Prof. RNDr. Lubomír Opletal, CSc.

Research focus

 • isolation of alkaloids from several taxa of plants (ordo Magnoliales, Laurales), esp. in small quantities,
 • preparation of selected salts of alkaloids and some derivatives,
 • technological aspects (optimalisation) of natural compounds isolation,
 • determination of AChE, BuChE and antioxidative activity.

Education

 • 2012 – Prof. of Pharmacognosy, Charles University in Prague, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové,
 • 1995 – Doc. (equiv. Assoc. Prof.): Pharmaceutical Botany;  Charles University in Prague, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové,
 • 1985 – RNDr. (rigorous examination): Pharmaceutical Chemistry; Faculty of Pharmacy in Hradec Králové,
 • 1977-1985 – CSc. (equiv. PhD.): Pharmaceutical Chemistry; Charles University in Prague, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové, 
 • 1971-1976 – (Abs. farm.; equiv. M.Sc.), graduated from the Charles University in Prague, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové, study programme: General Pharmacy

Qualification theses

 • Phytochemical Study of Coronilla varia L. I. (Abs. farm.).
 • Phytochemical Study of Coronilla varia L. II. Part 1. Dragendorff-positive compounds in morphological parts of plant (RNDr.).
 • Secondary Metabolites of Higher Plants as Potential Drugs – Study of metabolites of species Coronilla varia LINNÉ (state exam for CSc.).
 • Phytochemical investigation of Coronilla varia L. ssp. typica (BECK.) DOST. – some metabolites in herb (CSc.).
 • Cardiovascular Diseases and Stability of an Organism: Metabolites of Higher Plants and Mushrooms as Potential Drugs and Nutraceutics (Doc.).

Research interests

Prof. RNDr. Lubomír Opletal, CSc. specializes in methods for the isolation of plant metabolites, substances contained in higher plants and fungi with focus on the use of the therapy, food and livestock production, technology acquisition of active substances. Since 1988, he is the Secretary of the Working Conference CADISO-NUTRIMENTA (Cardiovascular Diseases and Stability of the Organism - Food Additives and Their Relationship to the Prevention of Cardiovascular System Diseases), organized by the Department of Pharmaceutical Botany and Ecology Faculty of Pharmacy in Hradec Králové, which involves the use of perspective plants and specialized metabolic substances isolated from them in prevention and treatment of diseases of the circulatory system.

Since 2002 he is the member of the Scientific Committee on Animal Nutrition of the Ministry of Agriculture, working in the Research Institute of Animal Production in Prague-Uhříněves. Here, he is a reviewer for studies dealing with natural substances, their favourable biological effects, toxicity and interactions in the  livestock production.

Since 2004, he is the Head of the Information and Educational Center for Nutraceutics (IECN) at the Faculty of Pharmacy in Hradec Kralove, providing information, particularly the pharmaceutical field of supplements and their interactions with drugs.

Since 2005 to 2016 he was the leader of ADINACO Research Group, dealing with the effect of natural substances on the development of neurodegenerative diseases in humans. 

Since 2015 he has also become a member of the Scientific Committee on Phytosanitary and the Environment working In the Research institute of Plant Production in Prague-Ruzyně. In this area he is the head of the Working group for novel foods and dietary supplements. This gremium deals with proposals for authorization and notification of novel foods and recommendations for the Ministry of Agriculture.

Teaching

 • Toxicity of natural products (part of lectures)
 • Pharmaceutical botany (part of lectures)
 • Applied dietology (guarantee)
 • Supervisor of Diploma and Rigorous thesis
 • Supervisor in doctoral studies namely Pharmacognosy and Toxicology of natural products

Membership in scientific societies

 • since 1979 – Czech Botanical Society,
 • since 1994 – Czech Chemical Society,
 • since 1997 – Pharmaceutical Society of Japan.

Membership in scientific committees and editorial boards

 • since 1995 – Commission of Czech Pharmacopoeia (Sections: Pharmacognosy, Terminology), Ministry of Health of the Czech Republic,
 • since 1997 – regional editor of the journal Chemické listy (till 2011),
 • since 2010 – editorial board member of the Journal Research in Pig Breeding (Research Institute of Animal Production in Prague-Uhříněves).

Grants received

2017

OPLETAL, L.: Modernization and extension of the doctoral study field of Pharmacognosy and Toxicology of Natural Compounds within the Pharmacy study program. Operational Program Research, Development and Education, Challenge No. 02_16_018 for Development of Research-oriented Study Programs in Priority Axis 2 of the OP, No. CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_018/0002736. Ministry of Education, Youth and Sport of the Czech Republic, Prague 2017.

OPLETAL, L.: Modernization of Laboratory for Interactions of Cells with Substances of Natural Origin. Operational Program Research, Development and Education, Challenge No. 02_16_017 for Research Infrastructures for Educational Purposes - Building or Upgrading in Priority Axis 1 OP No. CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_017/0002682, Ministry of Education, Youth and Sport of the Czech Republic, Prague 2017.

2012

OPLETAL, L.: Zvyšování kvality doktorského studia a vědecké kvalifikace v oborech Farmakognozie a Toxikologie přírodních látek na Farmaceutické fakultě Univerzity Karlovy. Grant IRP UK-MŠMT No 337964 (2012).

CAHLÍKOVÁ, L., OPLETAL, L., POUR, M., ŠPULÁK, M., HAVLÍKOVÁ, L.: Pořízení přístrojového vybavení k inovaci a prohloubení znalostí v oblasti chemické strukturní analýzy nízkomolekulárních organických sloučenin a jejich integrace do farmaceutických věd. FRVŠ 190/2012/A.

2011

OPLETAL, L.: Inovace laboratoří pro výuku předmětů zabývajících se izolací přírodních látek a analytickým hodnocením. FRVŠ 664/2011/A.

2007

ROZKOT, M., ČECHOVÁ, M., OPLETAL, L., SMOLA, J.: Stanovení biologických a manažerských parametrů pro vysokou úroveň užitkovosti prasat. NAZV č. 71284/2007.

ROZKOT, M., PŘINOSILOVÁ, P., BOUDNÝ, J., OPLETAL, L., MAZUROVÁ, J., ČECHOVÁ, M., SMOLA, J., KLEIN, P.: Biotechnologické postupy v reprodukci a odchovu prasat jako nástroj ekonomického růstu a konkurenceschopnosti odvětví. NAZV QI 111A166 (2011).

