Bibliography 2016

Acebal, CC.*; Grünhut, M.*; Llamas, NE.; Insausti, M.; Zelená, L.; Sklenářová, H.; Solich, P.; Fernández Band, BS.: An integrated on-line method for the preconcentration and simultaneous determination of metsulfuron methyl and chlorsulfuron using oxidized carbon nanotubes and second order fluorescent data. Microchemical Journal, 2016, 129 (November), 90—97. IF2016:3•034 WOS:000382595300014 EID:2-s2.0-84974856589 DOI:10.1016/j.microc.2016.06.011 OBD:514625» RIV:10326189

Alexovič, M.*; Horstkotte, B.; Solich, P.; Sabo, J.: Automation of static and dynamic non-dispersive liquid phase microextraction. Part 1: Approaches based on extractant drop-, plug-, film- and microflow-formation. Analytica Chimica Acta, 2016, 906 (February), 22—40. IF2016:4•950 WOS:000367786700003 EID:2-s2.0-84953638026 DOI:10.1016/j.aca.2015.11.038 OBD:516916» RIV:10328482

Alexovič, M.*; Horstkotte, B.; Solich, P.; Sabo, J.: Automation of static and dynamic non-dispersive liquid phase microextraction. Part 2: Approaches based on impregnated membranes and porous supports. Analytica Chimica Acta, 2016, 907 (February), 18—30. IF2016:4•950 WOS:000368422900003 EID:2-s2.0-84951930671 DOI:10.1016/j.aca.2015.11.046 OBD:516920» RIV:10328486

Alves, A.; Ramos, I.; Nunes, C.; Magalhaes, LM.; Sklenářová, H.; Segundo, M.*; Lima, JL.; Reis, S.: On-line automated evaluation of lipid nanoparticles transdermal permeation using Franz diffusion cell and low-pressure chromatography. Talanta, 2016, 146 (January), 369—374. IF2016:4•162 WOS:000363815600052 EID:2-s2.0-84941308474 DOI:10.1016/j.talanta.2015.08.070 OBD:514609» RIV:10326173

Ambrož, M.; Hanušová, V.; Skarka, A.; Boušová, I.; Králová, V.; Langhasová, L.; Skálová, L.*: Essential Oil from Myrica rubra Leaves Potentiated Antiproliferative and Prooxidative Effect of Doxorubicin and its Accumulation in Intestinal Cancer Cells. Planta Medica, 2016, 82 (1—2), 89—96. IF2016:2•342 WOS:000368084700011 EID:2-s2.0-84954122121 DOI:10.1055/s-0035-1558083 OBD:516863» RIV:10328429

Arndt, T.: Judenapotheke - historie židovské lékárny v Praze (1653-1783). In: Sborník přednášek z dějin farmacie přednesených na odborných sympoziích v letech 2012-2014. Brno: Veterinární a farmaceutická univerzita, 2016, 29—29. ISBN 978-80-7305-769-5. OBD:514570»

Arndt, T.*; Dohnal, F.: Židé v evropské farmacii od 7. do počátku 20. století. Česká a slovenská farmacie, 2016, 65 (5), 182—191. EID:2-s2.0-85030618758 OBD:514165» RIV:10325725

Bártíková, H.*; Podlipná, R.; Skálová, L.: Veterinary drugs in the environment and their toxicity to plants. Chemosphere, 2016, 144 (February), 2290—2301. IF2016:4•208 WOS:000367774400290 EID:2-s2.0-84953792126 DOI:10.1016/j.chemosphere.2015.10.137 OBD:516175» RIV:10327739

Benek, O.; Soukup, O.; Pasdiorová, M.; Hroch, L.; Šepsová, V.; Jošt, P.; Hrabinová, M.; Jun, D.; Kuča, K.; Zala, D.; Ramsay, RR.; Marco-Contelles, J.*; Musílek, K.*: Design, Synthesis and in vitro Evaluation of Indolotacrine Analogues as Multitarget-Directed Ligands for the Treatment of Alzheimer's Disease. ChemMedChem, 2016, 11 (12), 1264—1269. IF2016:3•225 WOS:000380024300010 EID:2-s2.0-84976521292 DOI:10.1002/cmdc.201500383 OBD:513352» RIV:10324912

Beránek, M.: Molekulární genetika pro bioanalytiky. Praha: Karolinum, 2016, 194 p. ISBN 978-80-246-3224-7. OBD:515412»

Beránek, M.; Fiala, Z.; Kremláček, J.; Andrýs, C.; Hamáková, K.; Chmelařová, M.; Palička, V.; Borská, L.*: Genetic polymorphisms in biotransformation enzymes for benzo[a]pyrene and related levels of benzo[a]pyrene-7,8-diol-9,10-epoxide-DNA adducts in Goeckerman therapy. Toxicology Letters, 2016, 255 (July), 47—51. IF2016:3•858 WOS:000377331600006 EID:2-s2.0-84969137346 DOI:10.1016/j.toxlet.2016.05.009 OBD:512755» RIV:10324300

Beránek, M.*; Fiala, Z.; Kremláček, J.; Andrýs, C.; Hamáková, K.; Palička, V.; Borská, L.: Droplet Digital PCR Analysis of GSTM1 Deletion Polymorphism in Psoriatic Subjects Treated with Goeckerman Therapy. Acta Medica (Hradec Králové), 2016, 59 (3), 75—78. DOI:10.14712/18059694.2016.94 OBD:516246»

Beránek, M.*; Fiala, Z.; Kremláček, J.; Palička, V.; Borská, L.: Technologie digitální PCR pro vyšetření delečního polymorfismu v genu GSTM1. Chemické listy, 2016, 110 (9), 655—657. IF2016:0•387 WOS:000386563400010 EID:2-s2.0-84994644684 OBD:516322» RIV:10327887

Beránek, M.*; Sirák, I.; Vošmik, M.; Petera, J.; Drastíková, M.; Palička, V.: Carrier Molecules and Extraction of Circulating Tumor DNA for Next Generation Sequencing in Colorectal Cancer. Acta Medica (Hradec Králové), 2016, 59 (2), 54—58. DOI:10.14712/18059694.2016.54 OBD:516325»

