentrické výzkumné databáze těžké CHOPN)]. Studia Pneumologica et Phthiseologica, 2015, vol. 75, no. 1, p. 20-28.
 • Hronek M, Patková A, Josková V. Význam příjmu kalcia v době gravidity a laktace a možnosti jeho suplementace. Praktická gynekologie, 2015, vol. 19, no. 2, p. 97-100.
 • Koblížek V, Prachařová Š, Hronek M, Kovařík M. Bronchitic and non-bronchitic phenotypes of COPD differ in the prevalence of depressive symptoms. [Fenotypické rozdíly ve výskytu symptomů deprese u nemocných s CHOPN (První výsledky z průřezové studie Complexity)]. Studia Pneumologica et Phthiseologica, 2013, vol. 73, no. 4, p. 141-145.
 • Hronek M, Kovařík M. Interakce vitaminů s léčivy. Interní medicína pro praxi, 2012, vol. 14, no. 6-7, p. 275-280.
 • Klein L, Havel E, Šmejkal K, Cerman J, Hošek F, Hronek M. Multiple Mechanical and Thermal Blast Injury in Civilian Industrial Setting – Possible Parallel to the Battlefield Blast Syndrome Type Injuries. Mil. Med. Sci. Lett. (Voj. Zdrav. Listy), 2011, vol. 80, no. 4, p. 150-158, ISSN 0372-7025.
 • Zadák Z, Tichá A, Hronek M, Hyspler R. Advances in metabolism and nutrition 2011 and the route to personalized treatment. Vnitřní lékařství, 2011, vol. 57, no. 11, p. 970-4.
 • Hanuš O, Sojkova K, Hanušova K, Samkova E, Hronek M, Hyšpler R, Kopecky J, Jedelska R. An experimental comparison of methods for somatic cell count determinativ in milk of various species of mammals. Acta univ. agric. et silvic. Mendel. Brun., 2011, vol. 59, no. 1, p. 67-81.
 • Hanuš O, Hronek M, Hyšpler R, Yong T, Tichá A, Fikrová P, Hanušová K, Sojková K, Kopecký J, Jedelská R. Vztah mezi počtem somatických buněk a obsahem laktózy v mléce různých druhů savců. Acta univ. agric. et silvic. Mendel. Brun., 2010, vol. 58, no. 2, p. 87-100.
 • Zadák Z, Hromádka R, Hronek M, Tichá A, Hyspler R. 1. Functional foodstuffs and diabetes--evidence and myths. Vnitr Lek, 2009, vol. 55, no. 4, p. 412-5.
 • Hronek M, Vachtlová D, Kudlácková Z, Jílek P. Antifungal effect in selected natural compounds and probiotics and their possible use in prophylaxis of vulvovaginitis. Ceska Gynekol, 2005, vol. 70, no. 5, p. 395-9.
 • Hronek M, Kudlácková Z. Deficient intake of nutrients and the resulting health complications in vegetarians in the course of pregnancy and lactation. Ceska Gynekol, 2005, vol. 70, no. 2, p.161-4.
 • Hronek M, Nekvindová J, Jandík P. Probiotika v prevenci kolorektálního karcinomu II. DMEV, 2004, vol. 7, no. 4, p. 208-211.
 • Hronek M, Nekvindová J, Jandík P. Probiotika v prevenci kolorektálního karcinomu I. DMEV, 2004, vol. 7, no. 3, p.130-132.
 • Hronek M, Poljaková G. Effect of hormonal contraception on levels of vitamins in the body. Ceska Gynekol, 2004, vol. 69, no. 5, p. 397-401.
 • Kudláčková Z., Hronek M.: Hladina glykémie – ukazatel závažnosti ischemického poškození mozku – II. Klinické studie a hypotézy vysvětlující mechanismus vzniku poškození mozku působením hyperglykémie při hypoxicko/ischemickém poškození mozku. DMEV vol. 4, no. 4, p.293-298.
 • Kudláčková Z., Hronek M.: Hladina glykémie – ukazatel závažnosti ischemického poškození mozku – I. Preklinické studie. DMEV, 2001, vol. 4, no. 4, p. 287-293.
 • Hronek M, Miturová K, Kudlácková Z, Beranová E. Importance of iodine intake during pregnancy-iodine supplementation and its risks. Ceska Gynekol, 2001, vol. 66, no. 3, p. 199-202.
 • Hronek, M.: Nutriční antikarcinogeny v prevenci a terapii kolorektálního karcinomu II. Vápník, selen, vláknina, glukosinoláty. DMEV, 1998, vol. 1, no. 3, p. 138-140.
 • Hronek, M.: Nutriční antikarcinogeny v prevenci a terapii kolorektálního karcinomu I. Vitaminy. DMEV, 1998, vol. 1, no. 2, p. 86-89.
 • Hronek M, Benes P, Horský J. The effect of Saponinum album Merck on changes in the hemolytic resistance of erythrocytes in relation to age in healthy persons. Cas Lek Cesk, 1989, vol. 128, no. 22, p. 685-7.

