Research Funding

Ongoing

 • 2017-2019 Czech Science Foundation: Azaphthalocyanines – dark quenchers in DNA hybridization probes (GAČR: 17-19094S)
 • 2017-2019 Grant Agency of Charles University: Azaphthalocyanines as a universal quenchers of fluorescence in oligodeoxynucleotide probes (GAUK: 1168217)
 • 2016-2018 Grant Agency of Charles University: Synthesis of anionic phthalocyanines as potential photodynamic active photosensitizers (GAUK: 1060216)
 • 2012-2017 Charles University: UNCE project “Centre for investigation of toxic and protective effects of drugs on cardiovascular system” (UNCE 33/2012).

Past

 • 2014-2016 Czech Science Foundation (postdoc): Red-emitting Fluorescence Sensors Based on Azaphthalocyanine Structure: Study of Aza-Crown Recognition Moiety (GAČR: 14-02165P)
 • 2013-2016 Czech Science Foundation: Development of new photosensitizers for photodynamic therapy and investigation of their mechanism of action on cellular level (GAČR: 13-27761S)
 • 2014-2016 Grant Agency of Charles University: Study of recognition moieties of sensoric azaphthalocyanines (GAUK: 494214)
 • 2014-2016 Grant Agency of Charles University: Study of the novel phthalocyanine and azaphthalocyanine photosensitizers for photodynamic therapy of tumors on cellular and molecular level (GAUK: 1916214)
 • 2013-2015 Grant Agency of Charles University: Influence of structural factors on intramolecular charge transfer in azaphthalocyanines (GAUK 1182313).
 • 2012-2015 Postdoci II UK CZ.1.07/2.3.00/30.0061
 • 2011-2013 Czech Science Foundation: Red emitting photoinduced charge transfer sensors from the group of azaphthalocyanines(GAČR: P207/11/1200).
 • 2012-2013 Pre-seed activity of UK:  "IA05 Molekuly k přímé modifikaci DNA sond pro zvýšení citlivosti molekulárně biologických detekčních a diagnostických metod" (CZ.1.05/3.1.00/13.0284)
 • 2010-2012 Grant Agency of Charles University: Phthalocyanine and azaphthalocyanine conjugates for photodynamic therapy prepared via click chemistry (GAUK 57810/2010).
 • 2010-2012 Grant Agency of Charles University: Synthesis of phthalocyanine dyes and study of their use in quenching of fluorescence (GAUK 68110/2010)
 • 2009-2012 Ministry of Industry and Trade: Inovation of real-time PCR probes (FR-TI1/112)
 • 2011 Fond rozvoje vysokých škol: Inovace praktických cvičení předmětu Farmaceutická chemie - molekulové modely (295/2011 F6a)
 • 2005-2011 Ministry of Education, Youth and Sports: Institutional research plan „Research of new drug structures” (MSM0021620822).
 • 2008-2010 Grant Agency of the Academy of Sciences of the Czech Republic: Synthesis and evaluation of azaphthalocyanine derivatives as fluorescence quenchers (GAAV: KJB401100801)
 • 2007-2009 Czech Science Foundation: Azaphthalocyanines - a new group of photosensitizers for PDT (GAČR: 203/07/P445).
 • 2008 Fond rozvoje vysokých škol: Inovace syntetických úloh v praktických cvičeních předmětů Farmaceutická chemie a Technologie syntetických léčiv (688/2008 F6a).
 • 2007-2009 Grant Agency of Charles University: Synthesis of asymmetric derivatives of tetrapyrazinoporphyrazines and their usage as "dark quenchers" (GAUK: 41107/B/2007)
 • 2005-2007 Grant Agency of Charles University: Synthesis of unsymmetrical cationic azaphthalocyanines as photosensitizers in PDT (GAUK: 3317/2005).
 • 2006 Fond rozvoje vysokých škol: Inovace praktické výuky předmětů Farmaceutická chemie a Přírodní a chemická léčiva (1540/2006 F6a).
 • 2006 Fond rozvoje vysokých škol: Základní principy fotodynamické terapie v pregraduální výuce (1762/2006 G3).

© Charles University, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové, Akademika Heyrovského 1203, 500 05 Hradec Králové, Czech Republic
Website information | Powered by Kentico