Katedra tělesné výchovy
Zámostí 683, 500 09 Hradec Králové

Novinky

Zahájení zápisu bude 3. 10. 2022 od 18:00 přes SIS. 

 

Registration will start on 3. 10. 2022 from 18:00 via SIS.

 

Vážení studenti, dne 13.2.2022 od 16:00 začne zápis na sportovní aktivity v letním semestru a bude ukončen 14.2.2022 ve 20:00. Zápis proběhne formou přihlášení na zkoušku v SIS, kde si zapíšete aktivitu, kterou budete pravidelně každý týden navštěvovat.

 

Dear students, registration on sport activities will start on 13th of February at 16:00 (4 PM) and will end on 14th of February at 20:00 (20 PM). Enrollment will take the form of registration for an exam in SIS, where you will register an activity that you will attend every week.

Info o výuce | 24.11.2021

Důležité sdělení pro studenty, kteří nejsou očkováni a neprodělali Covid.

 

Nesmíte navštěvovat hodiny tělesné výchovy na FVZ a bazénu. Ostatní výuka probíhá beze změn.

 

Možnosti splnění zápočtu pro ty, kteří nejsou očkováni a neprodělali Covid:

1.Jít na jinou hodinu TV, vždy kontaktujte vyučujícího Vámi zvoleného předmětu.

2.Využít aplikaci STRAVA.com 1 hodina absence = 6km chůze/8km běh/ 15km kolo. Záznamy bez GPS lokace a na trenažerech nebudou akceptovány.

 

Omezení výuky plyne z vládních nařízení, proto jsme nuceni se jimi řídit.

 

Děkujeme za pochopení.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Important message for students who are not vaccinated and have not undergone Covid.

 

You are not allowed to attend physical education classes at FVZ and swimming pool. Other classes continue without changes.

 

Options for obtaining credit for those who are not vaccinated and have not undergone Covid:

1.Go to another class, always contact the teacher of your chosen subject.

2.Use the STRAVA.com application 1 hour absence = 6km walk / 8km run / 15km bike. Tracks without GPS location and on simulators will not be accepted.

 

Restrictions are based on government regulations, so we are forced to follow them.

 

Thank you for your understanding.


 

Nově v sekci Rozvrhy naleznete aktuální rozvrh pro letošní zimní semestr ;)

cyklodresy | 17.06.2021

Aktuální informace ohledně využití tenisových kurtů v areálu KTV - Zámostí  od 05.05.2021.

STRAVA kredit | 07.01.2021

Univerzita Karlova vyhlásila ve spolupráci s vysokoškolským sportovním centrem MŠMT Victoria nové kolo stipendijního programu. Zájemci z řad studentů - sportovců UK mají příležitost být zařazeni do programu UNIS a získat stipendijní podporu pro rok 2021.

 

Přihlášku a více informací naleznete zde

https://cuni.cz/UK-10789.html 

95707141-cartoon-thieves-stealing-winners-podium-and-trophies.jpg

 

Reprezentace studentek se představila ve finálovém turnaji 3x3basketbalu na ČAH v Olomouci.

 


Zobrazeny výsledky 1-10 (z 21)
 |<  < 1 - 2 - 3  >  >| 

© Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, Univerzita Karlova
Heyrovského 1203, 500 05 Hradec Králové, Česká republika