2005

OPLETAL, L., KOULA, V.: Interaktivní obrazové databáze rostlin, hub a léčivých drog  pro výuku předmětů zahrnujících také farmakobotaniku na FAFUK v Hr. Králové. FRVŠ 154/2005/F3/d.

OPLETALOVÁ, V., OPLETAL, L., DOLEŽAL, M., MUSÍLEK, K., BROŽOVÁ, Š., VÍTKOVÁ, E., NAGYOVÁ, J., KUBINCOVÁ, D., RAČÁKOVÁ, V, PAAR, M., BINDER, J.: Inhibitory a reaktivátory acetylcholinesterasy - syntéza, izolace z přírodního materiálu a biologické hodnocení (Inhibitors and reactivators of acetylcholinesterase - synthesis, isolation from natural sources and biological evaluation). IGA UK č. 126/2005/B-BIO/Faf.

KOLEČKÁŘ, V., BROJEROVÁ, E., KUBÍKOVÁ, K., OPLETAL, L.: Screening přírodních látek na antioxidační a trombocytárně antiagregační aktivitu (Screening of natural compounds on antioxidative and antiplatelet activity). IGA UK č. 124/2005/B-BIO/FaF.

2004

ROZKOT., M., ŘÍHA, J., OPLETAL, L.: Využití biologicky aktivních látek přírodního původu ke zvýšení účinnosti řízené reprodukce prasat. NAZV: 1G46085 (2004).

Publications (since 2002)

h-index 19, autor´s ID H-5254-2012, 96 papers (Web of Science)

Monographs (and chapters)

2016

OPLETAL, L.: Přírodní látky a jejich biologická aktivita. Sv. 3. Nutraceutika. Sekundární metabolity rostlin (Nutraceuticals. Secondary plant metabolites). Karolinum, Praha 2016, ISBN 978-80-246-2084-8, 698 s.

2014

MACÁKOVÁ, K., KOLEČKÁŘ, V., CAHLÍKOVÁ, L., CHLEBEK, J., HOŠŤÁLKOVÁ, A., KUČA, K., JUN, D., OPLETAL, L.: Tannins and their influence on health. Recent Advances in Medicinal Chemistry. Bentham Science Publishers 1, 159-208 (2014).

CAHLÍKOVÁ, L., MACÁKOVÁ, K., BENEŠOVÁ, N., CHLEBEK, J., HOŠŤÁLKOVÁ, A., OPLETAL, L.: Natural compounds (small molecules) as potential and real drugs of Alzehimers disease: A critical review, in: Studies in natural products chemistry (ATTA-ur-RAHMAN, ed.), Chapter 6, Elsevier: Amsterdam 2014, pp. 153-194, ISBN: 978-0-444-63281-4.

2010

OPLETAL, L.: Přírodní látky a jejich biologická aktivita. Sv. 1. Nutraceutika. Primární metabolity a látky obsažené ve strukturovaných biologických systémech (Nutraceuticals. Primary metabolites and substances contained in structured biological systems). Karolinum, Praha 2010, ISBN 978-80-246-1884-5, 378 s.

OPLETAL, L., SKŘIVANOVÁ, V.: Využití přírodních látek v živočišné výrobě, in: OPLETAL, L., SKŘIVANOVÁ, V. (eds): Přírodní látky a jejich biologická aktivita. Sv. 2: Využití látek pro ovlivnění fyziologických procesů hospodářských zvířat, s. 25–27, Karolinum, Praha 2010, ISBN 978-80-246-1801-2.

OPLETAL, L., SIATKA, T.: Metabolity rostlin, hub a některých mikroorganismů a jejich deriváty jako náhrada antibiotických stimulátorů růstu hospodářských zvířat, in: OPLETAL, L., SKŘIVANOVÁ, V. (eds): Přírodní látky a jejich biologická aktivita. Sv. 2: Využití látek pro ovlivnění fyziologických procesů hospodářských zvířat, s. 87–174, Karolinum, Praha 2010, ISBN 978-80-246-1801-2.

OPLETAL, L., MACÁKOVÁ, K., CAHLÍKOVÁ, L.: Antiinvazní látky přírodního původu jako preventivní faktor v ontogenezi zvířat, in: OPLETAL, L., SKŘIVANOVÁ, V. (eds): Přírodní látky a jejich biologická aktivita. Sv. 2: Využití látek pro ovlivnění fyziologických procesů hospodářských zvířat, s. 203–309, Karolinum, Praha 2010, ISBN 978-80-246-1801-2.

TŮMOVÁ, E., OPLETAL, L., ZITA, T., ŠIMERDA, B.: Přírodní antinutriční a toxické látky v krmivech pro zvířata, in: OPLETAL, L., SKŘIVANOVÁ, V. (eds): Přírodní látky a jejich biologická aktivita. Sv. 2: Využití látek pro ovlivnění fyziologických procesů hospodářských zvířat, s. 417–477, Karolinum, Praha 2010, ISBN 978-80-246-1801-2.

OPLETAL, L., ROZKOT, M., CHLEBEK, J., ČEŘOVSKÝ, J.: Látky přírodního původu potenciálně ovlivňující reprodukci prasat, in: OPLETAL, L., SKŘIVANOVÁ, V. (eds): Přírodní látky a jejich biologická aktivita. Sv. 2: Využití látek pro ovlivnění fyziologických procesů hospodářských zvířat, s. 517–582, Karolinum, Praha 2010, ISBN 978-80-246-1801-2.

SKŘIVANOVÁ, V., OPLETAL, L.: Perspektivy využití přírodních látek v 21. století, in: OPLETAL, L., SKŘIVANOVÁ, V. (eds): Přírodní látky a jejich biologická aktivita. Sv. 2: Využití látek pro ovlivnění fyziologických procesů hospodářských zvířat, s. 629–634, Karolinum, Praha 2010, ISBN 978-80-246-1801-2.

2008

OPLETAL, L., SOVOVÁ, H.: TLC of lignans, in: Thin Layer Chromatography in Phytochemistry (WAKSMUDSKA-HAJNOS, M., SHERMA, J., KOWALSKA, T., eds), Chromatographic Science Series, Vol. 99, s. 425-450, CRC Press/Taylor and Francis Group, Boca Raton 2008.

2002

OPLETAL, L., KAMENÍKOVÁ, L : Adaptogeny rostlinného původu v prevenci civilizačních chorob. Solutio 2002/2003, Medon, Praha 2002, s. 211-224, ISBN 80-902122-9-8.

