Prof. RNDr. Lubomír Opletal, CSc.

Research focus

 • isolation of alkaloids from several taxa of plants (ordo Magnoliales, Laurales), esp. in small quantities,
 • preparation of selected salts of alkaloids and some derivatives,
 • technological aspects (optimalisation) of natural compounds isolation,
 • determination of AChE, BuChE and antioxidative activity.

Education

 • 2012 – Prof. of Pharmacognosy, Charles University in Prague, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové,
 • 1995 – Doc. (equiv. Assoc. Prof.): Pharmaceutical Botany;  Charles University in Prague, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové,
 • 1985 – RNDr. (rigorous examination): Pharmaceutical Chemistry; Faculty of Pharmacy in Hradec Králové,
 • 1977-1985 – CSc. (equiv. PhD.): Pharmaceutical Chemistry; Charles University in Prague, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové, 
 • 1971-1976 – (Abs. farm.; equiv. M.Sc.), graduated from the Charles University in Prague, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové, study programme: General Pharmacy

Qualification theses

 • Phytochemical Study of Coronilla varia L. I. (Abs. farm.).
 • Phytochemical Study of Coronilla varia L. II. Part 1. Dragendorff-positive compounds in morphological parts of plant (RNDr.).
 • Secondary Metabolites of Higher Plants as Potential Drugs – Study of metabolites of species Coronilla varia LINNÉ (state exam for CSc.).
 • Phytochemical investigation of Coronilla varia L. ssp. typica (BECK.) DOST. – some metabolites in herb (CSc.).
 • Cardiovascular Diseases and Stability of an Organism: Metabolites of Higher Plants and Mushrooms as Potential Drugs and Nutraceutics (Doc.).

Research interests

Prof. RNDr. Lubomír Opletal, CSc. specializes in methods for the isolation of plant metabolites, substances contained in higher plants and fungi with focus on the use of the therapy, food and livestock production, technology acquisition of active substances. Since 1988, he is the Secretary of the Working Conference CADISO-NUTRIMENTA (Cardiovascular Diseases and Stability of the Organism - Food Additives and Their Relationship to the Prevention of Cardiovascular System Diseases), organized by the Department of Pharmaceutical Botany and Ecology Faculty of Pharmacy in Hradec Králové, which involves the use of perspective plants and specialized metabolic substances isolated from them in prevention and treatment of diseases of the circulatory system.

Since 2002 he is the member of the Scientific Committee on Animal Nutrition of the Ministry of Agriculture, working in the Research Institute of Animal Production in Prague-Uhříněves. Here, he is a reviewer for studies dealing with natural substances, their favourable biological effects, toxicity and interactions in the  livestock production.

Since 2004, he is the Head of the Information and Educational Center for Nutraceutics (IECN) at the Faculty of Pharmacy in Hradec Kralove, providing information, particularly the pharmaceutical field of supplements and their interactions with drugs.

Since 2005 to 2016 he was the leader of ADINACO Research Group, dealing with the effect of natural substances on the development of neurodegenerative diseases in humans. 

Since 2015 he has also become a member of the Scientific Committee on Phytosanitary and the Environment working In the Research institute of Plant Production in Prague-Ruzyně. In this area he is the head of the Working group for novel foods and dietary supplements. This gremium deals with proposals for authorization and notification of novel foods and recommendations for the Ministry of Agriculture.

Teaching

 • Toxicity of natural products (part of lectures)
 • Pharmaceutical botany (part of lectures)
 • Applied dietology (guarantee)
 • Supervisor of Diploma and Rigorous thesis
 • Supervisor in doctoral studies namely Pharmacognosy and Toxicology of natural products

Membership in scientific societies

 • since 1979 – Czech Botanical Society,
 • since 1994 – Czech Chemical Society,
 • since 1997 – Pharmaceutical Society of Japan.

Membership in scientific committees and editorial boards

 • since 1995 – Commission of Czech Pharmacopoeia (Sections: Pharmacognosy, Terminology), Ministry of Health of the Czech Republic,
 • since 1997 – regional editor of the journal Chemické listy (till 2011),
 • since 2010 – editorial board member of the Journal Research in Pig Breeding (Research Institute of Animal Production in Prague-Uhříněves).

Grants received

2017

OPLETAL, L.: Modernization and extension of the doctoral study field of Pharmacognosy and Toxicology of Natural Compounds within the Pharmacy study program. Operational Program Research, Development and Education, Challenge No. 02_16_018 for Development of Research-oriented Study Programs in Priority Axis 2 of the OP, No. CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_018/0002736. Ministry of Education, Youth and Sport of the Czech Republic, Prague 2017.

OPLETAL, L.: Modernization of Laboratory for Interactions of Cells with Substances of Natural Origin. Operational Program Research, Development and Education, Challenge No. 02_16_017 for Research Infrastructures for Educational Purposes - Building or Upgrading in Priority Axis 1 OP No. CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_017/0002682, Ministry of Education, Youth and Sport of the Czech Republic, Prague 2017.

2012

OPLETAL, L.: Zvyšování kvality doktorského studia a vědecké kvalifikace v oborech Farmakognozie a Toxikologie přírodních látek na Farmaceutické fakultě Univerzity Karlovy. Grant IRP UK-MŠMT No 337964 (2012).

CAHLÍKOVÁ, L., OPLETAL, L., POUR, M., ŠPULÁK, M., HAVLÍKOVÁ, L.: Pořízení přístrojového vybavení k inovaci a prohloubení znalostí v oblasti chemické strukturní analýzy nízkomolekulárních organických sloučenin a jejich integrace do farmaceutických věd. FRVŠ 190/2012/A.

