Assoc. Prof. PharmDr. Tomáš Siatka, CSc.

Research focus

  • plant tissue cultures, production of secondary metabolites, elicitation
  • in vitro biological activities of natural products (acetylcholinesterase and butyrylcholinesterase inhibitory activities, and antioxidant activity)

Education

  • 1990-1993 – CSc. (equiv. Ph.D.): Pharmacognosy; Charles University in Prague, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové, Thesis: Production of secondary metabolites in plant tissue cultures of Angelica archangelica L.
  • 1982-1987 – (PharmDr.), Charles University in Prague, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové, study programme: Clinical Pharmacy

Teaching activities

  • Pharmacognosy (part of lectures)
  • Drugs of natural origin (part of lectures)
  • Basics of natural drug analysis
  • Biotechnology
  • Tutor of Diploma and Rigorous Thesis

Professional membership

  • since 1992 – Czech Pharmaceutical Society (Section of of Natural Drugs)

Publications

Monographs (and chapters)

2011

POLÁŠKOVÁ, A., SIATKA, T.: Biotechnologie, in: POLÁŠKOVÁ, A., STONAWSKI, J., KRAJÁK, V., SIATKA, T., ETTLER, K.: Úvod do ekologie a ochrany životního prostředí, s. 99–122, Karolinum, Praha 2011, ISBN 978-80-246-1927-9.

2010

OPLETAL, L., SIATKA, T.: Metabolity rostlin, hub a některých mikroorganismů a jejich deriváty jako náhrada antibiotických stimulátorů růstu hospodářských zvířat, in: OPLETAL, L., SKŘIVANOVÁ, V. (eds): Přírodní látky a jejich biologická aktivita. Sv. 2: Využití látek pro ovlivnění fyziologických procesů hospodářských zvířat, s. 87–174, Karolinum, Praha 2010, ISBN 978-80-246-1801-2.

Original papers

2019

SIATKA, T.: Effects of growth regulators on production of anthocyanins in calllus cultures of Angelica archangelica. Nat. Prod. Commun. 14, 1-4 (2019). https://doi.org/10.1177/1934578X19857344

HOSTALKOVA, A., MARIKOVA, J., OPLETAL, L., KORABECNY, J., HULCOVA, D., KUNES, J., NOVAKOVA, L., PEREZ, D.I, JUN, D., KUCERA, T., ANDRISANO, V., CAHLIKOVA, L. Isoquinoline alkaloids from Berberis vulgaris as potential lead compounds for the treatment of Alzheimer’s disease. J. Nat. Prod. 82, 239-248 (2019). https://doi.org/10.1021/acs.jnatprod.8b00592

2018

SIATKA, T.: Production of anthocyanins in calllus cultures of Angelica archangelica. Nat. Prod. Commun. 13, 1645-1648 (2018). https://doi.org/10.1177/1934578X1801301219

Kašparová, M., pilařová, p., tůmová, l., SIATKA, T.: Effect of precursor and phytohormones on podophyllotoxin production in Juniperus virginiana suspension cultures. Nat. Prod. Commun. 13, 1527-1529 (2018). https://doi.org/10.1177/1934578X1801301129

HULCOVÁ, D., BREITEROVÁ, K., SIATKA, T., KLÍMOVÁ, K., DAVANI, L., ŠAFRATOVÁ, M., HOŠŤÁLKOVÁ, A., DE SIMONE, A., ANDRISANO, A., CAHLÍKOVÁ, L.: Amaryllidaceae alkaloids as potential glycogen synthase kinase-3 beta inhibitors. Molecules 23, 719 (2018). https://doi.org/10.3390/molecules23040719

2017

SIATKA, T., CHLEBEK, J., HOŠŤÁLKOVÁ, A.: Copper(II) sulfate stimulates scopoletin production in cell suspension of Angelica archangelica. Nat. Prod. Commun. 12, 1779-1780 (2017). https://doi.org/10.1177/1934578X1701201133

