Bibliography 2013

Abasaeed Elhag, A.; Vlček, J.; Abuelkhair, MA.; Andrajati, R.; Elnour, AA.: A comparative study between prescribed and over-the-counter antibiotics. Saudi Medical Journal, 2013, 34 (10), 1048—1054. IF2013:0•554 WOS:000326870200011 OBD:216730 RIV:10145722

Abouhiat, F.; Henríquez, C.; Horstkotte, B.; El Yousfi, F.; Cerda, V.: A miniaturized analyzer for the catalytic determination of iodide in seawater and pharmaceutical samples. Talanta, 2013, 108 (April), 92—102. IF2013:3•511 WOS:000319088900014 DOI:10.1016/j.talanta.2013.02.072 OBD:216766 RIV:10145758

Ahmadimoghaddam, D.; Štaud, F.: Transfer of metformin across the rat placenta is mediated by organic cation transporter 3 (OCT3/SLC22A3) and multidrug and toxin extrusion 1 (MATE1/SLC47A1) protein. Reproductive Toxicology, 2013, 39 (August), 17—22. IF2013:2•771 WOS:000320678700003 DOI:10.1016/j.reprotox.2013.03.001 OBD:216947 RIV:10145941

Ahmadimoghaddam, D.; Zemánková, L.; Nachtigal, P.; Doleželová, E.; Neumanová, Z.; Červený, L.; Čečková, M.; Kacerovský, M.; Mičuda, S.; Štaud, F.: Organic Cation Transporter 3 (OCT3/SLC22A3) and Multidrug and Toxin Extrusion 1 (MATE1/SLC47A1) Transporter in the Placenta and Fetal Tissues: Expression Profile and Fetus Protective Role at Different Stages of Gestation. Biology of Reproduction, 2013, 88 (3), art. 55. IF2013:3•451 WOS:000315958900002 DOI:10.1095/biolreprod.112.105064 OBD:217021 RIV:10146015

Al Warafi, A.; Vlček, J.: Analysis of the consumption of sedative and hypnotic drugs in Yemen and the Czech Republic. Česká a slovenská farmacie, 2013, 62 (3), 149—153. OBD:216731 RIV:10145723

Bárta, P.; Lázníčková, A.; Lázníček, M.; Beckford Vera, DR.; Beran, M.: Preclinical evaluation of radiolabelled nimotuzumab, a promising monoclonal antibody targeting the epidermal growth factor receptor. Journal of Labelled Compounds and Radiopharmaceuticals, 2013, 56 (5), 280—288. IF2013:1•187 WOS:000318882900004 DOI:10.1002/jlcr.2988 OBD:214716 RIV:10144134

Bártíková, H.; Skálová, L.; Dršata, J.; Boušová, I.: Interaction of Anthocyanins with Drug-metabolizing and Antioxidant Enzymes. Current Medicinal Chemistry, 2013, 20 (37), 4665—4679. IF2013:3•715 WOS:000327445300003 DOI:10.2174/09298673113209990153 OBD:216225 RIV:10145597

Beránek, M.; Tichý, M.; Cerman, J.; Holečková, M.; Hyšpler, R.; Kocna, P.; Malířová, E.; Špirková, J.; Vávrová, J.; Živná, H.; Živný, P.: Vybrané kapitoly z klinické biochemie pro studijní program Zdravotnická bioanalytika. Praha: Karolinum, 2013, 197 p. ISBN 978-80-246-2186-9. OBD:328554

Boonjob, W.; Miró, M.; Kolev, SD.: On-line speciation analysis of inorganic arsenic in complex environmental aqueous samples by pervaporation sequential injection analysis. Talanta, 2013, 117 (December), 8—13. IF2013:3•511 WOS:000328801400002 DOI:10.1016/j.talanta.2013.08.032 OBD:216770 RIV:10145762

Boonjob, W.; Quintana, JB.; Rodil, R.; Cela, R.; Miró, M.: In-line sequential injection-based hollow-fiber sorptive microextraction as a front-end to gas chromatography-mass spectrometry: a novel fully automatic sample processing technique for residue analysis. Analytical and Bioanalytical Chemistry, 2013, 405 (26), 8653—8662. IF2013:3•578 WOS:000325114900026 DOI:10.1007/s00216-013-7253-y OBD:216743 RIV:10145735

Boonjob, W.; Zevenhoven, M.; Hupa, M.; Ek, P.; Ivaska, A.; Miró, M.: Elucidation of associations of ash-forming matter in woody biomass residues using on-line chemical fractionation. Fuel, 2013, 107 (May), 192—201. IF2013:3•406 WOS:000316214200019 DOI:10.1016/j.fuel.2013.01.016 OBD:216744 RIV:10145736

Brabcová, I.; Hlaváčková, M.; Šatínský, D.; Solich, P.: A rapid HPLC column switching method for sample preparation and determination of beta-carotene in food supplements. Food Chemistry, 2013, 141 (2), 1433—1437. IF2013:3•259 WOS:000321803500105 DOI:10.1016/j.foodchem.2013.04.063 OBD:217043 RIV:10146037

Brabcová, I.; Kovářová, L.; Šatínský, D.; Havlíková, L.; Solich, P.: A Fast HPLC Method for Determination of Vitamin E Acetate in Dietary Supplements Using Monolithic Column. Food Analytical Methods, 2013, 6 (2), 380—385. IF2013:1•802 WOS:000316291500004 DOI:10.1007/s12161-012-9452-0 OBD:217041 RIV:10146035

Brabcová, I.; Šatínský, D.; Solich, P.: A fast on-line micro-column sample pretreatment with a HPLC column switching technique and large volume sample injection for determination of non-steroidal anti-inflammatory drugs in human serum. Analytical Methods, 2013, 5 (21), 6153—6159. IF2013:1•938 WOS:000325722600044 DOI:10.1039/c3ay40505b OBD:217048 RIV:10146042

Buchta, V.; Matula, V.; Kestřánek, J.; Vejsová, M.; Křivčíková, L.; Špaček, J.: Je diabetes mellitus rizikový faktor kvasinkového poševního zánětu?. Česká gynekologie, 2013, 78 (6), 537—544. OBD:330140 RIV:10192687

Cahlíková, L.; Hrabinová, M.; Kulhánková, A.; Benešová, N.; Chlebek, J.; Jun, D.; Novák, Z.; Macáková, K.; Kuneš, J.; Kuča, K.; Opletal, L.: Alkaloids from Chlidanthus fragrans and their acetylcholinesterase, butyrylcholinesterase and prolyl oligopeptidase activities. Natural product communications, 2013, 8 (11), 1541—1544. IF2013:0•924 WOS:000326859300010 OBD:216869 RIV:10145863

Cahlíková, L.; Ločárek, M.; Benešová, N.; Kučera, R.; Chlebek, J.; Novák, Z.; Opletal, L.: Isolation and Cholinesterase Inhibitory Activity of Narcissus Extracts and Amaryllidaceae Alkaloid. Natural product communications, 2013, 8 (6), 781—785. IF2013:0•924 WOS:000319855300027 OBD:216164 RIV:10144284

Červený, L.; Strašková, A.; Daňková, V.; Hartlová, A.; Čečková, M.; Štaud, F.; Stulík, J.: Tetratricopeptide Repeat Motifs in the World of Bacterial Pathogens: Role in Virulence Mechanisms. Infection and Immunity, 2013, 81 (3), 629—635. IF2013:4•156 WOS:000316313200003 DOI:10.1128/IAI.01035-12 OBD:198910 RIV:10139839

Číhalová, D.; Hofman, J.; Čečková, M.; Štaud, F.: Purvalanol A, Olomoucine II and Roscovitine Inhibit ABCB1 Transporter and Synergistically Potentiate Cytotoxic Effects of Daunorubicin In Vitro. PLoS ONE, 2013, 8 (12), art. e83467. IF2013:3•534 WOS:000328882000089 DOI:10.1371/journal.pone.0083467 OBD:334091 RIV:10196527

Dalecká, M.; Havelek, R.; Královec, K.; Brůčková, L.; Cahlíková, L.: Alkaloidy rostlin čeledi Amaryllidaceae jako potenciální léčiva v terapii nádorových onemocnění. Chemické listy, 2013, 107 (9), 701—708. IF2013:0•196 WOS:000326324300006 OBD:216875 RIV:10145869

Dohnal, F.: Generál zdravotnictva prof. MUDr. Karel Franz a jeho místo v historickém vývoji československého vojenského zdravotnictví. In: Po stopách zdraví a nemoci člověka a zvířat II. Brno: Technické muzeum, 2013, 70—72. ISBN 978-80-86413-99-0. OBD:334078

Doležal, M.; Kučerová, M.; Miletín, M.; Musílek, K.; Opletalová, V.; Zimčík, P.: Farmaceutická chemie léčiv působících na centrální nervový systém. Praha: Karolinum, 2013, 188 p. ISBN 978-80-246-2382-5. OBD:217081

Doležal, M.; Vobicková, J.; Servusová, B.; Paterová, P.: Aminopyrazinoic acid esters as potential antimycobacterial drugs. Česká a slovenská farmacie, 2013, 62 (2), 84—88. OBD:217060 RIV:10146054

Dořičáková, A.; Novotná, A.; Vrzal, R.; Pávek, P.; Dvořák, Z.: The role of residues T248, Y249 and T422 in the function of human pregnane X receptor. Archives of Toxicology, 2013, 87 (2), 291—301. IF2013:5•078 WOS:000314023900007 DOI:10.1007/s00204-012-0937-9 OBD:217007 RIV:10146001

Doseděl, M.; Malý, J.; Vlček, J.: XV. Sympozium klinické farmacie René Macha. Hradec Králové: Farmaceutická fakulta UK, 2013, 52 p. ISBN 978-80-260-5368-2. OBD:335785

Drastík, M.; Novák, F.; Kučerík, J.: Origin of heat-induced structural changes in dissolved organic matter. Chemosphere, 2013, 90 (2), 789—795. IF2013:3•499 WOS:000312618300087 DOI:10.1016/j.chemosphere.2012.09.076 OBD:214809 RIV:10144227

El-Betany, A.; Váchová, L.; Bezzu, C.; Pope, S.; McKeown, N.: The synthesis and study of fluorescent PAMAM-based dendritic molecules. Tetrahedron, 2013, 69 (39), 8439—8445. IF2013:2•817 WOS:000323796000014 DOI:10.1016/j.tet.2013.07.054 OBD:333992 RIV:10196428

