History of Health Care and Pharmacy Unit

History of pharmacy in Czech lands:

  • Selected issues of pharmacy practice in the 20th century (e. g. advertising regulation in the 1930s and work rationalization in the 20th century),
  • Pharmacotherapy and pharmaceuticals in the 18th century.

Health care and its institutional form in the early modern period (history of the hospital and pharmacy of the Brothers Hospitallers of St John of God in Kuks).

Biographies of eminent figures of the Czech (Czechoslovak) health care.
 

                    

Our research is based on standard methods of the historical research, i.e. study of primary and secondary sources as well as artefacts in archives, libraries and museums.

 

 Topics for doctoral (PhD.) theses

 Available (nabídka neobsazených témat):

 Obraz české (československé) farmacie v letech 1938–1945 (event. 1948).
 Školitel: doc. PhDr. František Dohnal, CSc.

 Dějiny rozvojového lékárenského střediska (1955–1992).
 Školitel: doc. PhDr. František Dohnal, CSc.

 

 Topics for diploma theses

 Available (nabídka neobsazených témat):

 Československá/česká farmaceutická společnost 1992-2009.
 Školitel: Mgr. Ladislava Valášková, Ph.D.

 Farmaceutická fakulta UK v Hradci Králové v letech 2003-2004.
 Školitel: PharmDr. Jan Babica, Ph.D.

 Farmakognost Zdeněk Blažek. Biografie a bibliografie.
 Školitel: PharmDr. Jan Babica, Ph.D.

 Historie lékárenství ve vybraných regionech ČR (SR). Pozn.: Týká se jen doposud nezpracovaných regionů.
 Školitel: doc. PhDr. František Dohnal, CSc.

 K dějinám výroby léčiv a léčivých přípravků VII – firma Bohumil Vospálek.
 Školitel: PharmDr. Jan Babica, Ph.D.

 K dějinám výroby léčiv a léčivých přípravků VI. Firma Zdeněk Klan a dílčí inventář specialit.
 Školitel: Mgr. Ladislava Valášková, Ph.D.

 Listopadová revoluce roku 1989 v Československu, její odraz, průběh a výsledky v podmínkách FaF UK v Hradci Králové.
 Školitel: doc. PhDr. František Dohnal, CSc.

 Vývoj a přínos vědních oborů zastoupených na FaF UK, jejich čelní představitelé.
 Školitel: doc. PhDr. František Dohnal, CSc.

© Charles University, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové, Akademika Heyrovského 1203, 500 05 Hradec Králové, Czech Republic
Website information | Powered by Kentico