Bibliography 2011

Adámek, R.; Řehula, M.; Rysl, T.: Chemická struktura a viskoelasticita plniv pro přímé lisování tablet léčiv. Chemické listy, 2011, 105 (9), 691—696. IF2011:0•529 WOS:000295741900008 OBD:141170 RIV:10100584

Adriaenssens, N.; Coenen, S.; Versporten, A.; Vlček, J.: European Surveillance of Antimicrobial Consumption (ESAC): outpatient antibiotic use in Europe (1997-2009). Journal of Antimicrobial Chemotherapy, 2011, 66 (Suppl. 6), VI3—VI12. IF2011:5•068 WOS:000297228400002 DOI:10.1093/jac/dkr453 OBD:150882 RIV:10110288

Adriaenssens, N.; Coenen, S.; Versporten, A.; Vlček, J.: European Surveillance of Antimicrobial Consumption (ESAC): outpatient macrolide, lincosamide and streptogramin (MLS) use in Europe (1997-2009). Journal of Antimicrobial Chemotherapy, 2011, 66 (Suppl. 6), VI37—VI45. IF2011:5•068 WOS:000297228400005 DOI:10.1093/jac/dkr456 OBD:150871 RIV:10110277

Adriaenssens, N.; Coenen, S.; Versporten, A.; Vlček, J.: European Surveillance of Antimicrobial Consumption (ESAC): outpatient quinolone use in Europe (1997-2009). Journal of Antimicrobial Chemotherapy, 2011, 66 (Suppl. 6), VI47—VI56. IF2011:5•068 WOS:000297228400006 DOI:10.1093/jac/dkr457 OBD:150763 RIV:10110171

Adriaenssens, N.; Coenen, S.; Versporten, A.; Vlček, J.: European Surveillance of Antimicrobial Consumption (ESAC): quality appraisal of antibiotic use in Europe. Journal of Antimicrobial Chemotherapy, 2011, 66 (Suppl. 6), VI71—VI77. IF2011:5•068 WOS:000297228400008 DOI:10.1093/jac/dkr459 OBD:150852 RIV:10110258

Aufartová, J.; Mahugo-Santana, C.; Sosa-Ferrera, Z.; Santana-Rodríguez, JJ.; Nováková, L.; Solich, P.: Determination of steroid hormones in biological and environmental samples using green microextraction techniques: An overview. Analytica Chimica Acta, 2011, 704 (1—2), 33—46. IF2011:4•555 WOS:000296824600003 DOI:10.1016/j.aca.2011.07.030 OBD:140893 RIV:10100307

Babica, J.: Oplatkové tobolky a dělič prášků. In: Sborník přednášek z dějin farmacie přednesených na odborných sympoziích v roce 2009 a 2010. Praha: Tribun EU, 2011, 53—54. ISBN 978-80-7399-294-1. OBD:150208

Babica, J.: Rozvojové lékárenské středisko (1955-1992). In: Sborník přednášek z dějin farmacie přednesených na odborných sympoziích v roce 2009 a 2010. Praha: Tribun EU, 2011, 30—32. ISBN 978-80-7399-294-1. OBD:150193

Babica, J.; Rusek, V.: Osobnosti RANOKu (Komise pro racionalisaci a normalisaci v lékařství, zvěrolékařství a lékárnictví). In: Sborník přednášek z dějin farmacie přednesených na odborných sympoziích v roce 2009 a 2010. Praha: Tribun EU, 2011, 7—9. ISBN 978-80-7399-294-1. OBD:150146

Barraclough, B.; Ellis, B.; Leotsakos, A.; Walton, M.; Vlček, J.: Patient Safety Curriculum Guide : Multi-professional Edition. Geneva: World Health Organization, 2011, 270 p. ISBN 978-92-4-150195-8. OBD:166706

Bárta, P.; Bjorkelund, H.; Andersson, K.: Circumventing the requirement of binding saturation for receptor quantification using interaction kinetic extrapolation. Nuclear Medicine Communications, 2011, 32 (9), 863—867. IF2011:1•404 WOS:000294345300015 DOI:10.1097/MNM.0b013e3283483e1c OBD:159514 RIV:10118908

Bártíková, H.; Vokřál, I.; Křížová-Forstová, V.; Skálová, L.; Lamka, J.; Szotáková, B.: The transport of albendazole and albendazole sulphoxide in the lancet fluke (Dicrocoelium dendriticum). Veterinary Parasitology, 2011, 176 (1), 27—33. IF2011:2•579 WOS:000288637200005 DOI:10.1016/j.vetpar.2010.10.040 OBD:141051 RIV:10100465

Beckford Vera, D.; Eigner, S.; Beran, M.; Eigner Henke, K.; Lázníčková, A.; Lázníček, M.; Melichar, F.; Chinol, M.: Preclinical Evaluation of (177)Lu-Nimotuzumab: A Potential Tool for Radioimmunotherapy of Epidermal Growth Factor Receptor-Overexpressing Tumors. Cancer Biotherapy and Radiopharmaceuticals, 2011, 26 (3), 287—297. IF2011:1•787 WOS:000292447100005 DOI:10.1089/cbr.2010.0916 OBD:140937 RIV:10100351

Biricová, V.; Lázníčková, A.; Lázníček, M.; Polášek, M.; Hermann, P.: Radiolabeling of PAMAM dendrimers conjugated to a pyridine-N-oxide DOTA analog with (111)In: Optimization of reaction conditions and biodistribution. Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis, 2011, 56 (3), 505—512. IF2011:2•967 WOS:000294149900007 DOI:10.1016/j.jpba.2011.06.009 OBD:139985 RIV:10099399

Bjorkelund, H.; Gedda, L.; Bárta, P.; Malmqvist, M.; Andersson, K.: Gefitinib Induces Epidermal Growth Factor Receptor Dimers Which Alters the Interaction Characteristics with (125)I-EGF. PLoS ONE, 2011, 6 (9), art. e24739. IF2011:4•092 WOS:000294803200045 DOI:10.1371/journal.pone.0024739 OBD:159513 RIV:10118907

Bláha, M.; Vlčková, H.; Nováková, L.; Solichová, D.; Solich, P.; Lánská, M.; Malý, J.; Bláha, V.: Use of ultra high performance liquid chromatography-tandem mass spectrometry to demonstrate decreased serum statin levels after extracorporeal LDL-cholesterol elimination. Journal of Biomedicine and Biotechnology, 2011, 2011 (November), art. 912472. IF2011:2•436 WOS:000285611200001 DOI:10.1155/2011/912472 OBD:120731 RIV:10080215

Boušová, I.; Průchová, Z.; Trnková, L.; Dršata, J.: Comparison of glycation of glutathione S-transferase by methylglyoxal, glucose or fructose. Molecular and Cellular Biochemistry, 2011, 357 (1—2), 323—330. IF2011:2•057 WOS:000295941500035 DOI:10.1007/s11010-011-0903-5 OBD:140085 RIV:10099499

Brabcová, I.; Šatínský, D.; Solich, P.: HPLC stanovení noradrenalinu v infuzních roztocích. Chemické listy, 2011, 105 (11), 864—868. IF2011:0•529 WOS:000297567400007 OBD:141157 RIV:10100571

Braunová, J.; Vytřísalová, M.: Fixní kombinace beklometason/formoterol. Remedia, 2011, 21 (4), 284—289. OBD:140208 RIV:10099622

Buchta, V.; Černý, J.; Opletalová, V.: In vitro antifungal activity of propolis samples of Czech and Slovak origin. Central European Journal of Biology, 2011, 6 (2), 160—166. IF2011:1•000 WOS:000287457200004 DOI:10.2478/s11535-010-0112-3 OBD:140206 RIV:10099620

Cahlíková, L.; Benešová, N.; Macáková, K.; Urbanová, K.; Opletal, L.: GC/MS Analysis of Three Amaryllidaceae Species and Their Cholinesterase Activity. Natural product communications, 2011, 6 (9), 1255—1258. IF2011:1•242 WOS:000294381500012 OBD:140207 RIV:10099621

Cahlíková, L.; Macáková, K.; Chlebek, J.; Hošťálková, A.; Kulhánková, A.; Opletal, L.: Ecdysterone and its Activity on some Degenerative Diseases. Natural product communications, 2011, 6 (5), 707—718. IF2011:1•242 WOS:000290506200031 OBD:140972 RIV:10100386

Cahlíková, L.; Macáková, K.; Zavadil, S.; Jiroš, P.; Opletal, L.; Urbanová, K.; Jahodář, L.: Analysis of Amaryllidaceae Alkaloids from Chlidanthus fragrans by GC-MS and Their Cholinesterase Activity. Natural product communications, 2011, 6 (5), 603—606. IF2011:1•242 WOS:000290506200010 OBD:140883 RIV:10100297

Cahlíková, L.; Valterová, I.; Macáková, K.; Opletal, L.: Analysis of Amarylidaceae alkaloids from Zephyranthes grandiflora by GC/MS and their cholinesterase activity. Revista Brasileira de Farmacognosia / Brazilian Journal of Pharmacognosy, 2011, 21 (4), 575—580. IF2011:0•000 WOS:000294123100003 OBD:140926 RIV:10100340