2011

OPLETAL, L.: Inovace laboratoří pro výuku předmětů zabývajících se izolací přírodních látek a analytickým hodnocením. FRVŠ 664/2011/A.

2007

ROZKOT, M., ČECHOVÁ, M., OPLETAL, L., SMOLA, J.: Stanovení biologických a manažerských parametrů pro vysokou úroveň užitkovosti prasat. NAZV č. 71284/2007.

ROZKOT, M., PŘINOSILOVÁ, P., BOUDNÝ, J., OPLETAL, L., MAZUROVÁ, J., ČECHOVÁ, M., SMOLA, J., KLEIN, P.: Biotechnologické postupy v reprodukci a odchovu prasat jako nástroj ekonomického růstu a konkurenceschopnosti odvětví. NAZV QI 111A166 (2011).

2005

OPLETAL, L., KOULA, V.: Interaktivní obrazové databáze rostlin, hub a léčivých drog  pro výuku předmětů zahrnujících také farmakobotaniku na FAFUK v Hr. Králové. FRVŠ 154/2005/F3/d.

OPLETALOVÁ, V., OPLETAL, L., DOLEŽAL, M., MUSÍLEK, K., BROŽOVÁ, Š., VÍTKOVÁ, E., NAGYOVÁ, J., KUBINCOVÁ, D., RAČÁKOVÁ, V, PAAR, M., BINDER, J.: Inhibitory a reaktivátory acetylcholinesterasy - syntéza, izolace z přírodního materiálu a biologické hodnocení (Inhibitors and reactivators of acetylcholinesterase - synthesis, isolation from natural sources and biological evaluation). IGA UK č. 126/2005/B-BIO/Faf.

KOLEČKÁŘ, V., BROJEROVÁ, E., KUBÍKOVÁ, K., OPLETAL, L.: Screening přírodních látek na antioxidační a trombocytárně antiagregační aktivitu (Screening of natural compounds on antioxidative and antiplatelet activity). IGA UK č. 124/2005/B-BIO/FaF.

2004

ROZKOT., M., ŘÍHA, J., OPLETAL, L.: Využití biologicky aktivních látek přírodního původu ke zvýšení účinnosti řízené reprodukce prasat. NAZV: 1G46085 (2004).

Publications (since 2002)

h-index 16, autor´s ID H-5254-2012, 92 papers (Web of Science)

Monographs (and chapters)

2016

OPLETAL, L.: Přírodní látky a jejich biologická aktivita. Sv. 3. Nutraceutika. Sekundární metabolity rostlin (Nutraceuticals. Secondary plant metabolites). Karolinum, Praha 2016, ISBN 978-80-246-2084-8, 698 s.

2014

MACÁKOVÁ, K., KOLEČKÁŘ, V., CAHLÍKOVÁ, L., CHLEBEK, J., HOŠŤÁLKOVÁ, A., KUČA, K., JUN, D., OPLETAL, L.: Tannins and their influence on health. Recent Advances in Medicinal Chemistry. Bentham Science Publishers 1, 159-208 (2014).

CAHLÍKOVÁ, L., MACÁKOVÁ, K., BENEŠOVÁ, N., CHLEBEK, J., HOŠŤÁLKOVÁ, A., OPLETAL, L.: Natural compounds (small molecules) as potential and real drugs of Alzehimers disease: A critical review, in: Studies in natural products chemistry (ATTA-ur-RAHMAN, ed.), Chapter 6, Elsevier: Amsterdam 2014, pp. 153-194, ISBN: 978-0-444-63281-4.

2010

OPLETAL, L.: Přírodní látky a jejich biologická aktivita. Sv. 1. Nutraceutika. Primární metabolity a látky obsažené ve strukturovaných biologických systémech (Nutraceuticals. Primary metabolites and substances contained in structured biological systems). Karolinum, Praha 2010, ISBN 978-80-246-1884-5, 378 s.

OPLETAL, L., SKŘIVANOVÁ, V.: Využití přírodních látek v živočišné výrobě, in: OPLETAL, L., SKŘIVANOVÁ, V. (eds): Přírodní látky a jejich biologická aktivita. Sv. 2: Využití látek pro ovlivnění fyziologických procesů hospodářských zvířat, s. 25–27, Karolinum, Praha 2010, ISBN 978-80-246-1801-2.

OPLETAL, L., SIATKA, T.: Metabolity rostlin, hub a některých mikroorganismů a jejich deriváty jako náhrada antibiotických stimulátorů růstu hospodářských zvířat, in: OPLETAL, L., SKŘIVANOVÁ, V. (eds): Přírodní látky a jejich biologická aktivita. Sv. 2: Využití látek pro ovlivnění fyziologických procesů hospodářských zvířat, s. 87–174, Karolinum, Praha 2010, ISBN 978-80-246-1801-2.

OPLETAL, L., MACÁKOVÁ, K., CAHLÍKOVÁ, L.: Antiinvazní látky přírodního původu jako preventivní faktor v ontogenezi zvířat, in: OPLETAL, L., SKŘIVANOVÁ, V. (eds): Přírodní látky a jejich biologická aktivita. Sv. 2: Využití látek pro ovlivnění fyziologických procesů hospodářských zvířat, s. 203–309, Karolinum, Praha 2010, ISBN 978-80-246-1801-2.

TŮMOVÁ, E., OPLETAL, L., ZITA, T., ŠIMERDA, B.: Přírodní antinutriční a toxické látky v krmivech pro zvířata, in: OPLETAL, L., SKŘIVANOVÁ, V. (eds): Přírodní látky a jejich biologická aktivita. Sv. 2: Využití látek pro ovlivnění fyziologických procesů hospodářských zvířat, s. 417–477, Karolinum, Praha 2010, ISBN 978-80-246-1801-2.

