Transfer technologií

Laboratoř průtokových analytických metod (SIA group)

Presentation Laboratoř se zabývá základním i aplikovaným výzkumem automatizovaných analytických metod s využitím počítačem řízených přístrojů pro všechny kroky analytických procedur a detekci: manipulace se vzorkem, úprava vzorku, stanovení s vysokou selektivitou monitorování dlouhodobých procesů a chromatografická separace pro širokou škálu vzorků (matrice).

Metody analytické chemie jsou automatizovány pomocí mikro-průtokových metod – FIA, SIA, in-syringe analýza a Lab-On-Valve. Přístroje jsou vyvíjeny pro konkrétní užití a aplikovány ve farmaceutické, biomedicínské a environmentální analýze.

Máme více než 25 let zkušeností s vývojem průtokových metod a hledáme spolupráci s akademickými partnery a stejně tak s veřejnými a soukromými společnostmi zabývajícími se vývojem analytických průtokových metod, technologií průtokových přístrojů a aplikacemi spojenými nebo prováděnými pomocí průtokových metod.

Kompletní informace včetně kontaktů najdete ve vizitce.

Laboratoř bioanalytických metod

Presentation Laboratoř se zabývá aplikovaným výzkumem, zejména vývojem chromatografických metod pro klinický výzkum. Značný důraz je kladen také na preanalytickou fázi, v první řadě na vývoj moderních technik úpravy vzorku biologického materiálu. Pracovníci laboratoře mají bohaté zkušenosti s různými druhy biologického materiálu.

Laboratoř disponuje HPLC a UHPLC systémem s hmotnostní detekcí. Výzkumný kolektiv spolupracuje s celou řadou významných pracovišť v České republice i v zahraničí a je úspěšným řešitelem mnoha výzkumných projektů. Podílí se také na vzdělávání studentů pregraduálního i doktorského studia Farmaceutické fakulty UK.

Hledáme spolupráci s akademickými pracovišti stejně jako se soukromým sektorem. Nabízíme kompletní servis při vývoji chromatografických metod v bioanalýze, možnost vypracování bakalářských, diplomových a rigorózních prací na našem pracovišti.

Kompletní informace včetně kontaktů najdete ve vizitce.

Certifikovaná kontrolní laboratoř

PresentationKontrolní laboratoř Katedry analytické chemie Farmaceutické fakulty v Hradci Králové splňuje požadavky správné výrobní praxe pro oblast kontrolně-analytického hodnocení léčiv a provádí farmaceutickým výrobním a distribučním společnostem fyzikální, fyzikálně-chemické a chemické zkoušení léčiv, léčivých látek a pomocných látek dle platných lékopisů, lékárnám provedení zkoušek na čistotu u Aqua purificata ČL 2009 a zkoušení léčivých přípravků připravovaných opakovaně na žádanky dle ČL 2009 nebo metodami na pracovišti kontrolní laboratoře vyvinutými.

Kompletní informace včetně kontaktů najdete ve vizitce.

© Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, Akademika Heyrovského 1203, 500 05 Hradec Králové, Česká republika
O webu a cookies | Powered by Kentico