Boušová, I.*; Matoušková, P.; Bártíková, H.; Szotáková, B.; Hanušová, V.; Tománková, V.; Anzenbacherová, E.; Lišková, B.; Anzenbacher, P.; Skálová, L.: Influence of diet supplementation with green tea extract on drug-metabolizing enzymes in a mouse model of monosodium glutamate-induced obesity. European Journal of Nutrition, 2016, 55 (1), 361—371. IF2016:4•370 WOS:000369309700035 EID:2-s2.0-84957430478 DOI:10.1007/s00394-015-0856-7 OBD:500973» RIV:10312504

Buchta, V.; Jílek, P.; Špaček, J.*: Aktuální pohled na problematiku kvasinek ve vulvovaginální oblasti. Acta Medicinae, 2016, 5 (4), 41—45. OBD:522788»

Catalá, TS.*; Álvarez-Salgado, XA.; Otero, J.; Iuculano, F.; Company, JB.; Horstkotte, B.; Romera-Castillo, C.; Nieto-Cid, M.; Latasa, M.; Morán, XAG.; Gasol, JM.; Marrasé, C.; Stedmon, CA.; Reche, I.: Drivers of fluorescent dissolved organic matter in the global epipelagic ocean. Limnology and Oceanography, 2016, 61 (3), 1101—1119. IF2016:3•383 WOS:000375748400021 EID:2-s2.0-84961742860 DOI:10.1002/lno.10281 OBD:532985» RIV:10365332

Cermanová, J.; Prašnická, A.; Doleželová, E.; Rozkydalová, L.; Hroch, M.; Chládek, J.; Tomšík, P.; Kloeting, I.; Mičuda, S.*: Pharmacokinetics of Boldine in Control and Mrp2-Deficient Rats. Physiological Research, 2016, 65 (Suppl. 4), S489—S497. IF2016:1•461 WOS:000392029200009 EID:2-s2.0-85009989485 OBD:519077» RIV:10330749

Cidlina, A.; Švec, J.; Ludvová, L.; Kuneš, J.; Zimčík, P.; Nováková, V.*: Predominant effect of connecting atom and position of substituents on azomethine nitrogens' basicity in phthalocyanines. Journal of Porphyrins and Phthalocyanines, 2016, 20 (8—11), 1122—1133. IF2016:1•043 WOS:000390248600027 EID:2-s2.0-84988613824 DOI:10.1142/S1088424616500747 OBD:523672» RIV:10335427

Čečková, M.; Řezníček, J.; Ptáčková, Z.; Červený, L.; Müller, F.; Kacerovský, M.; Fromm, MF.; Glazier, JD.; Štaud, F.*: Role of ABC and Solute Carrier Transporters in the Placental Transport of Lamivudine. Antimicrobial Agents and Chemotherapy, 2016, 60 (9), 5563—5572. IF2016:4•302 WOS:000389055400055 EID:2-s2.0-84983249402 DOI:10.1128/AAC.00648-16 OBD:516831» RIV:10328397

Červený, L.; Neumanová, Z.; Karbanová, S.; Havlová, I.; Štaud, F.*: Long-term administration of tenofovir or emtricitabine to pregnant rats; effect on Abcb1a, Abcb1b and Abcg2 expression in the placenta and in maternal and fetal organs. Journal of Pharmacy and Pharmacology, 2016, 68 (1), 84—92. IF2016:2•405 WOS:000368831700009 EID:2-s2.0-84956594370 DOI:10.1111/jphp.12495 OBD:516823» RIV:10328389

Červinková, B.; Kujovská Krčmová, L.*; Solichová, D.; Melichar, B.; Solich, P.: Recent advances in the determination of tocopherols in biological fluids: from sample pretreatment and liquid chromatography to clinical studies. Analytical and Bioanalytical Chemistry, 2016, 408 (10), 2407—2424. IF2016:3•431 WOS:000373791400002 EID:2-s2.0-84954328326 DOI:10.1007/s00216-015-9214-0 OBD:509812» RIV:10321341

Desfontaine, V.; Nováková, L.; Ponzetto, F.; Nicoli, R.; Saugy, M.; Veuthey, J.; Guillarme, D.*: Liquid chromatography and supercritical fluid chromatography as alternative techniques to gas chromatography for the rapid screening of anabolic agents in urine. Journal of Chromatography A, 2016, 1451 (June), 145—155. IF2016:3•981 WOS:000377725900017 EID:2-s2.0-84966716386 DOI:10.1016/j.chroma.2016.05.004 OBD:517124» RIV:10328690

Dohnal, F.: Vojenské zdravotnictví v prusko-rakouské válce roku 1866. Chrudimské vlastivědné listy, 2016, 25 (5), 5—9. OBD:524123»

Dohnal, F.: Ke vzniku Vojenské lékařské akademie v Hradci Králové. In: Fragmenty z historie medicíny a veterinárního lékařství. Brno: Technické muzeum, 2016, 235—240. ISBN 978-80-87896-31-0. OBD:524088» RIV:10335843

Doležal, M.; Zitko, J.; Janďourek, O.; Servusová-Vaňásková, B.: Substituovaný 2-(2-fenylhydrazinyl)pyrazin, způsob jeho přípravy, jeho použití a farmaceutický přípravek ho obsahující. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2016. Patent№:CZ306322(B6) OBD:523800» RIV:10335555

Donzello, M.; Ercolani, C.*; Nováková, V.; Zimčík, P.*; Stuzhin, P.*: Tetrapyrazinoporphyrazines and their metal derivatives. Part I: Synthesis and basic structural information. Coordination Chemistry Reviews, 2016, 309 (February), 107—179. IF2016:13•324 WOS:000368956400007 EID:2-s2.0-84949671752 DOI:10.1016/j.ccr.2015.09.006 OBD:514607» RIV:10326171