OPLETAL, L., ROZKOT, M., CHLEBEK, J., ČEŘOVSKÝ, J.: Látky přírodního původu potenciálně ovlivňující reprodukci prasat, in: OPLETAL, L., SKŘIVANOVÁ, V. (eds): Přírodní látky a jejich biologická aktivita. Sv. 2: Využití látek pro ovlivnění fyziologických procesů hospodářských zvířat, s. 517–582, Karolinum, Praha 2010, ISBN 978-80-246-1801-2.

SKŘIVANOVÁ, V., OPLETAL, L.: Perspektivy využití přírodních látek v 21. století, in: OPLETAL, L., SKŘIVANOVÁ, V. (eds): Přírodní látky a jejich biologická aktivita. Sv. 2: Využití látek pro ovlivnění fyziologických procesů hospodářských zvířat, s. 629–634, Karolinum, Praha 2010, ISBN 978-80-246-1801-2.

2008

OPLETAL, L., SOVOVÁ, H.: TLC of lignans, in: Thin Layer Chromatography in Phytochemistry (WAKSMUDSKA-HAJNOS, M., SHERMA, J., KOWALSKA, T., eds), Chromatographic Science Series, Vol. 99, s. 425-450, CRC Press/Taylor and Francis Group, Boca Raton 2008.

Original papers

2020

KOUTOVA, D., MAAFI, M., HAVELEK, R., OPLETAL, L., BLUNDEN, G., ŘEZÁČOVÁ, M., CAHLÍKOVÁ, L.: Chemical and Biological Aspects of Montanine-Type Alkaloids Isolated from Plants of the Amaryllidaceae Family. Molecules 25, 2337 (2020).

2019

CHLEBEK, J., KORÁBEČNÝ, J., DOLEŽAL, R., ŠTĚPÁNKOVÁ, Š., PÉREZ, D.I., HOŠŤÁLKOVÁ, A., OPLETAL, L., CAHLÍKOVÁ, L., MACÁKOVÁ, K., KUČERA, T., HRABINOVÁ, M., JUN, D. In vitro and in silico acetylcholinesterase inhibitory activity of thalictricavine and canadine and their predicted penetration across the blood-brain barrier. Molecules 24, 1340 (2019).

HOSTALKOVA, A., MARIKOVA, J., OPLETAL, L., KORABECNY, J., HULCOVA, D., KUNES, J., NOVAKOVA, L., PEREZ, D.I, JUN, D., KUCERA, T., ANDRISANO, V., CAHLIKOVA, L. Isoquinoline alkaloids from Berberis vulgaris as potential lead compounds for the treatment of Alzheimer’s disease. J. Nat. Prod. 82, 239-248 (2019).

HULCOVÁ, D., MAŘÍKOVÁ, J., KORÁBEČNÝ, J., HOŠŤÁLKOVÁ, A., JUN, D., KUNEŠ, J. CHLEBEK, J., OPLETAL, L., DE SIMONE, A., NOVAKOVA, L., ANDRISANO, V., RŮŽIČKA, A., CAHLÍKOVÁ, L.: Amaryllidaceae alkaloids from Narcissus pseudonarcissus L. cv. Dutch Master as potential drugs in treatment of Alzheimer's disease. Phytochemistry 165, 112055, (2019).

2018

BREITEROVÁ, K., LOČÁREK, M., KOHELOVÁ, E., TALACKOVÁ, M., HULCOVÁ, D., OPLETAL, L., CAHLÍKOVÁ, L.: Daffodils as potential crops of biologically-active compounds: Assesment of 40 ornamental taxa for their alkaloid profile and cholinesterase inhibition activity. Nat. Prod. Commun. 13, 419-422 (2018).

ŠAFRATOVÁ, M., HOŠŤÁLKOVÁ, A., HULCOVÁ, D., BREITEROVÁ, K., HRABCOVÁ, V., MACHADO, M., FONTINHA, D., PRUDENCIO, M., KUNEŠ, J., CHLEBEK, J., JUN, D., HRABINOVÁ, M., NOVÁKOVÁ, L., HAVELEK, R., SEIFERTOVÁ, M., OPLETAL, L., CAHLÍKOVÁ, L: Alkaloids from Narcissus poeticus cv. Pink Parasol of various structural types and their biological activity. Arch. Pharm. Res. 41, 208-218 (2018). 

2017

OPLETAL, L., CHOCHOLOUŠOVÁ-HAVLÍKOVÁ, L., SIATKA, T., CAHLÍKOVÁ, L., LOČÁREK, M., BADRELDIN, H. A., MANOJ, P., RAMKUMAR, A., Al SULEIMANI, Y. M., AL ZA‘ABI, M., KARACA, T., NEMMAR, A.: Preparation and validated analysis of anthocyanin concentrate from the calyces of Hibiscus sabdariffa. Nat. Prod. Commun. 12, 43-45 (2017).

ALI, B. H., CAHLÍKOVÁ, L., OPLETAL, L., KARACA, T., MANOJ, P., RAMKUMAR, A., AL SULEIMANI Y. M., AL ZA'ABI, M., NEMMAR, A., CHOCHOLOUŠOVÁ-HAVLÍKOVÁ, L., LOČÁREK, M., SIATKA, T., BLUNDEN, G.: Effect of aqueous extract and anthocyanins of calces of Hibiscus sabdariffa (Malvaceae) in rats with adenine-induced chronic kidney disease. J. Pharm. Pharmacol. 69, 1219-1229 (2017).

SIATKA, T., ADAMCOVÁ, M., OPLETAL, L., CAHLÍKOVÁ, L.,  JUN, D., HRABINOVÁ, M., KUNEŠ, J., CHLEBEK, J.: Cholinesterase and prolyl oligopeptidase Inhibitory activities of alkaloids from Argemone platyceras (Papaveraceae). Molecules 22, 1181 (2017).