Original papers

2022

KŘOUSTKOVÁ, J., RITOMSKÁ, A., Al MAMUN, A., HULCOVÁ, D., OPLETAL, L., KUNEŠ, J., CAHLÍKOVÁ, L.,  BUCAR, F.: Structural analysis of unusual alkaloids isolated from Narcissus pseudonarcissus cv. Carlton. Phytochemistry 204, 113439 (2022).  DOI: https://doi.org/10.1016/j.phytochem.2022.113439.

WIJAYA, V., JANDOUREK, O., KROUSTKOVA, J., HRADISKA-BREITEROVA, K., KORABECNY, O., SOBOLOVA, K., KOHELOVA, E., HOSTALKOVA, A., KONECNA, K., SAFRATOVA, M., VRABEC, R., KUNES, J., OPLETAL, O., CHLEBEK, J., CAHLIKOVA, L.: Alkaloids of Dicranostigma franchetianum (Papaveraceae) and berberine derivatives as a novel class of antimycobacterial agents. Biomolecules 12, 844 (2022). https://doi.org/10.3390/biom12060844

VRABEC, R., MAŘÍKOVÁ, J., LOČÁREK, M., KORÁBEČNÝ, J., HULCOVÁ, D., HOŠŤÁLKOVÁ, A., KUNEŠ, J., CHLEBEK, J., KUČERA, T., HRABINOVÁ, M., JUN, D., SOUKUP, O., ANDRISANO, V., JENČO, J., ŠAFRATOVÁ, M., NOVÁKOVÁ, L., OPLETAL, L., CAHLÍKOVÁ, L.: Monoterpene indole alkaloids from Vinca minor L. (Apocynaceae): identification of new structural scaffold for treatment of Alzheimer´s disease. Phytochemistry 194, 113017 (2022). https://doi.org/10.1016/j.phytochem.2021.113017

2021

AL SHAMMARI, L., HULCOVÁ, D., MAŘÍKOVÁ, J., KUČERA, T., ŠAFRATOVÁ, M., NOVÁKOVÁ, L., SCHMIDT, M., PULKRÁBKOVÁ, L., JANOUŠEK, J., SOUKUP, O., KUNEŠ, J., OPLETAL, L., CAHLÍKOVÁ, L.: Amaryllidaceae alkaloids from Hippeastrum x hybridum cv. Ferrari, and preparation of vittatine derivatives as potential ligands for Alzheimer’s disease. S. Afr. J. Bot. 136, 137-146 (2021). https://doi.org/10.1016/j.sajb.2020.06.024

KOHELOVÁ, E., MAŘÍKOVÁ, J., KORÁBEČNÝ, J., HULCOVÁ, D., KUČERA, T., JUN, D., CHLEBEK, J., JENČO, J., ŠAFRATOVÁ, M., HRABINOVÁ, M., RITOMSKÁ, A., MALANÍK, M., PEŘINOVÁ, R., BREITEROVÁ, K., KUNEŠ, J., NOVÁKOVÁ, L., OPLETAL, L., CAHLÍKOVÁ, L.: Alkaloids of Zephyrantes citrina (Amaryllidaceae) and their implication to Alzheimerʼs disease: isolation, structural elucidation and biological activity. Bioorg. Chem. 107, 104567 (2021). https://doi.org/10.1016/j.bioorg.2020.104567

2020

KOUTOVA, D., MAAFI, M., HAVELEK, R., OPLETAL, L., BLUNDEN, G., ŘEZÁČOVÁ, M., CAHLÍKOVÁ, L.: Chemical and Biological Aspects of Montanine-Type Alkaloids Isolated from Plants of the Amaryllidaceae Family. Molecules 25, 2337 (2020). https://doi.org/10.3390/molecules25102337

BREITEROVÁ, K., KOUTOVÁ, D., HAVELEK, R., KUNEŠ, J., MAJOROŠOVÁ, M., OPLETAL, L., HOŠŤÁLKOVÁ, A., JENČO, J., ŘEZÁČOVÁ, M., CAHLÍKOVÁ, L.: Amaryllidaceae alkaloids of different structural types from Narcissus L. cv. Professor Einstein and their cytotoxic activity. Plants 9, 137, (2020). https://doi.org/10.3390/plants9020137

KOUTOVA, D., KULHAVA, M., HAVELEK, R., MAJOROSOVA, M., KRALOVEC, K., HABARTOVA, K., HOSTALKOVA, A., OPLETAL, L., CAHLIKOVA, L., REZACOVA, M.: Bersavine: a novel bisbenzylisoquinoline alkaloid with cytotoxic, antiproliferative and apoptosis-inducing effect on human leukemic cells. Molecules 25, 964 (2020). https://doi.org/10.3390/molecules25040964

2019

CHLEBEK, J., KORÁBEČNÝ, J., DOLEŽAL, R., ŠTĚPÁNKOVÁ, Š., PÉREZ, D.I., HOŠŤÁLKOVÁ, A., OPLETAL, L., CAHLÍKOVÁ, L., MACÁKOVÁ, K., KUČERA, T., HRABINOVÁ, M., JUN, D. In vitro and in silico acetylcholinesterase inhibitory activity of thalictricavine and canadine and their predicted penetration across the blood-brain barrier. Molecules 24, 1340 (2019). https://doi.org/10.3390/molecules24071340

HOSTALKOVA, A., MARIKOVA, J., OPLETAL, L., KORABECNY, J., HULCOVA, D., KUNES, J., NOVAKOVA, L., PEREZ, D.I, JUN, D., KUCERA, T., ANDRISANO, V., CAHLIKOVA, L. Isoquinoline alkaloids from Berberis vulgaris as potential lead compounds for the treatment of Alzheimer’s disease. J. Nat. Prod. 82, 239-248 (2019). https://doi.org/10.1021/acs.jnatprod.8b00592

HULCOVÁ, D., MAŘÍKOVÁ, J., KORÁBEČNÝ, J., HOŠŤÁLKOVÁ, A., JUN, D., KUNEŠ, J. CHLEBEK, J., OPLETAL, L., DE SIMONE, A., NOVAKOVA, L., ANDRISANO, V., RŮŽIČKA, A., CAHLÍKOVÁ, L.: Amaryllidaceae alkaloids from Narcissus pseudonarcissus L. cv. Dutch Master as potential drugs in treatment of Alzheimer's disease. Phytochemistry 165, 112055, (2019). https://doi.org/10.1016/j.phytochem.2019.112055

2018

BREITEROVÁ, K., LOČÁREK, M., KOHELOVÁ, E., TALACKOVÁ, M., HULCOVÁ, D., OPLETAL, L., CAHLÍKOVÁ, L.: Daffodils as potential crops of biologically-active compounds: Assesment of 40 ornamental taxa for their alkaloid profile and cholinesterase inhibition activity. Nat. Prod. Commun. 13, 419-422 (2018). https://doi.org/10.1177/1934578X1801300410