Ferlin, N.; Courty, M.; Gatard, S.; Špulák, M.; Quilty, B.; Beadham, I.; Ghavre, M.; Haiss, A.; Kuemmerer, K.; Gathergood, N.; Bouquillon, S.: Biomass derived ionic liquids: synthesis from natural organic acids, characterization, toxicity, biodegradation and use as solvents for catalytic hydrogenation processes. Tetrahedron, 2013, 69 (30), 6150—6161. IF2013:2•817 WOS:000321474100019 DOI:10.1016/j.tet.2013.05.054 OBD:216921 RIV:10145915

Ferlin, N.; Courty, M.; Nhien, ANV.; Gatard, S.; Pour, M.; Quilty, B.; Ghavre, M.; Haiss, A.; Kuemmerer, K.; Gathergood, N.; Bouquillon, S.: Tetrabutylammonium prolinate-based ionic liquids: a combined asymmetric catalysis, antimicrobial toxicity and biodegradation assessment. RSC Advances, 2013, 3 (48), 26241—26251. IF2013:3•708 WOS:000327261700102 DOI:10.1039/c3ra43785j OBD:334120 RIV:10196556

Fialová, D.; Topinková, E.; Ballóková, A.; Matějovská-Kubešová, H.: Expertní konsenzus ČR 2012 v oblasti léčiv a lékových postupů potenciálně nevhodných ve stáří. Vhodnost volby léčiv a dávkovacích schémat u geriatrických pacientů (Oddíl I.), Interakce lék-nemoc ve stáří (Oddíl II.). Klinická farmakologie a farmacie, 2013, 27 (1), 18—28. OBD:334043 RIV:10196479

Fialová, D.; Topinková, E.; Matějovská-Kubešová, H.; Ballóková, A.: Racionální farmakoterapie ve stáří: Expertní konsensus ČR 2012 v oblasti léčiv a lékových postupů potenciálně nevhodných u seniorů. Geriatrie a gerontologie, 2013, 2 (1), 5—15. OBD:334042

Fikrová, P.; Štětina, R.; Hrnčiarik, M.; Řeháček, V.; Jošt, P.; Hronek, M.; Zadák, Z.: Detection of DNA crosslinks in peripheral lymphocytes isolated from patients treated with platinum derivates using modified comet assay. Neoplasma, 2013, 60 (4), 413—418. IF2013:1•642 WOS:000319535400008 DOI:10.4149/neo_2013_053 OBD:214732 RIV:10144150

Filipský, T.; Říha, M.; Hrdina, R.; Vávrová, K.; Mladěnka, P.: Mathematical calculations of iron complex stoichiometry by direct UV-Vis spectrophotometry. Bioorganic Chemistry, 2013, 49 (August), 1—8. IF2013:2•141 WOS:000324317600001 DOI:10.1016/j.bioorg.2013.06.002 OBD:214625 RIV:10144043

Franzen, L.; Vidlářová, L.; Kostka, K.; Schaefer, U.; Windbergs, M.: Freeze-drying as a preserving preparation technique for in vitro testing of human skin. Experimental Dermatology, 2013, 22 (1), 54—56. IF2013:4•115 WOS:000312941100010 DOI:10.1111/exd.12058 OBD:335369 RIV:10210404

Gabbianelli, R.; Palan, M.; Flis, DJ.; Fedeli, D.; Nasuti, C.; Škarydová, L.; Ziółkowski, W.: Imbalance in redox system of rat liver following permethrin treatment in adolescence and neonatal age. Xenobiotica, 2013, 43 (12), 1103—1110. IF2013:2•101 WOS:000326461600009 DOI:10.3109/00498254.2013.796427 OBD:214797 RIV:10144215

Gore, R.; Myles, L.; Špulák, M.; Beadham, I.; Garcia, MT.; Connon, S.; Gathergood, N.: A new generation of aprotic yet Bronsted acidic imidazolium salts: effect of ester/amide groups in the C-2, C-4 and C-5 on antimicrobial toxicity and biodegradation. Green Chemistry, 2013, 15 (10), 2747—2760. IF2013:6•852 WOS:000325593600017 DOI:10.1039/c3gc40992a OBD:216920 RIV:10145914

Gore, R.; Truong, T.; Pour, M.; Myles, L.; Connon, S.; Gathergood, N.: Tandem ionic liquid antimicrobial toxicity and asymmetric catalysis study: carbonyl-ene reactions with trifluoropyruvate. Green Chemistry, 2013, 15 (10), 2727—2739. IF2013:6•852 WOS:000325593600015 DOI:10.1039/c3gc40875b OBD:216828 RIV:10145820

Halamová, K.; Kokoška, L.; Polesný, Z.; Macáková, K.; Flesar, J.; Rada, V.: Selective in vitro growth inhibitory effect of Withania somnifera on human pathogenic bacteria and bifidobacteria. Pakistan Journal of Botany, 2013, 45 (2), 667—670. IF2013:1•207 WOS:000316988400045 OBD:217013 RIV:10146007

Hanušová, V.; Tomšík, P.; Kriesfalusyová, L.; Pakostová, A.; Boušová, I.; Skálová, L.: In vivo effect of oracin on doxorubicin reduction, biodistribution and efficacy in Ehrlich tumor bearing mice. Pharmacological Reports, 2013, 65 (2), 445—452. IF2013:2•165 WOS:000330270300019 OBD:216142 RIV:10144280

Hartmanová, T.; Tambor, V.; Lenčo, J.; Staab-Weijnitz, C.; Maser, E.; Wsól, V.: S-Nitrosoglutathione covalently modifies cysteine residues of human carbonyl reductase 1 and affects its activity. Chemico-Biological Interactions, 2013, 202 (1—3), 136—145. IF2013:2•982 WOS:000317539500018 DOI:10.1016/j.cbi.2012.12.011 OBD:214649 RIV:10144067

Havlíková, L.; Pannyová, A.; Matysová, L.; Solich, P.: Development of novel stability-indicating method for the determination of dimetindene maleate and its impurities. Chromatographia, 2013, 76 (21—22), 1545—1551. IF2013:1•370 WOS:000326118900016 DOI:10.1007/s10337-013-2449-z OBD:216251 RIV:10145623

Havlíková, L.; Vlčková, H.; Solich, P.; Nováková, L.: HILIC UHPLC-MS/MS for fast and sensitive bioanalysis: accounting for matrix effects in method development. Bioanalysis, 2013, 5 (19), 2345—2357. IF2013:3•027 WOS:000324909800009 DOI:10.4155/bio.13.217 OBD:217000 RIV:10145994

Hendrychová, T.; Malý, J.: Specifika potřeby vitaminů u zdravých těhotných a kojících žen, dětí a seniorů. Praktické lékárenství, 2013, 9 (4—5), 196—200. OBD:216988 RIV:10145982

Hendrychová, T.; Malý, J.: Vitaminy a vybrané aspekty jejich stability a biologické dostupnosti pro lékárenskou praxi. Praktické lékárenství, 2013, 9 (1), 23—27. OBD:216992 RIV:10145986

Hendrychová, T.; Vytřísalová, M.; Šmahelová, A.; Vlček, J.; Kuběna, A.: Adherence in adults with type 1 diabetes mellitus correlates with treatment satisfaction but not with adverse events. Patient Preference and Adherence, 2013, 7 (September), 867—876. IF2013:1•491 WOS:000323697400001 DOI:10.2147/PPA.S47750 OBD:216840 RIV:10145834

Hendrychová, T.; Vytřísalová, M.; Vlček, J.; Šmahelová, A.; Kuběna, A.: An analysis of fat-related and fiber-related behavior in men and women with type 2 diabetes mellitus: key findings for clinical practice. Patient Preference and Adherence, 2013, 7 (September), 877—884. IF2013:1•491 WOS:000323735500001 DOI:10.2147/PPA.S47497 OBD:216907 RIV:10145901

Henríquez, C.; Horstkotte, B.; Solich, P.; Cerda, V.: In-syringe magnetic-stirring-assisted liquid-liquid microextraction for the spectrophotometric determination of Cr(VI) in waters. Analytical and Bioanalytical Chemistry, 2013, 405 (21), 6761—6769. IF2013:3•578 WOS:000322705600015 DOI:10.1007/s00216-013-7111-y OBD:216741 RIV:10145733

Hiršová, P.; Karlasová, G.; Doleželová, E.; Cermanová, J.; Zagórová, M.; Kadová, Z.; Hroch, M.; Šišpera, L.; Tomšík, P.; Leníček, M.; Vítek, L.; Pávek, P.; Kučera, O.; Červinková, Z.; Mičuda, S.: Cholestatic effect of epigallocatechin gallate in rats is mediated via decreased expression of Mrp2. Toxicology, 2013, 303 (1), 9—15. IF2013:3•745 WOS:000314856800002 DOI:10.1016/j.tox.2012.10.018 OBD:175083 RIV:10134414

Hofman, J.; Bunček, M.; Haluza, R.; Streinz, L.; Ledvina, M.; Cígler, P.: In Vitro Transfection Mediated by Dendrigraft Poly(L-lysines): The Effect of Structure and Molecule Size. Macromolecular Bioscience, 2013, 13 (2), 167—176. IF2013:3•650 WOS:000315298100006 DOI:10.1002/mabi.201200303 OBD:280161 RIV:10173586

Hofman, J.; Kučera, R.; Číhalová, D.; Klimeš, J.; Čečková, M.; Štaud, F.: Olomoucine II, but Not Purvalanol A, Is Transported by Breast Cancer Resistance Protein (ABCG2) and P-Glycoprotein (ABCB1). PLoS ONE, 2013, 8 (10), art. e75520. IF2013:3•534 WOS:000325552200026 DOI:10.1371/journal.pone.0075520 OBD:217024 RIV:10146018

Holečková, P.; Krčmová, L.; Létal, J.; Svobodník, A.; Kalábová, H.; Kašparová, M.; Plíšek, J.; Pála, M.; Vítek, P.; Solichová, D.; Zezulová, M.; Študentová, H.; Doležel, M.; Melichar, B.: Urinary Neopterin Concentration and Toxicity of Radiotherapy in Patients with Head and Neck Carcinoma During External Beam Radiation. Anticancer Research, 2013, 33 (9), 4097—4101. IF2013:1•872 WOS:000327055200078 OBD:331145 RIV:10193692