Doskočil, I.; Havlík, J.*; Verlotta, R.; Tauchen, J.; Veselá, L.; Macáková, K.; Opletal, L.; Kokoška, L.; Rada, V.: In vitro immunomodulatory activity, cytotoxicity and chemistry of some central European polypores. Pharmaceutical Biology, 2016, 54 (11), 2369—2376. IF2016:1•916 WOS:000386041900001 EID:2-s2.0-84962495700 DOI:10.3109/13880209.2016.1156708 OBD:517234» RIV:10328802

Ďoubal, S.; Klemera, P.; Kuchařová, M.; Rejchrt, P.: Způsob a zařízení pro měření viskoelastických parametrů viskoelastických těles. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2016. Patent№:CZ306176(B6) OBD:526458» RIV:10338249

Drastíková, M.; Beránek, M.*; Gabalec, F.; Netuka, D.; Masopust, V.; Česák, T.; Marek, J.; Palička, V.; Čáp, J.: Expression profiles of somatostatin, dopamine, and estrogen receptors in pituitary adenomas determined by means of synthetic multilocus calibrators. Biomedical Papers, 2016, 160 (2), 238—243. IF2016:0•894 WOS:000379360500009 EID:2-s2.0-84976406259 DOI:10.5507/bp.2015.058 OBD:512754» RIV:10324299

Duintjer Tebbens, EJ.; Meurant, G.*: On the convergence of Q-OR and Q-MR Krylov methods for solving nonsymmetric linear systems. BIT Numerical Mathematics, 2016, 56 (1), 77—97. IF2016:1•670 WOS:000374411400005 EID:2-s2.0-84952935275 DOI:10.1007/s10543-015-0564-y OBD:516844» RIV:10328410

El Zowalaty, M.*; Belkina, T.*; Bahashwan, S.; El Zowalaty, A.; Duintjer Tebbens, EJ.; Abdel-Salam, H.; Khalil, A.; Daghriry, S.; Gahtani, M.; Madkhaly, F.; Nohi, N.; Khodari, R.; Sharahili, R.; Dagreery, K.; Khormi, M.; Habibah, S.; Medrba, B.; Gahtani, A.; Hifthi, R.; Zaid, J.; Amshan, A.; Alneami, A.; Noreddin, A.; Vlček, J.: Knowledge, awareness, and attitudes toward antibiotic use and antimicrobial resistance among Saudi population. International Journal of Clinical Pharmacy, 2016, 38 (5), 1261—1268. IF2016:1•555 WOS:000384561800032 EID:2-s2.0-84984600794 DOI:10.1007/s11096-016-0362-x OBD:516913» RIV:10328479

Fialová, D.; Bouvy, M.; Vlček, J.; Desplenter, F.: Drugs & Aging: Clinical Pharmacy Services, Rational Pharmacotherapy and Interdisciplinary Cooperation in the Optimization of Pharmacotherapy in Older Patients in Different Settings of Care. Cham: Springer, 2016, 62 p. ISSN 1170-229X. OBD:522508»

Fialová, D.*; Desplenter, F.: Aging of the Population, Clinical Pharmacy Services, and Interdisciplinary Cooperation in the Optimization of Pharmacotherapy in Older Patients. Drugs and Aging, 2016, 33 (3), 163—167. IF2016:2•769 WOS:000373637000002 EID:2-s2.0-84961615763 DOI:10.1007/s40266-016-0361-6 OBD:513749»

Fibigr, J.; Šatínský, D.*; Havlíková, L.; Solich, P.: A new method for rapid determination of indole-3-carbinol and its condensation products in nutraceuticals using core-shell column chromatography method. Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis, 2016, 120 (February), 383—390. IF2016:3•255 WOS:000370585700048 EID:2-s2.0-84953911215 DOI:10.1016/j.jpba.2015.12.039 OBD:514614» RIV:10326178

Fibigr, J.; Šatínský, D.*; Solich, P.: A study of retention characteristics and quality control of nutraceuticals containing resveratrol and polydatin using fused-core column chromatography. Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis, 2016, 120 (February), 112—119. IF2016:3•255 WOS:000370585700016 EID:2-s2.0-84951014684 DOI:10.1016/j.jpba.2015.12.014 OBD:514623» RIV:10326187

Ghavre, M.; Froese, J.; Pour, M.; Hudlický, T.*: Synthesis of Amaryllidaceae Constituents and Unnatural Derivatives. Angewandte Chemie - International Edition, 2016, 55 (19), 5642—5691. IF2016:11•994 WOS:000375118500003 EID:2-s2.0-84960461468 DOI:10.1002/anie.201508227 OBD:517266» RIV:10328834

Grand, M.*; Chocholouš, P.; Růžička, J.; Solich, P.; Measures, C.: Determination of trace zinc in seawater by coupling solid phase extraction and fluorescence detection in the Lab-On-Valve format. Analytica Chimica Acta, 2016, 923 (June), 45—54. IF2016:4•950 WOS:000375385800004 EID:2-s2.0-84990253845 DOI:10.1016/j.aca.2016.03.056 OBD:517077» RIV:10328643

Habartová, K.; Cahlíková, L.; Řezáčová, M.; Havelek, R.*: The Biological Activity of Alkaloids from the Amaryllidaceae: From Cholinesterases Inhibition to Anticancer Activity. Natural Product Communications, 2016, 11 (10), 1587—1594. IF2016:0•773 WOS:000384513900041 OBD:515935» RIV:10327500

Hašková, P.; Jansová, H.; Bureš, J.; Macháček, M.; Jirkovská, A.; Franz, KJ.; Kovaříková, P.; Šimůnek, T.*: Cardioprotective effects of iron chelator HAPI and ROS-activated boronate prochelator BHAPI against catecholamine-induced oxidative cellular injury. Toxicology, 2016, 371 (September), 17—28. IF2016:3•582 WOS:000390517100004 EID:2-s2.0-84994509657 DOI:10.1016/j.tox.2016.10.004 OBD:517032» RIV:10328598