Cahlíková, L.; Zavadil, S.; Macáková, K.; Valterová, I.; Kulhánková, A.; Hošťálková, A.; Kuneš, J.; Opletal, L.: Isolation and Cholinesterase Activity of Amaryllidaceae Alkaloids from Nerine bowdenii. Natural product communications, 2011, 6 (12), 1827—1830. IF2011:1•242 WOS:000298445300010 OBD:143940 RIV:10103354

Coenen, S.; Adriaenssens, N.; Versporten, A.; Vlček, J.: European Surveillance of Antimicrobial Consumption (ESAC): outpatient use of tetracyclines, sulphonamides and trimethoprim, and other antibacterials in Europe (1997-2009). Journal of Antimicrobial Chemotherapy, 2011, 66 (Suppl. 6), VI57—VI70. IF2011:5•068 WOS:000297228400007 DOI:10.1093/jac/dkr458 OBD:150755 RIV:10110163

Čermák, P.; Čermáková, S.; Schwarzerová, A.; Klementová, M.; Ulrychová, M.; Mazurová, J.: The Potential Use of Blood Culture Systems for Diagnosing Intravascular Catheter-Related Infections. Clinical Laboratory, 2011, 57 (1—2), 13—20. IF2011:0•904 WOS:000288642000002 OBD:122563 RIV:10082032

Čopíková, J.; Moravcová, J.; Lapčík, O.; Opletal, L.; Drašar, P.: Přírodní látky a jejich deriváty chuti chladivé. Chemické listy, 2011, 105 (12), 938—942. IF2011:0•529 WOS:000298709600007 OBD:144761 RIV:10104175

Dohnal, F.: Farmaceutická fakulta Univerzity Karlovy (FaF UK). In: Encyklopedie města Hradce Králové. Hradec Králové: Garamon, 2011, 127—133. ISBN 978-80-86472-52-2. OBD:150053

Dohnal, F.: Věda a vojenské zdravotnictví šedesátých let 20. století. In: Věda a technika v Československu v 60. letech 20. století. Praha: Národní technické muzeum, 2011, 377—386. ISBN 978-80-7037-203-6. OBD:150060 RIV:10109468

Dohnal, F.; Divišová, J.: Fakulta vojenského zdravotnictví (FVZ). In: Encyklopedie města Hradce Králové. Hradec Králové: Garamon, 2011, 123—125. ISBN 978-80-86472-52-2. OBD:150056

Doležal, M.: Febuxostat. Praktické lékárenství, 2011, 7 (6), 258—258. OBD:159487

Doležal, M.: Kombinace niacinu s laropiprantem: další možnost ovlivnění nejen dyslipidemie. Praktické lékárenství, 2011, 7 (1), 12—12. OBD:141129

Doležal, M.; Kešetovičová, D.; Zitko, J.: Antimycobacterial evaluation of pyrazinoic acid reversible derivatives. Current Pharmaceutical Design, 2011, 17 (32), 3506—3514. IF2011:3•870 WOS:000299637000004 OBD:140927 RIV:10100341

Doležal, M.; Kráľová, K.: Synthesis and evaluation of pyrazine derivatives with herbicidal activity. In: Herbicides, Theory and Applications. Rijeka: InTech, 2011, 581—610. ISBN 978-953-307-975-2. OBD:140928 RIV:10100342

Doseděl, M.; Malý, J.; Procházka, M.: Možnosti samoléčení u vybraných chorob gastrointestinálního traktu u těhotných a kojících žen. Praktické lékárenství, 2011, 7 (6), 280—285. OBD:144469 RIV:10103883

Doseděl, M.; Malý, J.; Rudolf, K.: OTC léčiva a samoléčení průjmu a zácpy. Interní medicína pro praxi, 2011, 13 (3), 127—133. OBD:159312 RIV:10118706

Doseděl, M.; Malý, J.; Vlček, J.: Lékové interakce statinů, jejich klinická závažnost a management. Remedia, 2011, 21 (5), 392—397. OBD:141134 RIV:10100548

Ďoubal, S.; Klemera, P.; Kuchařová, M.: Mechanické chování viskoelastických těles. Praha: Karolinum, 2011, 124 p. ISBN 978-80-246-2035-0. OBD:150077 RIV:10109485

Dršata, J.: Placental barrier and drugs use in pregnancy. In: Impact of environmental pollution on public health. Brasov: Editura Universitatii "Transilvania", 2011, 24—26. ISBN 978-973-598-945-3. OBD:149824

Ebert, B.; Kisiela, M.; Wsól, V.; Maser, E.: Proteasome inhibitors MG-132 and bortezomib induce AKR1C1, AKR1C3, AKR1B1, and AKR1B10 in human colon cancer cell lines SW-480 and HT-29. Chemico-Biological Interactions, 2011, 191 (1—3), 239—249. IF2011:2•865 WOS:000291767200036 DOI:10.1016/j.cbi.2010.12.026 OBD:141004 RIV:10100418

Fikrová, P.; Štětina, R.; Hronek, M.; Hyšpler, R.; Tichá, A.; Zadák, Z.: Application of the comet assay method in clinical studies. Wiener Klinische Wochenschrift, 2011, 123 (23—24), 693—699. IF2011:0•809 WOS:000298854400001 DOI:10.1007/s00508-011-0066-0 OBD:146964 RIV:10106378

Fišar, Z.; Hroudová, J.; Korábečný, J.; Musílek, K.; Kuča, K.: In vitro effects of acetylcholinesterase reactivators on monoamine oxidase activity. Toxicology Letters, 2011, 201 (2), 176—180. IF2011:3•230 WOS:000288342000010 DOI:10.1016/j.toxlet.2010.12.023 OBD:140401 RIV:10099815

Frydrychová, S.; Opletal, L.; Macáková, K.; Lustyková, A.; Rozkot, M.; Lipenský, J.: Effects of Herbal Preparation on Libido and Semen Quality in Boars. Reproduction in Domestic Animals, 2011, 46 (4), 573—578. IF2011:1•356 WOS:000292563500002 DOI:10.1111/j.1439-0531.2010.01703.x OBD:140975 RIV:10100389

Hahnová, L.; Čečková, M.; Štaud, F.: Fetoprotective activity of breast cancer resistance protein (BCRP, ABCG2): Expression and function throughout pregnancy. Drug Metabolism Reviews, 2011, 43 (1), 53—68. IF2011:6•400 WOS:000288348000004 DOI:10.3109/03602532.2010.512293 OBD:140073 RIV:10099487

Hanušová, V.; Boušová, I.; Skálová, L.: Possibilities to increase the effectiveness of doxorubicin in cancer cells killing. Drug Metabolism Reviews, 2011, 43 (4), 540—557. IF2011:6•400 WOS:000296092500007 DOI:10.3109/03602532.2011.609174 OBD:141053 RIV:10100467

Hašková, P.; Koubková, L.; Vávrová, A.; Macková, E.; Hrušková, K.; Kovaříková, P.; Vávrová, K.; Šimůnek, T.: Comparison of various iron chelators used in clinical practice as protecting agents against catecholamine-induced oxidative injury and cardiotoxicity. Toxicology, 2011, 289 (2—3), 122—131. IF2011:3•681 WOS:000295895400007 DOI:10.1016/j.tox.2011.08.006 OBD:139948 RIV:10099362

Hašková, P.; Kovaříková, P.; Koubková, L.; Vávrová, A.; Macková, E.; Šimůnek, T.: Iron chelation with salicylaldehyde isonicotinoyl hydrazone protects against catecholamine autoxidation and cardiotoxicity. Free Radical Biology and Medicine, 2011, 50 (4), 537—549. IF2011:5•423 WOS:000287568000006 DOI:10.1016/j.freeradbiomed.2010.12.004 OBD:139359 RIV:10098773

Hendrychová, T.; Malý, J.: Volně prodejná antimykotika. Praktické lékárenství, 2011, 7 (3), 132—137. OBD:141175

Hendrychová, T.; Vlček, J.; Šmahelová, A.: Možnosti využití některých perorálních antidiabetik v adjuvantní léčbě diabetiků 1. typu. Remedia, 2011, 21 (1), 26—32. OBD:144505 RIV:10103919

Hromádková, L.; Soukup, T.: Současné možnosti farmakoterapie systémové sklerodermie. Remedia, 2011, 21 (3), 250—252. OBD:144502 RIV:10103916

Hronek, M.; Doubková, P.; Tošner, J.; Zadák, Z.: Prediction of nutritive intake energy and substrates of Czech pregnant women. Nutrition, 2011, 27 (11—12), 1118—1124. IF2011:3•025 WOS:000296310000005 DOI:10.1016/j.nut.2010.12.008 OBD:140786 RIV:10100200

Hronek, M.; Klemera, P.; Tošner, J.; Hrnčiariková, D.; Zadák, Z.: Anthropometric measured fat-free mass as essential determinant of resting energy expenditure for pregnant and non-pregnant women. Nutrition, 2011, 27 (9), 885—890. IF2011:3•025 WOS:000293804400004 DOI:10.1016/j.nut.2010.09.001 OBD:140784 RIV:10100198