2016

VANĚČKOVÁ, N., HOŠŤÁLKOVÁ, A., ŠAFRATOVÁ, M., KUNEŠ, J., HULCOVÁ, D., HRABINOVÁ, H., DOSKOČIL, I., ŠTĚPÁNKOVÁ, Š., OPLETAL, L., NOVÁKOVÁ, L., JUN, D., CHLEBEK, J., CAHLÍKOVÁ, L.: Alkaloids from Nerine bowdenii W. Watson (Amaryllidaceae) and their biological activity. RSC Advances 6, 80114-80120 (2016).

DOSKOČIL, I., HAVLÍK, J., VERLOTTA, R., TAUCHEN, J., VESELA, L., MACAKOVA, K., OPLETAL, L., KOKOSKA, L., RADA, V.: In vitro immunomodulatory activity, cytotoxicity and chemistry of some central European polypores.  Pharm. Biol. 54, 2369-2376 (2016).

HAVELEK, R., SEIFERTOVÁ, M., KRÁLOVEC, K., KROCOVÁ, E., TEJKALOVÁ, V., NOVOTNÝ, I., CAHLÍKOVÁ, L., ŠAFRATOVÁ, M., OPLETAL, L., BÍLKOVÁ, Z., VÁVROVÁ, J., ŘEZÁČOVÁ, M.: Homochelidonine, the dimethoxy analogue of chelidonine isolated from Chelidonium majus L. (Papaveraceae), decreases proliferation via G1 and G2/M cell cycle arrest and induces cell death through apoptosis. Phytomedicine  23, 253-266 (2016).

CHLEBEK, J., NOVÁK, Z., KASSEMOVÁ, D., ŠAFRATOVÁ, M., KOSTELNÍK, J., MALÝ, L., LOČÁREK, M., OPLETAL, L., HOŠŤÁLKOVÁ, A., HRABINOVÁ, M., KUNEŠ, J., NOVOTNÁ, P., URBANOVÁ, M., NOVÁKOVÁ, L., MACÁKOVÁ, K., HULCOVÁ, D., SOLICH, P., MARTÍN, C.P., JUN, D., CAHLÍKOVÁ, L..: Isoquinoline alkaloids from Fumaria officinalis L. and their biological activities related to Alzheimer’s disease. Chem. Biodivers. 13, 91-99 (2016).

CHLEBEK, J., DE SIMONE, A., HOŠŤÁLKOVÁ, A., OPLETAL, L., PERÉZ, C., PERÉZ, D.I., HAVLÍKOVÁ, L., CAHLÍKOVÁ, L., ANDRISANO, V.: Application of BACE1 immobilized enzyme reactor for the characterization of multifunctional alkaloids from Corydalis cava (Fumariaceae) as Alzheimer’s disease targets. Fitoterapia 109, 241-247 (2016).

2015

HAVLÍKOVÁ, L., MACÁKOVÁ, K., OPLETAL, L., SOLICH, P: Rapid Determination of alpha-Hederin and Hederacoside C in Extracts of Hedera helix Leaves Available in the Czech Republic and Poland. Nat. Prod. Commun. 10, 1529-1531 (2015).

NOVÁK, Z., HOŠŤÁLKOVÁ, A., OPLETAL, L., NOVÁKOVÁ, L., HRABINOVÁ, M., KUNEŠ, J., CAHLÍKOVÁ, L.: (+)-Chenabinol (revised NMR data) and two new alkaloids from Berberis vulgaris L. and their biological activity. Nat. Prod. Commun. 10, 1695-1697 (2015). 

LOČÁREK, M., NOVÁKOVÁ, J., KLOUČEK, P., HOŠŤÁLKOVÁ, A., KOKOŠKA, L., GÁBRLOVÁ, L., ŠAFRATOVÁ, M., OPLETAL, L., CAHLÍKOVÁ, L.: Antifungal and antibacterial activity of extracts and alkaloids of selected Amaryllidaceae species. Nat. Prod. Commun. 10, 1537-1540 (2015).

CAHLÍKOVÁ, L., PÉREZ, D.I., ŠTĚPÁNKOVÁ, Š, CHLEBEK, J., ŠAFRATOVÁ, M., HOŠŤÁLKOVÁ, A., OPLETAL, L.: In vitro inhibitory effects of 8-O-demethylmaritidine and undulatine on acetylcholinesterase, and their predicted penetration across the blood-brain barrier. J. Nat. Prod. 78, 1189-1192 (2015).

HOŠŤÁLKOVÁ, A., OPLETAL, L., KUNEŠ, J., NOVÁK, Z., HRABINOVÁ, M., CHLEBEK, J., CAHLÍKOVÁ, L.: Alkaloids from Peumus boldus Mol. and their acetylcholinesterase, butyrylcholinesterase and prolyl oligopeptidase inhibition activity. Nat.. Prod. Commun. 10, 577-580 (2015).

CAHLÍKOVÁ, L., HULOVÁ, L., HRABINOVÁ, M., CHLEBEK, J., HOŠŤÁLKOVÁ, A., ADAMCOVÁ, M., ŠAFRATOVÁ, M., JUN, D., OPLETAL, L., LOČÁREK, M., MACÁKOVÁ, K.: Isoquinoline alkaloids as potential prolyl oligopeptidase inhibitors. Fitoterapia 103, 192-196 (2015).

CAHLÍKOVÁ, L., ALI B.H., HAVLÍKOVÁ L., LOČÁREK, M., SIATKA, T., OPLETAL, L., BLUNDEN, G.: Anthocyanins of Hibiscus sabdiffera Calyces from Sudan. Nat. Prod. Commun.  10, 77-79 (2015).