Havelek, R.*; Seifrtová, M.; Královec, K.; Krocová, E.; Tejkalová, V.; Novotný, I.; Cahlíková, L.; Šafratová, M.; Opletal, L.; Bílková, Z.; Vávrová, J.; Řezáčová, M.: Comparative cytotoxicity of chelidonine and homochelidonine, the dimethoxy analogues isolated from Chelidonium majus L. (Papaveraceae), against human leukemic and lung carcinoma cells. Phytomedicine, 2016, 23 (3), 253—266. IF2016:3•526 WOS:000371781500003 EID:2-s2.0-84977621316 DOI:10.1016/j.phymed.2016.01.001 OBD:515084» RIV:10326648

Havlíková, L.*; Parmová, M.; Chocholouš, P.; Solich, P.: Sensitive Monitoring of Amygdalin and 5-Hydroxytryptamine in Food Supplements Using HILIC OH5 Chromatography. Food Analytical Methods, 2016, 9 (6), 1849—1856. IF2016:2•038 WOS:000375331900040 EID:2-s2.0-84948168231 DOI:10.1007/s12161-015-0362-9 OBD:514856» RIV:10326420

Havlíková, L.*; Šatínský, D.; Solich, P.: Aspects of decontamination of ivermectin and praziquantel from environmental waters using advanced oxidation technology. Chemosphere, 2016, 144 (February), 21—28. IF2016:4•208 WOS:000367774400005 EID:2-s2.0-84953791597 DOI:10.1016/j.chemosphere.2015.08.039 OBD:516188» RIV:10327752

Hintzpeter, J.*; Seliger, J.; Hofman, J.; Martin, H.; Wsól, V.; Maser, E.: Inhibition of human anthracycline reductases by emodin - A possible remedy for anthracycline resistance. Toxicology and Applied Pharmacology, 2016, 293 (February), 21—29. IF2016:3•791 WOS:000370303700003 EID:2-s2.0-84954213393 DOI:10.1016/j.taap.2016.01.003 OBD:516718» RIV:10328283

Hofman, J.; Kučera, R.; Neumanová, Z.; Klimeš, J.; Čečková, M.; Štaud, F.*: Placental passage of olomoucine II, but not purvalanol A, is affected by p-glycoprotein (ABCB1), breast cancer resistance protein (ABCG2) and multidrug resistance-associated proteins (ABCCs). Xenobiotica, 2016, 46 (5), 416—423. IF2016:1•932 WOS:000370621300004 EID:2-s2.0-84958103068 DOI:10.3109/00498254.2015.1086039 OBD:501233» RIV:10312764

Horstkotte, B.*; Chocholouš, P.; Solich, P.: Large volume preconcentration and determination of nanomolar concentrations of iron in seawater using a renewable cellulose 8-hydroquinoline sorbent microcolumn and universal approach of post-column eluate utilization in a Lab-on-Valve system. Talanta, 2016, 150 (April), 213—223. IF2016:4•162 WOS:000370770500029 EID:2-s2.0-84954445991 DOI:10.1016/j.talanta.2015.12.044 OBD:516928» RIV:10328494

Hroch, L.; Benek, O.; Guest, P.; Aitken, L.; Soukup, O.; Janočková, J.; Musil, K.; Dohnal, V.; Doležal, R.; Kuča, K.; Smith, T.; Gunn-Moore, F.; Musílek, K.*: Design, synthesis and in vitro evaluation of benzothiazole-based ureas as potential ABAD/17 beta-HSD10 modulators for Alzheimer's disease treatment. Bioorganic and Medicinal Chemistry Letters, 2016, 26 (15), 3675—3678. IF2016:2•454 WOS:000380574100058 EID:2-s2.0-84973563591 DOI:10.1016/j.bmcl.2016.05.087 OBD:514477» RIV:10326041

Hroch, M.*; Mičuda, S.; Havelek,; Cermanová, J.; Cahlíková, L.; Hošťálková, A.; Hulcová, D.; Řezáčová, M.: LC-MS/MS method for the determination of haemanthamine in rat plasma, bile and urine and its application to a pilot pharmacokinetic study. Biomedical Chromatography, 2016, 30 (7), 1083—1091. IF2016:1•613 WOS:000378537900013 EID:2-s2.0-84949947276 DOI:10.1002/bmc.3653 OBD:503792» RIV:10315317

Hronek, M.*; Patková, A.; Josková, V.: Nutriční příjem železa a jeho suplementace v období gravidity. Gynekolog, 2016, 25 (3), 111—115. OBD:516581»

Hrušková, K.; Potůčková, E.; Hergeselová, T.; Liptáková, L.; Hašková, P.; Mingas, PD.; Kovaříková, P.; Šimůnek, T.*; Vávrová, K.*: Aroylhydrazone iron chelators: Tuning antioxidant and antiproliferative properties by hydrazide modifications. European Journal of Medicinal Chemistry, 2016, 120 (September), 97—110. IF2016:4•519 WOS:000379102800009 EID:2-s2.0-84968836040 DOI:10.1016/j.ejmech.2016.05.015 OBD:516599» RIV:10328164

Huertas-Pérez, JF.; Arroyo-Manzanares, N.; Havlíková, L.; Gámiz-Gracia, L.; Solich, P.; García-Campaňa, A.*: Method optimization and validation for the determination of eight sulfonamides in chicken muscle and eggs by modified QuEChERS and liquid chromatography with fluorescence detection. Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis, 2016, 124 (May), 261—266. IF2016:3•255 WOS:000374202000029 EID:2-s2.0-84960442247 DOI:10.1016/j.jpba.2016.02.040 OBD:516224» RIV:10327789

Hurychová, H.; Lebedová, V.; Šklubalová, Z.*; Dzámová, P.; Svěrák, T.; Stoniš, J.: Fractal aspects of the flow and shear behaviour of free-flowable particle size fractions of pharmaceutical directly compressible excipient sorbitol. Česká a slovenská farmacie, 2016, 65 (6), 221—225. EID:2-s2.0-85030614273 OBD:522291»

