Katedra tělesné výchovy
Zámostí 683, 500 09 Hradec Králové

Zrušení výuky tělesné výchovy /PE is cancelled

11.03.2020

Koronavirus - opatření !

Od 11. 3. 2020 se nekonají žádné hodiny tělesné výchovy.

Sledujte naše webové stránky a facebook KTV.

 

 

Coronavirus  - action!

Physical education is cancelled from March 11 2020!

Follow our KTV website and Facebook.

https://portal.faf.cuni.cz/kt

 

 

Vážení studenti,

 

vzhledem k aktuální situaci s koronavirem a opatřením, které vydal rektor UK a vedení fakulty se do odvolání nekonají žádné hodiny tělesné výchovy. Od 11. 3. 2020 po celou dobu opatření vám počítáme 100% účast na hodinách tělesné výchovy a nemusíte si nic nahrazovat (platí i pro celé období nemoci Mgr. Tomáše Válka)!

Sledujte naše webové stránky a facebook KTV, kde vás budeme informovat o případných změnách.

https://portal.faf.cuni.cz/ktv/

 

Děkujeme za pochopení.

Katedra tělesné výchovy

 

Dear students,

 

given the current situation with Coronavirus and the measure issued by the Rector and the management of Charles university, no physical education classes are carried out until further notice. During the period of preventive measures, we count you 100% participation in physical education classes, and you do not need to replace anything (also applies to the whole period of disease Mgr. Tomáš Válka)!

Follow our KTV website and Facebook to inform you about any changes.

https://portal.faf.cuni.cz/ktv/

 

Thank you for your understanding.

Department of Physical Education

© Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, Univerzita Karlova
Heyrovského 1203, 500 05 Hradec Králové, Česká republika