Textbooks:

 • Hronek M, Kudláčková Z, Kovařík M, Němečková I, Nachtigal P. Praktická cvičení z morfologie a fyziologie pro posluchače Farmaceutické fakulty. Praha: Karolinum, 2013, p. 113 (ISBN 978-80-246-2293-4).
 • Hronek M, Kudláčková Z, Semecký V. Praktická cvičení z fyziologie pro posluchače Farmaceutické fakulty. Praha: Karolinum, 2001, p. 141.
 • Hronek M.: Practical Training in Physiology. Skripta, Hradec Králové: UK FaF, 2001, p. 90.
 • Hronek M., Kudláčková Z.: Morphology and Physiology. Human Histology for Pharmacists. Skripta, Hradec Králové: UK FaF, 2000, p. 72.
 • Kopáčová, L., Semecký, V., Hronek, M.: Nervový systém. Učební text pro posluchače farmacie. I. Morfologie a fyziologie, II. Patologie. Praha: Karolinum UK, 1996, p. 175.
 • Macků J, Ďoubal S, Hronek M. Vybrané kapitoly z fyzikálních měření pro farmacii. Skripta, Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1989, p.230.

Chapter in textbooks:

 • Hronek M. Léčebná výživa – dietní sytém. In Martiník K, Jirčík M, Hronek M.Výchova ke zdraví a zdravému životnímu stylu. X.díl “Civilizační nemoci – vznik, zásadní způsoby jejich ovlivnění a cíle prevence”. Hradec Králové, Gaudeamus, Univerzita Hradec Králové, 2008. p. 116-119. ISBN 978-807041-646-4
 • Hronek M. Diety u diabetes mellitus a nádorových onemocnění. In Martiník K, Jirčík M, Hronek M. Výchova ke zdraví a zdravému životnímu stylu. X.díl “Civilizační nemoci – vznik, zásadní způsoby jejich ovlivnění a cíle prevence”. Hradec Králové, Gaudeamus, Univerzita Hradec Králové, 2008. p. 120-123. ISBN 978-807041-646-4
 • Hronek M. Diety u kardiovaskulárních onemocnění. In Martiník K, Jirčík M, Hronek M. Výchova ke zdraví a zdravému životnímu stylu. X.díl “Civilizační nemoci – vznik, zásadní způsoby jejich ovlivnění a cíle prevence”. Hradec Králové, Gaudeamus, Univerzita Hradec Králové, 2008. p. 123-127. ISBN 978-807041-646-4
 • Hronek M. Diety u onemocnění ledvin. In Martiník K, Jirčík M, Hronek M.Výchova ke zdraví a zdravému životnímu stylu. X.díl “Civilizační nemoci – vznik, zásadní způsoby jejich ovlivnění a cíle prevence”. Hradec Králové, Gaudeamus, Univerzita Hradec Králové, 2008. p. 128-131. ISBN 978-807041-646-4
 • Hronek M. Diety u onemocnění zažívacího traktu. In Martiník K, Jirčík M, Hronek M.Výchova ke zdraví a zdravému životnímu stylu. X.díl “Civilizační nemoci – vznik, zásadní způsoby jejich ovlivnění a cíle prevence”. Hradec Králové, Gaudeamus, Univerzita Hradec Králové, 2008. p. 132-135. ISBN 978-807041-646-4
 • Hronek M. Výživa a životní styl – významná prevence osteoporózy ve vyšším věku. In Martiník K. Výchova ke zdraví a zdravému životnímu stylu. III.díl Ovlivnění zdravotního stavu výživou ve stáří. Hradec Králové: Gaudeamus, Univerzita Hradec Králové, 2007. p. 72-87. ISBN 978-80-7041-141-4

 Abstracts in journal with s IF:

