Transfer technologií

Formulace a hodnocení pevných a tekutých lékových forem

Presentation Členové výzkumné skupiny se zabývají formulací, vývojem a hodnocením pevných a tekutých lékových forem. Především se zajímáme o prášky, granuláty a tablety, dále o perorální, oční a parenterální tekuté lékové formy.

Sledujeme parametry mísícího procesu a homogenitu směsí pomocí spektroskopických metod. Hodnotíme tokové chování farmaceutických prášků a granulátů a studujeme faktory, které ho ovlivňují. Hodnotíme lisovatelnost nových suchých a směsných suchých pojiv pro přímé lisování v kombinaci s kluznými látkami, mazadly, rozvolňovadly a léčivými látkami (API). Využíváme metodu fluidní granulace pro vývoj orodispergovatelných granulátů a tablet. Pomocí formulace systémů kapalina v pevné fázi zvyšujeme biodostupnost léčivých látek. Využíváme hodnocení lisovatelnosti tabletovin pomocí energetického profilu lisovacího procesu. Studujeme parametry rovnic lisování, stresové relaxace a kinetiky drcení tablet. Řešíme vztah energií lisování k tvorbě a eliminaci vazeb, ke kterým dochází během lisovacího procesu. Spolupracujeme v oblasti rozpouštění látek a disolučních testů. Vyvíjíme nové formulace tekutých perorálních přípravků s vybranými léčivy a hodnotíme jejich stabilitu. Hodnotíme povrchové napětí, hustotu a osmolalitu tekutých přípravků.

Spolupracujeme s akademickými pracovišti v České republice i v zahraničí a také s různými farmaceutickými společnostmi. Výsledky našeho výzkumu jsou publikovány v uznávaných mezinárodních časopisech.

© Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, Akademika Heyrovského 1203, 500 05 Hradec Králové, Česká republika
O webu a cookies | Powered by Kentico