Hyršová, L.; Smutný, T.; Carazo Fernández, A.; Moravčík, Š.; Mandíková, J.; Trejtnar, F.; Gerbal-Chaloin, S.; Pávek, P.*: The pregnane X receptor down-regulates organic cation transporter 1 (SLC22A1) in human hepatocytes by competing for ("squelching") SRC-1 coactivator. British Journal of Pharmacology, 2016, 173 (10), 1703—1715. IF2016:5•491 WOS:000374976000012 EID:2-s2.0-84962631812 DOI:10.1111/bph.13472 OBD:517356» RIV:10328924

Hyršová, L.; Smutný, T.; Trejtnar, F.; Pávek, P.*: Expression of organic cation transporter 1 (OCT1): unique patterns of indirect regulation by nuclear receptors and hepatospecific gene regulation. Drug Metabolism Reviews, 2016, 48 (2), 139—158. IF2016:4•097 WOS:000380135800001 EID:2-s2.0-84977563176 DOI:10.1080/03602532.2016.1188936 OBD:517355» RIV:10328923

Chlebek, J.*; De Simone, A.; Hošťálková, A.; Opletal, L.; Pérez, C.; Pérez, DI.; Havlíková, L.; Cahlíková, L.; Andrisano, V.: Application of BACE1 immobilized enzyme reactor for the characterization of multifunctional alkaloids from Corydalis cava (Fumariaceae) as Alzheimer's disease targets. Fitoterapia, 2016, 109 (March), 241—247. IF2016:2•698 WOS:000372685400039 EID:2-s2.0-84956783078 DOI:10.1016/j.fitote.2016.01.008 OBD:516998» RIV:10328564

Chlebek, J.; Doskočil, I.; Hulcová, D.; Breiterová, K.; Šafratová, M.; Havelek, R.; Habartová, K.; Hošťálková, A.; Volštátová, T.; Cahlíková, L.*: Cytotoxicity of Naturally Occurring Isoquinoline Alkaloids of Different Structural Types. Natural Product Communications, 2016, 11 (6), 753—756. IF2016:0•773 WOS:000379631600014 EID:2-s2.0-84989179797 OBD:515069» RIV:10326633

Chlebek, J.; Novák, Z.; Kassemová, D.; Šafratová, M.; Kostelník, J.; Malý, L.; Ločárek, M.; Opletal, L.; Hošťálková, A.; Hrabinová, M.; Kuneš, J.; Novotná, P.; Urbanová, M.; Nováková, L.; Macáková, K.; Hulcová, D.; Solich, P.; Pérez Martín, C.; Jun, D.; Cahlíková, L.*: Isoquinoline Alkaloids from Fumaria officinalis L. and Their Biological Activities Related to Alzheimer's Disease. Chemistry and Biodiversity, 2016, 13 (1), 91—99. IF2016:1•440 WOS:000368578700008 EID:2-s2.0-84954348573 DOI:10.1002/cbdv.201500033 OBD:516911» RIV:10328477

Jansová, H.; Bureš, J.; Macháček, M.; Hašková, P.; Jirkovská, A.; Roh, J.; Wang, Q.; Franz, K.; Kovaříková, P.; Šimůnek, T.*: Characterization of cytoprotective and toxic properties of iron chelator SIH, prochelator BSIH and their degradation products. Toxicology, 2016, 350 (March), 15—24. IF2016:3•582 WOS:000377739500002 EID:2-s2.0-84962921796 DOI:10.1016/j.tox.2016.03.004 OBD:517030» RIV:10328596

Javorská, L.; Kujovská Krčmová, L.*; Solichová, D.; Solich, P.; Kaška, M.: Modern methods for vancomycin determination in biological fluids by methods based on high-performance liquid chromatography - A review. Journal of Separation Science, 2016, 39 (1), 6—20. IF2016:2•557 WOS:000368876500002 EID:2-s2.0-84956584514 DOI:10.1002/jssc.201500600 OBD:501028» RIV:10312559

Ježková, K.; Rathouská, J.; Němečková, I.; Fikrová, P.; Doleželová, E.; Vařejčková, M.; Vitverová, B.; Tysoňová, K.; Serwadczak, A.; Buczek, E.; Bernabéu, C.; López-Novoa, J.; Chłopicki, S.; Nachtigal, P.*: High Levels of Soluble Endoglin Induce a Proinflammatory and Oxidative-Stress Phenotype Associated with Preserved NO-Dependent Vasodilatation in Aortas from Mice Fed a High-Fat Diet. Journal of Vascular Research, 2016, 53 (3—4), 149—162. IF2016:1•759 WOS:000388616400004 EID:2-s2.0-84991206174 DOI:10.1159/000448996 OBD:517027» RIV:10328593

Jordan, A.; Haiss, A.; Špulák, M.; Karpichev, Y.; Kuemmerer, K.*; Gathergood, N.*: Synthesis of a series of amino acid derived ionic liquids and tertiary amines: green chemistry metrics including microbial toxicity and preliminary biodegradation data analysis. Green Chemistry, 2016, 18 (16), 4374—4392. IF2016:9•125 WOS:000381440800006 EID:2-s2.0-84981524599 DOI:10.1039/c6gc00415f OBD:517211» RIV:10328779

Kanninen, L.; Harjumaki, R.; Peltoniemi, P.; Bogacheva, M.; Salmi, T.; Porola, P.; Niklander, J.; Smutný, T.; Urtti, A.; Yliperttula, M.; Lou, Y.*: Laminin-511 and laminin-521-based matrices for efficient hepatic specification of human pluripotent stem cells. Biomaterials, 2016, 103 (October), 86—100. IF2016:8•402 WOS:000381592000009 EID:2-s2.0-84976554664 DOI:10.1016/j.biomaterials.2016.06.054 OBD:526441» RIV:10338222

Karabanovich, G.; Roh, J.; Hrabálek, A.; Klimešová, V.; Pávek, P.: Dinitrofenyloxadiazol nebo -triazol, jeho použití a farmaceutický přípravek ho obsahující. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2016. Patent№:CZ306408(B6) OBD:526456» RIV:10338247

