Katedra tělesné výchovy
Zámostí 683, 500 09 Hradec Králové

Sportovní stipendia

07.01.2020

Jsi student/ka FaF nebo LF?

Dosáhl/la jsi v loňském roce mimořádných sportovních výsledků?

Nepodal/la  jsi "Žádost o udělení sportovních stipendií?

Neváhej!

Máte možnost do 23 .1 . 2020!

Studenti LF žádají přes "Katedru tělesné výchovy" nejpozději do 9. 1. 2020!

 

Podmínky pro přiznání mimořádného stipendia za sportovní výsledky, dosažené během roku 2019 na FaF jsou: 

 

  • Žadatel/žadatelka je studentem/studentkou magisterského, bakalářského nebo navazujícího magisterského studia, skutečná doba studia nepřesáhla ke dni přiznání stipendia standardní dobu studia příslušného studijního programu o více než dva roky a v kalendářním roce 2019 dosáhl/dosáhla vynikajících sportovních výsledků na úrovni celostátní (např. České akademické hry), případně mezinárodní.
  • Žadatel/žadatelka v době, kdy dosáhl/dosáhla tyto vynikající sportovní výsledky, byl/byla studentem naší fakulty.
  • Žadatel/žadatelka v době, kdy podává žádost o udělení stipendia za vynikající sportovní výsledky, je studentem fakulty.

Žádost student/studentka podává na tiskopise uvedeném na https://intranet.faf.cuni.cz/Dokumenty/Formulare-student/, název tiskopisu je „Zadost-obecna“.  Žádost musí být řádně doložena a ve stanoveném termínu doručena na studijní oddělení fakulty. Termín pro podání žádosti je nejpozději do 23. 1. 2020 na studijní oddělení fakulty.

 

© Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, Univerzita Karlova
Heyrovského 1203, 500 03 Hradec Králové, Česká republika