ŠAFRATOVÁ, M., HOŠŤÁLKOVÁ, A., HULCOVÁ, D., BREITEROVÁ, K., HRABCOVÁ, V., MACHADO, M., FONTINHA, D., PRUDENCIO, M., KUNEŠ, J., CHLEBEK, J., JUN, D., HRABINOVÁ, M., NOVÁKOVÁ, L., HAVELEK, R., SEIFERTOVÁ, M., OPLETAL, L., CAHLÍKOVÁ, L: Alkaloids from Narcissus poeticus cv. Pink Parasol of various structural types and their biological activity. Arch. Pharm. Res. 41, 208-218 (2018).  https://doi.org/10.1007/s12272-017-1000-4

2017

ALI, B. H., CAHLÍKOVÁ, L., OPLETAL, L., KARACA, T., MANOJ, P., RAMKUMAR, A., AL SULEIMANI Y. M., AL ZA'ABI, M., NEMMAR, A., CHOCHOLOUŠOVÁ-HAVLÍKOVÁ, L., LOČÁREK, M., SIATKA, T., BLUNDEN, G.: Effect of aqueous extract and anthocyanins of calces of Hibiscus sabdariffa (Malvaceae) in rats with adenine-induced chronic kidney disease. J. Pharm. Pharmacol. 69, 1219-1229 (2017). https://doi.org/10.1111/jphp.12748

OPLETAL, L., CHOCHOLOUŠOVÁ-HAVLÍKOVÁ, L., SIATKA, T., CAHLÍKOVÁ, L., LOČÁREK, M., BADRELDIN, H. A., MANOJ, P., RAMKUMAR, A., Al SULEIMANI, Y. M., AL ZA‘ABI, M., KARACA, T., NEMMAR, A.: Preparation and validated analysis of anthocyanin concentrate from the calyces of Hibiscus sabdariffa. Nat. Prod. Commun. 12, 43-45 (2017). https://doi.org/10.1177/1934578X1701200112

SIATKA, T., ADAMCOVÁ, M., OPLETAL, L., CAHLÍKOVÁ, L.,  JUN, D., HRABINOVÁ, M., KUNEŠ, J., CHLEBEK, J.: Cholinesterase and prolyl oligopeptidase Inhibitory activities of alkaloids from Argemone platyceras (Papaveraceae). Molecules 22, 1181 (2017). https://doi.org/10.3390/molecules22071181

2016

VANĚČKOVÁ, N., HOŠŤÁLKOVÁ, A., ŠAFRATOVÁ, M., KUNEŠ, J., HULCOVÁ, D., HRABINOVÁ, H., DOSKOČIL, I., ŠTĚPÁNKOVÁ, Š., OPLETAL, L., NOVÁKOVÁ, L., JUN, D., CHLEBEK, J., CAHLÍKOVÁ, L.: Isolation of Amaryllidaceae alkaloids from Nerine bowdenii W. Watson (Amaryllidaceae) and their biological activity. RSC Advances 6, 80114-80120 (2016). https://doi.org/10.1039/C6RA20205E

DOSKOČIL, I., HAVLÍK, J., VERLOTTA, R., TAUCHEN, J., VESELA, L., MACAKOVA, K., OPLETAL, L., KOKOSKA, L., RADA, V.: In vitro immunomodulatory activity, cytotoxicity and chemistry of some central European polypores.  Pharm. Biol. 54, 2369-2376 (2016). https://doi.org/10.3109/13880209.2016.1156708

HAVELEK, R., SEIFERTOVÁ, M., KRÁLOVEC, K., KROCOVÁ, E., TEJKALOVÁ, V., NOVOTNÝ, I., CAHLÍKOVÁ, L., ŠAFRATOVÁ, M., OPLETAL, L., BÍLKOVÁ, Z., VÁVROVÁ, J., ŘEZÁČOVÁ, M.: Comparative cytotoxicity of chelidonine and homochelidonine, the dimethoxy analogues isolated from Chelidonium majus L. (Papaveraceae), against human leukemic and lung carcinoma cells. Phytomedicine  23, 253-266 (2016). https://doi.org/10.1016/j.phymed.2016.01.001

CHLEBEK, J., NOVÁK, Z., KASSEMOVÁ, D., ŠAFRATOVÁ, M., KOSTELNÍK, J., MALÝ, L., LOČÁREK, M., OPLETAL, L., HOŠŤÁLKOVÁ, A., HRABINOVÁ, M., KUNEŠ, J., NOVOTNÁ, P., URBANOVÁ, M., NOVÁKOVÁ, L., MACÁKOVÁ, K., HULCOVÁ, D., SOLICH, P., MARTÍN, C.P., JUN, D., CAHLÍKOVÁ, L..: Isoquinoline alkaloids from Fumaria officinalis L. and their biological activities related to Alzheimer’s disease. Chem. Biodivers. 13, 91-99 (2016). https://doi.org/10.1002/cbdv.201500033

CHLEBEK, J., DE SIMONE, A., HOŠŤÁLKOVÁ, A., OPLETAL, L., PERÉZ, C., PERÉZ, D.I., HAVLÍKOVÁ, L., CAHLÍKOVÁ, L., ANDRISANO, V.: Application of BACE1 immobilized enzyme reactor for the characterization of multifunctional alkaloids from Corydalis cava (Fumariaceae) as Alzheimer’s disease targets. Fitoterapia 109, 241-247 (2016). https://doi.org/10.1016/j.fitote.2016.01.008

2015

NOVÁK, Z., HOŠŤÁLKOVÁ, A., OPLETAL, L., NOVÁKOVÁ, L., HRABINOVÁ, M., KUNEŠ, J., CAHLÍKOVÁ, L.: (+)-Chenabinol (revised NMR data) and two new alkaloids from Berberis vulgaris L. and their biological activity. Nat. Prod. Commun. 10, 1695-1697 (2015). https://doi.org/10.1177/1934578X1501001015

LOČÁREK, M., NOVÁKOVÁ, J., KLOUČEK, P., HOŠŤÁLKOVÁ, A., KOKOŠKA, L., GÁBRLOVÁ, L., ŠAFRATOVÁ, M., OPLETAL, L., CAHLÍKOVÁ, L.: Antifungal and antibacterial activity of extracts and alkaloids of selected Amaryllidaceae species. Nat. Prod. Commun. 10, 1537-1540 (2015). https://doi.org/10.1177/1934578X1501000912