Hroudová, J.; Fišar, Z.; Korábečný, J.; Kuča, K.: In vitro effects of acetylcholinesterase inhibitors and reactivators on Complex I of electron transport chain. Neuroendocrinology Letters, 2011, 32 (3), 259—263. IF2011:1•296 WOS:000294089700008 OBD:140789 RIV:10100203

Hrušková, K.; Kovaříková, P.; Bendová, P.; Hašková, P.; Macková, E.; Stariat, J.; Vávrová, A.; Vávrová, K.; Šimůnek, T.: Synthesis and initial in vitro evaluations of novel antioxidant aroylhydrazone iron chelators with increased stability against plasma hydrolysis. Chemical Research in Toxicology, 2011, 24 (3), 290—302. IF2011:3•779 WOS:000288482100003 DOI:10.1021/tx100359t OBD:139358 RIV:10098772

Chlebek, J.; Macáková, K.; Cahlíková, L.; Kurfürst, M.; Kuneš, J.; Opletal, L.: Acetylcholinesterase and Butyrylcholinesterase Inhibitory Compounds from Corydalis cava (Fumariaceae). Natural product communications, 2011, 6 (5), 607—610. IF2011:1•242 WOS:000290506200011 OBD:140924 RIV:10100338

Chocholouš, P.; Kosařová, L.; Šatínský, D.; Sklenářová, H.; Solich, P.: Enhanced capabilities of separation in Sequential Injection Chromatography - Fused-core particle column and its comparison with narrow-bore monolithic column. Talanta, 2011, 85 (2), 1129—1134. IF2011:3•794 WOS:000293116600041 DOI:10.1016/j.talanta.2011.05.027 OBD:140205 RIV:10099619

Imramovský, A.; Peško, M.; Kráľová, K.; Vejsová, M.; Stolaříková, J.; Vinšová, J.; Jampílek, J.: Investigating Spectrum of Biological Activity of 4- and 5-Chloro-2-hydroxy-N-[2-(arylamino)-1-alkyl-2-oxoethyl]benzamides. Molecules, 2011, 16 (3), 2414—2430. IF2011:2•386 WOS:000288853400035 DOI:10.3390/molecules16032414 OBD:140092 RIV:10099506

Imramovský, A.; Peško, M.; Monreal Férriz, J.; Kráľová, K.; Vinšová, J.; Jampílek, J.: Photosynthesis-Inhibiting efficiency of 4-chloro-2-(chlorophenylcarbamoyl)phenyl alkylcarbamates. Bioorganic and Medicinal Chemistry Letters, 2011, 21 (15), 4564—4567. IF2011:2•554 WOS:000292729900038 DOI:10.1016/j.bmcl.2011.05.118 OBD:140065 RIV:10099479

Jahodář, L.: Česká farmaceutická společnost ČSL JEP vzpomněla 140. výročí svého založení. Česká a slovenská farmacie, 2011, 60 (6), 267—268. OBD:150333

Janůšová, B.; Zbytovská, J.; Lorenc, P.; Vavrysová, H.; Palát, K.; Hrabálek, A.; Vávrová, K.: Effect of ceramide acyl chain length on skin permeability and thermotropic phase behavior of model stratum corneum lipid membranes. Biochimica et Biophysica Acta - Molecular and Cell Biology of Lipids, 2011, 1811 (3), 129—137. IF2011:5•269 WOS:000289270200002 DOI:10.1016/j.bbalip.2010.12.003 OBD:141122 RIV:10100536

Jirásko, R.; Holčapek, M.; Nobilis, M.: Identification of phase I and phase II metabolites of benfluron and dimefluron in rat urine using high-performance liquid chromatography/tandem mass spectrometry. Rapid Communications in Mass Spectrometry, 2011, 25 (15), 2153—2162. IF2011:2•790 WOS:000292552800006 DOI:10.1002/rcm.5097 OBD:141204 RIV:10100618

Jun, D.; Musilová, L.; Musílek, K.; Kuča, K.: In Vitro Ability of Currently Available Oximes to Reactivate Organophosphate Pesticide-Inhibited Human Acetylcholinesterase and Butyrylcholinesterase. International Journal of Molecular Sciences, 2011, 12 (3), 2077—2087. IF2011:2•598 WOS:000288784200043 DOI:10.3390/ijms12032077 OBD:159505 RIV:10118899

Kalábová, H.; Krčmová, L.; Kašparová, M.; Plíšek, J.; Laco, J.; Hyšpler, R.; Klozová, H.; Solichová, D.; Melichar, B.: Prognostic significance of increased urinary neopterin concentrations in patients with breast carcinoma. European Journal of Gynaecological Oncology, 2011, 32 (5), 525—529. IF2011:0•474 WOS:000295668500013 OBD:150050 RIV:10109458

Kalábová, H.; Melichar, B.; Ungermann, L.; Doležal, J.; Krčmová, L.; Kašparová, M.; Plíšek, J.; Hyšpler, R.; Pecka, M.; Solichová, D.: Intima-media thickness, myocardial perfusion and laboratory risk factors of atherosclerosis in patients with breast cancer treated with anthracycline-based chemotherapy. Medical Oncology, 2011, 28 (4), 1281—1287. IF2011:2•140 WOS:000297256400051 DOI:10.1007/s12032-010-9593-1 OBD:150091 RIV:10109499

Khlyntseva, S.; Vishinikin, A.; Al-Shwaiyat, M.; Sklenářová, H.; Solich, P.; Bazel, Y.; Andruch, V.: Sequential injection determination of orthophosphate as ion associate of 12-molybdophosphate with Astra Phloxine. Talanta, 2011, 84 (5), 1355—1360. IF2011:3•794 WOS:000292475600027 DOI:10.1016/j.talanta.2011.02.046 OBD:140783 RIV:10100197

Klein, L.; Havel, E.; Šmejkal, K.; Cerman, J.; Hošek, F.; Hronek, M.: Multiple mechanical and thermal blast injury in civilian industrial setting - possible parallel to the battlefield blast syndrome type injuries. Vojenské zdravotnické listy, 2011, 80 (4), 150—158. OBD:146206 RIV:10105620

Koblová, P.; Sklenářová, H.; Chocholouš, P.; Polášek, M.; Solich, P.: Simple automated generation of gradient elution conditions in sequential injection chromatography using monolithic column. Talanta, 2011, 84 (5), 1273—1277. IF2011:3•794 WOS:000292475600013 DOI:10.1016/j.talanta.2011.01.029 OBD:140782 RIV:10100196

Kolouchová, G.; Brčáková, E.; Hiršová, P.; Cermanová, J.; Fuksa, L.; Mokrý, J.; Nachtigal, P.; Laštůvková, H.; Mičuda, S.: Modification of hepatic iron metabolism induced by pravastatin during obstructive cholestasis in rats. Life Sciences, 2011, 89 (19—20), 717—724. IF2011:2•527 WOS:000296311800007 DOI:10.1016/j.lfs.2011.08.014 OBD:140076 RIV:10099490

Kolouchová, G.; Brčáková, E.; Hiršová, P.; Šišpera, L.; Tomšík, P.; Cermanová, J.; Hyšpler, R.; Slanařová, M.; Fuksa, L.; Lotková, H.; Mičuda, S.: Pravastatin modulates liver bile acid and cholesterol homeostasis in rats with chronic cholestasis. Journal of Gastroenterology and Hepatology, 2011, 26 (10), 1544—1551. IF2011:2•865 WOS:000295134800014 DOI:10.1111/j.1440-1746.2011.06748.x OBD:140077 RIV:10099491

Komlóová, M.; Musílek, K.; Horová, A.; Holas, O.; Dohnal, V.; Gunn-Moore, F.; Kuča, K.: Preparation, in vitro screening and molecular modelling of symmetrical bis-quinolinium cholinesterase inhibitors - implications for early Myasthenia gravis treatment. Bioorganic and Medicinal Chemistry Letters, 2011, 21 (8), 2505—2509. IF2011:2•554 WOS:000289074700070 DOI:10.1016/j.bmcl.2011.02.047 OBD:141109 RIV:10100523

Komlóová, M.; Musílek, K.; Kuča, K.: Myasthenia gravis - současné terapeutické možnosti a nové trendy. Česká a slovenská farmacie, 2011, 60 (2), 47—53. OBD:141111 RIV:10100525

Kopecký, K.; Nováková, V.; Miletín, M.; Kučera, R.; Zimčík, P.: Synthesis of new azaphthalocyanine dark quencher and evaluation of its quenching efficiency with different fluorophores. Tetrahedron, 2011, 67 (33), 5956—5963. IF2011:3•025 WOS:000293606200014 DOI:10.1016/j.tet.2011.06.038 OBD:141181 RIV:10100595

Kopecký, K.; Nováková, V.; Miletín, M.; Plíštilová, L.; Berka, P.; Zimčík, P.: Synthesis and properties of azaphthalocyanines with 1,2,3,4-tetrahydropyrazino[2,3-b]pyrazine moiety. Macroheterocycles, 2011, 4 (3), 171—176. OBD:140156 RIV:10099570