2014

OPLETAL, L., LOČÁREK, M., FRAŇKOVÁ, A., CHLEBEK, J., ŠMÍD, J., HOŠŤÁLKOVÁ, A., ŠAFRATOVÁ, M., HULCOVÁ, D., KLOUČEK P., ROZKOT, M., CAHLÍKOVÁ, L.: Antimicrobial activity of extracts and isoquinoline alkaloids of selected Papaveraceae plants. Nat. Prod. Commun. 9, 1709-1712, (2014).

HAVLASOVÁ, J., ŠAFRATOVÁ, M., SIATKA T., ŠTĚPÁNOVÁ, Š., LOČÁREK, M., OPLETAL, L., HRABINOVÁ, M., JUN, D., BENEŠOVÁ, N., NOVÁK, Z., KUNEŠ, J., CAHLÍKOVÁ, L.: Chemical composition of bioactive alkaloid extracts from some Narcissus species and varieties and their biological activity. Nat. Prod. Commun. 9, 1151-1155 (2014).

HAVELEK, R., SEIFRTOVÁ, M., KRÁLOVEC, K., BRŮČKOVÁ, L., CAHLÍKOVÁ, L., DALECKÁ, M., VÁVROVÁ, J., ŘEZÁČOVÁ, M., OPLETAL, L., BÍLKOVÁ, Z.: The effect of Amaryllidaceae alkaloids haemanthamine and haemanthidine on cell cycle progression and appoptosis in p53-negative human leucemic Jurcat cells. Phytomedicine 21,  479-490 (2014).

2013

CAHLÍKOVÁ, L., LOČÁREK, M., BENEŠOVÁ, N., KUČERA, R., CHLEBEK, J., NOVÁK, Z., OPLETAL, L.: Isolation and cholinesterase inhibitory activity of Narcissus extracts and Amaryllidaceae alkaloid. Nat. Prod. Commun. 8, 781-785 (2013).

CAHLÍKOVÁ, L., HRABINOVÁ, M., KULHÁNKOVÁ, A., BENEŠOVÁ, N., CHLEBEK, J., JUN, D., NOVÁK, Z., KUČA, K., MACÁKOVÁ, K., OPLETAL, L. Alkaloids from Chlidanthus fragrans herb. and their acetylcholinesterase, butyrylcholinesterase and prolyl oligopeptidase inhibition activity. Nat. Prod. Commun. 8, 1541-1544 (2013).

HOŠŤÁLKOVÁ, A., NOVÁK, Z., POUR, M., JIROŠOVÁ, A., OPLETAL, L., KUNEŠ, J., CAHLÍKOVÁ, L.: Berbanine: a new isoquinolone alkaloid from Berberis vulgaris (Berberidaceae). Nat. Prod. Commun. 8, 441-442 (2013).

KULHÁNKOVÁ, A., CAHLÍKOVÁ, L., NOVÁK, Z., MACÁKOVÁ, K., KUNEŠ, J., OPLETAL, L.: Alkaloids from Zephyranthes robusta Baker and their acetylcholinesterase and butyrylcholinesterase inhibition activity. Chem. Biodivers. 10, 1120-1127 (2013).

ŘEHÁKOVÁ, Z., KOLEČKÁŘ, V., JAHODÁŘ, L., OPLETAL, L., MACÁKOVÁ, K., CAHLÍKOVÁ, L., JUN, D., KUČA, K.: Evaluation of the antioxidants activity of several naturally occuring coumarins and their synthesized analouges by „ferric reducing antioxidant power“ assay. J. Enzyme Inhib. Med. Chem. in press (2013).

2012

NOVÁK, Z., CHLEBEK, J., OPLETAL, L., JIROŠ, P., MACÁKOVÁ, K., KUNEŠ, J., CAHLÍKOVÁ, L.: Corylucinine, a new alkaloid from Corydalis cava (Fumariaceae), and its cholinesterase activity. Nat. Prod. Commun. 7, 859-860 (2012).

CAHLÍKOVÁ, l., KUČERA, R., HOŠŤÁLKOVÁ, A., KLIMEŠ, J., OPLETAL, L.: Identification of pavinane alkaloids in the genera Argemone and Eschscholzia by GC-MS. Nat. Prod. Commun. 7, 1279-1281 (2012).

CAHLÍKOVÁ, L., BENEŠOVÁ, N., MACÁKOVÁ, K., KUČERA, R., HRSTKA, V., KLIMEŠ, J., JAHODÁŘ, L., OPLETAL, L.: Alkaloids of some Amaryllidaceae species and their cholinesterase activity. Nat. Prod. Commun. 7, 571-574 (2012).

KOLEČKÁŘ, V., ŘEHÁKOVÁ, Z, BROJEROVÁ, E., KUČA, K., JUN, D., MACÁKOVÁ, K., OPLETAL, L., DRAŠAR, P., JAHODÁŘ, L., CHLEBEK, J., CAHLÍKOVÁ, L.: Proanthocyanidiny a jejich antioxidační aktivita. Chem. listy 106, 113-121 (2012).

2011

CAHLÍKOVÁ, L., VALTEROVÁ, I., MACÁKOVÁ, K., OPLETAL, L.: Analysis of Amaryllidaceae alkaloids from Zephyranthes grandiflora Lindl. by GC/MS and their cholinesterase activity. Rev. Brasil. Farmacogn. 21, 575-580 (2011).

FRYDRYCHOVÁ, S., OPLETAL, L., MACÁKOVÁ, K., LUSTYKOVÁ, A., ROZKOT, M., LIPENSKÝ, J.: Effects of herbal preparation on libido and semen quality in boars. Reprod. Dom. Anim. 46, 573-578 (2011).