CAHLÍKOVÁ, L., PÉREZ, D.I., ŠTĚPÁNKOVÁ, Š, CHLEBEK, J., ŠAFRATOVÁ, M., HOŠŤÁLKOVÁ, A., OPLETAL, L.: In vitro inhibitory effects of 8-O-demethylmaritidine and undulatine on acetylcholinesterase, and their predicted penetration across the blood-brain barrier. J. Nat. Prod. 78, 1189-1192 (2015). https://doi.org/10.1021/acs.jnatprod.5b00191

HOŠŤÁLKOVÁ, A., OPLETAL, L., KUNEŠ, J., NOVÁK, Z., HRABINOVÁ, M., CHLEBEK, J., CAHLÍKOVÁ, L.: Alkaloids from Peumus boldus Mol. and their acetylcholinesterase, butyrylcholinesterase and prolyl oligopeptidase inhibition activity. Nat.. Prod. Commun. 10, 577-580 (2015). https://doi.org/10.1177/1934578X1501000410

CAHLÍKOVÁ, L., HULOVÁ, L., HRABINOVÁ, M., CHLEBEK, J., HOŠŤÁLKOVÁ, A., ADAMCOVÁ, M., ŠAFRATOVÁ, M., JUN, D., OPLETAL, L., LOČÁREK, M., MACÁKOVÁ, K.: Isoquinoline alkaloids as potential prolyl oligopeptidase inhibitors. Fitoterapia 103, 192-196 (2015). https://doi.org/10.1016/j.fitote.2015.04.004

CAHLÍKOVÁ, L., ALI B.H., HAVLÍKOVÁ L., LOČÁREK, M., SIATKA, T., OPLETAL, L., BLUNDEN, G.: Anthocyanins of Hibiscus sabdiffera Calyces from Sudan. Nat. Prod. Commun.  10, 77-79 (2015). https://doi.org/10.1177/1934578X1501000120

2014

OPLETAL, L., LOČÁREK, M., FRAŇKOVÁ, A., CHLEBEK, J., ŠMÍD, J., HOŠŤÁLKOVÁ, A., ŠAFRATOVÁ, M., HULCOVÁ, D., KLOUČEK P., ROZKOT, M., CAHLÍKOVÁ, L.: Antimicrobial activity of extracts and isoquinoline alkaloids of selected Papaveraceae plants. Nat. Prod. Commun. 9, 1709-1712 (2014). https://doi.org/10.1177/1934578X1400901211

ŠAFRATOVÁ, M., NOVÁK, Z., KULHÁNKOVÁ, A., KUNEŠ, J., HRABINOVÁ,M., JUN, D., MACÁKOVÁ K., OPLETAL, L., CAHLÍKOVÁ, L.: Revised NMR data for 9-O-demethylgalanthine: an alkaloid from Zephyranthes robusta (Amaryllidaceae) and its biological aktivity. Nat. Prod. Commun.  9, 787-788 (2014). https://doi.org/10.1177/1934578X1400900614

HAVLASOVÁ, J., ŠAFRATOVÁ, M., SIATKA, T., ŠTĚPÁNKOVÁ, Š., LOČÁREK, M., OPLETAL, L., HRABINOVÁ, M., JUN, D., BENEŠOVÁ, N., NOVÁK, Z., KUNEŠ, J., CAHLÍKOVÁ, L.: Chemical composition of bioactive alkaloid extracts from some Narcissus species and varieties and their biological activity. Nat. Prod. Commun. 9, 1151-1155 (2014). https://doi.org/10.1177/1934578X1400900823

ŘEHÁKOVÁ, Z., KOLEČKÁŘ, V., JAHODÁŘ, L., OPLETAL, L., MACÁKOVÁ, K., CAHLÍKOVÁ, L., JUN, D., KUČA, K.: Evaluation of the antioxidant activity of several naturally occuring coumarins and their synthesized analouges by „ferric reducing antioxidant power“ assay. J. Enzym. Inhib. Med. Chem. 29, 49-54 (2014). https://doi.org/10.3109/14756366.2012.753589

HAVELEK, R., SEIFERTOVÁ, M., KRÁLOVEC, K., BRŮČKOVÁ, L., CAHLÍKOVÁ, L., DALECKÁ, M., VÁVROVÁ, J., ŘEZÁČOVÁ, M., OPLETAL, L., BÍLKOVÁ, Z.: The effect of Amaryllidaceae alkaloids haemanthamine and haemanthidine on cell cycle progression and apoptosis in p53-negative human leukemic Jurkat cell. Phytomedicine 21, 479-490 (2014). https://doi.org/10.1016/j.phymed.2013.09.005

2013

CAHLÍKOVÁ, L., HRABINOVÁ, M., KULHÁNKOVÁ, A., BENEŠOVÁ, N., CHLEBEK, J., JUN, D., NOVÁK, Z., KUČA, K., MACÁKOVÁ, K., OPLETAL, L. Alkaloids from Chlidanthus fragrans Herb. and their acetylcholinesterase, butyrylcholinesterase and prolyl oligopeptidase inhibition activity. Nat. Prod. Commun. 8, 1541-1544 (2013). https://doi.org/10.1177/1934578X1300801110

CAHLÍKOVÁ, L., LOČÁREK, M., BENEŠOVÁ, N., KUČERA, R., CHLEBEK, J., NOVÁK, Z., OPLETAL, L.: Isolation and cholinesterase inhibitory activity of Narcissus extracts and Amaryllidaceae alkaloid. Nat. Prod. Commun. 8, 781-785 (2013). https://doi.org/10.1177/1934578X1300800625

HOŠŤÁLKOVÁ, A., NOVÁK, Z., POUR, M., JIROŠOVÁ, A., OPLETAL, L., KUNEŠ, J., CAHLÍKOVÁ, L.: Berbanine: a new isoquinoline alkaloid from Berberis vulgaris (Berberidaceae). Nat. Prod. Commun. 8, 441-442 (2013). https://doi.org/10.1177/1934578X1300800407

KULHÁNKOVÁ, A., CAHLÍKOVÁ, L., NOVÁK, Z., MACÁKOVÁ, K., KUNEŠ, J., OPLETAL, L.: Alkaloids from Zephyranthes robusta Baker and their acetylcholinesterase and butyrylcholinesterase inhibition activity. Chem. Biodivers. 10, 1120-1127 (2013). https://doi.org/10.1002/cbdv.201200144

