Seminars

The Research Centre organizes twice a year seminars with presentations of the junior researchers.

 

 

Past seminars:

 

10.11.2017:

 • Miloš Hroch: Markery oxidativního stresu v KVS a možnosti jejich měření
 • Iveta Najmanová: Vliv metabolitů kvercetinu na hladký cévní sval
 • Galina Karabanovich, Hana Piskáčková, Hana Jansová: Analýza a in vitro studie JAS-2 a jeho proléčiva
PTX_8394_PS.JPG PTX_8354_PS-kopie-(1).jpg PTX_8345_PS.JPG

 

 

19.5.2017:

 • Petra Reimerová: Bioanalytické hodnocení sobuzoxanu
 • Petra Brázdová: In vivo studium kardioprotektivních účinků 2 blízkých derivátů dexrazoxanu (GK627 a GK580) na modelu chronické antracyklinové kardiotoxicity u králíka
 • Jaroslav Roh: Obměny dexrazoxanu aneb cesta tam a zase zpátky

2.12.2016:

 • Galina Karabanovich: Syntéza a in vitro hodnocení nových analogů dexrazoxanu
 • Hana Jansová: Antioxidační a antiproliferační účinky nových analogů SIH
 • Zuzana Pokorná: Vliv inhibitorů proteazomu na rozvoj chronické antracyklinové kardiotoxicity in vivo
 • Miloslav Macháček: Srovnání účinků kationických a anionických fotosensitizérů – na náboji záleží!

 

1.4.2016:

 • Přemysl Mladěnka: Flavonoidní metabolity tvořené lidskou mikroflórou a jejich vliv na kardiovaskulární systém
 • Eduard Jirkovský: In vitro a in vivo farmakokinetika a metabolismus dexrazoxanu a farmakokineticky řízené studium úlohy jeho domnělého aktivního metabolitu ADR-925
 • Anna Jirkovská a Jaroslav Roh: Syntéza a in vitro hodnocení dříve připravených analogů dexrazoxanu a příprava nových strukturních typů

 

27. 11. 2015:

 • Tomáš Filipský: Účinky intravenózně podaného rutinu na potkaní model isoprenalinové kardiotoxicity
 • Jana Rathouská: Solubilní endoglin, hypercholesterolémie a endotelová dysfunkce
 • Eva Doleželová: Solubilní endoglin a jeho vliv na vybrané funkční parametry v játrech
 • Petra Fikrová: Vliv solubilního endoglinu na endotelové buňky (HUVECs) – pilotní studie

 

17. 04. 2015:

 • Doc. PharmDr. Veronika Nováková, Ph.D.; Mgr. Miloslav Macháček: Nové strukturní typy analogů ftalocyaninů jako fotosenzitizéry pro „na cévy cílenou fotodynamickou terapii“ – syntéza a in vitro hodnocení
 • PharmDr. Olga Lenčová, Ph.D.; PharmDr. Anna Jirkovská, Ph.D.; PharmDr. Jaroslav Roh, Ph.D.: Design, syntéza a studium potenciálních kardioprotektivních účinků nových analogů dexrazoxanu
PTX_4647_PS.JPG PTX_4662_PS.JPG PTX_4681_PS.JPG

 

 23. 10. 2014:

 • PharmDr. Anna Jirkovská, Ph.D.: Stanovení poškození DNA vyvolaného antracykliny u nádorových a nenádorových buněk
 • RNDr. Ivana Němečková, Ph.D.: Funkční a molekulární aspekty kardiotoxicity navozené sunitinibem u potkana
 • PharmDr. Ján Stariat, Ph.D.: Možnosti využití SPME pro úpravu vzorků
 • Doc. PharmDr. Přemysl Mladěnka, Ph.D.: Vliv polyfenolických látek na agregaci krevních destiček navozenou uvolněním kyseliny arachidonové
 • PharmDr. Jaroslav Roh, Ph.D.: Syntéza analogů dexrazoxanu – nové strukturní typy

 

16. 05. 2014:

 • Jan Švec: Příprava a vlastnosti nových azaftalocyaninů obsahujících chalkogenový atom pro fotodynamickou terapii
 • Pavlína Hašková: Prochelátory železa jako protektiva proti oxidačnímu poškození buněk navozeného katecholaminy
 • Eduard Jirkovský: Nové aspekty kardioprotektivního účinku dexrazoxanu vůči chronické antracyklinové kardiotoxicitě
 • Martin Štěrba: Současný stav studia kardioprotektivního účinku domnělého aktivního metabolitu dexrazoxanu (ADR-925) in vivo
 • Galina Karabanovich: Syntéza uzavřených analogů dexrazoxanu

 

 08. 11. 2013:

 • Juraj Lenčo: Analýza fenotypu buněčné linie H9c2 a její odpovědi na působení doxorubicinu
 • Radim Kučera: HPLC-MS/MS stanovení daunorubicinu a jeho metabolitu; úprava podmínek pro stanovení ADR-925
 • Petr Zimčík, Miloslav Macháček: Fotodynamické účinky ftalocyaninových fotosensitizérů

 

22. 04. 2013:

 • Prof. Des R. Richardson (University of Sydney, Australia): Transport in the blood of the iron metabolism hormone, hepcidin
 • Eliška Macková: Quantitative analysis of combinations of selected iron-chelating agents and clinically used anti-neoplastic drugs; Antiproliferative and chelation activities of novel aroylhydrazones and thiosemicarbazones
 • Jaroslav Roh: Recent advances in the synthesis of dexrazoxane analogs and metabolites of thiosemicarbazone anticancer iron chelators
 • Ján Stariat: Thiosemicarbazone iron chelators – an update on metabolism and pharmacokinetics investigations

 

30. 11. 2012:

 • PharmDr. Olga Lenčová, Ph.D.: Chronická antracyklinová kardiotoxicita: remodelace kardiomyocytů a intersticia v levé a pravé komoře
 • PharmDr. Přemysl Mladěnka, Ph.D.: Pozitivní a negativní účinky polyfenolických látek na kardiovaskulární systém
 • Doc. PharmDr. Petra Kovaříková, Ph.D.: Analytická studie metabolismu a bioaktivace dexrazoxanu
 • PharmDr. Kamil Kopecký, Ph.D.: Pokroky v PDT zaměřené na cévy – zkoumané fotosensitizéry

 

29. 6. 2012:

 • PharmDr. Veronika Nováková, Ph.D.: Fotodynamická terapie zaměřená na cévy: aktuální stav poznání
 • RNDr. Ivana Němečková, Ph.D.: Vliv sunitinibu na cévní endotel v aortě normotenzních a hypertenzních potkanů
 • PharmDr. Jaroslav Roh, Ph.D.: Design a syntéza derivátů dexrazoxanu
 • Doc. PharmDr. Martin Štěrba, Ph.D.: Aktuální stav výzkumu mechanismů antracyklinové kardiotoxicity se zaměřením na oxidační stress, mitochondriální biogenezi, remodelaci myokardu a možností farmakologické kardioprotekce pomocí dexrazoxanu a jeho nových derivátů

© Charles University, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové, Akademika Heyrovského 1203, 500 05 Hradec Králové, Czech Republic
Website information | Powered by Kentico