Katedra tělesné výchovy
Zámostí 683, 500 09 Hradec Králové

Čeho se snažíme dosáhnout

Cílem práce katedry je umožnit dostatečnou kompenzaci duševního zatížení studentů, poskytnout jim příležitost regenerovat síly a udržet nebo zlepšit fyzickou a psychickou kondici po celou dobu studia. Dále získávat a rozvíjet praktické dovednosti v nových atraktivních a pro studenty finančně náročných druzích sportu (golf, tenis, H.E.A.T, RealRyder,bosu, kanoistika…).

 

Jméno Pozice Odkaz
Mgr. Jiří Bezouška Vedoucí katedry TV Personální stránka
Mgr. Iveta Szakošová Zástupce vedoucího katedry Personální stránka
Romana Podhorská Referentka katedry Personální stránka
Mgr. Jana Bezoušková Paulů Lektor Personální stránka
Mgr. Eva Šotolová Externista Personální stránka
Mgr. Michal Něměček Lektor Personální stránka
Mgr. Tomáš Válek, Ph.D. Lektor Personální stránka
Mgr. Líba Nedomlelová Externista Personální stránka
Mgr. Michal Plhák Externista Personální stránka
doc. MUDr. Leoš Heger, CSc. Externista personální stránka
Ladislav Zelený Externista Personální stránka
p. František Ptáčník Externista Personální stránka

 

Výroční zprávy


© Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, Univerzita Karlova
Heyrovského 1203, 500 03 Hradec Králové, Česká republika