Kopecký, K.; Šatínský, D.; Nováková, V.; Miletín, M.; Svoboda, A.; Zimčík, P.: Synthesis of mono-, di-, tri- and tetracarboxy azaphthalocyanines as potential dark quenchers. Dyes and Pigments, 2011, 91 (2), 112—119. IF2011:3•126 WOS:000292950500003 DOI:10.1016/j.dyepig.2011.03.016 OBD:141177 RIV:10100591

Kopečná, E.; Deščíková, V.; Vlček, J.; Mladá, J.: Adverse drug reaction reporting in the Czech Republic 2005-2009. International Journal of Clinical Pharmacy, 2011, 33 (4), 683—689. IF2011:0•000 WOS:000292887000015 DOI:10.1007/s11096-011-9527-9 OBD:144040 RIV:10103454

Korábečný, J.; Musílek, K.; Zemek, F.; Horová, A.; Holas, O.; Nepovimová, E.; Opletalová, V.; Hroudová, J.; Fišar, Z.; Jung, Y.; Kuča, K.: Synthesis and in vitro evaluation of 7-methoxy-N-(pent-4-enyl)-1,2,3,4-tetrahydroacridin-9-amine - new tacrine derivate with cholinergic properties. Bioorganic and Medicinal Chemistry Letters, 2011, 21 (21), 6563—6566. IF2011:2•554 WOS:000296025900071 DOI:10.1016/j.bmcl.2011.08.042 OBD:140791 RIV:10100205

Kos, J.; Pěntáková, M.; Oktábec, Z.; Krejčík, L.; Mandelová, Z.; Haroková, P.; Hruškova, J.; Pekárek, T.; Dammer, O.; Tkadlecová, M.; Havlíček, J.; Vinšová, J.; Král, V.; Dohnal, J.; Jampílek, J.: Crystallization Products of Risedronate with Carbohydrates and Their Substituted Derivatives. Molecules, 2011, 16 (5), 3740—3760. IF2011:2•386 WOS:000290955800022 DOI:10.3390/molecules16053740 OBD:140093 RIV:10099507

Kovaříková, P.; Stariat, J.; Klimeš, J.; Hrušková, K.; Vávrová, K.: Hydrophilic interaction liquid chromatography in the separation of a moderately lipophilic drug from its highly polar metabolites - The cardioprotectant dexrazoxane as a model case. Journal of Chromatography A, 2011, 1218 (3), 416—426. IF2011:4•531 WOS:000286680900008 DOI:10.1016/j.chroma.2010.11.050 OBD:141188 RIV:10100602

Kračmarová, L.; Klusoňová, H.; Petrelli, F.; Grappasonni, I.: Tobacco, alcohol and illegal substances: experiences and attitudes among Italian university students. Revista da Associacao Medica Brasileira, 2011, 57 (5), 523—528. IF2011:0•771 WOS:000295992200008 OBD:141236 RIV:10100650

Králíčková, P.; Kalábová, H.; Krčmová, L.; Kašparová, M.; Plíšek, J.; Ungermann, L.; Vokurková, D.; Hyšpler, R.; Pecka, M.; Šrámek, V.; Študentová, H.; Zezulová, M.; Solichová, D.; Melichar, B.: Correlation of peripheral blood CD14+CD16+ monocytes, urinary neopterin and the risk factors of atherosclerosis in patients with breast carcinoma. Pteridines, 2011, 22 (3), 66—72. IF2011:0•444 WOS:000300021900002 DOI:10.1515/pteridines.2011.22.1.66 OBD:149472 RIV:10108880

Kráľová, K.; Šeršeň, F.; Klimešová, V.; Waisser, K.: 2-Alkylsulphanyl-4-pyridinecarbothioamides - inhibitors of oxygen evolution in freshwater alga Chlorella vulgaris. Chemical Papers, 2011, 65 (6), 909—912. IF2011:1•096 WOS:000297373700022 DOI:10.2478/s11696-011-0082-6 OBD:140895 RIV:10100309

Krátký, M.; Vinšová, J.: Antiviral Activity of Substituted Salicylanilides - A Review. Mini reviews in medicinal chemistry, 2011, 11 (11), 956—967. IF2011:2•528 WOS:000294704600003 DOI:10.2174/138955711797068382 OBD:140062 RIV:10099476

Krátký, M.; Vinšová, J.: Salicylanilide Ester Prodrugs as Potential Antimicrobial Agents - a Review. Current Pharmaceutical Design, 2011, 17 (32), 3494—3505. IF2011:3•870 WOS:000299637000003 OBD:140212 RIV:10099626

Krausová, L.; Stejskalová, L.; Wang, H.; Vrzal, R.; Dvořák, Z.; Mani, S.; Pávek, P.: Metformin suppresses pregnane X receptor (PXR)-regulated transactivation of CYP3A4 gene. Biochemical Pharmacology, 2011, 82 (11), 1771—1780. IF2011:4•705 WOS:000296931400026 DOI:10.1016/j.bcp.2011.08.023 OBD:140988 RIV:10100402

Krčmová, L.; Solichová, D.; Melichar, B.; Kašparová, M.; Plíšek, J.; Sobotka, L.; Solich, P.: Determination of neopterin, kynurenine, tryptophan and creatinine in human serum by high throuput HPLC. Talanta, 2011, 85 (3), 1466—1471. IF2011:3•794 WOS:000294092800038 DOI:10.1016/j.talanta.2011.06.027 OBD:140911 RIV:10100325

Krnáčová, V.; Bezděk, M.; Macek, K.: Některé aspekty závažné hypoglykémie vyžadující příjezd zdravotnické záchranné služby. Urgentní medicína, 2011, 20 (3), 24—27. OBD:144519 RIV:10103933

Kršková, Z.; Martin, J.; Dušek, J.: The inhibition activity of selected beta-carboline alkaloids on enzymes of acetylcholinesterase and butyrylcholinesterase. Česká a slovenská farmacie, 2011, 60 (3), 125—131. OBD:140997 RIV:10100411

Křížová, L.; Kalousová, M.; Kuběna, A.; Benáková, H.; Zima, T.; Kovařík, Z.; Kalvoda, J.; Kalvodová, B.: Increased Uric Acid and Glucose Concentrations in Vitreous and Serum of Patients with Diabetic Macular Oedema. Ophthalmic Research, 2011, 46 (2), 73—79. IF2011:1•561 WOS:000293266200003 DOI:10.1159/000322994 OBD:141251 RIV:10100665

Křížová-Forstová, V.; Lamka, J.; Cvilink, V.; Hanušová, V.; Skálová, L.: Factors affecting pharmacokinetics of benzimidazole anthelmintics in food-producing animals: The consequences and potential risks. Research in Veterinary Science, 2011, 91 (3), 333—341. IF2011:1•649 WOS:000298939200001 DOI:10.1016/j.rvsc.2010.12.013 OBD:159503 RIV:10118897

Kubíček, V.; Doseděl, M.; Vytřísalová, M.: Sildenafil v léčbě erektilní dysfunkce. Remedia, 2011, 21 (5), 351—355. OBD:140925 RIV:10100339

Kučera, R.; Kovaříková, P.; Klivický, M.; Klimeš, J.: The retention behaviour of polar compounds on zirconia based stationary phases under hydrophilic interaction liquid chromatography conditions. Journal of Chromatography A, 2011, 1218 (39), 6981—6986. IF2011:4•531 WOS:000295241500016 DOI:10.1016/j.chroma.2011.07.100 OBD:141185 RIV:10100599

Lamka, J.: Malé plicnivky mufloní zvěře, stav v českých chovech a možnosti jejich kontroly. In: Mufloní zvěř 2011. Verměřovice: VVS Verměřovice, 2011, 22—25. ISBN 978-80-254-9762-3. OBD:141006

Lotková, H.; Staňková, P.; Roušar, T.; Kučera, O.; Kohoutek, L.; Mičuda, S.; Brčáková, E.; Kolouchová, G.; Červinková, Z.: Deteriorating effect of fluvastatin on the cholestatic liver injury induced by bile duct ligation in rats. General Physiology and Biophysics, 2011, 30 (1), 66—74. IF2011:1•192 WOS:000288888600009 DOI:10.4149/gpb_2011_01_66 OBD:146318 RIV:10105732

Malý, J.; Rudolf, K.: Možnosti samoléčby u pacientů s dyspepsií, poruchami trávení a pálením žáhy v lékárně. Praktické lékárenství, 2011, 7 (3), 138—143. OBD:141171 RIV:10100585

Martin, J.; Kršková, Z.; Dušek, J.: Huperzin A a jiné přírodní látky v léčbě Alzheimerovy choroby. Praktické lékárenství, 2011, 7 (1), 39—41. OBD:140996

Matoušová, E.; Růžička, A.; Kuneš, J.; Králová, J.; Pour, M.: TFP as a ligand in Au(I)-catalyzed dihydropyran synthesis. Unprecedented rearrangement of dihydropyrans into cyclopentenones. Chemical Communications, 2011, 47 (33), 9390—9392. IF2011:6•169 WOS:000293648200030 DOI:10.1039/c1cc13525b OBD:140060 RIV:10099474

