Katedra tělesné výchovy
Zámostí 683, 500 09 Hradec Králové

Novinky

Tělesná výchova začíná až 9. 10. 2023, v druhém týdnu. 

V prvním týdnu probíhají zápisy na aktivity. Také řešíme Vaše dotazy.

 

 

Vážení studenti, dne 2.10.2023 od 18:00 začne zápis na sportovní aktivity v zimním semestru a bude ukončen 3.10.2023 ve 20:00. Zápis proběhne formou přihlášení na zkoušku v SIS, kde si zapíšete aktivitu, kterou budete pravidelně každý týden navštěvovat.

 

Dear students, registration of sport activities in the winter semester will begin on October 2, 2023 at 6:00 p.m. and end on October 3, 2023 at 8:00 p.m. Enrollment will be via SIS system as an exam with date of first class and repeated every week.  

 

 

Dobrý den,

kolegium děkana schválilo dne 21.11.2022 podmínky pro přiznání mimořádného stipendia za sportovní výsledky dosažené v roce 2022.

 

Podmínky pro udělení stipendia jsou:

  • Žadatel/ka je studentem/studentkou magisterského, bakalářského nebo navazujícího magisterského studia. Skutečná doba studia nepřesáhla ke dni přiznání stipendia standartní dobu studia příslušného studijního programu o více než dva roky a v kalendářním roce 2022 dosáhl/a vynikající sportovní výsledky na celostátní úrovni, případně mezinárodní úrovni.
  • Žadatel/ka v době, kdy dosáhl/a tyto vynikající sportovní výsledky, byl/a studentem FaF UK.
  • Žadatel/ka v době podání žádosti o udělení stipendia za vynikající sportovní výsledky je studentem/studentkou FaF UK.
  • Žádost musí být podána do 27.1.2023 na studijní oddělení FaF UK.

Žádost se podává formuláři Žádost obecná, který je k dispozici na Žadost - obecná (cuni.cz) . Žádost musí být řádně doložena a ve stanoveném termínu doručena na studijní oddělení.

Jednotlivé žádosti projedná komise, která je za tímto účelem stanovená.

 

Informace jsou také k dispozici ve zprávách SO - Sportovní stipendium | Intranet FAF (cuni.cz) .

 

S pozdravem

Ing. Lucie Navrátilová

Zahájení zápisu bude 3. 10. 2022 od 18:00 přes SIS. 

 

Registration will start on 3. 10. 2022 from 18:00 via SIS.

 

Vážení studenti, dne 13.2.2022 od 16:00 začne zápis na sportovní aktivity v letním semestru a bude ukončen 14.2.2022 ve 20:00. Zápis proběhne formou přihlášení na zkoušku v SIS, kde si zapíšete aktivitu, kterou budete pravidelně každý týden navštěvovat.

 

Dear students, registration on sport activities will start on 13th of February at 16:00 (4 PM) and will end on 14th of February at 20:00 (20 PM). Enrollment will take the form of registration for an exam in SIS, where you will register an activity that you will attend every week.

Info o výuce | 24.11.2021

Důležité sdělení pro studenty, kteří nejsou očkováni a neprodělali Covid.

 

Nesmíte navštěvovat hodiny tělesné výchovy na FVZ a bazénu. Ostatní výuka probíhá beze změn.

 

Možnosti splnění zápočtu pro ty, kteří nejsou očkováni a neprodělali Covid:

1.Jít na jinou hodinu TV, vždy kontaktujte vyučujícího Vámi zvoleného předmětu.

2.Využít aplikaci STRAVA.com 1 hodina absence = 6km chůze/8km běh/ 15km kolo. Záznamy bez GPS lokace a na trenažerech nebudou akceptovány.

 

Omezení výuky plyne z vládních nařízení, proto jsme nuceni se jimi řídit.

 

Děkujeme za pochopení.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Important message for students who are not vaccinated and have not undergone Covid.

 

You are not allowed to attend physical education classes at FVZ and swimming pool. Other classes continue without changes.

 

Options for obtaining credit for those who are not vaccinated and have not undergone Covid:

1.Go to another class, always contact the teacher of your chosen subject.

2.Use the STRAVA.com application 1 hour absence = 6km walk / 8km run / 15km bike. Tracks without GPS location and on simulators will not be accepted.

 

Restrictions are based on government regulations, so we are forced to follow them.

 

Thank you for your understanding.


 

Nově v sekci Rozvrhy naleznete aktuální rozvrh pro letošní zimní semestr ;)

cyklodresy | 17.06.2021

Aktuální informace ohledně využití tenisových kurtů v areálu KTV - Zámostí  od 05.05.2021.


Zobrazeny výsledky 1-10 (z 23)
 |<  < 1 - 2 - 3  >  >| 

© Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, Univerzita Karlova
Heyrovského 1203, 500 03 Hradec Králové, Česká republika