Katedra tělesné výchovy
Zámostí 683, 500 09 Hradec Králové

Jóga

Charakteristika:
Jóga, nabízená studentům FaF, má název Sluneční jóga a vychází z učení francouzského propagátora jógy Michela Doffe. Každé naše cvičení je rozděleno do dvou částí.
 
1.část je zaměřena na cvičení, které dobře procvičí záda, ramena, paže, vrací hrudník do přirozené otevřené pozice, stabilizuje pevný postoj, zklidňuje dýchání a rozvíjí bdělou pozornost. Následující krátká relaxace přejde k nácviku řízeného dýchání.
 
2.část vede pomocí torzních pohybů, flexí a protahování k dokonalému uvolnění svalů podél páteře, zpevnění břišního svalstva a uvolnění krčních svalů.
Pravidelnou součástí cvičení jsou samozřejmě i ásány, tj. klasické pozice z hathajógy.
 
Ve všech cvičeních je hlavní vodící linkou dech, bdělá pozornost a uvědomění si přítomnosti.
Jóga umožňuje studentům kompenzovat psychické vypětí, které jim studium přináší, učí je soustředění a v neposlední  řadě také přispívá ke zdravému držení těla.
Podle ohlasů, které se ke mně dostaly, se studenti na cvičení těší a sami cítí jeho prospěšnost pro svůj harmonický rozvoj.
                                                                                           
Budete potřebovat:
Sportovní oblečení, karimatku (zajistěno KTV)
Vyučující: Mgr. Libuše Nedomlelová
Sportoviště: Katedra Tv

© Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, Univerzita Karlova
Heyrovského 1203, 500 05 Hradec Králové, Česká republika