Karabanovich, G.; Zemanová, J.; Smutný, T.; Székely, R.; Šarkan, M.; Centárová, I.; Vocat, A.; Pávková, I.; Čonka, P.; Němeček, J.; Stolaříková, J.; Vejsová, M.; Vávrová, K.; Klimešová, V.; Hrabálek, A.; Pávek, P.; Cole, ST.; Mikušová, K.; Roh, J.*: Development of 3,5-Dinitrobenzylsulfanyl-1,3,4-oxadiazoles and Thiadiazoles as Selective Antitubercular Agents Active Against Replicating and Nonreplicating Mycobacterium tuberculosis. Journal of Medicinal Chemistry, 2016, 59 (6), 2362—2380. IF2016:6•259 WOS:000372946500007 EID:2-s2.0-84962061476 DOI:10.1021/acs.jmedchem.5b00608 OBD:517109» RIV:10328675

Karlíčková, J.; Říha, M.; Filipský, T.; Macáková, K.; Hrdina, R.; Mladěnka, P.*: Antiplatelet Effects of Flavonoids Mediated by Inhibition of Arachidonic Acid Based Pathway. Planta Medica, 2016, 82 (1—2), 76—83. IF2016:2•342 WOS:000368084700009 EID:2-s2.0-84954137685 DOI:10.1055/s-0035-1557902 OBD:516217» RIV:10327781

Kašparová, M.*: Fytoterapeutika s tlumivým účinkem na centrální nervový systém. Praktické lékárenství, 2016, 12 (5), 182—185. OBD:516128»

Kašparová, M.*; Spilková, J.; Cvak, L.; Siatka, T.; Martin, J.: Plant Tissue Cultures of Juniperus virginiana. Natural Product Communications, 2016, 11 (5), 681—683. IF2016:0•773 WOS:000375633500033 EID:2-s2.0-84982111785 OBD:516150» RIV:10327714

Klivický, M.; Klimeš, J.; Kučera, R.*: Solid-Phase Extraction of Ibuprofen from Pharmaceuticals via Ligand Exchange Using Zirconium Dioxide. Current Analytical Chemistry, 2016, 12 (6), 523—528. IF2016:1•306 WOS:000390340400002 EID:2-s2.0-84995646137 DOI:10.2174/1573411012666151022194146 OBD:517084» RIV:10328650

Klovrzová, S.; Zahálka, L.; Kříž, T.; Zahálková, O.; Matysová, L.; Šklubalová, Z.*; Horák, P.: Extemporaneous sotalol hydrochloride oral solutions for use in paediatric cardiology: formulation and stability study. European Journal of Hospital Pharmacy, 2016, 23 (1), 33—37. IF2016:0•718 WOS:000367461100007 EID:2-s2.0-84963700692 DOI:10.1136/ejhpharm-2015-000711 OBD:512220» RIV:10323765

Kolská, K.; Ghavre, M.; Pour, M.; Hybelbauerová, S.; Kotora, M.*: Total Synthesis of Coibacin D by Using Enantioselective Allylation and Metathesis Reactions. Asian Journal of Organic Chemistry, 2016, 5 (5), 646—651. IF2016:2•788 WOS:000380259700009 EID:2-s2.0-84959869283 DOI:10.1002/ajoc.201600022 OBD:516562» RIV:10328127

Komersová, A.; Lochař, V.*; Myslíková, K.; Mužíková, J.; Bartoš, M.: Formulation and dissolution kinetics study of hydrophilic matrix tablets with tramadol hydrochloride and different co-processed dry binders. European Journal of Pharmaceutical Sciences, 2016, 95 (December), 36—45. IF2016:3•756 WOS:000390505100005 EID:2-s2.0-84997161412 DOI:10.1016/j.ejps.2016.08.002 OBD:517334» RIV:10328902

Kováčik, A.; Opálka, L.; Šilarová, M.; Roh, J.; Vávrová, K.*: Synthesis of 6-hydroxyceramide using ruthenium-catalyzed hydrosilylation-protodesilylation. Unexpected formation of a long periodicity lamellar phase in skin lipid membranes. RSC Advances, 2016, 6 (77), 73343—73350. IF2016:3•108 WOS:000381490100052 EID:2-s2.0-84981305974 DOI:10.1039/c6ra16565f OBD:515110» RIV:10326673

Kozempel, J.; Čepa, A.; Vlk, M.: Radiopharmaceuticals and Monoclonal Antibodies: Applications and Perspectives. In: Radiopharmaceuticals: Application, Insights and Future. Saarbrücken: Lambert Academic Publishing, 2016, 142—205. ISBN 978-3-659-96341-4. OBD:523798»

Kozic, J.*; Novák, Z.; Římal, V.; Profant, V.; Kuneš, J.; Vinšová, J.: Conformations, equilibrium thermodynamics and rotational barriers of secondary thiobenzanilides. Tetrahedron, 2016, 72 (17), 2072—2083. IF2016:2•651 WOS:000374424900002 EID:2-s2.0-84982686570 DOI:10.1016/j.tet.2016.02.035 OBD:516309» RIV:10327874

Králová, V.*; Hanušová, V.; Rudolf, E.; Čáňová, K.; Skálová, L.: Flubendazole induces mitotic catastrophe and senescence in colon cancer cells in vitro. Journal of Pharmacy and Pharmacology, 2016, 68 (2), 208—218. IF2016:2•405 WOS:000371246600007 EID:2-s2.0-84958768631 DOI:10.1111/jphp.12503 OBD:510615» RIV:10322146

Krasulová, K.; Šiller, M.; Holas, O.; Dvořák, Z.; Anzenbacher, P.*: Enantiospecific effects of chiral drugs on cytochrome P450 inhibition in vitro. Xenobiotica, 2016, 46 (4), 315—324. IF2016:1•932 WOS:000378173700004 EID:2-s2.0-84956913409 DOI:10.3109/00498254.2015.1076086 OBD:526442» RIV:10338223

Krátký, M.*; Štěpánková, Š.; Vorčáková, K.; Švarcová, M.; Vinšová, J.: Novel Cholinesterase Inhibitors Based on O-Aromatic N,N-Disubstituted Carbamates and Thiocarbamates. Molecules, 2016, 21 (2), art. 191. IF2016:2•861 WOS:000371895900005 EID:2-s2.0-84963664610 DOI:10.3390/molecules21020191 OBD:516319» RIV:10327884