Melichar, B.; Kalábová, H.; Krčmová, L.; Kašparová, M.; Plíšek, J.; Cerman, J.; Holečková, P.; Solichová, D.: Urinary Neopterin in Patients with Metastatic Colon Cancer Treated with Patupilone. Pteridines, 2011, 22 (3), 61—65. IF2011:0•444 WOS:000300021900001 DOI:10.1515/pteridines.2011.22.1.61 OBD:148964 RIV:10108372

Mladěnka, P.; Macáková, K.; Filipský, T.; Zatloukalová, L.; Jahodář, L.; Bovicelli, P.; Proietti Silvestri, I.; Hrdina, R.; Saso, L.: In vitro analysis of iron chelating activity of flavonoids. Journal of Inorganic Biochemistry, 2011, 105 (5), 693—701. IF2011:3•354 WOS:000290923100014 DOI:10.1016/j.jinorgbio.2011.02.003 OBD:141032 RIV:10100446

Morávková, M.; Lamka, J.; Kříž, P.; Pavlík, I.: The presence of Mycobacterium avium subsp. avium in common pheasants (Phasianus colchicus) living in captivity and in other birds, vertebrates, non-vertebrates and the environment. Veterinární medicína, 2011, 56 (7), 333—343. IF2011:0•748 WOS:000294390000003 OBD:140940 RIV:10100354

Musílek, K.; Doležal, M.; Gunn-Moore, F.; Kuča, K.: Design, evaluation and structure-activity relationship studies of the AChE reactivators against organophosphorus pesticides. Medicinal Research Reviews, 2011, 31 (4), 548—575. IF2011:10•700 WOS:000292570100003 DOI:10.1002/med.20192 OBD:139813 RIV:10099227

Musílek, K.; Komlóová, M.; Holas, O.; Horová, A.; Pohanka, M.; Gunn-Moore, F.; Dohnal, V.; Doležal, M.; Kuča, K.: Mono-oxime bisquaternary acetylcholinesterase reactivators with prop-1,3-diyl linkage - Preparation, in vitro screening and molecular docking. Bioorganic and Medicinal Chemistry, 2011, 19 (2), 754—762. IF2011:2•921 WOS:000287590500005 DOI:10.1016/j.bmc.2010.12.021 OBD:141113 RIV:10100527

Musílek, K.; Komlóová, M.; Holas, O.; Hrabinová, M.; Pohanka, M.; Dohnal, V.; Nachon, F.; Doležal, M.; Kuča, K.: Preparation and in vitro screening of symmetrical bis-isoquinolinium cholinesterase inhibitors bearing various connecting linkage - Implications for early Myasthenia gravis treatment. European Journal of Medicinal Chemistry, 2011, 46 (2), 811—818. IF2011:3•346 WOS:000287617500038 DOI:10.1016/j.ejmech.2010.12.011 OBD:141116 RIV:10100530

Musílek, K.; Pavlíková, R.; Marek, J.; Komlóová, M.; Holas, O.; Hrabinová, M.; Pohanka, M.; Dohnal, V.; Doležal, M.; Gunn-Moore, F.; Kuča, K.: The preparation, in vitro screening and molecular docking of symmetrical bisquaternary cholinesterase inhibitors containing a but-(2E)-en-1,4-diyl connecting linkage. Journal of Enzyme Inhibition and Medicinal Chemistry, 2011, 26 (2), 245—253. IF2011:1•617 WOS:000288441700013 DOI:10.3109/14756366.2010.496362 OBD:141128 RIV:10100542

Musílek, K.; Röder, J.; Komlóová, M.; Holas, O.; Hrabinová, M.; Pohanka, M.; Dohnal, V.; Opletalová, V.; Kuča, K.; Jung, Y.: Preparation, in vitro screening and molecular modelling of symmetrical 4-tert-butylpyridinium cholinesterase inhibitors - Analogues of SAD-128. Bioorganic and Medicinal Chemistry Letters, 2011, 21 (1), 150—154. IF2011:2•554 WOS:000285544400026 DOI:10.1016/j.bmcl.2010.11.051 OBD:140400 RIV:10099814

Mužíková, J.; Eimerová, I.: A study of the compaction process and the properties of tablets made of a new co-processed starch excipient. Drug Development and Industrial Pharmacy, 2011, 37 (5), 576—582. IF2011:1•494 WOS:000289208500011 DOI:10.3109/03639045.2010.530270 OBD:140080 RIV:10099494

Mužíková, J.; Mašatová, P.: Prosolv(R) Easytab as a new multifunctional co-processed dry binder: a study of the properties of tablets and energy evaluation of the compaction process. Česká a slovenská farmacie, 2011, 60 (4), 182—188. OBD:140079 RIV:10099493

Mužíková, J.; Pavlasová, V.: Energy evaluation of the compaction process of directly compressible isomalt. Česká a slovenská farmacie, 2011, 60 (1), 11—16. OBD:140148 RIV:10099562

Nachtigal, P.; Štěrba, M.; Popelová, O.; Večeřová, L.; Kudláčková, Z.; Jirkovský, E.; Geršl, V.: Daunorubicin does not induce immunohistochemically detectable endothelial dysfunction in rabbit aorta and femoral artery. Histology and Histopathology, 2011, 26 (5), 551—562. IF2011:2•480 WOS:000288741900002 OBD:141225 RIV:10100639

Nemeček, P.; Mocák, J.; Lehotay, J.; Waisser, K.: Prediction of HPLC retention factor of potential antituberculotics by QSRR. Journal of Liquid Chromatography and Related Technologies, 2011, 34 (3), 168—181. IF2011:0•706 WOS:000286895200002 DOI:10.1080/10826076.2011.545747 OBD:140136 RIV:10099550

Nobilis, M.; Vybíralová, Z.; Szotáková, B.; Sládková, K.; Kuneš, M.; Svoboda, Z.: High-performance liquid chromatographic determination of tiapride and its phase I metabolite in blood plasma using tandem UV photodiode-array and fluorescence detection. Journal of Chromatography B: Analytical Technologies in the Biomedical and Life Sciences, 2011, 879 (32), 3845—3852. IF2011:2•888 WOS:000298530200011 DOI:10.1016/j.jchromb.2011.10.032 OBD:149139 RIV:10108547

Nováková, L.: Practical problems of simultaneous determination of ascorbic and dehydroascorbic acids by HPLC. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas rerum naturalium, Chemica, 2011, 48S (1), 34—35. OBD:140717 RIV:10100131

Nováková, L.; Veuthey, JL.; Guillarme, D.: Practical method transfer from high performance liquid chromatography to ultra-high performance liquid chromatography: The importance of frictional heating. Journal of Chromatography A, 2011, 1218 (44), 7971—7981. IF2011:4•531 WOS:000296549000009 DOI:10.1016/j.chroma.2011.08.096 OBD:140240 RIV:10099654

Nováková, V.; Kopecký, K.; Miletín, M.; Ivincová, J.; Zimčík, P.: Photodynamically active phthalocyanine building blocks for click chemistry. Journal of Porphyrins and Phthalocyanines, 2011, 15 (9—10), 1062—1069. IF2011:1•405 WOS:000297067100028 DOI:10.1142/S1088424611003987 OBD:141183 RIV:10100597

Nováková, V.; Miletín, M.; Kopecký, K.; Franzová, Š.; Zimčík, P.: Synthesis of Unsymmetrical Alkyloxy/Aryloxy-azaphthalocyanines Based on a Transetherification Reaction. European Journal of Organic Chemistry, 2011, 2011 (29), 5879—5886. IF2011:3•329 WOS:000296317600010 DOI:10.1002/ejoc.201100689 OBD:141184 RIV:10100598

Nováková, V.; Miletín, M.; Kopecký, K.; Zimčík, P.: Red-Emitting Dyes with Photophysical and Photochemical Properties Controlled by pH. Chemistry - A European Journal, 2011, 17 (50), 14273—14282. IF2011:5•925 WOS:000298540600037 DOI:10.1002/chem.201101123 OBD:141498 RIV:10100912

Novotná, A.; Dořičáková, A.; Vrzal, R.; Pávek, P.; Dvořák, Z.: Construction and characterization of hepatocyte nuclear factor HNF4alpha1 over-expressing cell line derived from human hepatoma HepG2 cells. European Journal of Pharmacology, 2011, 669 (1—3), 45—50. IF2011:2•516 WOS:000296989500007 DOI:10.1016/j.ejphar.2011.07.049 OBD:140990 RIV:10100404

Novotná, A.; Pávek, P.; Dvořák, Z.: Novel Stably Transfected Gene Reporter Human Hepatoma Cell Line for Assessment of Aryl Hydrocarbon Receptor Transcriptional Activity: Construction and Characterization. Environmental Science and Technology, 2011, 45 (23), 10133—10139. IF2011:5•228 WOS:000297382700045 DOI:10.1021/es2029334 OBD:159512 RIV:10118906

Novotný, M.; Klimentová, J.; Janůšová, B.; Palát, K.; Hrabálek, A.; Vávrová, K.: Ammonium carbamates as highly active transdermal permeation enhancers with a dual mechanism of action. Journal of Controlled Release, 2011, 150 (2), 164—170. IF2011:6•499 WOS:000289701200006 DOI:10.1016/j.jconrel.2010.11.017 OBD:141121 RIV:10100535