CAHLÍKOVÁ, L., MACÁKOVÁ, K., ZAVADIL, S., JIROŠ, P., OPLETAL, L., URBANOVÁ, K., JAHODÁŘ, L.: Analysis of Amaryllidaceae alkaloids from Chlidanthus fragrans and their cholinesterases activity, Nat. Prod. Commun. 6, 603-606 (2011).

CHLEBEK, J., MACÁKOVÁ, K., CAHLÍKOVÁ, L., KURFÜRST, M., KUNEŠ, J, OPLETAL, L.: Acetylcholinesterase and butyrylcholinesterase inhibitory compounds from Corydalis cava Schweigger. & Korte (Fumariaceae). Nat. Prod. Commun. 6, 607-610 (2011).

CAHLÍKOVÁ, L., ZAVADIL, S., MACÁKOVÁ, K., VALTEROVÁ, I., KULHÁNKOVÁ, A., HOŠŤÁLKOVÁ, A., KUNEŠ, J., OPLETAL, L.: Isolation and cholinesterase activity of Amaryllidaceae alkaloids from Nerine bowdenii. Nat. Prod. Commun. 6, 1827-1830 (2011).

CAHLÍKOVÁ, L., BENEŠOVÁ, N., MACÁKOVÁ, K., URBANOVÁ, K., OPLETAL, L.: GC/MS analysis of three Amaryllidaceae species and their cholinesterase activity. Nat. Prod. Commun. 6, 1255-1258 (2011).

2010

NOVÁKOVÁ, L., SPÁČIL, Z., SEIFERTOVÁ, M., OPLETAL, L., SOLICH, P.: Rapid qualitative and quantitative ultra high performance liquid chromatography method for simultaneous analysis of twenty nine common phenolic compounds of various structures. Talanta 80, 1970-1979 (2010).

KOLECKAR, V., OPLETAL, L., MACAKOVA, K., JAHODAR, L., JUN, D., KUNES, J., KUCA, K.: New antioxidant flavonoid isolated from Leuzea carthamoides. J. Enzym. Inhib. Med. Chem. 25, 143-145 (2010).

MACÁKOVÁ, K., OPLETAL, L., POLÁŠEK, M., SAMKOVÁ, V.: Free-radical scavenging activity of some european Polyporales. Nat. Prod. Commun. 5, 923-926 (2010).

CAHLÍKOVÁ L., MACÁKOVÁ K., KUNEŠ J., KURFÜRST M., OPLETAL L., CVAČKA J., CHLEBEK J., BLUNDEN G.: Acetylcholinesterase and butyrylcholinesterase inhibitory compounds from Eschscholzia californica (Papaveraceae). Nat. Prod. Commun. 5, 1035-1038 (2010).

CAHLÍKOVÁ L., OPLETAL L., KURFÜRST M., MACÁKOVÁ K., KULHÁNKOVÁ A., HOŠŤÁLKOVÁ A.: Acetylcholinesterase and butyrylcholinesterase inhibitory compounds from Chelidonium majus (Papaveraceae). Nat. Prod. Commun. 5, 1751-1754 (2010).

CAHLÍKOVÁ L., KULHÁNKOVÁ A., URBANOVÁ K., VALTEROVÁ I., MACÁKOVÁ K., KUNEŠ J.: Analysis of Amaryllidaceae alkaloids from Zephyranthes robusta by GC-MS and their cholinesterase activity. Nat. Prod. Commun. 5, 1201-1204 (2010).

2009

MACÁKOVÁ, K., OPLETAL, L., POLÁŠEK, M., SAMKOVÁ, V., JAHODÁŘ, L.: Free-radical scavenging activity of some European Boletales. Nat. Prod. Commun. 4, 261-264 (2009).

2008

CERVENKA, F., KOLECKAR, V., REKAHOVA, Z., JAHODAR, L., KUNES, J., OPLETAL, L., HYSPLER, R., JUN, D., KUCA, K.: Evaluation of natural substance from Evolvulus alsinoides L. with the purpose of determining their antioxidant potency. J. Enzym. Inhib. Med. Chem. 23, 574-578 (2008).

PATEL, A. V., BLUNDEN, G., CARY, P. D., OPLETAL, L., BERÁNKOVÁ, M., KARU, K., THURSTON, D. E., POUR, M.: T-Cadinol nerolidol ether from Schisandra chinensis. Nat. Prod. Commun. 3, 1453-1456 (2008).

SOVOVÁ H., OPLETAL L., SAJFRTOVÁ M., BÁRTLOVÁ M.: Supercritical fluid extraction of cynaropicrin and 20-hydroxyecdysone from Leuzea carthamoides DC. J. Sep. Sci. 31, 1387-1392 (2008).

REHAKOVA, Z., KOLECKAR, V., CERVENKA, F., JAHODAR, L., SASO, L., OPLETAL, L., JUN, D., KUCA, K.: DPPH radical scavenging activity of several naturally occuring coumarins and their synthesized analogs measured by the SIA method. Toxicol. Mechan. Methods 18, 413-418 (2008).

STODULKA P., KOLECKAR, V., JUN, D., KUCA, K., REHAKOVA, Z., KUBIKOVA, K., JAHODAR, L., KUNES, J., OPLETAL, L.: High-performance liquid chromatography analysis of four Leuzea carthamoides flavonoids. J. Chromatogr. Sci. 46, 162-164 (2008).

KOLECKAR, V., BROJEROVA, E., REHAKOVA, Z., KUBIKOVA, K., CERVENKA, F., KUCA, K., JUN, D., HRONEK, M., OPLETALOVA, V., OPLETAL, L.: In vitro antiplatelet activity of flavonoids from Leuzea carthamoides. Drug Chem. Toxicol. 31, 27-35 (2008).