2012

NOVÁK, Z., CHLEBEK, J., OPLETAL, L., JIROŠ, P., MACÁKOVÁ, K., KUNEŠ, J., CAHLÍKOVÁ, L.: Corylucinine, a new Alkaloid from Corydalis cava (Fumariaceae), and its cholinesterase activity. Nat. Prod. Commun. 7, 859-860 (2012). https://doi.org/10.1177/1934578X1200700712

CAHLÍKOVÁ, L., KUČERA, R., HOŠŤÁLKOVÁ, A., KLIMEŠ, J., OPLETAL, L.: Identification of pavinane alkaloids in the genera Argemone and Eschscholzia by GC-MS. Nat. Prod. Commun. 7, 1279-1281 (2012). https://doi.org/10.1177/1934578X1200701008

CAHLÍKOVÁ, L., BENEŠOVÁ, N., MACÁKOVÁ, K., KUČERA, R., HRSTKA, V., KLIMEŠ, J., JAHODÁŘ, L., OPLETAL, L.: Alkaloids of some Amaryllidaceae species and their cholinesterase activity. Nat. Prod. Commun. 7, 571-574 (2012). https://doi.org/10.1177/1934578X1200700506

2011

CAHLÍKOVÁ, L., VALTEROVÁ, I., MACÁKOVÁ, K., OPLETAL, L.: Analysis of Amaryllidaceae alkaloids from Zephyranthes grandiflora Lindl. by GC/MS and their cholinesterase activity. Rev. Brasil. Farmacogn. 21, 575-580 (2011).  https://doi.org/10.1590/S0102-695X2011005000089.

FRYDRYCHOVÁ, S., OPLETAL, L., MACÁKOVÁ, K., LUSTYKOVÁ, A., ROZKOT, M., LIPENSKÝ, J.: Effects of herbal preparation on libido and semen quality in boars. Reprod. Dom. Anim. 46, 573-578 (2011). https://doi.org/10.1111/j.1439-0531.2010.01703.x

CAHLÍKOVÁ, L., MACÁKOVÁ, K., ZAVADIL, S., JIROŠ, P., OPLETAL, L., URBANOVÁ, K., JAHODÁŘ, L.: Analysis of Amaryllidaceae alkaloids from Chlidanthus fragrans and their cholinesterase aktivity. Nat. Prod. Commun. 6, 603-606 (2011). https://doi.org/10.1177/1934578X1100600506

CHLEBEK, J., MACÁKOVÁ, K., CAHLÍKOVÁ, L., KURFÜRST, M., KUNEŠ, J., OPLETAL, L.: Acetylcholinesterase and butyrylcholinesterase inhibitory compounds from Corydalis cava Schweigger. & Korte (Fumariaceae). Nat. Prod. Commun. 6, 607-610 (2011).  https://doi.org/10.1177/1934578X1100600507

CAHLÍKOVÁ, L., ZAVADIL, S. MACÁKOVÁ, K., VALTEROVÁ, I., KULHÁNKOVÁ, A., HOŠŤÁLKOVÁ, A., KUNEŠ, J., OPLETAL, L.: Isolation and cholinesterase activity of Amaryllidaceae alkaloids from Nerine bowdenii. Nat. Prod. Commun. 6, 1827-1830 (2011). https://doi.org/10.1177/1934578X1100601210

CAHLÍKOVÁ, L., BENEŠOVÁ, N., MACÁKOVÁ, K., URBANOVÁ, K., OPLETAL, L.: GC/MS Analysis of three Amaryllidaceae species and their cholinesterase activity. Nat. Prod. Commun. 9, 1255-1258 (2011). https://doi.org/10.1177/1934578X11006009121).

2010

NOVÁKOVÁ, L., SPÁČIL, Z., SEIFERTOVÁ, M., OPLETAL, L., SOLICH, P.: Rapid qualitative and quantitative ultra high performance liquid chromatography method for simultaneous analysis of twenty nine common phenolic compounds of various structures. Talanta 80, 1970-1979 (2010). https://doi.org/10.1016/j.talanta.2009.10.056

KOLECKAR, V., OPLETAL, L., MACAKOVA, K., JAHODAR, L., JUN, D., KUNES, J., KUCA, K.: New antioxidant flavonoid isolated from Leuzea carthamoides. J. Enzym. Inhib. Med. Chem. 25, 143-145 (2010). https://doi.org/10.3109/14756360903090970

MACÁKOVÁ, K., OPLETAL, L., POLÁŠEK, M., SAMKOVÁ, V.: Free-radical scavenging activity of some european Polyporales. Nat. Prod. Commun. 5, 923-926 (2010). https://doi.org/10.1177/1934578X1000500623

CAHLÍKOVÁ, L., MACÁKOVÁ, K., KUNEŠ, J., KURFÜRST, M., OPLETAL, L., CVAČKA, J., CHLEBEK, J., BLUNDEN, G.: Acetylcholinesterase and butyrylcholinesterase inhibitory compounds from Eschscholzia californica (Papaveraceae). Nat. Prod. Commun. 5, 1035-1038 (2010). https://doi.org/10.1177/1934578X1000500710

CAHLÍKOVÁ, L., OPLETAL, L., KURFÜRST, M., MACÁKOVÁ, K., KULHÁNKOVÁ, A., HOŠŤÁLKOVÁ, A.: Acetylcholinesterase and butyrylcholinesterase inhibitory compounds from Chelidonium majus (Papaveraceae). Nat. Prod. Commun. 5, 1751-1754 (2010). https://doi.org/10.1177/1934578X1000501110

CAHLÍKOVÁ, L., KULHÁNKOVÁ, A., URBANOVÁ, K., VALTEROVÁ, I., MACÁKOVÁ, K., KUNEŠ, J.: Analysis of Amaryllidaceae alkaloids from Zephyranthes robusta by GC-MS and their cholinesterase activity. Nat. Prod. Commun. 5, 1201-1204 (2010). https://doi.org/10.1177/1934578X1000500810

2009

MACÁKOVÁ, K., OPLETAL, L., POLÁŠEK, M., SAMKOVÁ, V., JAHODÁŘ, L.: Free-radical scavenging activity of some European Boletales. Nat. Prod. Commun. 4, 261-264 (2009). https://doi.org/10.1177/1934578X0900400219

2008

CERVENKA, F., KOLECKAR, V., REKAHOVA, Z., JAHODAR, L., KUNES, J., OPLETAL, L., HYSPLER, R., JUN, D., KUCA, K.: Evaluation of natural substance from Evolvulus alsinoides L. with the purpose of determining their antioxidant potency. J. Enzym. Inhib. Med. Chem. 23, 574-578 (2008). https://doi.org/10.1080/14756360701674421