Nový, Z.; Mandíková, J.; Trejtnar, F.: Study on 99mTc-MAG3 and 99mTc-DMSA renal accumulation using in vitro cellular model. Česká a slovenská farmacie, 2011, 60 (1), 7—10. OBD:141057 RIV:10100471

Opletal, L.; Wimmer, Z.; Čopíková, J.; Lapčík, O.; Moravcová, J.; Cahlíková, L.; Drašar, P.: Slaná chuť přírodních látek a jejich derivátů. Chemické listy, 2011, 105 (10), 761—765. IF2011:0•529 WOS:000296266700005 OBD:140976 RIV:10100390

Opletalová, V.; Doležel, J.; Kraľová, K.; Peško, M.; Kuneš, J.; Jampílek, J.: Synthesis and Characterization of (Z)-5-Arylmethylidene-rhodanines with Photosynthesis-Inhibiting Properties. Molecules, 2011, 16 (6), 5207—5227. IF2011:2•386 WOS:000292032700068 DOI:10.3390/molecules16065207 OBD:140559 RIV:10099973

Ozerianskyi, A.; Švec, P.; Vaňkátová, H.; Vejsová, M.; Česlová, L.; Padělková, Z.; Růžička, A.; Holeček, J.: S,N-Chelated organotin(IV) compounds containing 6-phenylpyridazine-3-thiolate ligand - structural, antibacterial and antifungal study. Applied Organometallic Chemistry, 2011, 25 (10), 725—734. IF2011:2•061 WOS:000295294800001 DOI:10.1002/aoc.1823 OBD:159502 RIV:10118896

Panáček, A.; Prucek, R.; Šafářová, D.; Dittrich, M.; Richtrová, J.; Beníčková, K.; Zbořil, R.; Kvítek, L.: Acute and Chronic Toxicity Effects of Silver Nanoparticles (NPs) on Drosophila melanogaster. Environmental Science and Technology, 2011, 45 (11), 4974—4979. IF2011:5•228 WOS:000291128700045 DOI:10.1021/es104216b OBD:140892 RIV:10100306

Pasáková, I.; Gladziszová, M.; Charvátová, J.; Stariat, J.; Klimeš, J.; Kovaříková, P.: Use of different stationary phases for separation of isoniazid, its metabolites and vitamin B6 forms. Journal of Separation Science, 2011, 34 (12), 1357—1365. IF2011:2•733 WOS:000291986600001 DOI:10.1002/jssc.201100081 OBD:141186 RIV:10100600

Pavlík, I.; Lamka, J.; Kopečná, M.; Slaná, I.; Přibylová, R.: Paratuberkulóza - stále hrozící nebezpečí u muflonů. In: Mufloní zvěř 2011. Verměřovice: VVS Verměřovice, 2011, 26—37. ISBN 978-80-254-9762-3. OBD:141009

Pereira, D.; Cheel Horna, J.; Areche, C.; San-Martin, A.; Rovirosa, J.; Silva, L.; Valentao, P.; Andrade, PB.: Anti-Proliferative Activity of Meroditerpenoids Isolated from the Brown Alga Stypopodium flabelliforme against Several Cancer Cell Lines. Marine Drugs, 2011, 9 (5), 852—862. IF2011:3•854 WOS:000292632500013 DOI:10.3390/md9050852 OBD:159501 RIV:10118895

Petrlíková, E.; Waisser, K.: A TLC Study of the Lipophilicity of New Antimycobacterial Active Benzoxazine Derivatives Containing a Thioxo Group. Journal of Planar Chromatography - Modern TLC, 2011, 24 (3), 196—200. IF2011:0•767 WOS:000292061800003 DOI:10.1556/JPC.24.2011.3.3 OBD:140081 RIV:10099495

Petrlíková, E.; Waisser, K.; Doležal, R.; Holý, P.; Gregor, J.; Kuneš, J.; Kaustová, J.: Antimycobacterial 3-phenyl-4-thioxo-2H-1,3-benzoxazine-2(3H)-ones and 3-phenyl-2H-1,3-benzoxazine-2,4(3H)-dithiones substituted on phenyl and benzoxazine moiety in position 6. Chemical Papers, 2011, 65 (3), 352—366. IF2011:1•096 WOS:000288451100013 DOI:10.2478/s11696-011-0020-7 OBD:141088 RIV:10100502

Petrlíková, E.; Waisser, K.; Heinisch, L.; Stolaříková, J.: New S-benzylisothiosemicarbazones with antimycobacterial activity. Folia Microbiologica, 2011, 56 (1), 10—12. IF2011:0•677 WOS:000290451500002 DOI:10.1007/s12223-011-0015-3 OBD:141089 RIV:10100503

Petrlíková, E.; Waisser, K.; Palát, K.; Kuneš, J.; Kaustová, J.: A new group of potential antituberculotics: N-(2-pyridylmethyl)salicylamides and N-(3-pyridylmethyl)salicylamides. Chemical Papers, 2011, 65 (1), 52—59. IF2011:1•096 WOS:000286632300008 DOI:10.2478/s11696-010-0084-9 OBD:141086 RIV:10100500

Petrů, K.; Jáč, P.; Lužová, V.; Kuneš, J.; Polášek, M.: Determination of muscle relaxants pancuronium and vecuronium bromide by capillary electrophoresis with capacitively coupled contactless conductivity detection. Electrophoresis, 2011, 32 (8), 890—895. IF2011:3•303 WOS:000289352900014 DOI:10.1002/elps.201000456 OBD:140775 RIV:10100189

Petrů, K.; Jáč, P.; Šindelková, M.; Polášek, M.: Determination of carbethopendecinium bromide in eye drops by capillary electrophoresis with capacitively coupled contactless conductivity detection. Journal of Separation Science, 2011, 34 (10), 1174—1179. IF2011:2•733 WOS:000290635400011 DOI:10.1002/jssc.201000787 OBD:140767 RIV:10100181

Pohanka, M.; Drobík, O.; Křenková, Z.; Žďárová Karasová, J.; Pikula, J.; Cabal, J.; Kuča, K.: Voltammetric Biosensor Based on Acetylcholinesterase and Different Immobilization Protocols: A Simple Tool for Toxic Organophosphate Assay. Analytical Letters, 2011, 44 (7), 1254—1264. IF2011:1•016 WOS:000291643600008 DOI:10.1080/00032719.2010.511745 OBD:159504 RIV:10118898

Pokladníková, J.; Lie, D.: Pharmacy Students' Self-reported Health Behaviors and Spiritual Practices and Attitudes toward Complementary and Alternative Medicine. Pharmacy Education, 2011, 11 (1), 16—20. OBD:148135

Polášková, A.; Stonawski, J.; Kraják, V.; Siatka, T.; Ettler, K.: Úvod do ekologie a ochrany životního prostředí. Praha: Karolinum, 2011, 299 p. ISBN 978-80-246-1927-9. OBD:149882 RIV:10109290

Procházková, D.; Boušová, I.; Wilhelmová, N.: Antioxidant and prooxidant properties of flavonoids. Fitoterapia, 2011, 82 (4), 513—523. IF2011:1•848 WOS:000291140800001 DOI:10.1016/j.fitote.2011.01.018 OBD:140084 RIV:10099498

Přibylová, M.; Dvořáková, M.; Hanušová, V.; Némethová, I.; Skálová, L.; Vaněk, T.: Paclitaxel conjugation with the analog of the gonadotropin-releasing hormone as a targeting moiety. International Journal of Pharmaceutics, 2011, 415 (1—2), 175—180. IF2011:3•350 WOS:000293304900023 DOI:10.1016/j.ijpharm.2011.05.072 OBD:141052 RIV:10100466

Přibylová, R.; Lamka, J.; Kopečná, M.; Trčka, I.; Morávková, M.; Pavlík, I.: Mycobacterial screening of Czech red deer (Cervus elaphus) populations in overwintering sites, 2004-2006. Journal of Wildlife Diseases, 2011, 47 (3), 780—783. IF2011:1•079 WOS:000292798500041 OBD:140938 RIV:10100352

Přibylová, R.; Slaná, I.; Kaevska, M.; Lamka, J.; Babák, V.; Jandák, J.; Pavlík, I.: Soil and plant contamination with Mycobacterium avium subsp. paratuberculosis after exposure to naturally contaminated mouflon feces. Current Microbiology, 2011, 62 (5), 1405—1410. IF2011:1•815 WOS:000289110000009 DOI:10.1007/s00284-011-9875-7 OBD:140939 RIV:10100353

Pytela, O.; Klimešová, V.: Effect of Substitution on the Antimycobacterial Activity of 2-(Substituted benzyl)sulfanyl Benzimidazoles, Benzoxazoles, and Benzothiazoles - A Quantitative Structure-Activity Relationship Study. Chemical and Pharmaceutical Bulletin, 2011, 59 (2), 179—184. IF2011:1•592 WOS:000286863200006 DOI:10.1248/cpb.59.179 OBD:140159 RIV:10099573