KOLECKAR, V., OPLETAL, L., BROJEROVA, E., REHAKOVA, Z., CERVENKA, F., KUBIKOVA, K., KUCA, K., JUN, D., POLASEK, M., KUNES, J., JAHODAR, L.: Evaluation of natural antioxidants of Leuzea carthamoides as a result of a screening study of 88 plant extracts from the European Asteraceae and Cichoriaceae. J. Enzym. Inhib. Med. Chem. 23, 218-224 (2008).

2007

SOVOVÁ, H., OPLETAL L., BÁRTLOVÁ M., SAJFRTOVÁ M., KŘENKOVÁ M.: Supercritical fluid extraction of lignans and cinnamic acid from Schizandra chinensis. J. Supercrit. Fluids 42, 88-95 (2007).

KOLEČKÁŘ, V., JUN, D., OPLETAL, L., JAHODÁŘ, L., KUČA, K.: Assay of radical scavenging activity of antidotes against chemical warfare agents by DPPH test using sequential injection technique. J. Appl. Biomed. 5, 81-84 (2007).

2006

CHOBOT, V., VYTLAČILOVÁ J., KUBICOVÁ, L., OPLETAL, L., JAHODÁŘ, L., LAAKSO, I., VUORELA, P.: Phototoxic acitivity of a thiophene polyacetylene from Leuzea carthamoides. Fitoterapia 77, 194-198 (2006).

LEPŠÍ, M., BOUBLÍK, K., LEPŠÍ, K., OPLETAL, L.: Reveň lékařská (Rheum officinale) – nový adventivní druh ve střední Evropě. Zprávy Čes. Bot. Společ., Praha 41, 161-171 (2006).

JUN, D., KUČA, K., HRONEK, M., OPLETAL, L.: Effect of some acetycholinesterase reactivators on human platelet aggregation in vitro. J. Appl. Toxicol. 26, 258-261 (2006).

2005

SAJFRTOVÁ M., SOVOVÁ H., OPLETAL L., BÁRTLOVÁ M.: Near-critical extraction of ß-sitosterol, scopoletin from stinging nettle roots. J. Supercrit. Fluids 35 111-118 (2005).

JAHODÁŘ, L., BUCHTA, V., RYGLOVÁ, H., JUN, D., OPLETAL, L.: The screening of in vitro antifungal activity ot Asteraceae of Czech provenience. 3rd International Symposium on Natural Drugs Proceedings (BORELLI, F., CAPASSO, F., MILIC, N., RUSSO, A. eds), Naples, 2-4 October 2003 (Pub. 2005), Università degli Studi di Napoli Federico II, Napoli, pp. 249-254.

KŘENKOVÁ, M., OPLETAL, L., HANUŠ, V., POUR, M., VOŘÍŠEK, V., PATEL-SAUTREAU, A.: Phytochemical study of Schisandra chinensis (Turcz.)Baill. Caulomas. 3rd International Symposium on Natural Drugs Proceedings (BORELLI, F., CAPASSO, F., MILIC, N., RUSSO, A. eds), Naples, 2-4 October 2003 (Pub. 2005), Università degli Studi di Napoli Federico II, Napoli, pp. 9-11.

JUN, D., CHLUPÁČOVÁ, M., OPLETALOVÁ, V., HRONEK, M., OPLETAL, L.: Platelet antiaggregating activity of 2´,5´-diazachalcones. 3rd International Symposium on Natural Drugs Proceedings (BORELLI, F., CAPASSO, F., MILIC, N., RUSSO, A. eds), Naples, 2-4 October 2003 (Pub. 2005), Università degli Studi di Napoli Federico II, Napoli, pp. 255-257.

OPLETAL L., KŘENKOVÁ, M., JIRKOVSKÝ, M., VOŘÍŠEK, V., HANUŠ V., VOŘÍŠEK, V., POUR, M., SOVOVÁ H.: Phytochemical investigation of Schisandra chinensis (Turcz.) Baill. leaves. Fol. Pharm. Univ. Carolinae XXXI-XXXII, 103-107 (2005).

JUN, D., KUČA, K., HRONEK, M., OPLETAL, L.: Vliv obidoximu, reaktivátoru acetylcholinesterázy, na proces agregace lidských trombocytů in vitro. Zpravodaj vojenské farmacie 25, 26-29 (2005).

2004

POLÁŠEK, M., SKÁLA, P., OPLETAL, L., JAHODÁŘ, L.: Rapid automated assay of anti-oxidation/radical-scavenging activity of natural substances by sequential injection technique (SIA) using spectrophotometric detection. Anal. Bioanal. Chem. 379, 754-758 (2004).

SOVOVÁ H., SAJFRTOVÁ M., BÁRTLOVÁ M., OPLETAL L.: Near-critical extraction of pigments and oleoresin from stinging nettle leaves. J. Supercrit. Fluids 30, 213-224 (2004).

OPLETAL, L., SOVOVÁ, M., BÁRTLOVÁ, M.: Dibenzo[a,c]cyclooctadiene lignans of the genus Schisandra: importance, isolation, and determination. J. Chromatogr. B, Biomed. Sci. 812, 357-371 (2004).

2003

KŘENKOVÁ, M., OPLETAL, L., SEBRÁNEK, M., JURENKA, J.: Essential oils from Schisandra chinensis (Turcz.)Baill. Folia Pharm. Univ. Carol. XXIX-XXX, 101-106 (2003).

CHOBOT, V., BUCHTA, V., JAHODÁŘOVÁ, M., POUR, M., OPLETAL, L., JAHODÁŘ, L., HARANT, P.: Antifungal activity of a thiophene polyine from Leuzea carthamoides. Fitoterapia 74, 288-290 (2003).