PATEL, A. V., BLUNDEN, G., CARY, P. D., OPLETAL, L., BERÁNKOVÁ, M., KARU, K., THURSTON, D. E., POUR, M.: T-Cadinol nerolidol ether from Schisandra chinensis. Nat. Prod. Commun. 3, 1453-1456 (2008). https://doi.org/10.1177/1934578X0800300910

SOVOVÁ H., OPLETAL L., SAJFRTOVÁ M., BÁRTLOVÁ M.: Supercritical fluid extraction of cynaropicrin and 20-hydroxyecdysone from Leuzea carthamoides DC. J. Sep. Sci. 31, 1387-1392 (2008). https://doi.org/10.1002/jssc.200700496

REHAKOVA, Z., KOLECKAR, V., CERVENKA, F., JAHODAR, L., SASO, L., OPLETAL, L., JUN, D., KUCA, K.: DPPH radical scavenging activity of several naturally occuring coumarins and their synthesized analogs measured by the SIA method. Toxicol. Mechan. Methods 18, 413-418 (2008). https://doi.org/10.1080/15376510701511448

STODULKA P., KOLECKAR, V., JUN, D., KUCA, K., REHAKOVA, Z., KUBIKOVA, K., JAHODAR, L., KUNES, J., OPLETAL, L.: High-performance liquid chromatography analysis of four Leuzea carthamoides flavonoids. J. Chromatogr. Sci. 46, 162-164 (2008). https://doi.org/10.1093/chromsci/46.2.162

KOLECKAR, V., BROJEROVA, E., REHAKOVA, Z., KUBIKOVA, K., CERVENKA, F., KUCA, K., JUN, D., HRONEK, M., OPLETALOVA, V., OPLETAL, L.: In vitro antiplatelet activity of flavonoids from Leuzea carthamoides. Drug Chem. Toxicol. 31, 27-35 (2008). https://doi.org/10.1080/01480540701688444

KOLECKAR, V., OPLETAL, L., BROJEROVA, E., REHAKOVA, Z., CERVENKA, F., KUBIKOVA, K., KUCA, K., JUN, D., POLASEK, M., KUNES, J., JAHODAR, L.: Evaluation of natural antioxidants of Leuzea carthamoides as a result of a screening study of 88 plant extracts from the European Asteraceae and Cichoriaceae. J. Enzym. Inhib. Med. Chem. 23, 218-224 (2008). https://doi.org/10.1080/14756360701450806

2007

SOVOVÁ, H., OPLETAL L., BÁRTLOVÁ M., SAJFRTOVÁ M., KŘENKOVÁ M.: Supercritical fluid extraction of lignans and cinnamic acid from Schizandra chinensis. J. Supercrit. Fluids 42, 88-95 (2007). https://doi.org/10.1016/j.supflu.2007.01.008

KOLEČKÁŘ, V., JUN, D., OPLETAL, L., JAHODÁŘ, L., KUČA, K.: Assay of radical scavenging activity of antidotes against chemical warfare agents by DPPH test using sequential injection technique. J. Appl. Biomed. 5, 81-84 (2007). https://doi.org/10.32725/jab.2007.011

2006

CHOBOT, V., VYTLAČILOVÁ J., KUBICOVÁ, L., OPLETAL, L., JAHODÁŘ, L., LAAKSO, I., VUORELA, P.: Phototoxic acitivity of a thiophene polyacetylene from Leuzea carthamoides. Fitoterapia 77, 194-198 (2006). https://doi.org/10.1016/j.fitote.2006.01.001

JUN, D., KUČA, K., HRONEK, M., OPLETAL, L.: Effect of some acetycholinesterase reactivators on human platelet aggregation in vitro. J. Appl. Toxicol. 26, 258-261 (2006). https://doi.org/10.1002/jat.1126

2005

SAJFRTOVÁ M., SOVOVÁ H., OPLETAL L., BÁRTLOVÁ M.: Near-critical extraction of ß-sitosterol, scopoletin from stinging nettle roots. J. Supercrit. Fluids 35 111-118 (2005). https://doi.org/10.1016/j.supflu.2004.12.008

OPLETAL L., KŘENKOVÁ, M., JIRKOVSKÝ, M., VOŘÍŠEK, V., HANUŠ V., VOŘÍŠEK, V., POUR, M., SOVOVÁ H.: Phytochemical investigation of Schisandra chinensis (Turcz.) Baill. leaves. Fol. Pharm. Univ. Carolinae XXXI-XXXII, 103-107 (2005).

JUN, D., KUČA, K., HRONEK, M., OPLETAL, L.: Vliv obidoximu, reaktivátoru acetylcholinesterázy, na proces agregace lidských trombocytů in vitro. Zpravodaj vojenské farmacie 25, 26-29 (2005).

2004

POLÁŠEK, M., SKÁLA, P., OPLETAL, L., JAHODÁŘ, L.: Rapid automated assay of anti-oxidation/radical-scavenging activity of natural substances by sequential injection technique (SIA) using spectrophotometric detection. Anal. Bioanal. Chem. 379, 754-758 (2004). https://doi.org/10.1007/s00216-004-2559-4 

SOVOVÁ H., SAJFRTOVÁ M., BÁRTLOVÁ M., OPLETAL L.: Near-critical extraction of pigments and oleoresin from stinging nettle leaves. J. Supercrit. Fluids 30, 213-224 (2004). https://doi.org/10.1016/j.supflu.2003.09.014

OPLETAL, L., SOVOVÁ, M., BÁRTLOVÁ, M.: Dibenzo[a,c]cyclooctadiene lignans of the genus Schisandra: importance, isolation, and determination. J. Chromatogr. B, Biomed. Sci. 812, 357-371 (2004). https://doi.org/10.1016/j.jchromb.2004.07.040

2003

KŘENKOVÁ, M., OPLETAL, L., SEBRÁNEK, M., JURENKA, J.: Essential oils from Schisandra chinensis (Turcz.)Baill. Folia Pharm. Univ. Carol. XXIX-XXX, 101-106 (2003).

CHOBOT, V., BUCHTA, V., JAHODÁŘOVÁ, M., POUR, M., OPLETAL, L., JAHODÁŘ, L., HARANT, P.: Antifungal activity of a thiophene polyine from Leuzea carthamoides. Fitoterapia 74, 288-290 (2003). https://doi.org/10.1016/S0367-326X(03)00027-3

VYTLAČILOVÁ, J., CHOBOT, V., KLEČÁKOVÁ, J., JAHODÁŘ, L., OPLETAL, L., POUR, M.: Tubifex tubifex – a sensitive organism to the activity of phototoxins. Fol. Pharm. Univ. Carolin. XXIX-XXX, 107-111 (2003).