HULCOVÁ, D., BREITEROVÁ, K., ZEMANOVÁ, L., SIATKA, T., ŠAFRATOVÁ, M., VANĚČKOVÁ, N., HOŠŤÁLKOVÁ, A., WSÓL, V., CAHLÍKOVÁ, L.: Screening of AKR1C3 inhibitory potency of naturally occuring Amaryllidaceae alkaloids of different structural types. Nat. Prod. Commun. 12, 245-246 (2017). https://doi.org/10.1177/1934578X1701200226

SIATKA, T., ADAMCOVÁ, M., OPLETAL, L., CAHLÍKOVÁ, L.,  JUN, D., HRABINOVÁ, M., KUNEŠ, J., CHLEBEK, J.: Cholinesterase and prolyl oligopeptidase Inhibitory activities of alkaloids from Argemone platyceras (Papaveraceae). Molecules 22, 1181 (2017). https://doi.org/10.3390/molecules22071181

OPLETAL, L., CHOCHOLOUŠOVÁ-HAVLÍKOVÁ, L., SIATKA, T., CAHLÍKOVÁ, L., LOČÁREK, M., BADRELDIN, H. A., MANOJ, P., RAMKUMAR, A., Al SULEIMANI, Y. M., AL ZA‘ABI, M., KARACA, T., NEMMAR, A.: Preparation and validated analysis of anthocyanin concentrate from the calyces of Hibiscus sabdariffa. Nat. Prod. Commun. 12, 43-45 (2017). https://doi.org/10.1177/1934578X1701200112

ALI, B. H., CAHLÍKOVÁ, L., OPLETAL, L., KARACA, T., MANOJ, P., RAMKUMAR, A., AL SULEIMANI Y. M., AL ZA'ABI, M., NEMMAR, A., CHOCHOLOUŠOVÁ-HAVLÍKOVÁ, L., LOČÁREK, M., SIATKA, T., BLUNDEN, G.: Effect of aqueous extract and anthocyanins of calces of Hibiscus sabdariffa (Malvaceae) in rats with adenine-induced chronic kidney disease. J. Pharm. Pharmacol. 69, 1219-1229 (2017). https://doi.org/10.1111/jphp.12748

2016

KAŠPAROVÁ, M., SPILKOVÁ, J., CVAK, L., SIATKA, T., MARTIN, J.: Plant Tissue Cultures of Juniperus virginiana. Nat. Prod. Commun. 11, 681-683 (2016). https://doi.org/10.1177/1934578X1601100533

2015

CAHLÍKOVÁ, L., ALI B.H., HAVLÍKOVÁ L., LOČÁREK, M., SIATKA, T., OPLETAL, L., BLUNDEN, G.: Anthocyanins of Hibiscus sabdiffera Calyces from Sudan. Nat. Prod. Commun.  10, 77-79 (2015). https://doi.org/10.1177/1934578X1501000120

2014

HAVLASOVÁ, J., ŠAFRATOVÁ, M., SIATKA, T., ŠTĚPÁNKOVÁ, Š., LOČÁREK, M., OPLETAL, L., HRABINOVÁ, M., JUN, D., BENEŠOVÁ, N., NOVÁK, Z., KUNEŠ, J., CAHLÍKOVÁ, L.: Chemical composition of bioactive alkaloid extracts from some Narcissus species and varieties and their biological activity. Nat. Prod. Commun. 9, 1151-1155 (2014). https://doi.org/10.1177/1934578X1400900823

2012

SIATKA, T., KAŠPAROVÁ, M., SPILKOVÁ, J.: Effects of zinc and cadmium ions on cell growth and production of coumarins in cell suspension cultures of Angelica archangelica L. Čes. Slov. Farm. 61(6), 261-266 (2012).

KAŠPAROVÁ, M., SIATKA, T., KLIMEŠOVÁ, V., DUŠEK, J.: New synthetic pyridine derivate as potential elicitor in production of isoflavonoids and flavonoids in Trifolium pratense L. suspension culture. The Scientific World Journal, Volume 2012, Article ID 746412 (2012).

KAŠPAROVÁ, M., SIATKA, T., KLIMEŠOVÁ, V., DUŠEK, J.: Vliv syntetického benzylpyridinového derivátu na produkci suspenzní kultury Trifolium pratense L. Chem. Listy 106(7), 660-664 (2012).

