Research funding

Ongoing

 • since 2016: Czech Science Foundation and German Science Foundation joint project 16-25687J "Interdependencies between Inflammatory Processes and Barrier Lipids in Diseased Skin" (with Prof. Sarah Hedrich, Freie Universitaet Berlin)
 • 2016: Graпt of the Representative of the Czech Republic in the Committee of Рlепiроtепtiаries of JINR "Role of the structural variability of ceramides in the arrangement of the stratum corneum model membranes" (with Frank Laboratory of Neutron Physics, Joint Institute of Nuclear Research, Dubna, Russia - Dr. Norbert Kučerka)
 • since 2016: Charles University project 936216 "Studium onemocnění kožní bariéry pomocí modelových systémů" (Michaela Sochorová)
 • since 2015: Charles University project 88615 "Syntéza fluorescenčně značených a deuterovaných ceramidů a permeačních modulátorů a studium jejich chování v kůži a modelových lipidových membránách" (Filip Škarda)
 • since 2014: Charles University project 1868214 "Syntéza ceramidů a jejich analogů a studium jejich chování v kůži a lipidových membránách" (Andrej Kováčik)
 • 2013 - 2015: Czech Science Foundation project 13-23891S "Lipid membrane models – a new tool for studying pathophysiology of skin diseases at a molecular level"
 • since 2012: Charles University Research Centre (UNCE 204019/304019/2012) "Centre for the Study of Toxic and Protective Effects of Drugs on Cardiovascular System"

 

Past (since 2005)

 • 2013 - 2015: Charles University project 1404213 "Studium akcelerantů transdermální permeace léčiv" (Monika Kopečná)
 • 2012 - 2015: operational programme ECOP, registration number CZ.1.07/2.3.00/30.0061, Increasing of the R&D capacity at Charles University through new positions for graduates of doctoral studies Postdoci II UK CZ.1.07/2.3.00/30.0061 "Skin barrier lipids in health and disease" (Petra Pullmannová)
 • 2012-2014: Charles University project 652412 "Studium vztahů mezi strukturou ceramidů a jejich bariérovou funkcí v kůži - syntéza analogů ceramidů, příprava modelových lipidových membrán, sledování jejich permeability a biofyzikálních vlastností" (Barbora Školová)
 • 2011-2013: Czech Science Foundation project 207/11/0365 "Synthesis and structure-activity relationships of skin ceramides and compounds targeting them"
 • 2004 - 2006: Czech Science Foundation post-doc project 203/04/P042 "Ceramide analogues as transdermal permeation enhancers"
 • 2005 - 2011: Ministry of education project 1M6138896301 "Centre for new antivirals and antineoplastics"
 • 2005 - 2011: Ministry of education project MSM 0021620822 "Research of new drugs"
 • 2005 - 2007: Ministry of industry and trade: program TANDEM, FT-TA2/012 “Modulators of skin barrier function and their use in the drug development”
 • 2004 - 2006: Charles University 407/2004/B-CH/FaF Modification of skin barrier properties by biodegradable amino acid derivatives

© 2017 Charles University, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové, Akademika Heyrovského 1203, 500 05 Hradec Králové, Czech Republic
Website information | Powered by Kentico