Katedra tělesné výchovy
Zámostí 683, 500 09 Hradec Králové

Katedra tělesné výchovy FAF & LFHK

Katedra tělesné výchovy poskytuje studentům možnost udržet a zlepšit si fyzickou a psychickou kondici v průběhu celého studia a prohlubuje znalosti z oblasti tělesné kultury. Kromě běžných kolektivních sportů (volejbal, basketbal, fotbal) se rovněž vyučují sporty individuální (tenis, badminton, squash, spinning, kanoistika, powerjóga, sluneční joga, bodyform, stolní tenis, aerobic, dance aerobic, Zumba, smartfit-HIIT, CORE-pilates, in-line, moderní formy cvičení s hudbou, Salsa, Hip-hop, lezení na stěně, kondiční posilování, relaxační cvičení, sebeobrana pro ženy, bojové techniky pro muže).cernobila-nalepka1.png
CAUS-LOGA-3-(6).png
AKADEMICKÁ
MISTROVSTVÍ
ČR 2020
 
 
 

 

06.12.2022

Dobrý den,

kolegium děkana schválilo dne 21.11.2022 podmínky pro přiznání mimořádného stipendia za sportovní výsledky dosažené v roce 2022.

 

Podmínky pro udělení stipendia jsou:

  • Žadatel/ka je studentem/studentkou magisterského, bakalářského nebo navazujícího magisterského studia. Skutečná doba studia nepřesáhla ke dni přiznání stipendia standartní dobu studia příslušného studijního programu o více než dva roky a v kalendářním roce 2022 dosáhl/a vynikající sportovní výsledky na celostátní úrovni, případně mezinárodní úrovni.
  • Žadatel/ka v době, kdy dosáhl/a tyto vynikající sportovní výsledky, byl/a studentem FaF UK.
  • Žadatel/ka v době podání žádosti o udělení stipendia za vynikající sportovní výsledky je studentem/studentkou FaF UK.
  • Žádost musí být podána do 27.1.2023 na studijní oddělení FaF UK.

Žádost se podává formuláři Žádost obecná, který je k dispozici na Žadost - obecná (cuni.cz) . Žádost musí být řádně doložena a ve stanoveném termínu doručena na studijní oddělení.

Jednotlivé žádosti projedná komise, která je za tímto účelem stanovená.

 

Informace jsou také k dispozici ve zprávách SO - Sportovní stipendium | Intranet FAF (cuni.cz) .

 

S pozdravem

Ing. Lucie Navrátilová

13.09.2022

Zahájení zápisu bude 3. 10. 2022 od 18:00 přes SIS. 

 

Registration will start on 3. 10. 2022 from 18:00 via SIS.

11.02.2022

 

Vážení studenti, dne 13.2.2022 od 16:00 začne zápis na sportovní aktivity v letním semestru a bude ukončen 14.2.2022 ve 20:00. Zápis proběhne formou přihlášení na zkoušku v SIS, kde si zapíšete aktivitu, kterou budete pravidelně každý týden navštěvovat.

 

Dear students, registration on sport activities will start on 13th of February at 16:00 (4 PM) and will end on 14th of February at 20:00 (20 PM). Enrollment will take the form of registration for an exam in SIS, where you will register an activity that you will attend every week.

© Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, Univerzita Karlova
Heyrovského 1203, 500 05 Hradec Králové, Česká republika