Honegr, J.; Pospíšilová, M.: Determination of phenolic acids in plant extracts using CZE with on-line transient isotachophoretic preconcentration. Journal of Separation Science, 2013, 36 (4), 729—735. IF2013:2•594 WOS:000319862400012 DOI:10.1002/jssc.201200806 OBD:216919 RIV:10145913

Horstkotte, B.; Suárez, R.; Solich, P.; Cerda, V.: In-syringe-stirring: A novel approach for magnetic stirring-assisted dispersive liquid-liquid microextraction. Analytica Chimica Acta, 2013, 788 (July), 52—60. IF2013:4•517 WOS:000321497700008 DOI:10.1016/j.aca.2013.05.049 OBD:216740 RIV:10145732

Hošťálková, A.; Klingelhoefer, I.; Morlock, GE.: Comparison of an HPTLC method with the Reflectoquant assay for rapid determination of 5-hydroxymethylfurfural in honey. Analytical and Bioanalytical Chemistry, 2013, 405 (28), 9207—9218. IF2013:3•578 WOS:000326374100024 DOI:10.1007/s00216-013-7339-6 OBD:216882 RIV:10145876

Hošťálková, A.; Novák, Z.; Pour, M.; Jirošová, A.; Opletal, L.; Kuneš, J.; Cahlíková, L.: Berbanine: a New Isoquinoline-isoquinolone Alkaloid from Berberis vulgaris (Berberidaceae). Natural product communications, 2013, 8 (4), 441—442. IF2013:0•924 WOS:000317810000007 OBD:216163 RIV:10144283

Hronek, M.; Doubková, P.; Hrnčiariková, D.; Zadák, Z.: Dietary intake of energy and nutrients in relation to resting energy expenditure and anthropometric parameters of Czech pregnant women. European Journal of Nutrition, 2013, 52 (1), 117—125. IF2013:3•840 WOS:000313812100011 DOI:10.1007/s00394-011-0293-1 OBD:216750 RIV:10145742

Hronek, M.; Kovařík, M.; Aimová, P.; Koblížek, V.; Pavlíková, L.; Salajka, F.; Zadák, Z.: Skinfold Anthropometry-The Accurate Method for Fat Free Mass Measurement in COPD. COPD: Journal of Chronic Obstructive Pulmonary Disease, 2013, 10 (5), 597—603. IF2013:2•620 WOS:000324593700007 DOI:10.3109/15412555.2013.781151 OBD:216754 RIV:10145746

Hronek, M.; Kudláčková, Z.; Kovařík, M.; Němečková, I.; Nachtigal, P.: Praktická cvičení z morfologie a fyziologie pro posluchače Farmaceutické fakulty. Praha: Karolinum, 2013, 113 p. ISBN 978-80-246-2293-4. OBD:216922

Cheel Horna, J.; Tůmová, L.; Areche, C.; Van Antwerpen, P.; Neve, J.; Zouaoui-Boudjeltia, K.; San Martin, A.; Vokřál, I.; Wsól, V.; Neugebauerová, J.: Variations in the chemical profile and biological activities of licorice (Glycyrrhiza glabra L.), as influenced by harvest times. Acta Physiologiae Plantarum, 2013, 35 (4), 1337—1349. IF2013:1•524 WOS:000316339400032 DOI:10.1007/s11738-012-1174-9 OBD:174888 RIV:10134219

Chocholouš, P.; Vacková, J.; Šrámková, I.; Šatínský, D.; Solich, P.: Advantages of core-shell particle columns in Sequential Injection Chromatography for determination of phenolic acids. Talanta, 2013, 103 (January), 221—227. IF2013:3•511 WOS:000314010600032 DOI:10.1016/j.talanta.2012.10.036 OBD:216727 RIV:10145719

Imramovský, A.; Pejchal, V.; Štěpánková, Š.; Vorčáková, K.; Jampílek, J.; Vančo, J.; Šimůnek, P.; Královec, K.; Brůčková, L.; Mandíková, J.; Trejtnar, F.: Synthesis and in vitro evaluation of new derivatives of 2-substituted-6-fluorobenzo[d]thiazoles as cholinesterase inhibitors. Bioorganic and Medicinal Chemistry, 2013, 21 (7), 1735—1748. IF2013:2•951 WOS:000316770300014 DOI:10.1016/j.bmc.2013.01.052 OBD:214700 RIV:10144118

Jahodář, L.: Poskytne kořen harpagofytu dobře zavedené léčivo?. Praktické lékárenství, 2013, 9 (6), 178—201. OBD:216241 RIV:10145613

Janůšová, B.; Školová, B.; Tükörová, K.; Wojnarová, L.; Šimůnek, T.; Mladěnka, P.; Filipský, T.; Říha, M.; Roh, J.; Palát, K.; Hrabálek, A.; Vávrová, K.: Amino acid derivatives as transdermal permeation enhancers. Journal of Controlled Release, 2013, 165 (2), 91—100. IF2013:7•261 WOS:000315679100001 DOI:10.1016/j.jconrel.2012.11.003 OBD:216258 RIV:10145630

Jirásko, R.; Mikysek, T.; Chagovets, V.; Vokřál, I.; Holčapek, M.: Structural characterization of electrochemically and in vitro biologically generated oxidation products of atorvastatin using UHPLC/MS/MS. Analytical and Bioanalytical Chemistry, 2013, 405 (23), 7181—7193. IF2013:3•578 WOS:000323653400004 DOI:10.1007/s00216-013-7133-5 OBD:317749 RIV:10190907

Jirkovský, E.; Lenčová-Popelová, O.; Hroch, M.; Adamcová, M.; Mazurová, Y.; Vávrová, J.; Mičuda, S.; Šimůnek, T.; Geršl, V.; Štěrba, M.: Early and delayed cardioprotective intervention with dexrazoxane each show different potential for prevention of chronic anthracycline cardiotoxicity in rabbits. Toxicology, 2013, 311 (3), 191—204. IF2013:3•745 WOS:000324609200013 DOI:10.1016/j.tox.2013.06.012 OBD:198349 RIV:10139301

Joseph, T.; Varghese, H.; Panicker, C.; Viswanathan, K.; Doležal, M.; Manojkumar, T.; Van Alsenoy, C.: Vibrational spectroscopic investigations and computational study of 5-tert-Butyl-N-(4-trifluoromethylphenyl)pyrazine-2-carboxamide. Spectrochimica Acta - Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy, 2013, 113 (September), 203—214. IF2013:2•129 WOS:000322294000027 DOI:10.1016/j.saa.2013.04.101 OBD:216256 RIV:10145628

Kameníčková, A.; Anzenbacherová, E.; Pávek, P.; Soshilov, A.; Denison, M.; Anzenbacher, P.; Dvořák, Z.: Pelargonidin activates the AhR and induces CYP1A1 in primary human hepatocytes and human cancer cell lines HepG2 and LS174T. Toxicology Letters, 2013, 218 (3), 253—259. IF2013:3•355 WOS:000316734700009 DOI:10.1016/j.toxlet.2013.01.020 OBD:217003 RIV:10145997

Kameníčková, A.; Anzenbacherová, E.; Pávek, P.; Soshilov, A.; Denison, M.; Zapletalová, M.; Anzenbacher, P.; Dvořák, Z.: Effects of anthocyanins on the AhR-CYP1A1 signaling pathway in human hepatocytes and human cancer cell lines. Toxicology Letters, 2013, 221 (1), 1—8. IF2013:3•355 WOS:000321499100001 DOI:10.1016/j.toxlet.2013.05.007 OBD:216973 RIV:10145967

Karabanovich, G.; Roh, J.; Padělková, Z.; Novák, Z.; Vávrová, K.; Hrabálek, A.: One-pot synthesis of 1-substituted-5-alkylselanyl-1H-tetrazoles from isoselenocyanates: unexpected formation of N-alkyl-N-arylcyanamides and (Z)-Se-alkyl-N-cyano-N,N'-diarylisoselenoureas. Tetrahedron, 2013, 69 (41), 8798—8808. IF2013:2•817 WOS:000324362300016 DOI:10.1016/j.tet.2013.07.103 OBD:216900 RIV:10145894

Kašparová, M.: Fytoestrogeny z jetele lučního. Praktické lékárenství, 2013, 9 (4—5), 201—203. OBD:214642 RIV:10144060

Kestřánek, J.; Jílek, P.; Matula, V.; Buchta, V.; Gregor, M.; Špaček, J.: Jaký je aktuální stav diagnostiky vulvovaginálního dyskomfortu v České republice? Pilotní analýza. Česká gynekologie, 2013, 78 (6), 522—527. OBD:334087 RIV:10196523

Klovrzová, S.; Mališ, J.; Čapková, Š.; Hostaša, J.; Šklubalová, Z.; Horák, P.: Magistraliter receptury s propranololem v pediatrii. Farmaceutický Obzor, 2013, 82 (4—5), 84—88. OBD:216806 RIV:10145798

Klovrzová, S.; Zahálka, L.; Matysová, L.; Horák, P.; Šklubalová, Z.: Pediatric oral solutions with propranolol hydrochloride for extemporaneous compounding: the formulation and stability study. Česká a slovenská farmacie, 2013, 62 (1), 35—39. OBD:216809 RIV:10145801

Komlóová, M.; Horová, A.; Hrabinová, M.; Jun, D.; Doležal, M.; Vinšová, J.; Kuča, K.; Musílek, K.: Preparation, in vitro evaluation and molecular modelling of pyridinium-quinolinium/isoquinolinium non-symmetrical bisquaternary cholinesterase inhibitors. Bioorganic and Medicinal Chemistry Letters, 2013, 23 (24), 6663—6666. IF2013:2•331 WOS:000327787700026 DOI:10.1016/j.bmcl.2013.10.043 OBD:217080 RIV:10146074

Korábečný, J.; Janovec, L.; Musílek, K.; Zemek, F.; Horová, A.; Nepovimová, E.; Doležal, R.; Opletalová, V.; Hroudová, J.; Fišar, Z.; Jung, Y.; Kuča, K.: Comparison of Novel Tacrine and 7-MEOTA Derivatives with Aromatic and Alicyclic Residues: Synthesis, Biological Evaluation and Docking Studies. Letters in Organic Chemistry, 2013, 10 (4), 291—297. IF2013:0•648 WOS:000318689200010 DOI:10.2174/1570178611310040011 OBD:214643 RIV:10144061