Rathouská, J.; Večeřová, L.; Stráský, Z.; Slanařová, M.; Brčáková, E.; Müllerová, Z.; Andrýs, C.; Mičuda, S.; Nachtigal, P.: Endoglin as a possible marker of atorvastatin treatment benefit in atherosclerosis. Pharmacological Research, 2011, 64 (1), 53—59. IF2011:4•436 WOS:000291907900008 DOI:10.1016/j.phrs.2011.03.008 OBD:141239 RIV:10100653

Rudolf, K.; Malý, J.: Kortikosteroidy a imunosupresiva v chronické léčbě. Praktické lékárenství, 2011, 7 (5), 228—231. OBD:141173 RIV:10100587

Rysl, T.; Řehula, M.; Adámek, R.; Klemera, P.: Vliv chemické struktury plniva na lisování tablet léčiv. Chemické listy, 2011, 105 (8), 634—639. IF2011:0•529 WOS:000294274800011 OBD:141168 RIV:10100582

Siatka, T.; Sklenářová, H.; Kašparová, M.; Solich, P.: Vliv chloridu rtuťnatého na produkci kumarinů v suspenzní kultuře Angelica archangelica L. Chemické listy, 2011, 105 (5), 367—370. IF2011:0•529 WOS:000291279600007 OBD:141060 RIV:10100474

Skálová, L.; Boušová, I.; Machala, M.; Pávek, P.; Podlipná, R.; Souček, P.; Szotáková, B.; Vondráček, J.; Wsól, V.: Metabolismus léčiv a jiných xenobiotik. Praha: Karolinum, 2011, 160 p. ISBN 978-80-246-1917-0. OBD:149450

Skarka, A.; Škarydová, L.; Štambergová, H.; Wsól, V.: Anthracyclines and their metabolism in human liver microsomes and the participation of the new microsomal carbonyl reductase. Chemico-Biological Interactions, 2011, 191 (1—3), 66—74. IF2011:2•865 WOS:000291767200013 DOI:10.1016/j.cbi.2010.12.016 OBD:141002 RIV:10100416

Sklenářová, H.; Koblová, P.; Chocholouš, P.; Šatínský, D.; Krčmová, L.; Kašparová, M.; Solichová, D.; Solich, P.: Separation of vitamins retinol acetate, ergocalciferol, or choloecalciferol and tocopherol acetate using sequential injection chromatography. Analytical Letters, 2011, 44 (1), 446—456. IF2011:1•016 WOS:000287494700033 DOI:10.1080/00032719.2010.500784 OBD:140779 RIV:10100193

Staab, C.; Hartmanová, T.; El-Hawari, Y.; Ebert, B.; Kisiela, M.; Wsól, V.; Martin, H.; Maser, E.: Studies on reduction of S-nitrosoglutathione by human carbonyl reductases 1 and 3. Chemico-Biological Interactions, 2011, 191 (1—3), 95—103. IF2011:2•865 WOS:000291767200017 DOI:10.1016/j.cbi.2011.01.016 OBD:140995 RIV:10100409

Stejskalová, L.; Dvořák, Z.; Pávek, P.: Endogenous and exogenous ligands of aryl hydrocarbon receptor: current state of art. Current Drug Metabolism, 2011, 12 (2), 198—212. IF2011:5•113 WOS:000289085500010 DOI:10.2174/138920011795016818 OBD:140948 RIV:10100362

Stejskalová, L.; Pávek, P.: The Function of Cytochrome P450 1A1 Enzyme (CYP1A1) and Aryl Hydrocarbon Receptor (AhR) in the Placenta. Current Pharmaceutical Biotechnology, 2011, 12 (5), 715—730. IF2011:2•805 WOS:000290665000003 OBD:140950 RIV:10100364

Stejskalová, L.; Večeřová, L.; Mesa Peréz, L.; Vrzal, R.; Dvořák, Z.; Nachtigal, P.; Pávek, P.: Aryl hydrocarbon receptor and aryl hydrocarbon nuclear translocator expression in human and rat placentas and transcription activity in human trophoblast cultures. Toxicological Sciences, 2011, 123 (1), 26—36. IF2011:4•652 WOS:000294557500003 DOI:10.1093/toxsci/kfr150 OBD:140981 RIV:10100395

Stráský, Z.; Večeřová, L.; Rathouská, J.; Slanařová, M.; Brčáková, E.; Kudláčková, Z.; Andrýs, C.; Mičuda, S.; Nachtigal, P.: Cholesterol Effects on Endoglin and Its Downstream Pathways in ApoE/LDLR Double Knockout Mice. Circulation Journal, 2011, 75 (7), 1747—1755. IF2011:3•766 WOS:000292342600034 DOI:10.1253/circj.CJ-10-1285 OBD:141235 RIV:10100649

Šídlová, P.; Podlipná, R.; Vaněk, T.: Cytostatická léčiva v životním prostředí. Chemické listy, 2011, 105 (1), 8—14. IF2011:0•529 WOS:000286717000003 OBD:159507 RIV:10118901

Široká, J.; Jáč, P.; Polášek, M.: Use of inorganic, complex-forming ions for selectivity enhancement in capillary electrophoretic separation of organic compounds. TrAC - Trends in Analytical Chemistry, 2011, 30 (1), 142—152. IF2011:6•273 WOS:000286864500022 DOI:10.1016/j.trac.2010.08.006 OBD:140230 RIV:10099644

Šklubalová, Z.; Zatloukal, Z.: Area under rheogram as multi-point viscosity characteristic of the sterilized hypromellose hydrogels. Acta Poloniae Pharmaceutica, 2011, 68 (4), 565—569. IF2011:0•663 WOS:000294185700013 OBD:140992 RIV:10100406

Škrlíková, J.; Andruch, V.; Sklenářová, H.; Solich, P.; Balogh, I.; Billes, F.: A novel non-extractive sequential injection procedure for determination of cadmium. Analytical Letters, 2011, 44 (1), 431—445. IF2011:1•016 WOS:000287494700032 DOI:10.1080/00032719.2010.500783 OBD:140771 RIV:10100185

Šnejdrová, E.; Dittrich, M.: Poly(alfa-hydroxykyseliny) jako nosiče léčiv. Chemické listy, 2011, 105 (1), 27—33. IF2011:0•529 WOS:000286717000005 OBD:140082 RIV:10099496

Šnejdrová, E.; Pohlová, P.: Měření viskozity a konzistence dle ČL 2009. Česká a slovenská farmacie, 2011, 60 (5), 241—246. OBD:140090 RIV:10099504

Špaček, J.; Buchta, V.; Jílek, P.; Halada, P.; Kestřánek, J.: Současné trendy v léčbě vulvovaginálního diskomfortu. Medicína pro praxi, 2011, 8 (2), 77—82. OBD:148965 RIV:10108373

Špaček, J.; Buchta, V.; Jílek, P.; Kestřánek, J.; Matula, V.: Quo vadis v antimykotické léčbě gynekologických obtíží na začátku třetího tisíciletí?. Dermatologie pro praxi, 2011, 5 (2), 81—85. OBD:148963 RIV:10108371

Štěrba, M.; Popelová, O.; Lenčo, J.; Fučíková, A.; Brčáková, E.; Mazurová, Y.; Jirkovský, E.; Šimůnek, T.; Adamcová, M.; Mičuda, S.; Stulík, J.; Geršl, V.: Proteomic insights into chronic anthracycline cardiotoxicity. Journal of Molecular and Cellular Cardiology, 2011, 50 (5), 849—862. IF2011:5•166 WOS:000289748200012 DOI:10.1016/j.yjmcc.2011.01.018 OBD:140051 RIV:10099465

Tichotová, L.; Matoušová, E.; Špulák, M.; Kuneš, J.; Votruba, I.; Buchta, V.; Pour, M.: Synthesis and biological activity of desmethoxy analogues of coruscanone A. Bioorganic and Medicinal Chemistry Letters, 2011, 21 (20), 6062—6066. IF2011:2•554 WOS:000295494500007 DOI:10.1016/j.bmcl.2011.08.059 OBD:140880 RIV:10100294

Trnková, L.; Boušová, I.; Staňková, V.; Dršata, J.: Study on the interaction of catechins with human serum albumin using spectroscopic and electrophoretic techniques. Journal of Molecular Structure, 2011, 985 (2—3), 243—250. IF2011:1•634 WOS:000286953100015 DOI:10.1016/j.molstruc.2010.11.001 OBD:140083 RIV:10099497

Tůmová, L.: Serenoa repens - terapeutické účinky a možné interakce. Praktické lékárenství, 2011, 7 (2), 85—86. OBD:140203 RIV:10099617

Tůmová, L.; Tůma, J.: Kručinka barvířská (Genista tinctoria L.) - obsahové látky a biologická aktivita. Česká a slovenská farmacie, 2011, 60 (2), 61—64. OBD:140220 RIV:10099634

Tůmová, L.; Tůma, J.: The effect of UV light on isoflavonoid production in Genista tinctoria culture in vitro. Acta Physiologiae Plantarum, 2011, 33 (2), 635—640. IF2011:1•639 WOS:000287499300046 DOI:10.1007/s11738-010-0566-y OBD:140229 RIV:10099643

