Katedra tělesné výchovy
Zámostí 683, 500 09 Hradec Králové

Přihlašování na sportovní aktivitu/ Enrollment in a sports activity

28.08.2023

Vážení studenti, dne 2.10.2023 od 18:00 začne zápis na sportovní aktivity v zimním semestru a bude ukončen 3.10.2023 ve 20:00. Zápis proběhne formou přihlášení na zkoušku v SIS, kde si zapíšete aktivitu, kterou budete pravidelně každý týden navštěvovat.

 

Dear students, registration of sport activities in the winter semester will begin on October 2, 2023 at 6:00 p.m. and end on October 3, 2023 at 8:00 p.m. Enrollment will be via SIS system as an exam with date of first class and repeated every week.  

 

 

 

Zápis na sportovní aktivitu a další potřebné informace 

 

  1. Zápis(rezervace) probíhá na začátku semestru promocí přihlášení na zápočet v systému SIS. Studijní informační systém (cuni.cz) Podle atributu v hlavičkách a popisu vypsaných zápočtů vybíráte sportovní program. Vybírejte sportovní program tak, aby nedocházelo ke kolizím ve vašem rozvrhu. V rámci semestru lze změnit předmět za jinou aktivitu pouze ve výjimečných případech po individuální konzultaci s učitelem. SIS slouží pouze jako rezervace na sport. Přestupy a dodatečné zápisy do hodiny musíte řešit s konkrétním učitelem daného sportu. 
  2. Můžete navštěvovat pouze jednu sportovní aktivitu.
  3. V průběhu semestru můžete aktivitu změnit, ale s ohledem na volné místo v novém sportu. Nejčastějším důvodem přestupu bývá nemoc nebo zranění.
  4. Některé sportovní aktivity mají posloupnost výuky. Nezle na ně přijít v průběhu semestru. Lezení, sebeobrana, bojové techniky, plavání v zimním semestru.
  5. Pokud jste dělali nějaký sport na vrcholové úrovni, doporučuji zápis jiné sportovní aktivity jako vhodnou formu kompenzace. Na našich sportovních aktivitách nesuplujeme tréninky sportovních center. V případě vypsaného tělocviku jako "výborní" toto doporučení neplatí. 
  6. Pokud se nezúčastníte přihlašovaní přes SIS (Studijní informační systém), máte možnost kontaktovat přímo vyučujícího daného sportu. Přihlášení přes SIS slouží jako rezervace, není podmínkou k udělení zápočtu. 
  7. Kantoři KTV nemají oprávnění dodatečně zapisovat tělesnou výchovu do vašeho studijního plánu. Obraťte se na studijní oddělení vaší fakulty. Metodika pro dodatečný zápis předmětu není na fakultách jednotná. 
  8. Rozvrhy

© Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, Univerzita Karlova
Heyrovského 1203, 500 03 Hradec Králové, Česká republika