Kovaříková, P.; Pasáková, I.; Vávrová, A.; Stariat, J.; Klimeš, J.; Šimůnek, T.: Development of LC-MS/MS method for the simultaneous analysis of the cardioprotective drug dexrazoxane and its metabolite ADR-925 in isolated cardiomyocytes and cell culture medium. Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis, 2013, 76 (March), 243—251. IF2013:2•829 WOS:000315065500036 DOI:10.1016/j.jpba.2012.12.024 OBD:217057 RIV:10146051

Králová, V.; Hanušová, V.; Staňková, P.; Knoppová, K.; Čáňová, K.; Skálová, L.: Antiproliferative effect of benzimidazole anthelmintics albendazole, ricobendazole, and flubendazole in intestinal cancer cell lines. Anti-Cancer Drugs, 2013, 24 (9), 911—919. IF2013:1•891 WOS:000323885000005 DOI:10.1097/CAD.0b013e3283648c69 OBD:252711 RIV:10159264

Krátký, M.; Vinšová, J.: Antimycobacterial Activity of Quaternary Pyridinium Salts and Pyridinium N-oxides - Review. Current Pharmaceutical Design, 2013, 19 (7), 1343—1355. IF2013:3•288 WOS:000316451800018 DOI:10.2174/138161213804805711 OBD:216243 RIV:10145615

Krátký, M.; Vinšová, J.; Novotná, E.; Mandíková, J.; Trejtnar, F.; Stolaříková, J.: Antibacterial Activity of Salicylanilide 4-(Trifluoromethyl)benzoates. Molecules, 2013, 18 (4), 3674—3688. IF2013:2•095 WOS:000318020100002 DOI:10.3390/molecules18043674 OBD:216242 RIV:10145614

Krčmová, L.; Solichová, D.; Solich, P.: Microplates in liquid chromatography - New solution in clinical research? - A review. Talanta, 2013, 115 (October), 973—979. IF2013:3•511 WOS:000328095600138 DOI:10.1016/j.talanta.2013.06.048 OBD:198212 RIV:10139164

Krejčová, K.; Deasy, PB.; Rabišková, M.: Diclofenac sodium entrapment and release from halloysite nanotubules. Česká a slovenská farmacie, 2013, 62 (1), 28—34. OBD:216339 RIV:10145711

Krejčová, K.; Deasy, PB.; Rabišková, M.: Optimization of diclofenac sodium profile from halloysite nanotubules. Česká a slovenská farmacie, 2013, 62 (2), 71—77. OBD:216343 RIV:10145715

Krojerová-Prokešová, J.; Barančeková, M.; Voloshina, I.; Myslenkov, A.; Lamka, J.; Koubek, P.: Dybowski's Sika Deer (Cervus nippon hortulorum): Genetic Divergence between Natural Primorian and Introduced Czech Populations. Journal of Heredity, 2013, 104 (3), 312—326. IF2013:1•969 WOS:000317887500002 DOI:10.1093/jhered/est006 OBD:217087 RIV:10146081

Kučerová, B.; Krčmová, L.; Solichová, D.; Plíšek, J.; Solich, P.: Comparison of a new high-resolution monolithic column with core-shell and fully porous columns for the analysis of retinol and alpha-tocopherol in human serum and breast milk by ultra-high-performance liquid chromatography. Journal of Separation Science, 2013, 36 (14), 2223—2230. IF2013:2•594 WOS:000321760600002 DOI:10.1002/jssc.201300242 OBD:216226 RIV:10145598

Kulhánková, A.; Cahlíková, L.; Novák, Z.; Macáková, K.; Kuneš, J.; Opletal, L.: Alkaloids from Zephyranthes robusta Baker and Their Acetylcholinesterase- and Butyrylcholinesterase-Inhibitory Activity. Chemistry and Biodiversity, 2013, 10 (6), 1120—1127. IF2013:1•795 WOS:000320543600013 DOI:10.1002/cbdv.201200144 OBD:216162 RIV:10144282

Ládová, K.; Machotka, O.; Malý, J.: Střípky ze XIV. sympozia klinické farmacie René Macha. Praktické lékárenství, 2013, 9 (1), 43—45. OBD:216993

Ládová, K.; Macek, K.; Malý, J.: Farmaceut jako aktivní člen týmu pečujícího o pacienty s osteoporózou - možnosti jeho intervencí. Praktické lékárenství, 2013, 9 (4—5), 187—191. OBD:216987 RIV:10145981

Ládová, K.; Vytřísalová, M.; Vlček, J.: Možnosti měření adherence k léčbě u pacientů s osteoporózou. Osteologický bulletin, 2013, 18 (1), 15—20. OBD:494017 RIV:10292137

Lecová, L.; Stuchlíková, L.; Lamka, J.; Špulák, M.; Várady, M.; Skálová, L.: Efficacy of monepantel against lower developmental stages of a multi-resistant and susceptible Haemonchus contortus isolates: an in vitro study. Helminthologia, 2013, 50 (2), 91—95. IF2013:0•776 WOS:000323740800003 DOI:10.2478/s11687-013-0114-6 OBD:216140 RIV:10144278

Lombardo, E.; Sabellico, C.; Hájek, J.; Staňková, V.; Filipský, T.; Balducci, V.; De Vito, P.; Leone, S.; Bavavea, E.; Silvestri, I.; Righi, G.; Luly, P.; Saso, L.; Bovicelli, P.; Pedersen, J.; Incerpi, S.: Protection of Cells against Oxidative Stress by Nanomolar Levels of Hydroxyflavones Indicates a New Type of Intracellular Antioxidant Mechanism. PLoS ONE, 2013, 8 (4), art. e60796. IF2013:3•534 WOS:000317908700008 DOI:10.1371/journal.pone.0060796 OBD:214630 RIV:10144048

Lukas, A.; Mayer, B.; Fialová, D.; Topinková, E.; Gindin, J.; Onder, G.; Bernabei, R.; Nikolaus, T.; Denkinger, M.: Treatment of Pain in European Nursing Homes: Results from the Services and Health for Elderly in Long TERm Care (SHELTER) Study. Journal of the American Medical Directors Association, 2013, 14 (11), 821—831. IF2013:4•781 WOS:000326296000009 DOI:10.1016/j.jamda.2013.04.009 OBD:217038 RIV:10146032

Makhseed, S.; Macháček, M.; Alfadly, W.; Tuhl, A.; Vinodh, M.; Šimůnek, T.; Nováková, V.; Kubát, P.; Rudolf, E.; Zimčík, P.: Water-soluble non-aggregating zinc phthalocyanine and in vitro studies for photodynamic therapy. Chemical Communications, 2013, 49 (95), 11149—11151. IF2013:6•718 WOS:000326741200003 DOI:10.1039/c3cc44609c OBD:214786 RIV:10144204

Malíř, F.; Ostrý, V.; Novotná, E.: Toxicity of the mycotoxin ochratoxin A in the light of recent data. Toxin Reviews, 2013, 32 (2), 19—33. IF2013:0•842 WOS:000318355300001 DOI:10.3109/15569543.2013.782504 OBD:287479 RIV:10174038

Malíř, F.; Ostrý, V.; Novotná, E.: Toxické účinky vybraných trichotecenových (epoxytrichotecenových) mykotoxinů u člověka. Kontakt, 2013, 15 (1), 89—99. OBD:332224 RIV:10194771

Malíř, F.; Ostrý, V.; Pfohl-Leszkowicz, A.; Novotná, E.: Ochratoxin A: Developmental and Reproductive Toxicity-An Overview. Birth Defects Research Part B - Developmental and Reproductive Toxicology, 2013, 98 (6), 493—502. IF2013:1•168 WOS:000331142300005 DOI:10.1002/bdrb.21091 OBD:483944 RIV:10282178

Malý, J.; Doseděl, M.; Kuběna, A.; Vlček, J.: Analysis of pharmacists' opinions, attitudes and experiences with generic drugs and generic substitution in the Czech Republic. Acta Poloniae Pharmaceutica, 2013, 70 (5), 923—931. IF2013:0•693 WOS:000341743000019 OBD:216977 RIV:10145971

Malý, J.; Ládová, K.; Doseděl, M.; Vlček, J.: Hodnocení role farmaceuta při managementu drug-related problems - zkušenosti z revize zdravotnické dokumentace. Farmaceuticky Obzor, 2013, 82 (8), 219—224. OBD:216984 RIV:10145978

Mandíková, J.; Volková, M.; Pávek, P.; Česnek, M.; Janeba, Z.; Kubíček, V.; Trejtnar, F.: Interactions with selected drug renal transporters and transporter-mediated cytotoxicity in antiviral agents from the group of acyclic nucleoside phosphonates. Toxicology, 2013, 311 (3), 135—146. IF2013:3•745 WOS:000324609200006 DOI:10.1016/j.tox.2013.07.004 OBD:214633 RIV:10144051

Mariamma, K.; Varghese, H.; Panicker, C.; John, K.; Vinšová, J.; Van Alsenoy, C.: Vibrational spectroscopic investigations and computational study of 5-Chloro-2-[4-(trifluoromethyl)phenylcarbamoyl]phenyl acetate. Spectrochimica Acta - Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy, 2013, 112 (August), 161—168. IF2013:2•129 WOS:000321404300022 DOI:10.1016/j.saa.2013.04.052 OBD:216245 RIV:10145617

Matoulková, P.; Doseděl, M.; Růžková, B.; Kuběna, A.: Information and awareness concerning ibuprofen as an ingredient in over the counter analgesics: a questionnaire-based survey of residents of retirement communities. Acta Poloniae Pharmaceutica, 2013, 70 (2), 333—338. IF2013:0•693 WOS:000316432100019 OBD:216126 RIV:10144264

Matoulková, P.; Selke - Krulichová, I.; Macek, K.; Vlček, J.; Baštecká, D.; Prixová, M.; Horne, R.: Chronically Ill Czech Patients' Beliefs About Medicines: The Psychometric Properties and Factor Structure of the BMQ-CZ. Therapeutic Innovation & Regulatory Science, 2013, 47 (3), 341—348. IF2013:0•000 WOS:000318343400010 DOI:10.1177/2168479013481968 OBD:216120 RIV:10144258

Mladěnka, P.; Zatloukalová, L.; Filipský, T.; Vávrová, J.; Holečková, M.; Palička, V.; Hrdina, R.: Common biomarkers of oxidative stress do not reflect cardiovascular dys/function in rats. Biomedical papers of the Medical Faculty of the University Palacky, Olomouc, Czechoslovakia, 2013, 157 (2), 146—152. IF2013:1•661 WOS:000321737100007 DOI:10.5507/bp.2013.033 OBD:214622 RIV:10144040