Krátký, M.*; Štěpánková, Š.; Vorčáková, K.; Vinšová, J.: Synthesis and in vitro evaluation of novel rhodanine derivatives as potential cholinesterase inhibitors. Bioorganic Chemistry, 2016, 68 (October), 23—29. IF2016:3•231 WOS:000387978400004 EID:2-s2.0-84978805250 DOI:10.1016/j.bioorg.2016.07.004 OBD:516337» RIV:10327902

Krátký, M.*; Vinšová, J.: Salicylanilide N-monosubstituted carbamates: Synthesis and in vitro antimicrobial activity. Bioorganic and Medicinal Chemistry, 2016, 24 (6), 1322—1330. IF2016:2•930 WOS:000370822700018 EID:2-s2.0-84958885970 DOI:10.1016/j.bmc.2016.02.004 OBD:516317» RIV:10327882

Krátký, M.*; Vinšová, J.: Sulphur-Containing Heterocycles as Antimycobacterial Agents: Recent Advances in Thiophene and Thiadiazole Derivatives. Current Topics in Medicinal Chemistry, 2016, 16 (26), 2921—2952. IF2016:2•561 WOS:000385561400005 EID:2-s2.0-84989260006 DOI:10.2174/1568026616666160506131118 OBD:516336» RIV:10327901

Krbal, L.; Hanušová, V.*; Soukup, J.; John, S.; Matoušková, P.; Ryška, A.: Contribution of in vitro comparison of colorectal carcinoma cells from primary and metastatic lesions to elucidation of mechanisms of tumor progression and response to anticancer therapy. Tumor Biology, 2016, 37 (7), 9565—9578. IF2016:3•650 WOS:000382174500108 EID:2-s2.0-84954557362 DOI:10.1007/s13277-016-4839-y OBD:515369» RIV:10326932

Křupková, S.; Pazos Aguete, G.; Kocmanová, L.; Volná, T.; Grepl, M.; Nováková, L.; Miller, M.; Hlaváč, J.*: Solid-Phase Synthesis of gamma-Lactone and 1,2-Oxazine Derivatives and Their Efficient Chiral Analysis. PLoS One, 2016, 11 (11), art. e0166558. IF2016:2•806 WOS:000389472400031 EID:2-s2.0-84999027824 DOI:10.1371/journal.pone.0166558 OBD:523306» RIV:10335061

Kubeš, J.*; Tůmová, L.*; Martin, J.*: Transport sekundárních metabolitů přes rostlinné membrány. Chemické listy, 2016, 110 (1), 26—30. IF2016:0•387 WOS:000372100400005 EID:2-s2.0-84959546813 OBD:516169» RIV:10327733

Kučerová-Chlupáčová, M.*; Vyškovská-Tyllová, V.; Richterová-Finková, L.; Kuneš, J.; Buchta, V.; Vejsová, M.; Paterová, P.; Semelková, L.; Janďourek, O.; Opletalová, V.: Novel Halogenated Pyrazine-Based Chalcones as Potential Antimicrobial Drugs. Molecules, 2016, 21 (11), art. 1421. IF2016:2•861 WOS:000389918200005 EID:2-s2.0-84993982764 DOI:10.3390/molecules21111421 OBD:517107» RIV:10328673

Kudláček, K.*; Nesměrák, K.; Babica, J.: Analýza historických léčivých přípravků chininu a theofylinu. Czech Chemical Society Symposium Series, 2016, 14 (1), 13—15. OBD:523561»

Kuncová, J.*; Jirkovská, A.; Švíglerová, J.; Marková, M.; Meireles, DdS.; Čedíková, M.: Neonatal capsaicin administration impairs postnatal development of the cardiac chronotropy and inotropy in rats. Physiological Research, 2016, 65 (Suppl. 5), S633—S642. IF2016:1•461 WOS:000392030300011 EID:2-s2.0-85009997121 OBD:519632» RIV:10331304

Ládová, K.*; Ivanova, M.: Geriatrický pacient s hyponatremií - polékové riziko?. Praktické lékárenství, 2016, 12 (5), 210—212. OBD:517265»

Ládová, K.*; Thomson, P.; Halačová, M.; Jirák, P.: Možnosti ovlivnění bolestivosti při podávání intramuskulárního benzathin penicilinu G. Pediatrie pro praxi, 2016, 17 (4), 220—223. EID:2-s2.0-85011918242 OBD:517259»

Landa, P.; Cyrusová, T.; Jeřábková, J.; Drábek, O.; Vaněk, T.; Podlipná, R.*: Effect of Metal Oxides on Plant Germination: Phytotoxicity of Nanoparticles, Bulk Materials, and Metal Ions. Water, Air & Soil Pollution, 2016, 227 (12), art. 448. IF2016:1•702 WOS:000390681500032 EID:2-s2.0-84995877151 DOI:10.1007/s11270-016-3156-9 OBD:526444» RIV:10338225

Lenčová-Popelová, O.; Jansová, H.; Jirkovský, E.; Bureš, J.; Jirkovská-Vávrová, A.; Mazurová, Y.; Reimerová, P.; Vostatková, L.; Adamcová, M.; Hroch, M.; Pokorná, Z.; Kovaříková, P.; Šimůnek, T.; Štěrba, M.*: Are cardioprotective effects of NO-releasing drug molsidomine translatable to chronic anthracycline cardiotoxicity settings?. Toxicology, 2016, 372 (November), 52—63. IF2016:3•582 WOS:000389730700006 EID:2-s2.0-84995549333 DOI:10.1016/j.tox.2016.11.002 OBD:517314» RIV:10328882