2011

SIATKA, T., SKLENÁŘOVÁ, H., KAŠPAROVÁ, M., SOLICH, P.: Vliv chloridu rtuťnatého na produkci kumarinů v suspenzní kultuře Angelica archangelica L. Chem. Listy 105(5), 367-370 (2011).

2010

SIATKA, T., KAŠPAROVÁ, M.: Effects of aluminium chloride on cell growth and production of coumarins in cell suspension cultures of Angelica archangelica L. Čes. Slov. Farm. 59(3), 112-116 (2010).

SIATKA, T., KAŠPAROVÁ, M.: Seasonal variation in total phenolic and flavonoid contents and DPPH scavenging activity of Bellis perennis L. flowers. Molecules 15(12), 9450-9461 (2010). https://doi.org/10.3390/molecules15129450

2009

SIATKA, T., KAŠPAROVÁ, M.: Effects of combined hormonal deprivation and fungal elicitation on the production of coumarins in cell suspension cultures of Angelica archangelica L. Čes. Slov. Farm. 58(4), 168-171 (2009).

KAŠPAROVÁ, M., SIATKA, T., DUŠEK, J.: Production of isoflavonoids in the Trifolium pratense L. suspension culture. Čes. Slov. Farm. 58(2), 67-70 (2009).

2008

KAŠPAROVÁ, M., SIATKA, T., DUŠEK, J.: Biotic elicitation of the Trifolium pratense L. suspension culture. Čes. Slov. Farm. 57(3), 107-110 (2008).

SIATKA, T., KAŠPAROVÁ, M.: Effects of auxins on growth and scopoletin accumulation in cell suspension cultures of Angelica archangelica L. Čes. Slov. Farm. 57(1), 17-20 (2008).

2007

SIATKA, T., KAŠPAROVÁ, M.: Vliv sloučenin vanadu na růst a produkci kumarinů v suspenzní kultuře Angelica archangelica L. Čes. Slov. Farm. 56(5), 230-234 (2007).

KAŠPAROVÁ, M., SIATKA, T., DUŠEK, J.: Abiotic elicitation of Trifolium pratense L. suspension culture. Čes. Slov. Farm. 56(5), 225-229 (2007).

2006

KAŠPAROVÁ, M., SIATKA, T., SPILKOVÁ, J., DUŠEK, J.: Explantátová kultura Trifolium pratense L. Čes. Slov. Farm. 55(1), 44-47 (2006).

2005

SIATKA, T., KAŠPAROVÁ, M., SKLENÁŘOVÁ, H., SOLICH, P.: Vliv manganatých, kobaltnatých a nikelnatých iontů na růst a produkci kumarinů v suspenzní kultuře Angelica archangelica L. Čes. Slov. Farm. 54(1), 47-51 (2005).

2004

KAŠPAROVÁ, M., SIATKA, T.: Abiotická elicitace explantátové kultury Rheum palmatum L. těžkými kovy. Čes. Slov. Farm. 53(5), 252-255 (2004).

2003

KAŠPAROVÁ, M., SIATKA, T., DUŠEK, J.: Vliv abiotické elicitace a vápenatých iontů na produkci explantátové kultury Rheum palmatum L. Čes. Slov. Farm. 52(5), 248-251 (2003).

SIATKA, T., KAŠPAROVÁ, M.: Vliv auxinů na produkci kumarinů v suspenzní kultuře Angelica archangelica L. Čes. Slov. Farm. 52(4), 186-188 (2003).

KAŠPAROVÁ, M., SIATKA, T., DUŠEK, J.: Vliv kyseliny jasmínové na produkci anthracenových derivátů v kultuře Rheum palmatum L. in vitro. Čes. Slov. Farm. 52(3), 148-151 (2003).

SIATKA, T., KAŠPAROVÁ, M.: Sezónní změny hemolytické účinnosti úborů Bellis perennis L. Čes. Slov. Farm. 52(1), 39-41 (2003).

SIATKA, T., KAŠPAROVÁ, M., ŠÍCHA, J., DUŠEK, J.: Effects of auxins on growth and anthraquinone production in Rheum palmatum L. callus cultures. Herba Pol. 49(1,2), 44-48 (2003).

