Katedra tělesné výchovy
Zámostí 683, 500 09 Hradec Králové

Pozor! Změna termínu zápisu Pay attention! Change of the enrollment date.

25.09.2020

Pozor! Změna termínu zápisu sportů.

Pay attention! Change of the enrollment date for sport activities.

 

Pozor!!!

Velmi důležité upozornění týkající se změny termínu zápisu na jednotlivé sportovní aktivity.

Zápis začne 5.10. v 18:00 a bude ukončen 8.10. v 18:00.

 

Pay attention!!!

Very important notice regarding the change of the enrollment date for sports activities.

Enrollment will begin on 5.10. at 18:00 and will end on 8.10. at 18:00

© Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, Univerzita Karlova
Heyrovského 1203, 500 05 Hradec Králové, Česká republika