Katedra tělesné výchovy
Zámostí 683, 500 09 Hradec Králové

Rozvrhy Katedry Tělesné Výchovy

Zde naleznete aktuální rozvrh pro nejbližší studijní období (aktualizováno 30.9.2021).

Zápis na sportovní aktivitu bude probíhat formou přihlášení na zápočet přes SIS. Začátek zápisu je naplánován na 18:00 dne 4. 10. 2021.

 

Rozvrh letní semestr 2022 v PDF formátu

 

Ponděli

Úterý

Středa

Čtvrtek a Pátek

 


Podmínky pro udělení zápočtu

Studenti musí pro získání obou zápočtů(pro FaF) odchodit (aktivně se zúčastnit) 22 hodin z celkových 26. V průběhu roku si dále studenti mohou vyzkoušet, 2x v zimním a 2x v letním semestru, jiný sport (náhrada). Náhrada může posloužit studentovi i při dodělávání zameškaných absencí. Dbejte na to, abyste náhrady absolvovali u učitele, na jehož výuce jste chyběli a počet absencí nepřekročil 4 za školní rok.

Info: Zpravidla každý rok začínají TV až druhým týdnem. Je to z důvodu Vaší adaptace na začínající nový školní rok.

© Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, Univerzita Karlova
Heyrovského 1203, 500 05 Hradec Králové, Česká republika