Research Funding

  • 2023-2025 Projekt CZ.01.01.01/01/22_002/0000523 Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost: Vývoj antibakteriálního přípravku s fágy pro recidivující bakteriální vaginózy
  • 2022 until now Project Cooperatio, Charles University
  • 2022 - 2024 GAUK164122 PLGA nanoparticles with antibiotics for local treatment of musculoskeletal infections. FROLOV, V, ŠNEJDROVÁ, E., VĚŘÍŠ, A.
  • 2020-2022 Project Nr. 268120 of Grant Agency of Charles University BROKEŠOVÁ, J., MARUSHKA, J., ŠKLUBALOVÁ, Z: Increase in drug-carrier surface interactions as a tool for improving the dissolution rate of poorly soluble drugs.
  • 2019-2021 Project No. FV40365, FV-Trio, grantové agentury Ministerstva průmyslu a obchodu. VRONKA, J., ŠKLUBALOVÁ, Z.: Development of a new pharmaceutical form for the oromucosal administration of vaccines.
  • 2019-2021 Project No. 70119 of Grant Agency of Charles University. OGADAH C. U., MARUSHKA, J., ŠKLUBALOVÁ, Z, VRANÍKOVÁ, B. Development of colon-targeted liquisolid systems for the local therapy of inflammatory bowel diseases
  • 2018-2020 Project No. 1286218/2018 of Grant Agency of Charles University. TRPĚLKOVÁ, Ž., ŠKLUBALOVÁ, Z., ONDREJČEK, P.: Study of fractal aspects of flow and consolidation behaviour of pharmaceutical excipients as prospective carriers for interactive mixtures with drugs. 
  • 2017 - 2021 now  Research program Development and Study of Drugs (Progres Q42)

© Charles University, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové, Akademika Heyrovského 1203, 500 03 Hradec Králové, Czech Republic
Website information | Powered by Kentico