Morávková, M.; Lamka, J.; Slaný, M.; Pavlík, I.: Genetic IS901 RFLP diversity among Mycobacterium avium subsp avium isolates from four pheasant flocks. Journal of Veterinary Science, 2013, 14 (1), 99—102. IF2013:1•142 WOS:000317373400015 DOI:10.4142/jvs.2013.14.1.99 OBD:217082 RIV:10146076

Mužíková, J.; Holubová, K.: Nová směsná suchá pojiva na bázi laktosy v přímém lisování tablet. Chemické listy, 2013, 107 (1), 66—70. IF2013:0•196 WOS:000314263100012 OBD:216109 RIV:10144247

Mužíková, J.; Šináglová, P.: A study of a new co-processed dry binder based on spray-dried lactose and microcrystalline cellulose. Česká a slovenská farmacie, 2013, 62 (3), 127—131. OBD:216111 RIV:10144249

Mužíková, J.; Šináglová, P.: Comparison of properties of tablets and energy profile of compaction of two spray-dried lactoses. Acta Poloniae Pharmaceutica, 2013, 70 (1), 129—135. IF2013:0•693 WOS:000316432000015 OBD:216110 RIV:10144248

Mužíková, J.; Vyhlídalová, B.; Pekárek, T.: A study of micronized poloxamers as lubricants in direct compression of tablets. Acta Poloniae Pharmaceutica, 2013, 70 (6), 1087—1096. IF2013:0•693 WOS:000341743100016 OBD:216114 RIV:10144252

Myznikov, L.; Dmitrieva, U.; Artamonova, T.; Roh, J.; Hrabálek, A.; Zevatskii, Y.: An Efficient Synthesis of 1-Substituted 5-Bromo-1H-tetrazoles. Synthesis, 2013, 45 (14), 2029—2033. IF2013:2•443 WOS:000321612300015 DOI:10.1055/s-0033-1338935 OBD:216943 RIV:10145937

Nemeček, P.; Mocák, J.; Lehotay, J.; Waisser, K.: Prediction of anti-tuberculosis activity of 3-phenyl-2H-1,3-benzoxazine-2,4(3H)-dione derivatives. Chemical Papers, 2013, 67 (3), 305—312. IF2013:1•193 WOS:000312715100008 DOI:10.2478/s11696-012-0278-4 OBD:214798 RIV:10144216

Nesměrák, K.; Toropov, A.; Toropova, A.; Kohoutová, P.; Waisser, K.: SMILES-based quantitative structure-property relationships for half-wave potential of N-benzylsalicylthioamides. European Journal of Medicinal Chemistry, 2013, 67 (September), 111—114. IF2013:3•432 WOS:000325121800013 DOI:10.1016/j.ejmech.2013.05.031 OBD:214735 RIV:10144153

Nobilis, M.; Mikušek, J.; Szotáková, B.; Jirásko, R.; Holčapek, M.; Chamseddin, C.; Jira, T.; Kučera, R.; Kuneš, J.; Pour, M.: Analytical power of LLE-HPLC-PDA-MS/MS in drug metabolism studies: Identification of new nabumetone metabolites. Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis, 2013, 80 (June), 164—172. IF2013:2•829 WOS:000318748900021 DOI:10.1016/j.jpba.2013.03.006 OBD:216894 RIV:10145888

Nováková, L.; Vaast, A.; Stassen, C.; Broeckhoven, K.; De Pra, M.; Swart, R.; Desmet, G.; Eeltink, S.: High-resolution peptide separations using nano-LC at ultra-high pressure. Journal of Separation Science, 2013, 36 (7), 1192—1199. IF2013:2•594 WOS:000319865700005 DOI:10.1002/jssc.201201087 OBD:217061 RIV:10146055

Nováková, L.: Challenges in the development of bioanalytical liquid chromatography-mass spectrometry method with emphasis on fast analysis. Journal of Chromatography A, 2013, 1292 (May), 25—37. IF2013:4•258 WOS:000319237100004 DOI:10.1016/j.chroma.2012.08.087 OBD:217063 RIV:10146057

Nováková, L.; Michal, D.: Moderní HPLC separace v teorii a praxi I. Praha: Lucie Nováková ; Michal Douša, 2013, 299 p. ISBN 978-80-260-4243-3. OBD:217091 RIV:10146085

Nováková, L.; Michal, D.: Moderní HPLC separace v teorii a praxi II. Praha: Lucie Nováková ; Michal Douša, 2013, 235 p. ISBN 978-80-260-4244-0. OBD:217093 RIV:10146087

Nováková, V.; Lochman, L.; Zajícová, I.; Kopecký, K.; Miletín, M.; Lang, K.; Kirakci, K.; Zimčík, P.: Azaphthalocyanines: Red Fluorescent Probes for Cations. Chemistry - A European Journal, 2013, 19 (16), 5025—5028. IF2013:5•696 WOS:000317399600011 DOI:10.1002/chem.201300079 OBD:214784 RIV:10144202

Novotná, A.; Dořičáková, A.; Pávek, P.; Dvořák, Z.: Construction and characterization of peroxisome proliferator-activated receptor-gamma co-activator 1 alpha (PGC-1 alpha over-expressing cell line derived from human hepatocyte carcinoma HepG2 cells). Biomedical papers of the Medical Faculty of the University Palacky, Olomouc, Czechoslovakia, 2013, 157 (3), 214—221. IF2013:1•661 WOS:000329091100003 DOI:10.5507/bp.2012.075 OBD:217010 RIV:10146004

Onder, G.; Liperoti, R.; Foebel, A.; Fialová, D.; Topinková, E.; van der Roest, H.; Gindin, J.; Cruz-Jentoft, A.; Fini, M.; Gambassi, G.; Bernabei, R.: Polypharmacy and Mortality Among Nursing Home Residents With Advanced Cognitive Impairment: Results From the Shelter Study. Journal of the American Medical Directors Association, 2013, 14 (6), 450e7—450e12. IF2013:4•781 WOS:000320613100020 DOI:10.1016/j.jamda.2013.03.014 OBD:217052 RIV:10146046

Ondrejček, P.; Svačinová, P.; Řehula, M.; Rabišková, M.: Tradiční plniva tablet ve funkci nanonosičů léčivých látek. Chemické listy, 2013, 107 (11), 862—866. IF2013:0•196 WOS:000328730000006 OBD:216345 RIV:10145717

Opletal, L.; Chlebek, J.; Macáková, K.; Benešová, N.; Hošťálková, A.; Cahlíková, L.: Antioxidanty a degenerativní onemocnění. Praktické lékárenství, 2013, 9 (3), 135—138. OBD:216881 RIV:10145875

Opletal, L.: Prolegomenon české farmakognozie: 21. století. Česká a slovenská farmacie, 2013, 62 (2), 99—102. OBD:301028

Opletalová, V.; Doležel, J.: Thiosemicarbazones and their antimycobacterial effects. Česká a slovenská farmacie, 2013, 62 (2), 78—83. OBD:214646 RIV:10144064

Opletalová, V.; Kastner, P.; Kučerová, M.; Palát, K.: Study of hydrophobic properties of biologically active open analogues of flavonoids. Journal of Molecular Graphics and Modelling, 2013, 39 (February), 61—64. IF2013:2•022 WOS:000315839400007 DOI:10.1016/j.jmgm.2012.07.009 OBD:217069 RIV:10146063

Pařík, P.; Jansa, J.; Holešová, S.; Marek, A.; Klimešová, V.: Reactivity of Hydroxy and Amino Derivatives of 2-Phenyl-1H-imidazoline and 2-Phenyl-1H-imidazole toward Isocyanates: Synthesis of Appropriate Carbamates and Ureas. Journal of Heterocyclic Chemistry, 2013, 50 (4), 903—910. IF2013:0•873 WOS:000325924800026 DOI:10.1002/jhet.984 OBD:214634 RIV:10144052

Pauk, K.; Zadražilová, I.; Imramovský, A.; Vinšová, J.; Pokorna, M.; Masaříková, M.; Čížek, A.; Jampílek, J.: New derivatives of salicylamides: Preparation and antimicrobial activity against various bacterial species. Bioorganic and Medicinal Chemistry, 2013, 21 (21), 6574—6581. IF2013:2•951 WOS:000325164500032 DOI:10.1016/j.bmc.2013.08.029 OBD:216246 RIV:10145618

Pávková, I.; Brychta, M.; Strašková, A.; Schmidt, M.; Macela, A.; Stulík, J.: Comparative proteome profiling of host-pathogen interactions: insights into the adaptation mechanisms of Francisella tularensis in the host cell environment. Applied Microbiology and Biotechnology, 2013, 97 (23), 10103—10115. IF2013:3•811 WOS:000326822900018 DOI:10.1007/s00253-013-5321-z OBD:335372 RIV:10210407

Pavlíček, O.; Polášek, M.; Foltýn, M.; Cabal, J.: Automated detection of organophosphate warfare gases (nerve agents) in air based on micro-SIA - lab-on-valve system. Journal of Applied Biomedicine, 2013, 11 (1), 27—32. IF2013:1•775 WOS:000312363000004 DOI:10.2478/v10136-012-0016-9 OBD:216779 RIV:10145771

Petrů, K.; Moreno-Gonzalez, D.; Böhmová, L.; García-Campaňa, AM.; Polášek, M.: Mass Spectrometric and Contactless Conductivity Detection Approaches in the Determination of Muscle Relaxants by Capillary Electrophoresis. Analytical Letters, 2013, 46 (14), 2165—2179. IF2013:1•019 WOS:000323997100003 DOI:10.1080/00032719.2013.798798 OBD:216776 RIV:10145768

Petříková, A.; Doležal, T.; Klimeš, J.; Vocelka, M.; Šedová, L.; Kolář, J.: The economic burden of the ankylosing spondylitis in the Czech Republic: comparison between 2005 and 2008. Rheumatology International, 2013, 33 (7), 1813—1819. IF2013:1•627 WOS:000321259500022 DOI:10.1007/s00296-012-2542-x OBD:239125 RIV:10159128

Pilařová, P.; Kastner, P.; Klimeš, J.: Stanovení 4-hydroxymethamfetaminu, 4-hydroxyamfetaminu, amfetaminu a methamfetaminu pomocí HPLC s fluorescenční detekcí. Chemické listy, 2013, 107 (1), 58—61. IF2013:0•196 WOS:000314263100010 OBD:207294 RIV:10143966

