Katedra tělesné výchovy
Zámostí 683, 500 09 Hradec Králové

Důležité informace k začátku zimního semestru 2020/21

17.09.2020

Kdy začínáme s tělesnou výchovou? Jak si TV zapsat?

 

Rozvrh TV bude zveřejněný na webu a FB KTV do 25. září !!!

V letošním roce budou v rámci předmětu „Tělesná výchova“ probíhat zápisy na sportovní aktivity pomocí zkoušek vypsaných v SISu. Každý student, který se chce zapsat na sportovní aktivitu, musí být zapsaný na zkoušce vypsané KTV (nejedná se o zkoušku, ale o registraci a rezervaci místa na Vámi vybrané pohybové aktivitě)! V případě technických problémů s přihlášením se domluvte přímo s vyučujícím.

Termín zápisu je 29. 9. od 9:00 do 5. 10. 9:00!

Pozor!!!

Velmi důležité upozornění týkající se změny termínu zápisu na jednotlivé sportovní aktivity.

Zápis začne 5.10. v 18:00 a bude ukončen 8.10. v 18:00.

 

Jak se přihlásit na sportovní aktivitu vypsanou KTV v zápisu pomocí zkoušky:

V poznámce zkoušky budou informace, o jaký sport se jedná, kdo ho učí, kdy se učí a na jakém sportovišti bude aktivita probíhat.

Příklad:

PO – Basketbal 19:30 až 21:00, Novák, ZŠ Štefcova, tělocvična

ÚT – Fitness 14:00 až 15:30, Novák, KTV posilovna Zámostí

V kolonce „Informace“ najdete bližší informace k daným aktivitám. Vyčerpávající podrobnosti k výuce předmětu „Tělesná výchova“ jsou však na webových stránkách KTV zde: http://portal.faf.cuni.cz/KTV/

Zápis na zkoušku slouží KTV jako závazná přihláška na aktivitu. Termín zápisu na sporty v rámci TV je volen tak, abyste si zvolenou aktivitu mohli vybrat dle Vašich rozvrhových možností, které v daném čase již snad budete znát.

V případě nejasností se s dotazy obracejte na svého vyučujícího. V týdnu od 29. 9. do 5. 10. jsme vám k dispozici na KTV 9 – 11 hod. a můžeme váš dotaz probrat osobně.

Výuka tělesné výchovy začíná 12. října!

 

Important information about the beginning of the winter semester from physical education.

 

The schedule of physical education (PE) will be published on the web and Facebook of Department of physical education (KTV) on 25th of September!

 

Any student wishing to attend a PE classes must enroll for an exam listed by the KTV in the SIS and thereby register for a specific sporting activity. To enroll for the exam you need to have a written subject Physical Education and Sport.

Enrollment for sports activities begins in the SIS on 29th of the September at 9 am and ends on 5th November at 9 am.

Pay attention!

Very important notice regarding the change of the enrollment date for sports activities.

Enrollment will begin on 5.10. at 18:00 and will end on 8.10. at 18:00.

 

Physical education starts in 12th November !!!

 

© Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, Univerzita Karlova
Heyrovského 1203, 500 05 Hradec Králové, Česká republika