2002

BÁRTLOVÁ, M., OPLETAL, L., CHOBOT, V., SOVOVÁ, H.: Liquid chromatographic analysis of supercritical carbon dioxide extracts of Schisandra chinensis. J. Chromatogr. B 770, 283-289 (2002). https://doi.org/10.1016/S1570-0232(01)00634-1

Reviews

2020

CAHLÍKOVÁ, L., BREITEROVÁ, K., OPLETAL, L.: Chemistry and biological activity of alkaloids from the genus Lycoris (Amaryllidaceae). Molecules 25, 4797 (2020). https://doi.org/10.3390/molecules25204797

2019

CAHLIKOVA, L., VANECKOVA, N., SAFRATOVA, M., BREITEROVA, K., BLUNDEN, G., HULCOVA, D., OPLETAL, L.: The genus Nerine Herb. (Amaryllidaceae): ethnobotany, phytochemistry, and biological activity. Molecules 24, 4238 (2019).  https://doi.org/10.3390/molecules24234238

2015

HOŠŤÁLKOVÁ, A., SIATKA, T., CHLEBEK, J., OPLETAL, L., DRAŠAR, P., CAHLÍKOVÁ, L.: Boldinové alkaloidy a perspektivity jejich využití. Chem. listy 109, 846-855 (2015). http://chemicke-listy.cz/docs/full/2015_11_846-855.pdf

2014

ČOPÍKOVÁ, J., WIMMER, Z., LAPČÍK, O., CAHLÍKOVÁ, L., OPLETAL, L., MORAVCOVÁ, J., DRAŠAR, P.: Přírodní látky svíravé a trpké chuti. Chem. Listy 108, 1053-1057 (2014). http://www.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/437/437

2013

OPLETAL, L., CHLEBEK, J., MACÁKOVÁ, K., BENEŠOVÁ, N., HOŠŤÁLKOVÁ, A., CAHLÍKOVÁ, L.: Antioxidanty a degenerativní onemocnění. Prakt. Lékáren. 9, 135-138 (2013). https://www.praktickelekarenstvi.cz/pdfs/lek/2013/03/11.pdf

2012

KOLEČKÁŘ, V., ŘEHÁKOVÁ, Z, BROJEROVÁ, E., KUČA, K., JUN, D., MACÁKOVÁ, K., OPLETAL, L., DRAŠAR, P., JAHODÁŘ, L., CHLEBEK, J., CAHLÍKOVÁ, L.: Proanthocyanidiny a jejich antioxidační aktivita. Chem. listy 106, 113-121 (2012). http://www.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/997/997

2011

CAHLÍKOVÁ, L., MACÁKOVÁ, K., CHLEBEK, J., HOŠŤÁLKOVÁ, A., KULHÁNKOVÁ, A., OPLETAL, L.: Ecdysterone and its activity on some degenerative diseases. Nat. Prod. Commun. 6, 707-718 (2011). https://doi.org/10.1177/1934578X1100600527

ČOPÍKOVÁ, J., MORAVCOVÁ, J., LAPČÍK, O., OPLETAL, L., DRAŠAR, P.: Přírodní látky a jejich deriváty chuti chladivé. Chem. Listy 105, 452-457 (2011). http://www.chemicke-listy.cz/docs/full/2011_12_938-942.pdf

OPLETAL, L., WIMMER, Z, ČOPÍKOVÁ, J., LAPČÍK, O., MORAVCOVÁ, J., CAHLÍKOVÁ, L., DRAŠAR, P.: Slaná chuť přírodních látek a jejich derivátů. Chem. listy 105, 761-765 (2011). http://w.chemicke-listy.cz/docs/full/2011_10_761-765.pdf

LAPČÍK, O., OPLETAL, L., MORAVCOVÁ, J., ČOPÍKOVÁ, J., DRAŠAR, P.: Přírodní látky chuti pálivé. Chem. Listy 105, 938-942 (2011). http://www.w.chemicke-listy.cz/docs/full/2011_06_452-457.pdf

2009

HAMPL, F., MORAVCOVÁ, J., ČOPÍKOVÁ, J., OPLETAL, L., LAPČÍK, O., DRAŠAR, P.: Krása a rozmanitost struktur přírodních antibiotik. Chem. listy 103, 15-27 (2009). http://chemicke-listy.cz/docs/full/2009_01_15-27.pdf

2007

KOLEČKÁŘ, V., BROJEROVÁ, E., OPLETAL, L., JUN, D., KUČA, K.: Antioxidanty, volné radikály, mechanizmus působení a využití při terapii yperitem navozených poškození. Česk. Slov. Farm. 56, 73-76 (2007).

OPLETAL, L., ČOPÍKOVÁ, J., UHER, M., LAPČÍK, O., MORAVCOVÁ, J., DRAŠAR, P.: Přírodní látky hořké chuti. Chem. Listy 101, 895-906 (2007).

MORAVCOVÁ, J., OPLETAL, L., LAPČÍK, O., ČOPÍKOVÁ, J., UHER, M., DRAŠAR, P.: Látky ovlivňující vnímání organoleptických vlastností. Chem. Listy 101, 1002-1010 (2007). http://ww.chemicke-listy.cz/docs/full/2007_12_1002-1010.pdf

KOLEČKÁŘ, V., BROJEROVÁ, E., OPLETAL, L., JUN, D., KUČA, K.: Antioxidanty, volné radikály, mechanizmus působení a využití při terapii yperitem navozených poškození. Česk. Slov. Farm. 56, 73-76 (2007).

2003

OPLETALOVÁ, V., JAHODÁŘ, L., JUN, D., OPLETAL, L.: Chalkony (1,3‑diarylpropen‑1‑ony) a jejich analogy jako potenciální terapeutika chorob kardiovaskulárního systému. Česk. Slov. Farm. 52, 12-19(2003).

Others

2020

CAHLÍKOVÁ, L., ŠAFRATOVÁ, M., HOŠŤÁLKOVÁ, A., CHLEBEK, J., HULCOVÁ, D., BREITEROVÁ, K., OPLETAL, L.: Pharmacognosy and its role in the system of profile disciplines in Pharmacy. Nat. Prod. Commun. 15, 1-7 (2020). https://doi.org/10.1177/1934578X20945450

© Charles University, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové, Akademika Heyrovského 1203, 500 03 Hradec Králové, Czech Republic
Website information | Powered by Kentico