Pilařová, P.; Kastner, P.; Nejedlý, T.; Klimeš, J.: Development and validation of rapid UHPLC method for determination of aciclovir, its impurities and preservatives in topical cream. Analytical Methods, 2013, 5 (10), 2610—2614. IF2013:1•938 WOS:000318314700025 DOI:10.1039/c3ay40282g OBD:216966 RIV:10145960

Plíšek, J.; Kašparová, M.; Solichová, D.; Krčmová, L.; Kučerová, B.; Sobotka, L.; Solich, P.: Application of core-shell technology for determination of retinol and alpha-tocopherol in breast milk. Talanta, 2013, 107 (March), 382—388. IF2013:3•511 WOS:000319088700055 DOI:10.1016/j.talanta.2013.01.031 OBD:198250 RIV:10139202

Plíšek, J.; Kujovská Krčmová, L.; Aufartová, J.; Morales, TV.; Esponda, S.; Oros, R.; Kasalová, E.; Santana-Rodriguez, J.; Sobotka, L.; Solich, P.; Solichová, D.: New approach for the clinical monitoring of 25-hydroxyvitamin D-3 and 25-hydroxyvitamin D-2 by ultra high performance liquid chromatography with MS/MS based on the standard reference material 972. Journal of Separation Science, 2013, 36 (23), 3702—3708. IF2013:2•594 WOS:000327556300008 DOI:10.1002/jssc.201300553 OBD:328639 RIV:10191186

Podlipná, R.; Skálová, L.; Seidlová, H.; Szotáková, B.; Kubíček, V.; Stuchlíková, L.; Jirásko, R.; Vaněk, T.; Vokřál, I.: Biotransformation of benzimidazole anthelmintics in reed (Phragmites australis) as a potential tool for their detoxification in environment. Bioresource Technology, 2013, 144 (September), 216—224. IF2013:5•039 WOS:000324280100031 DOI:10.1016/j.biortech.2013.06.105 OBD:216138 RIV:10144276

Pokladníková, J.; Selke - Krulichová, I.: Effectiveness of a Comprehensive Lifestyle Modification Program for Asthma Patients: A Randomized Controlled Pilot Trial. Journal of Asthma, 2013, 50 (3), 318—326. IF2013:1•828 WOS:000315744000013 DOI:10.3109/02770903.2012.759587 OBD:216896 RIV:10145890

Polášková, A.: Lectures on ecology and environmental protection - previous knowledge and present attitudes of first year university students. Envigogika, 2013, 8 (2), art. 377. DOI:10.14712/18023061.377 OBD:227436 RIV:10156041

Prisecaru, A.; McKee, V.; Howe, O.; Rochford, G.; McCann, M.; Colleran, J.; Pour, M.; Barron, N.; Gathergood, N.; Kellett, A.: Regulating Bioactivity of Cu2+ Bis-1,10-phenanthroline Artificial Metallonucleases with Sterically Functionalized Pendant Carboxylates. Journal of Medicinal Chemistry, 2013, 56 (21), 8599—8615. IF2013:5•480 WOS:000327111100030 DOI:10.1021/jm401465m OBD:334130 RIV:10196566

Rabišková, M.; Spilková, J.; Dvořáčková, K.; Lamprecht, A.: Farmaceutická kompozice obsahující rutin určená pro přívod účinné látky do oblasti tlustého střeva. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2013. Užitný vzor č. CZ 25453 U1. ÚPV:1923082 OBD:335228 RIV:10210263

Ribeiro, EMdO.; David, JP.; David, JM.; Guedes, ML.; Lopes, LM.; Kršková, Z.; Dušek, J.: Ent-labdane and beyerane diterpenes from Erythroxylum betulaceum Mart. Biochemical Systematics and Ecology, 2013, 50 (October), 90—92. IF2013:1•170 WOS:000325597600015 DOI:10.1016/j.bse.2013.03.041 OBD:214795 RIV:10144213

Rossi, M.; Caruso, F.; Crespi, E.; Pedersen, J.; Nakano, G.; Duong, M.; Mckee, C.; Lee, S.; Jiwrajka, M.; Caldwell, C.; Baffour, F.; Karlin, D.; Lidoff, G.; Leone, S.; Balducci, V.; Miler, J.; Incerpi, S.: Probing antioxidant activity of 2'-hydroxychalcones: Crystal and molecular structures, in vitro antiproliferative studies and in vivo effects on glucose regulation. Biochimie, 2013, 95 (10), 1954—1963. IF2013:3•123 WOS:000324607200017 DOI:10.1016/j.biochi.2013.07.002 OBD:335374 RIV:10210409

Rozkot, M.; Frydrychová, S.; Benešová, N.; Opletal, L.: Small molecules of natural origin as a source of antimicrobial agents in pig breeding - review. Research in Pig Breeding, 2013, 7 (2), 26—33. OBD:301022 RIV:10188760

Rulcová, A.; Krausová, L.; Smutný, T.; Vrzal, R.; Dvořák, Z.; Jover, R.; Pávek, P.: Glucocorticoid receptor regulates organic cation transporter 1 (OCT1, SLC22A1) expression via HNF4alpha upregulation in primary human hepatocytes. Pharmacological Reports, 2013, 65 (5), 1322—1335. IF2013:2•165 WOS:000330815700028 OBD:217009 RIV:10146003

Ruszová, E.; Cheel Horna, J.; Pávek, S.; Moravcová, M.; Hermannová, M.; Matějková, I.; Spilková, J.; Velebný, V.; Kubala, L.: Epilobium angustifolium extract demonstrates multiple effects on dermal fibroblasts in vitro and skin photo-protection in vivo. General Physiology and Biophysics, 2013, 32 (3), 347—359. IF2013:0•875 WOS:000323629900006 DOI:10.4149/gpb_2013031 OBD:199233 RIV:10140162

Řehula, M.; Berka, P.; Dittrich, M.; Mužíková, J.; Ondrejček, P.; Svačinová, P.; Šklubalová, Z.; Šnejdrová, E.: Návody k základním praktickým cvičením z farmaceutické technologie. Praha: Karolinum, 2013, 103 p. ISBN 978-80-246-2378-8. OBD:335784

Řezáč, A.; Jílek, P.; Řezáčová, V.; Škapinec, P.; Sedláková, I.; Tošner, J.; Špaček, J.: Hypersenzitivní reakce po podání karboplatiny a paklitaxelu - naše pětileté zkušenosti. Česká gynekologie, 2013, 78 (6), 514—521. OBD:306628 RIV:10190308

Říha, M.; Karlíčková, J.; Filipský, T.; Macáková, K.; Hrdina, R.; Mladěnka, P.: Novel method for rapid copper chelation assessment confirmed low affinity of D-penicillamine for copper in comparison with trientine and 8-hydroxyquinolines. Journal of Inorganic Biochemistry, 2013, 123 (June), 80—87. IF2013:3•274 WOS:000319099600009 DOI:10.1016/j.jinorgbio.2013.02.011 OBD:214621 RIV:10144039

Servusová, B.; Vobicková, J.; Paterová, P.; Kubíček, V.; Kuneš, J.; Doležal, M.; Zitko, J.: Synthesis and antimycobacterial evaluation of N-substituted 5-chloropyrazine-2-carboxamides. Bioorganic and Medicinal Chemistry Letters, 2013, 23 (12), 3589—3591. IF2013:2•331 WOS:000319268500023 DOI:10.1016/j.bmcl.2013.04.021 OBD:216255 RIV:10145627

Schmidt, M.; Klimentová, J.; Řehulka, P.; Strašková, A.; Špidlová, P.; Szotáková, B.; Stulík, J.; Pávková, I.: Francisella tularensis subsp holarctica DsbA homologue: a thioredoxin-like protein with chaperone function. Microbiology, 2013, 159 (November), 2364—2374. IF2013:2•835 WOS:000328517600015 DOI:10.1099/mic.0.070516-0 OBD:335376 RIV:10210411

Singh, N.; Karpichev, Y.; Gupta, B.; Satnami, M.; Marek, J.; Kuča, K.; Ghosh, K.: Physicochemical Properties and Supernucleophilicity of Oxime-Functionalized Surfactants: Hydrolytic Catalysts toward Dephosphorylation of Di- and Triphosphate Esters. Journal of Physical Chemistry B, 2013, 117 (14), 3806—3817. IF2013:3•377 WOS:000317552700012 DOI:10.1021/jp310010q OBD:279139 RIV:10172655

Sklenář, Z.; Ščigel, V.; Horáčková, K.; Slanař, O.: Compounded preparations with nystatin for oral and oromucosal administration. Acta Poloniae Pharmaceutica, 2013, 70 (4), 759—762. IF2013:0•693 WOS:000323858400019 OBD:332502 RIV:10195049

Sklenářová, H.; Chocholouš, P.; Koblová, P.; Zahálka, L.; Šatínský, D.; Matysová, L.; Solich, P.: High-resolution monolithic columns-a new tool for effective and quick separation. Analytical and Bioanalytical Chemistry, 2013, 405 (7), 2255—2263. IF2013:3•578 WOS:000315043800015 DOI:10.1007/s00216-012-6561-y OBD:216749 RIV:10145741

Smutný, T.; Mani, S.; Pávek, P.: Post-translational and Post-transcriptional Modifications of Pregnane X Receptor (PXR) in Regulation of the Cytochrome P450 Superfamily. Current Drug Metabolism, 2013, 14 (10), 1059—1069. IF2013:3•487 WOS:000329033900005 DOI:10.2174/1389200214666131211153307 OBD:333027 RIV:10195570

Soukup, O.; Jun, D.; Žďárová Karasová, J.; Patočka, J.; Musílek, K.; Korábečný, J.; Krusek, J.; Kaniakova, M.; Šepsová, V.; Mandíková, J.; Trejtnar, F.; Pohanka, M.; Drtinová, L.; Pavlík, M.; Tobin, G.; Kuča, K.: A Resurrection of 7-MEOTA: A Comparison with Tacrine. Current Alzheimer Research, 2013, 10 (8), 893—906. IF2013:3•796 WOS:000324864400011 OBD:198698 RIV:10139641

Soukup, T.; Vlček, J.; Tomš, J.; Tošovský, M.; Bradna, P.: Úspěšné zhojení akrálního defektu prstu při léčbě bosentanem u nemocné se smíšeným onemocněním pojiva. Klinická farmakologie a farmacie, 2013, 27 (1), 48—50. OBD:198018 RIV:10139016