VYTLAČILOVÁ, J., CHOBOT, V., KLEČÁKOVÁ, J., JAHODÁŘ, L., OPLETAL, L., POUR, M.: Tubifex tubifex – a sensitive organism to the activity of phototoxins. Fol. Pharm. Univ. Carolin. XXIX-XXX, 107-111 (2003).

POLÁŠEK, M., SKÁLA, P., OPLETAL, L., JAHODÁŘ, L.: Rapid automated assay of anti-oxidation/radical scavenging activity of natural substances by sequential injection techniques (SIA) using spectrophotometric detection. Proc. of the 3rd Int. Conf. Instrumental Methods of Analysis Modern Trends and Applications, Aristotle Univ. of Thessaloniki, ZITI Publishing, Thessaloniki 2003, s. 251-254, ISBN 960-431-875-6.

JAHODÁŘ, L., KOPIŠTĚ, J., OPLETAL, L., POLÁŠEK, M.: HPLC determination of biologically active pentacyclic triterpenes in Centella asicatica species. Proc. of the 3rd Int. Conf. Instrumental Methods of Analysis Modern Trends and Applications, Aristotle Univ. of Thessaloniki, ZITI Publishing, Thessaloniki 2003, s. 541-544, ISBN 960-431-875-6.

2002

BÁRTLOVÁ, M., OPLETAL, L., CHOBOT, V., SOVOVÁ, H.: Liquid chromatographic analysis of supercritical carbon dioxide extracts of Schisandra chinensis. J. Chromatogr. B 770, 283-289 (2002).

Reviews

2019

CAHLIKOVA, L., VANECKOVA, N., SAFRATOVA, M., BREITEROVA, K., BLUNDEN, G., HULCOVA, D., OPLETAL, L.: The Genus Nerine Herb. (Amaryllidaceae): Ethnobotany, Phytochemistry, and Biological Activity. Molecules 24, 4238 (2019).

2015

HOŠŤÁLKOVÁ, A., SIATKA, T., CHLEBEK, J., OPLETAL, L., DRAŠAR, P., CAHLÍKOVÁ, L.: Boldinové alkaloidy a perspektivity jejich využití. Chem. listy 109, 846-855 (2015).

2014

ČOPÍKOVÁ, J., WIMMER, Z., LAPČÍK, O., CAHLÍKOVÁ, L., OPLETAL, L., MORAVCOVÁ, J., DRAŠAR, P.: Přírodní látky svíravé a trpké chuti. Chem. Listy 108, 1053-1057 (2014).

2011

CAHLÍKOVÁ, L., MACÁKOVÁ, K., CHLEBEK J., HOŠŤÁLKOVÁ, A., KULHÁNKOVÁ, A., OPLETAL, L.: Ecdysterone and its activity on some degenerative diseases. Nat. Prod. Commun. 6, 707-718 (2011).

ČOPÍKOVÁ, J., MORAVCOVÁ, J., LAPČÍK, O., OPLETAL, L., DRAŠAR, P.: Přírodní látky a jejich deriváty chuti chladivé. Chem. Listy 105, 452-457 (2011).

OPLETAL, L., WIMMER, Z., ČOPÍKOVÁ, J., LAPČÍK, O., MORAVCOVÁ, J., CAHLÍKOVÁ, L., DRAŠAR, P.: Slaná chuť přírodních látek a jejich derivátů. Chem. Listy 105, 761-765 (2011).

LAPČÍK, O., OPLETAL, L., MORAVCOVÁ, J., ČOPÍKOVÁ, J., DRAŠAR, P.: Přírodní látky chuti pálivé. Chem. Listy 105, 938-942 (2011).

2009

HAMPL, F., MORAVCOVÁ, J., ČOPÍKOVÁ, J., OPLETAL, L., LAPČÍK, O., DRAŠAR, P.: Krása a rozmanitost struktur přírodních antibiotik. Chem. listy 103, 15-27 (2009).

2007

KOLEČKÁŘ, V., BROJEROVÁ, E., OPLETAL, L., JUN, D., KUČA, K.: Antioxidanty, volné radikály, mechanizmus působení a využití při terapii yperitem navozených poškození. Česk. Slov. Farm. 56, 73-76 (2007).

OPLETAL, L., ČOPÍKOVÁ, J., UHER, M., LAPČÍK, O., MORAVCOVÁ, J., DRAŠAR, P.: Přírodní látky hořké chuti. Chem. Listy 101, 895-906 (2007).

MORAVCOVÁ, J., OPLETAL, L., LAPČÍK, O., ČOPÍKOVÁ, J., UHER, M., DRAŠAR, P.: Látky ovlivňující vnímání organoleptických vlastností. Chem. Listy 101, 1002-1010 (2007).

KOLEČKÁŘ, V., BROJEROVÁ, E., OPLETAL, L., JUN, D., KUČA, K.: Antioxidanty, volné radikály, mechanizmus působení a využití při terapii yperitem navozených poškození. Česk. Slov. Farm. 56, 73-76 (2007).

2003

OPLETAL, L., KAMENÍKOVÁ, L : Adaptogeny rostlinného původu v prevenci civilizačních chorob. Solutio 2002/2003, Medon, Praha 2002, s. 211-224, ISBN 80-902122-9-8.

OPLETALOVÁ, V., JAHODÁŘ, L., JUN, D., OPLETAL, L.: Chalkony (1,3‑diarylpropen‑1‑ony) a jejich analogy jako potenciální terapeutika chorob kardiovaskulárního systému. Česk. Slov. Farm. 52, 12-19(2003).

© Charles University, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové, Akademika Heyrovského 1203, 500 05 Hradec Králové, Czech Republic
Website information | Powered by Kentico