2002

KAŠPAROVÁ, M., SIATKA, T.: Vliv kyseliny salicylové na produkci anthracenových derivátů v kultuře Rheum palmatum L. in vitro. Čes. Slov. Farm. 51(4), 177-181 (2002).

SIATKA, T., KAŠPAROVÁ, M.: Vliv prekurzorů na produkci kumarinů v suspenzní kultuře Angelica archangelica L. Čes. Slov. Farm. 51(1), 47-50 (2002).

SIATKA, T., KAŠPAROVÁ, M., DUŠEK, J.: Seasonal variation in haemolytic activity of Bellis perennis L. leaves and roots. Fol. Pharm. Univ. Carol. 27/28, 85-89 (2002).

2001

KAŠPAROVÁ, M., SIATKA, T.: Vliv chitosanu na produkci anthracenových derivátů v tkáňové kultuře Rheum palmatum L. Čes. Slov. Farm. 50(5), 249-253 (2001).

SIATKA, T., KAŠPAROVÁ, M.: Growth and flavonoid production in Bellis perennis L. callus cultures. Herba Pol. 47(1), 17-21 (2001).

KAŠPAROVÁ, M., SIATKA, T.: Vliv biotického elicitoru Candida utilis na produkci anthracenových derivátů tkáňovou kulturou Rheum palmatum L. Čes. a Slov. Farm. 50(1), 41-45 (2001).

2000

SIATKA, T., REICHLING, J.: Stimulation of scopoletin accumulation in Archangelica officinalis Hoffm. cell suspension cultures by fungal elicitors. Herba Pol. 46(1), 12-17 (2000).

1999

SIATKA, T., KAŠPAROVÁ, M.: Vliv biotických elicitorů na produkci flavonoidů v suspenzní kultuře Bellis perennis L. Čes. a Slov. Farm. 48(6), 268-271 (1999).

KAŠPAROVÁ, M., SIATKA, T.: Produkce anthracenových derivátů elicitovanou tkáňovou kulturou Rheum palmatum L. Čes. a Slov. Farm. 48(6), 256-261 (1999).

1998

SIATKA, T.: Vliv auxinů na růst kalusové kultury Bellis perennis L. a produkci flavonoidů. Čes. a Slov. Farm. 47(6), 273-275 (1998).

SIATKA, T., SOLICH, P., KOTYK, R.: Flow injection analysis of coumarins in cell suspension cultures of Angelica archangelica. Pharmazie 53(4), 273-274 (1998).

SIATKA, T., POHANKOVÁ, E., SPILKOVÁ, J.: Obsah flavonoidů v rostlině a kalusové kultuře Bellis perennis L. Čes. a Slov. Farm. 47(1), 44-46 (1998).

1995

SIATKA, T.: Andělika lékařská in vitro – vliv světla a vybraných prekurzorů na růst kalusové kultury a produkci kumarinů. Čes. a Slov. Farm. 44(5), 252-256 (1995).

1993

ŠÍCHA, J., DUŠEK, J, HUBÍK, J., SIATKA, T., HRONEŠ, I.: Production of phenylpropanoids in the callus cultures of the plants of the genus Echinacea and the possibilities of its influencing. Fol. Pharm. Univ. Carol. 17, 75-96 (1993).

1991

ŠÍCHA, J., BECKER, H., DUŠEK, J, HUBÍK, J., SIATKA, T., HRONEŠ, I.: Callus cultures of the genus Echinacea II. Effect of phenylalanine on the growth of cultures and the production of cinnamic acids. Pharmazie 46(5), 363-364 (1991).

Reviews

2015

HOŠŤÁLKOVÁ, A., SIATKA, T., CHLEBEK, J., OPLETAL, L., DRAŠAR, P., CAHLÍKOVÁ, L.: Boldinové alkaloidy a perspektivity jejich využití. Chem. listy 109, 846-855 (2015). http://chemicke-listy.cz/docs/full/2015_11_846-855.pdf

© Charles University, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové, Akademika Heyrovského 1203, 500 03 Hradec Králové, Czech Republic
Website information | Powered by Kentico