Tůmová, L.; Tůma, J.; Doležal, M.: Pyrazinecarboxamides as Potential Elicitors of Flavonolignan and Flavonoid Production in Silybum marianum and Ononis arvensis Cultures In Vitro. Molecules, 2011, 16 (11), 9142—9152. IF2011:2•386 WOS:000297697200019 DOI:10.3390/molecules16119142 OBD:140916 RIV:10100330

Valentová, E.; Šnejdrová, E.; Dittrich, M.: Vliv koncentrace polyvinylalkoholu na velikost oligoesterových polymerních nanočástic připravených metodou odpařování a rozdělování rozpouštědla. Česká a slovenská farmacie, 2011, 60 (4), 193—199. OBD:140235 RIV:10099649

Vávrová, A.; Popelová, O.; Štěrba, M.; Jirkovský, E.; Hašková, P.; Kaiserová, H.; Geršl, V.; Šimůnek, T.: In vivo and in vitro assessment of the role of glutathione antioxidant system in anthracycline-induced cardiotoxicity. Archives of Toxicology, 2011, 85 (5), 525—535. IF2011:4•674 WOS:000290318800008 DOI:10.1007/s00204-010-0615-8 OBD:139360 RIV:10098774

Vávrová, K.; Kovaříková, P.; Školová, B.; Líbalová, M.; Roh, J.; Čáp, R.; Holý, A.; Hrabálek, A.: Enhanced topical and transdermal delivery of antineoplastic and antiviral acyclic nucleoside phosphonate cPr-PMEDAP. Pharmaceutical Research, 2011, 28 (12), 3105—3115. IF2011:4•093 WOS:000297710200014 DOI:10.1007/s11095-011-0508-4 OBD:141409 RIV:10100823

Vavříková, E.; Mandíková, J.; Trejtnar, F.; Horváti, K.; Bősze, S.; Stolaříková, J.; Vinšová, J.: Cytotoxicity decreasing effect and antimycobacterial activity of chitosan conjugated with antituberculotic drugs. Carbohydrate Polymers, 2011, 83 (4), 1901—1907. IF2011:3•628 WOS:000286965400062 DOI:10.1016/j.carbpol.2010.10.053 OBD:140068 RIV:10099482

Vavříková, E.; Polanc, S.; Kočevar, M.; Horváti, K.; Bősze, S.; Stolaříková, J.; Vávrová, K.; Vinšová, J.: New fluorine-containing hydrazones active against MDR-tuberculosis. European Journal of Medicinal Chemistry, 2011, 46 (10), 4937—4945. IF2011:3•346 WOS:000296041600016 DOI:10.1016/j.ejmech.2011.07.052 OBD:140099 RIV:10099513

Vavříková, E.; Polanc, S.; Kočevar, M.; Košmrlj, J.; Horváti, K.; Bősze, S.; Stolaříková, J.; Imramovský, A.; Vinšová, J.: New series of isoniazid hydrazones linked with electron-withdrawing substituents. European Journal of Medicinal Chemistry, 2011, 46 (12), 5902—5909. IF2011:3•346 WOS:000297874300020 DOI:10.1016/j.ejmech.2011.09.054 OBD:140098 RIV:10099512

Versporten, A.; Coenen, A.; Adriaenssens, N.; Vlček, J.: European Surveillance of Antimicrobial Consumption (ESAC): outpatient penicillin use in Europe (1997-2009). Journal of Antimicrobial Chemotherapy, 2011, 66 (Suppl. 6), VI13—VI23. IF2011:5•068 WOS:000297228400003 DOI:10.1093/jac/dkr454 OBD:150652 RIV:10110060

Versporten, A.; Coenen, S.; Adriaenssens, N.; Vlček, J.: European Surveillance of Antimicrobial Consumption (ESAC): outpatient cephalosporin use in Europe (1997-2009). Journal of Antimicrobial Chemotherapy, 2011, 66 (Suppl. 6), VI25—VI35. IF2011:5•068 WOS:000297228400004 DOI:10.1093/jac/dkr455 OBD:150658 RIV:10110066

Veselá, R.; Aronsson, P.; Tobin, G.: Functional and morphological examinations of P1A(1) purinoceptors in the normal and inflamed urinary bladder of the rat. Autonomic Neuroscience: Basic and Clinical, 2011, 159 (1—2), 26—31. IF2011:1•858 WOS:000286299700004 DOI:10.1016/j.autneu.2010.07.008 OBD:159509 RIV:10118903

Vinšová, J.; Vavříková, E.: Chitosan Derivatives with Antimicrobial, Antitumour and Antioxidant Activities - a Review. Current Pharmaceutical Design, 2011, 17 (32), 3596—3607. IF2011:3•870 WOS:000299637000010 OBD:140213 RIV:10099627

Vishnikin, A.; Sklenářová, H.; Solich, P.; Petrushina, G.; Tsiganok, L.: Determination of ascorbic acid with Wells-Dawson type molybdophosphate in sequential injection system. Analytical Letters, 2011, 44 (1), 514—527. IF2011:1•016 WOS:000287494700037 DOI:10.1080/00032719.2010.500789 OBD:140777 RIV:10100191

Vlčková, H.; Solichová, D.; Bláha, M.; Solich, P.; Nováková, L.: Microextraction by packed sorbent as sample preparation step for atorvastatin and its metabolites in biological samples - Critical evaluation. Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis, 2011, 55 (2), 301—308. IF2011:2•967 WOS:000288523300010 DOI:10.1016/j.jpba.2011.01.025 OBD:140890 RIV:10100304

Vranová, V.; Rusek, V.: K dějinám farmaceutického průmyslu v Českých zemích, Interpharma. Česká a slovenská farmacie, 2011, 60 (4), 200—204. OBD:174375 RIV:10133706

Vrzal, R.; Dořičáková, A.; Novotná, A.; Bachleda, P.; Bitman, M.; Pávek, P.; Dvořák, Z.: Valproic acid augments vitamin D receptor-mediated induction of CYP24 by vitamin D3: a possible cause of valproic acid-induced osteomalacia?. Toxicology Letters, 2011, 200 (3), 146—153. IF2011:3•230 WOS:000287216900003 DOI:10.1016/j.toxlet.2010.11.008 OBD:140947 RIV:10100361

Vytřísalová, M.: Kuřáctví a kostní zdraví. Remedia, 2011, 21 (6), 506—511. OBD:148953 RIV:10108361

Waisser, K.: Tuberkulóza 2011. Vesmír, 2011, 90 (2), 107—107. OBD:140139

Waisser, K.; Novotná, E.: Názvosloví organických sloučenin. Praha: Karolinum, 2011, 159 p. ISBN 978-80-246-1932-3. OBD:152987

Zadák, Z.; Květina, J.; Andrýs, C.; Beránek, M.; Bukačová, O.; Cibiček, N.; Čečková, E.; Červinková, Z.; Drahota, Z.; Hronek, M.; Hyšpler, R.; Janáčková, S.; Kocna, P.; Krejsek, J.; Martínková, J.; Pelikánová, T.; Špelda, S.; Tichá, A.; Trubač, R.; Žďánský, P.; Živný, P.: Metodologie předklinického a klinického výzkumu. Praha: Galén, 2011, 333 p. ISBN 978-80-7262-748-6. OBD:148146 RIV:10107560

Zatloukal, Z.; Šklubalová, Z.: The influence of orifice height on flow rate of powder excipients. Pharmazie, 2011, 66 (12), 953—955. IF2011:1•006 WOS:000298937100010 DOI:10.1691/ph.2011.1074 OBD:148719 RIV:10108128

Zbytovská, J.; Vávrová, K.: Neutron scattering in skin research. In: Neutron scattering methods and studies. Hauppauge: Nova Science Publishers, 2011, 89—110. ISBN 978-1-61122-521-1. OBD:141133 RIV:10100547

Zimčík, P.: Ftalocyaniny a azaftalocyaniny - nejenom barevné molekuly. Vesmír, 2011, 90 (3), 134—134. OBD:140154

Zitko, J.; Doležal, M.; Svobodová, M.; Vejsová, M.; Kuneš, J.; Kučera, R.; Jílek, P.: Synthesis and antimycobacterial properties of N-substituted 6-amino-5-cyanopyrazine-2-carboxamides. Bioorganic and Medicinal Chemistry, 2011, 19 (4), 1471—1476. IF2011:2•921 WOS:000287592100012 DOI:10.1016/j.bmc.2010.12.054 OBD:141087 RIV:10100501

Žebrakovská, I.; Máša, M.; Srp, J.; Horn, M.; Vávrová, K.; Mareš, M.: Complex modulation of peptidolytic activity of cathepsin D by sphingolipids. Biochimica et Biophysica Acta - Molecular and Cell Biology of Lipids, 2011, 1811 (12), 1097—1104. IF2011:5•269 WOS:000298521700012 DOI:10.1016/j.bbalip.2011.09.005 OBD:141130 RIV:10100544

© Charles University, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové, Akademika Heyrovského 1203, 500 03 Hradec Králové, Czech Republic
Website information | Powered by Kentico