Stariat, J.; Kovaříková, P.; Kučera, R.; Klimeš, J.; Kalinowski, D.; Richardson, D.; Ketola, R.: Identification of in vitro metabolites of the novel anti-tumor thiosemicarbazone, DpC, using ultra-high performance liquid chromatography-quadrupole-time-of-flight mass spectrometry. Analytical and Bioanalytical Chemistry, 2013, 405 (5), 1651—1661. IF2013:3•578 WOS:000313960000019 DOI:10.1007/s00216-012-6562-x OBD:217033 RIV:10146027

Stejskalová, L.; Rulcová, A.; Vrzal, R.; Dvořák, Z.; Pávek, P.: Dexamethasone accelerates degradation of aryl hydrocarbon receptor (AHR) and suppresses CYP1A1 induction in placental JEG-3 cell line. Toxicology Letters, 2013, 223 (2), 183—191. IF2013:3•355 WOS:000326684600010 DOI:10.1016/j.toxlet.2013.09.014 OBD:217001 RIV:10145995

Stejskalová, L.; Vrzal, R.; Rulcová, A.; Dvořák, Z.; Pávek, P.: Effects of glucocorticoids on cytochrome P450 1A1 (CYP1A1) expression in isolated human placental trophoblast. Journal of Applied Biomedicine, 2013, 11 (3), 163—172. IF2013:1•775 WOS:000315854000005 DOI:10.2478/v10136-012-0022-y OBD:217004 RIV:10145998

Stráský, Z.; Zemánková, L.; Němečková, I.; Rathouská, J.; Wong, RJ.; Muchová, L.; Subhanová, I.; Vaníková, J.; Váňová, K.; Vítek, L.; Nachtigal, P.: Spirulina platensis and phycocyanobilin activate atheroprotective heme oxygenase-1: a possible implication for atherogenesis. Food and Function [online], 2013, 4 (11), 1586—1594. IF2013:2•907 WOS:000326286900003 DOI:10.1039/c3fo60230c OBD:217100 RIV:10146094

Stuchlíková, L.; Jirásko, R.; Vokřál, I.; Lamka, J.; Špulák, M.; Holčapek, M.; Szotáková, B.; Bártíková, H.; Pour, M.; Skálová, L.: Investigation of the metabolism of monepantel in ovine hepatocytes by UHPLC/MS/MS. Analytical and Bioanalytical Chemistry, 2013, 405 (5), 1705—1712. IF2013:3•578 WOS:000313960000024 DOI:10.1007/s00216-012-6584-4 OBD:214647 RIV:10144065

Suchánek, J.; Lang, K.; Nováková, V.; Zimčík, P.; Zelinger, Z.; Kubát, P.: Photophysical properties of CdSe quantum dot self-assemblies with zinc phthalocyanines and azaphthalocyanines. Photochemical and Photobiological Sciences, 2013, 12 (5), 743—750. IF2013:2•939 WOS:000318027200005 DOI:10.1039/c2pp25348h OBD:214783 RIV:10144201

Szotáková, B.; Bártíková, H.; Hlaváčová, J.; Boušová, I.; Skálová, L.: Inhibitory effect of anthocyanidins on hepatic glutathione S-transferase, UDP-glucuronosyltransferase and carbonyl reductase activities in rat and human. Xenobiotica, 2013, 43 (8), 679—685. IF2013:2•101 WOS:000321466800004 DOI:10.3109/00498254.2012.756557 OBD:216139 RIV:10144277

Šatínský, D.; Brabcová, I.; Maroušková, A.; Chocholouš, P.; Solich, P.: Green chromatography separation of analytes of greatly differing properties using a polyethylene glycol stationary phase and a low-toxic water-based mobile phase. Analytical and Bioanalytical Chemistry, 2013, 405 (18), 6105—6115. IF2013:3•578 WOS:000321065900025 DOI:10.1007/s00216-013-7003-1 OBD:217042 RIV:10146036

Šatínský, D.; Havlíková, L.; Solich, P.: HPLC column-switching technique for sample preparation and fluorescence determination of propranolol in urine using fused-core columns in both dimensions. Analytical and Bioanalytical Chemistry, 2013, 405 (20), 6583—6587. IF2013:3•578 WOS:000321911800021 DOI:10.1007/s00216-013-7098-4 OBD:217044 RIV:10146038

Šatínský, D.; Jägerová, K.; Havlíková, L.; Solich, P.: A New and Fast HPLC Method for Determination of Rutin, Troxerutin, Diosmin and Hesperidin in Food Supplements Using Fused-Core Column Technology. Food Analytical Methods, 2013, 6 (5), 1353—1360. IF2013:1•802 WOS:000324271200014 DOI:10.1007/s12161-012-9551-y OBD:217040 RIV:10146034

Šatínský, D.; Kameníčková, D.; Chocholouš, P.; Solich, P.: Fast HPLC Method for Determination of Fenoxycarb and Permethrin in Antiparasitic Veterinary Shampoo Using Fused-Core Column. Chromatographia, 2013, 76 (21—22), 1559—1564. IF2013:1•370 WOS:000326118900018 DOI:10.1007/s10337-013-2464-0 OBD:217046 RIV:10146040

Šatínský, D.; Chocholouš, P.; Válová, O.; Hanusová, L.; Solich, P.: Two-column sequential injection chromatography for fast isocratic separation of two analytes of greatly differing chemical properties. Talanta, 2013, 114 (September), 311—317. IF2013:3•511 WOS:000324013200045 DOI:10.1016/j.talanta.2013.05.055 OBD:217047 RIV:10146041

Široká, J.; Martincová, A.; Pospíšilová, M.; Polášek, M.: Assay of Citrus Flavonoids, Troxerutin, and Ascorbic Acid in Food Supplements and Pharmaceuticals by Capillary Zone Electrophoresis. Food Analytical Methods, 2013, 6 (6), 1561—1567. IF2013:1•802 WOS:000326691300009 DOI:10.1007/s12161-013-9573-0 OBD:216784 RIV:10145776

Široká, J.; Polesel, D.; Costa, J.; Lanaro, R.; Tavares, M.; Polášek, M.: Separation and determination of chlorophenylpiperazine isomers in confiscated pills by capillary electrophoresis. Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis, 2013, 84 (October), 140—147. IF2013:2•829 WOS:000322752800021 DOI:10.1016/j.jpba.2013.05.042 OBD:216763 RIV:10145755

Škarydová, L.; Andrýs, R.; Holubová, L.; Štambergová, H.; Kňavová, J.; Wsól, V.; Bílková, Z.: Efficient isolation of carbonyl-reducing enzymes using affinity approach with anticancer drug oracin as a specific ligand. Journal of Separation Science, 2013, 36 (7), 1176—1184. IF2013:2•594 WOS:000319865700003 DOI:10.1002/jssc.201201141 OBD:214648 RIV:10144066

Škarydová, L.; Nobilis, M.; Wsól, V.: Role of carbonyl reducing enzymes in the phase I biotransformation of the non-steroidal anti-inflammatory drug nabumetone in vitro. Xenobiotica, 2013, 43 (4), 346—354. IF2013:2•101 WOS:000315636400004 DOI:10.3109/00498254.2012.720048 OBD:214626 RIV:10144044

Šklubalová, Z.; Zatloukal, Z.: Flow rate and flow equation of pharmaceutical free-flowable powder excipients. Pharmaceutical Development and Technology, 2013, 18 (1), 106—111. IF2013:1•335 WOS:000312008200012 DOI:10.3109/10837450.2011.640686 OBD:216807 RIV:10145799

Školová, B.; Janůšová, B.; Zbytovská, J.; Gooris, G.; Bouwstra, J.; Slepička, P.; Berka, P.; Roh, J.; Palát, K.; Hrabálek, A.; Vávrová, K.: Ceramides in the Skin Lipid Membranes: Length Matters. Langmuir : the ACS journal of surfaces and colloids, 2013, 29 (50), 15624—15633. IF2013:4•384 WOS:000328797500019 DOI:10.1021/la4037474 OBD:331610 RIV:10194157

Škrášková, K.; Heeren, RMA.: A review of complementary separation methods and matrix assisted laser desorption ionization-mass spectrometry imaging: Lowering sample complexity. Journal of Chromatography A, 2013, 1319 (December), 1—13. IF2013:4•258 WOS:000327570200001 DOI:10.1016/j.chroma.2013.10.027 OBD:216831 RIV:10145825

Škrášková, K.; Santos, LHMLM.; Šatínský, D.; Pena, A.; Montenegro, M.; Solich, P.; Nováková, L.: Fast and sensitive UHPLC methods with fluorescence and tandem mass spectrometry detection for the determination of tetracycline antibiotics in surface waters. Journal of Chromatography B: Analytical Technologies in the Biomedical and Life Sciences, 2013, 927 (May), 201—208. IF2013:2•694 WOS:000318668000020 DOI:10.1016/j.jchromb.2012.12.032 OBD:217055 RIV:10146049

Šnejdrová, E.; Drastík, M.; Dittrich, M.: Výběr plastifikátoru pro větvené oligoestery používané jako nosiče léčiv. Chemické listy, 2013, 107 (2), 178—181. IF2013:0•196 WOS:000322261400012 OBD:216183 RIV:10145555

Šnejdrová, E.; Dittrich, M.; Drastík, M.: Plasticized branched aliphatic oligoesters as potential mucoadhesive drug carriers. International Journal of Pharmaceutics, 2013, 458 (2), 282—286. IF2013:3•785 WOS:000327493700005 DOI:10.1016/j.ijpharm.2013.10.030 OBD:216849 RIV:10145843

Špaček, J.; Buchta, V.; Jílek, P.; Bavor, J.; Broďák, M.; Ettler, K.; Halada, P.; Hořejší, J.; Kacerovský, M.; Kestřánek, J.; Mašata, J.; Petera, J.; Pidrman, V.; Poislová, M.; Soukup, T.; Unzeitig, V.: Vulvovaginální dyskomfort a poruchy poševního prostředí. Praha: Grada, 2013, 359 p. ISBN 978-80-247-4554-1. OBD:227414 RIV:10156019

Špilovská, K.; Korábečný, J.; Král, J.; Horová, A.; Musílek, K.; Soukup, O.; Drtinová, L.; Gažová, Z.; Šipošová, K.; Kuča, K.: 7-Methoxytacrine-Adamantylamine Heterodimers as Cholinesterase Inhibitors in Alzheimer's Disease Treatment - Synthesis, Biological Evaluation and Molecular Modeling Studies. Molecules, 2013, 18 (2), 2397—2418. IF2013:2•095 WOS:000315400600078 DOI:10.3390/molecules18022397 OBD:174010 RIV:10133341

