Centrum pro studium léčiv a dalších biologicky aktivních látek perspektivních v prevenci a léčbě závažných civilizačních onemocnění

Univerzitní výzkumné centrum (UNCE 204026/2012)

hlavní řešitel: prof. RNDr. Petr Solich, CSc.

doba řešení: 1. 1. 2012 – 31. 12. 2017

finanční dotace: 22 257 750 Kč

Strategické cíle projektu

Cílem projektu je studium biologicky aktivních látek přírodního původu a léčiv nově zaváděných do klinické praxe perspektivních v prevenci a léčbě závažných civilizačních chorob, zejména kardiovaskulárních a onkologických onemocnění, a degenerativních onemocnění spojených se stárnutím. Řešení projektu zahrnuje studium vlivu významných biologických markerů pro včasnou diagnózu těchto chorob a identifikaci nových potenciálních biomarkerů, izolaci a identifikaci nových enzymů jako potenciálních cílů pro inhibici související s terapií těchto chorob. Nedílnou součástí projektu je izolace a identifikace nových látek přírodního původu, především látek s antioxidační aktivitou ve vztahu k prevenci kardiovaskulárních a onkologických onemocnění. Tento mezioborový projekt přímo navazuje, propojuje a významně rozšiřuje spolupráci perspektivních výzkumných pracovníků fakulty (junioři) s již zkušenými nadstandardně publikujícími výzkumnými pracovníky (senioři) z několika pracovišť farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové na problematice prevence a léčby civilizačních chorob.

© Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, Akademika Heyrovského 1203, 500 05 Hradec Králové, Česká republika
O webu a cookies | Powered by Kentico