Katedra tělesné výchovy
Zámostí 683, 500 09 Hradec Králové

Basketbal pokročilí

Charakteristika:

Výuka je určená pro studenty, kteří již zvládají základní basketbalové dovednosti. Vzniká zde i prostor pro absolventy výuky basketbalu pro začátečníky, jejichž úroveň herních dovedností se zlepšila. V hodinách se budeme více věnovat specifickým herním cvičením a celoplošné hře.

Sylabus předmětu

Cílem předmětu je zlepšování řešení herních situací, rozvoj individuálních činností jednotlivce. Interakce vztahů a činností v kolektivním sportu. Součástí výuky je výklad pravidel a rozvoj fyzické kondice.

Požadované dovednosti:

  • dvojtakt
  • přihrávání míče v pohybu
  • driblink v pohybu bez porušení pravidel o krocích
  • jednoduché herní kombinace hoď a běž
  • clona na míč
  • týmové pojetí hry

Výuka není určena pro bývalé či současné aktivní hráče!!!

Budete potřebovat: Obuv do tělocvičny, sportovní oblečení, láhev s pitím.
Vyučující:  Mgr. Eva Šotolová
Sportoviště: ZŠ Štefcova

© Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, Univerzita Karlova
Heyrovského 1203, 500 03 Hradec Králové, Česká republika