 • Joskova V, Patkova A, Havel E, Kovarik M, Zadak Z, Hronek M. The Effect of Fluid Intake on Fluid Balance and Prognosis in Polytrauma Patients in ICU. Abstract ESPEN, Clinical Nutrition, 2017, vol. 36, p. S186.
 • Patkova A, Joskova V, Havel E, Kovarik M, Zadak Z, Hronek M. The effect of energy and nutritional substrate intake on their oxidation and the energy expenditure in polytrauma patients in ICU. Abstract ESPEN, Clinical Nutrition, 2016, vol. 35, p. S50-51.
 • Hronek M, Kovarik M, Havel E, Patkova A, Joskova V, Rybakova K, Zadak Z.  The Resting Energy Expenditure and Utilization of Nutritive Substrates and in Polytrauma Patients in the ICU. Abstract ESPEN, Clinical Nutrition 2015, vol. 34, p. S46–S47.
 • Hronek M, Zadak Z, Klemera P, Tosner J. Predictors of resting energy expenditure during pregnancy and in non-pregnant state. Abstract ESPEN, Clinical Nutrition Supplements, 2011, vol. 6, suppl. 1, p. 184 – outstanding abstract.
 • Hyspler R., Ticha A., Smidova B., Hronek M., Zadak Z. Fatty acid composition of human milk of mothers from the Czech Republic. Abstract ESPEN.  Clinical Nutrition, 2010, vol. 5, suppl. 2, p. 74.
 • Hronek M., Solichová D., Hyšpler R., Ticha A., Zadak Z. Determination of plasmatic levels of vitamin A, E, C, B12 and folic acid in each stage of colorectal cancer. Abstract ESPEN.  Clinical Nutrition, 2010, vol. 5, suppl. 2, p. 106.
 • M. Hronek, Z. Zadak, P. Klemera, J. Tosner. Predictors of resting energy expenditure during pregnancy. Proceedings of the Czech and Slovak. Physiological Societies. February 9 - 11, 2010, Prague, Czech Republic. Physiological Research, 2010, vol. 59, p. 147-156.
 • Hronek M, Zadák Z, Doubková P, Hrnčiariková D, Tošner J. Nutritional intake of minerals of Czech women during pregnancy. Clinical Nutrition supplements, 31st ESPEN Congress, Vienna. Austria, 29. - 1. 9. 2009. 2009, vol. 4, no. S2, p. 163-164.
 • Hrnciarikova D., Hyspler R., Juraskova B., Klemera P., Hronek M., Zadak Z. A changed view of serum prealbumin in the elderly. Abstract, Clinical Nutrition Supplements, 2007, vol. 2, no. 2, p. 34-35.
 • Hronek M, Doubkova P, Karnikova T, Leskova J, Tosner J, Hrnciarikova D, Hyspler R, Zadak Z. Determination of basal metabolic rate of Czech pregnant women. Abstract, Clinical Nutrition Supplements, 2007, vol. 2, no. 2, p. 49-50.
 • Hronek M., Beranová E., Tošner J. Dietary intake of iron, ascorbic acid and fiber in the interrelationship with nutritional, biochemical and birth parameters of pregnant women: longitudinal study. Abstract, Physiol Res, 2007, vol. 56, no. 3, p. 12.
 • Hronek M, Beranová E, Tošner J. Dietary intake of proteins, lipids and carbohydrates in comparison with nutritional, biochemical and birth parameters of pregnant women: longitudinal study. Physiological Research, 2006, vol. 55, no. 4, p. 23.
 • Jun D, Krejčová G, Kuča K, Ševelová L, Hronek M, Opletal L. Effect of various acetylcholinesterase reactivators on human platelet aggregation in vitro. Drug Metabolism Reviews, 2004, vol. 36, no. 1, p. 233.
 • Hronek M, Beranová E, Miturová K, Tošner J, Kudláčková Z. Dietary intake of calcium, magnesium and phosphorus in the interrelationship with nutritional, biochemical and birth parameters of pregnant women: longitudinal study. Physiol. Res., 2004, vol. 53, no. 4, p. 12.
 • Kudláčková Z, Golda V, Hronek M. Glucose abnormalities induced by oligemic brain hypoxia in shr/n-cp lean rats of koletsky strain and in rats of wistar strain and effects of terguride treatment. Physiol. Res., 2004, vol. 53, no. 4, p. 19.
 • Jun D, Chlupáčová M, Opletalová V, Hronek M, Opletal L. Platelet antiaggregating activity of 2´,5´-diazachalcones. 3rd International Symposium on Natural Druha Proceedings, Naples, October 2-4, 2003, p. 256-257.
 • Hronek M, Beranová E. Nutritional energetic intake in comparison with body mass index and weight gain of pregnant women. Proceedings of Czech and Slovak Physiological Societies, Physiological Research, 2003, vol. 52, no. 3, p. 28.
 • Hronek M., Zadak Z., Solichova D., Jandik P., Melichar B.: Choice nutrition factors in colorectal carcinogenesis. Phys Res, 2000, vol. 49, no. 4, p. 18.

