Transfer technologií

Pracovní skupina biologických a lékařských věd

Presentation Výzkumná skupiny patologie a farmakologie kardiovaskulárního systému se zabývá experimentální aterogenezí a endotelovou dysfunkcí na experimentálních zvířecích modelech. Z hlediska metodických přístupů využívá histologické, Imunohistochemické metody ve světelné a fluorescenční mikroskopii, Western blot analýzy, RT-PCT a dále provádí funkční testování cév pomocí myografu.

Hlavním výzkumným záměrem skupiny mikrobiologie a imunologie je testování antimikrobiální aktivity in vitro a zavádění nových, validních a reprodukovatelných metod pro studium interakce mezi antimikrobní látkou a mikroorganismem. Další výzkumný záměr je zaměřen na sekreci extracelulárních vezikul kvasinky Candida albicans a vztahu těchto vezikul k mechanismům patogeneze. Pro studium jsou využívány metodické přístupy: světelná mikroskopie (fluorescenční, konfokální laserová skenovací mikroskopie), kultivace (aerobní, anaerobní, mikroaerofilní), spektrofotometrické hodnocení mikrobiálního počtu a metabolické aktivity, izolace, koncentrace a purifikace mikrobiálních proteinů.

Kompletní informace včetně kontaktů najdete ve vizitce.

© Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, Akademika Heyrovského 1203, 500 05 Hradec Králové, Česká republika
O webu a cookies | Powered by Kentico