Špulák, M.; Novák, Z.; Palát, K.; Kuneš, J.; Pourová, J.; Pour, M.: The unambiguous synthesis and NMR assignment of 4-alkoxy and 3-alkylquinazolines. Tetrahedron, 2013, 69 (6), 1705—1711. IF2013:2•817 WOS:000315613000004 DOI:10.1016/j.tet.2012.12.031 OBD:216823 RIV:10145815

Šrámek, V.; Melichar, B.; Indráková, J.; Študentová, H.; Kalábová, H.; Vrána, D.; Lukešová, L.; Adam, T.; Hlídková, E.; Juráňová, J.; Petrová, P.; Kujovská Krčmová, L.; Solichová, D.: Risk factors of atherosclerosis in patients with history of breast cancer. Pteridines, 2013, 24 (3—4), 201—210. IF2013:0•963 WOS:000328893900005 DOI:10.1515/pterid-2013-0033 OBD:330751 RIV:10193298

Šrámek, V.; Melichar, B.; Študentová, H.; Kalábová, H.; Vrána, D.; Lukešová, L.; Adam, T.; Hlídková, E.; Juráňová, J.; Kujovská Krčmová, L.; Solichová, D.: Systemic immune response and peripheral blood cell count in patients with a history of breast cancer. Pteridines, 2013, 24 (3), 211—217. IF2013:0•963 WOS:000328893900006 DOI:10.1515/pterid-2013-0032 OBD:328739 RIV:10191286

Štaud, F.; Červený, L.; Ahmadimoghaddam, D.; Čečková, M.: Multidrug and toxin extrusion proteins (MATE/SLC47); role in pharmacokinetics. International Journal of Biochemistry and Cell Biology, 2013, 45 (9), 2007—2011. IF2013:4•240 WOS:000324605300006 DOI:10.1016/j.biocel.2013.06.022 OBD:216946 RIV:10145940

Štěrba, M.; Popelová, O.; Vávrová, A.; Jirkovský, E.; Kovaříková, P.; Geršl, V.; Šimůnek, T.: Oxidative Stress, Redox Signaling, and Metal Chelation in Anthracycline Cardiotoxicity and Pharmacological Cardioprotection. Antioxidants and Redox Signaling, 2013, 18 (8), 899—929. IF2013:7•667 WOS:000314180300004 DOI:10.1089/ars.2012.4795 OBD:164729 RIV:10124115

Tomšíková, H.; Tomšík, P.; Solich, P.; Nováková, L.: Determination of pteridines in biological samples with an emphasis on their stability. Bioanalysis, 2013, 5 (18), 2307—2326. IF2013:3•027 WOS:000325772200017 DOI:10.4155/bio.13.194 OBD:217059 RIV:10146053

Topinková, E.; Fialová, D.: Snižování rizika nežádoucích lékových příhod u seniorů - komentář. Medicína po promoci, 2013, 14 (4), 41—48. OBD:334045 RIV:10196481

Trnková, L.; Ricci, D.; Grillo, C.; Colotti, G.; Altieri, F.: Green tea catechins can bind and modify ERp57/PDIA3 activity. Biochimica et Biophysica Acta - General Subjects, 2013, 1830 (3), 2671—2682. IF2013:3•829 WOS:000315307900019 DOI:10.1016/j.bbagen.2012.11.011 OBD:335378 RIV:10210413

Tůmová, L.; Holcová, L.: Rizika používání léčivých rostlin v období těhotenství a kojení. Praktické lékárenství, 2013, 9 (1), 34—37. OBD:174885 RIV:10134216

Tůmová, L.; Klimešová, V.; Vildová, A.: The Effect of Pyridinecarbothioamides on Isoflavonoid Production in Genista tinctoria Cultures in Vitro. Natural Product Communications, 2013, 8 (5), 593—596. IF2013:0•924 WOS:000319855200012 OBD:174950 RIV:10134281

Týblová, M.; Zikán, V.; Luchavová, M.; Havrdová, E.; Raška, I.; Michalská, D.; Kuběna, A.: Snížená denzita kostního minerálu u žen s roztroušenou sklerózou. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie, 2013, 76 (1), 35—44. IF2013:0•159 WOS:000314553500004 OBD:217095 RIV:10146089

Vašíčková, P.; Králík, P.; Kubánková, M.; Lamka, J.; Žákovčík, V.; Chalupa, P.; Stašková, M.; Mihalčik, M.; Kloudová, A.; Bicek, J.; Cihlář, D.; Dvořák, Z.; Lukeš, D.; Machatý, J.; Piskovský, R.; Pavlík, I.: Původce hepatitidy typu E nejen u divokých zvířat v České republice. VLS: Časopis zaměstnanců Vojenských lesů a statků ČR, 2013, VIII (3), 14—17. OBD:305421

Vávrová, A.; Jansová, H.; Macková, E.; Macháček, M.; Hašková, P.; Tichotová, L.; Štěrba, M.; Šimůnek, T.: Catalytic Inhibitors of Topoisomerase II Differently Modulate the Toxicity of Anthracyclines in Cardiac and Cancer Cells. PLoS ONE, 2013, 8 (10), art. e76676. IF2013:3•534 WOS:000325501300077 DOI:10.1371/journal.pone.0076676 OBD:216131 RIV:10144269

Veleta, T.; Soukup, T.; Pávek, P.; Nekvindová, J.; Vlček, J.; Bradna, P.: Farmakogenetika metotrexátu v léčbě revmatoidní artritidy. Klinická farmakologie a farmacie, 2013, 27 (3—4), 131—135. OBD:317714 RIV:10190872

Vildová, A.; Kubeš, J.; Tůmová, L.: Léčivé rostliny s imunostimulačními účinky. Praktické lékárenství, 2013, 9 (2), 90—94. OBD:214690 RIV:10144108

Vokřál, I.; Jedličková, V.; Jirásko, R.; Stuchlíková, L.; Bártíková, H.; Skálová, L.; Lamka, J.; Holčapek, M.; Szotáková, B.: The metabolic fate of ivermectin in host (Ovis aries) and parasite (Haemonchus contortus). Parasitology, 2013, 140 (3), 361—367. IF2013:2•350 WOS:000315341200010 DOI:10.1017/S0031182012001680 OBD:216141 RIV:10144279

Vokřál, I.; Jirásko, R.; Stuchlíková, L.; Bártíková, H.; Szotáková, B.; Lamka, J.; Várady, M.; Skálová, L.: Biotransformation of albendazole and activities of selected detoxification enzymes in Haemonchus contortus strains susceptible and resistant to anthelmintics. Veterinary Parasitology, 2013, 196 (3—4), 373—381. IF2013:2•545 WOS:000323864500019 DOI:10.1016/j.vetpar.2013.03.018 OBD:216137 RIV:10144275

Volková, M.; Forstová, V.; Skálová, L.; Trejtnar, F.: Modulatory Effects of Quercetin and Rutin on the Activity, Expression and Inducibility of CYP1A1 in Intestinal HCT-8 Cells. Phytotherapy Research, 2013, 27 (12), 1889—1893. IF2013:2•397 WOS:000328210400023 DOI:10.1002/ptr.4992 OBD:305765 RIV:10189501

Vrbata, P.; Berka, P.; Stránská, D.; Doležal, P.; Musilová, M.; Čižinská, L.: Electrospun drug loaded membranes for sublingual administration of sumatriptan and naproxen. International Journal of Pharmaceutics, 2013, 457 (1), 168—176. IF2013:3•785 WOS:000326681800019 DOI:10.1016/j.ijpharm.2013.08.085 OBD:334011 RIV:10196447

Vyskočilová, E.; Szotáková, B.; Skálová, L.; Bártíková, H.; Hlaváčová, J.; Boušová, I.: Age-Related Changes in Hepatic Activity and Expression of Detoxification Enzymes in Male Rats. BioMed Research International, 2013, 2013 (July), art. 408573. IF2013:0•000 WOS:000322656400001 DOI:10.1155/2013/408573 OBD:214684 RIV:10144102

Weekes, A.; Frydrych, J.; Westwell, A.: Convenient Synthesis of Substituted 2-Phenylbenzothiazoles Using Solid-Supported Triphenylphosphine. Synthetic Communications, 2013, 43 (19), 2656—2662. IF2013:0•984 WOS:000320914200013 DOI:10.1080/00397911.2012.730648 OBD:335386 RIV:10210421

Zadák, Z.; Hyšpler, R.; Tichá, A.; Vlček, J.: Polypharmacy and malnutrition. Current Opinion in Clinical Nutrition and Metabolic Care, 2013, 16 (1), 50—55. IF2013:3•972 WOS:000312065300008 DOI:10.1097/MCO.0b013e32835b612e OBD:166140 RIV:10125520

Zahálka, L.; Matysová, L.; Šklubalová, Z.; Klovrzová, S.; Solich, P.: Simultaneous Determination of Propranolol Hydrochloride and Sodium Benzoate in Oral Liquid Preparations by HPLC. Chromatographia, 2013, 76 (21—22), 1553—1558. IF2013:1•370 WOS:000326118900017 DOI:10.1007/s10337-013-2457-z OBD:216254 RIV:10145626

Zitko, J.; Paterová, P.; Kubíček, V.; Mandíková, J.; Trejtnar, F.; Kuneš, J.; Doležal, M.: Synthesis and antimycobacterial evaluation of pyrazinamide derivatives with benzylamino substitution. Bioorganic and Medicinal Chemistry Letters, 2013, 23 (2), 476—479. IF2013:2•331 WOS:000312959600018 DOI:10.1016/j.bmcl.2012.11.052 OBD:171941 RIV:10131279

Zitko, J.; Servusová, B.; Paterová, P.; Mandíková, J.; Kubíček, V.; Kučera, R.; Hrabcová, V.; Kuneš, J.; Soukup, O.; Doležal, M.: Synthesis, Antimycobacterial Activity and In Vitro Cytotoxicity of 5-Chloro-N-phenylpyrazine-2-carboxamides. Molecules, 2013, 18 (12), 14807—14825. IF2013:2•095 WOS:000330315700023 DOI:10.3390/molecules181214807 OBD:333921 RIV:10196357

© Charles University, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové, Akademika Heyrovského 1203, 500 03 Hradec Králové, Czech Republic
Website information | Powered by Kentico