Other publications:

 • Hronek M, Kovařík M. Deficit příjmu železa – nutriční zdroje, doporučené denní dávky, suplementace železem. Praktické lékárenství, 2021, vol. 16, no. 4, p. 213-215.
 • Hronek M, Patková A, Josková V. Nutriční příjem železa a jeho suplementace v období gravidity. Iron Nutritional Intake and its Supplementation in Pregnancy. Gynekolog, 2016, vol. 25, no. 3, p. 111-115.
 • Hronek M, Josková V, Patková A. Význam příjmu kalcia u žen v postmenopauzálním období. Klimakterická medicína, 2015; vol. 20, no. 3, p. 14-17.
 • Zadák Z, Hyšpler R, Hronek M, Tichá A. The energetic and metabolic effect of ringerfundin (b. braun) infusion and comparison with plasma-lyte (baxter) in healthy volunteers. Acta Medica (Hradec Králové), 2010, vol. 53, no. 3, p. 131-137.
 • Hronek M, Kudláčková Z, Jílek P, Hrnčiariková D. Probibiotika v profylaxi a terapii nádorových onemocnění a vulvovaginitíd. Probiotics in prophylaxis and therapy of tumours and vulvovaginitis. Praktické lékárenství, 2006, vol. 2, no. 2, p. 63-65.
 • Hronek M, Kudláčková Z, Jílek P, Hrnčiariková D. Probibiotika v profylaxi a terapii nádorových onemocnění a vulvovaginitíd. Probiotics in prophylaxis and therapy of tumours and vulvovaginitis. Interní medicína pro praxi, 2006, vol. 8, no. 3, p. 109-111.
 • Hronek M. Deficitní nutriční příjem kalcia v období gravidity a s ním související zdravotní rizika. Insufficient supplementation of kalcium in pregnancy and health risks. Gynekolog, 2005, vol. 15, no. 1, p. 12-15.
 • Jun D, Hronek M, Opletal L. Vliv obidoximu, aktivátoru acetylcholinesterázy, na proces agregace lidských trombocytů in vitro. Influence of obidoxim, activator of acetylcholinesterase, on agregation of human trombocytes. Zpravodaj vojenské farmacie, 2005, vol. 15, no. 1, p. 26-29.
 • Hronek M, Kudláčková Z, Nekvindová J. Probiotika a prebiotika v profylaxi a terapii poruch GIT a v prevenci karcinogeneze. Praktické lékárenství, 2005, vol. 1, no. 1, p. 41-42.
 • Hronek M, Urbanová Š. Kouření v těhotenství. Smoking in pregnancy. Gynekolog, 2005, vol. 14, no. 2, p. 75-80.
 • Hronek M, Fousová J. Kompatibilita léčiv s laktací II. Antihypertenziva, antidiabetika, antihistaminika, sedativa a hypnotika. Gynekolog, 2004, vol. 2, no. 13, p. 67-71.
 • Hronek M, Fousová J. Kompatibilita léčiv s laktací. Antidepresiva, antibiotika a chemoterapeutika, antifungicida, analgetika, antiflogistika. Gynekolog, 2003, vol. 6, no. 12, p. 262-6.
 • Hronek M, Kyzourová M, Kudláčková Z. Význam příjmu nenasycených mastných kyselin v prekoncepčním období a v graviditě. Gynekolog, 2002, vol. 11, no. 4, p. 212-5.
 • Hronek M, Zadák Z, Solichová D, Jandík P, Melichar B. The monitoring of neopterin in comparison with tumor markers in colorectal carcinoma. Folia Pharmaceutica Universitatis Carolinae XXVI, The Karolinum Press, Charles University in Prague, Prague, 2002, vol. 26, p. 69 – 73.
 • Hronek, M., Kyzourová, M., Kudláčková. Z.: Význam kyseliny listové pro snížení rizika výskytu defektů neurální trubice (DNT). Gynekolog, 2001, vol. 10, no. 6, p. 452-5.
 • Hronek M., Kyzourová M.: Příjem kyseliny listové v prekoncepčním období. Gynekolog, 2001, vol. 10, no. 4, p. 170-171.
 • Hronek M.: Vitamíny skupiny B. Nutrition & Health, 2000, vol. 3, no. 3, p. 1-4.
 • Hronek, M., Beranová, E., Kuschová, R.: Příjem nutriční energie a tělesná hmotnost v období gravidity a laktace. Gynekolog, 1999, vol. 8, no. 4, p. 182-185.
 • Hronek, M.: Základní aspekty výživy v období těhotenství. Gynekolog, 1997, vol. 6, no. 1, p. 14-16.

Web–e-learning websites

Improvement proposal

 • Hronek M. Zařízení pro poloautomatické měření povrchového napětí. Zlepšovací návrh, FaF UK, Hradec Králové, 1986.

© Charles University, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové, Akademika Heyrovského 1203, 500 03 Hradec Králové, Czech Republic
Website information | Powered by Kentico