Katedra tělesné výchovy
Zámostí 683, 500 09 Hradec Králové

Sportovní stipendia na FAF

06.12.2022

Dobrý den,

kolegium děkana schválilo dne 21.11.2022 podmínky pro přiznání mimořádného stipendia za sportovní výsledky dosažené v roce 2022.

 

Podmínky pro udělení stipendia jsou:

  • Žadatel/ka je studentem/studentkou magisterského, bakalářského nebo navazujícího magisterského studia. Skutečná doba studia nepřesáhla ke dni přiznání stipendia standartní dobu studia příslušného studijního programu o více než dva roky a v kalendářním roce 2022 dosáhl/a vynikající sportovní výsledky na celostátní úrovni, případně mezinárodní úrovni.
  • Žadatel/ka v době, kdy dosáhl/a tyto vynikající sportovní výsledky, byl/a studentem FaF UK.
  • Žadatel/ka v době podání žádosti o udělení stipendia za vynikající sportovní výsledky je studentem/studentkou FaF UK.
  • Žádost musí být podána do 27.1.2023 na studijní oddělení FaF UK.

Žádost se podává formuláři Žádost obecná, který je k dispozici na Žadost - obecná (cuni.cz) . Žádost musí být řádně doložena a ve stanoveném termínu doručena na studijní oddělení.

Jednotlivé žádosti projedná komise, která je za tímto účelem stanovená.

 

Informace jsou také k dispozici ve zprávách SO - Sportovní stipendium | Intranet FAF (cuni.cz) .

 

S pozdravem

Ing. Lucie Navrátilová

 

Good day, on 21/11/2022, the dean's college approved the conditions for awarding an extraordinary scholarship for sports results achieved in 2022.

The conditions for awarding the scholarship are:

• The applicant is a master's, bachelor's or subsequent master's student. The actual period of study did not exceed the standard period of study of the relevant study program by more than two years on the date of the award of the scholarship, and in the calendar year 2022 he/she achieved excellent sports results at the national or international level.

• The applicant was a FaF UK student at the time when he/she achieved these excellent sports results.

• At the time of submitting the application for the award of a scholarship for excellent sports results, the applicant is a student of FaF UK.

• The application must be submitted by January 27, 2023 to the FaF UK study department. The application is submitted using the General application form, which is available at Application - general (cuni.cz). The application must be properly documented and delivered to the study department by the specified deadline. Individual applications will be discussed by a commission established for this purpose. Information is also available in SO news - Sports scholarship | Intranet FAF (cuni.cz).

Regards

Ing. Lucie Navrátilová

© Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, Univerzita Karlova
Heyrovského 1203, 500 03 Hradec Králové, Česká republika