Lenčová-Popelová, O.; Jirkovský, E.; Jansová, H.; Jirkovská-Vávrová, A.; Vostatková-Tichotová, L.; Mazurová, Y.; Adamcová, M.; Chládek, J.; Hroch, M.; Pokorná, Z.; Geršl, V.; Šimůnek, T.; Štěrba, M.*: Cardioprotective effects of inorganic nitrate/nitrite in chronic anthracycline cardiotoxicity: Comparison with dexrazoxane. Journal of Molecular and Cellular Cardiology, 2016, 91 (February), 92—103. IF2016:5•680 WOS:000371370300014 EID:2-s2.0-84953255187 DOI:10.1016/j.yjmcc.2015.12.021 OBD:503445» RIV:10314970

Lhotská, I.; Šatínský, D.*; Chocholoušová Havlíková, L.; Solich, P.: A fully automated and fast method using direct sample injection combined with fused-core column on-line SPE-HPLC for determination of ochratoxin A and citrinin in lager beers. Analytical and Bioanalytical Chemistry, 2016, 408 (12), 3319—3329. IF2016:3•431 WOS:000374302900027 EID:2-s2.0-84961219508 DOI:10.1007/s00216-016-9402-6 OBD:514632» RIV:10326196

Lněničková, K.; Procházková, E.; Skálová, L.; Matoušková, P.; Bártíková, H.; Souček, P.; Szotáková, B.*: Catechins Variously Affect Activities of Conjugation Enzymes in Proliferating and Differentiated Caco-2 Cells. Molecules, 2016, 21 (9), art. 1186. IF2016:2•861 WOS:000385479800083 EID:2-s2.0-84987904254 DOI:10.3390/molecules21091186 OBD:516815» RIV:10328381

Lochman, L.; Švec, J.; Roh, J.; Kirakci, K.; Lang, K.; Zimčík, P.; Nováková, V.*: Metal-Cation Recognition in Water by a Tetrapyrazinoporphyrazine-Based Tweezer Receptor. Chemistry - A European Journal, 2016, 22 (7), 2417—2426. IF2016:5•317 WOS:000369855000029 EID:2-s2.0-84970883647 DOI:10.1002/chem.201504268 OBD:514606» RIV:10326170

Lorencová, A.*; Babák, V.; Lamka, J.: Serological Prevalence of Enteropathogenic Yersinia spp. in Pigs and Wild Boars from Different Production Systems in the Moravian Region, Czech Republic. Foodborne Pathogens and Disease, 2016, 13 (5), 275—279. IF2016:2•120 WOS:000376010100008 EID:2-s2.0-84969233480 DOI:10.1089/fpd.2015.2086 OBD:526450» RIV:10338231

Lukačišinová Ballóková, A.*; Fialová, D.: Benzodiazepines, Age-Related Pharmacological Changes, and Risk of Falls in Older Adults. In: Neuropathology of Drug Addictions and Substance Misuse: Volume 3. Amsterdam: Elsevier, 2016, 334—344. ISBN 978-0-12-800634-4. EID:2-s2.0-84978330797 DOI:10.1016/B978-0-12-800634-4.00033-0 OBD:524933» RIV:10336688

Lundová, T.; Štambergová, H.; Zemanová, L.; Svobodová, M.; Havránková, J.; Šafr, M.; Wsól, V.*: Human dehydrogenase/reductase (SDR family) member 8 (DHRS8): a description and evaluation of its biochemical properties. Molecular and Cellular Biochemistry, 2016, 411 (1—2), 35—42. IF2016:2•669 WOS:000369808600004 EID:2-s2.0-84957432356 DOI:10.1007/s11010-015-2566-0 OBD:514878» RIV:10326442

Macháček, M.; Demuth, J.; Čermák, P.; Vavrečková, M.; Hrubá, L.; Jedličková, A.; Kubát, P.; Šimůnek, T.; Nováková, V.*; Zimčík, P.*: Tetra(3,4-pyrido)porphyrazines Caught in the Cationic Cage: Toward Nanomolar Active Photosensitizers. Journal of Medicinal Chemistry, 2016, 59 (20), 9443—9456. IF2016:6•259 WOS:000386641300013 EID:2-s2.0-84994056126 DOI:10.1021/acs.jmedchem.6b01140 OBD:517123» RIV:10328689

Macháček, M.; Kollár, J.; Miletín, M.; Kučera, R.; Kubát, P.; Šimůnek, T.; Nováková, V.*; Zimčík, P.*: Anionic hexadeca-carboxylate tetrapyrazinoporphyrazine: synthesis and in vitro photodynamic studies of a water-soluble, non-aggregating photosensitizer. RSC Advances, 2016, 6 (12), 10064—10077. IF2016:3•108 WOS:000369516100083 EID:2-s2.0-84961316840 DOI:10.1039/c5ra25881b OBD:514611» RIV:10326175

Malátková, P.; Kanavi, M.; Nobilis, M.; Wsól, V.*: In vitro metabolism of fenofibric acid by carbonyl reducing enzymes. Chemico-Biological Interactions, 2016, 258 (October), 153—158. IF2016:3•143 WOS:000385368700017 EID:2-s2.0-84984949442 DOI:10.1016/j.cbi.2016.09.001 OBD:516964» RIV:10328530

Malátková, P.; Sokolová, S.; Chocholoušová Havlíková, L.; Wsól, V.*: Carbonyl reduction of warfarin: Identification and characterization of human warfarin reductases. Biochemical Pharmacology, 2016, 109 (June), 83—90. IF2016:4•581 WOS:000376419400007 EID:2-s2.0-84962446633 DOI:10.1016/j.bcp.2016.03.025 OBD:516963» RIV:10328529

Malý, J.; Ládová, K.: XVIII. sympozium klinické farmacie René Macha. Hradec Králové: Farmaceutická fakulta UK, 2016, 78 p. ISBN 978-80-906644-0-1. OBD:520580»

Mandíková, J.; Volková, M.; Pávek, P.; Navrátilová, L.; Hyršová, L.; Janeba, Z.; Pavlík, J.; Bárta, P.; Trejtnar, F.*: Entecavir Interacts with Influx Transporters hOAT1, hCNT2, hCNT3, but Not with hOCT2: The Potential for Renal Transporter-Mediated Cytotoxicity and Drug-Drug Interactions. Frontiers in Pharmacology, 2016, 6 (January), art. 304. IF2016:4•400 WOS:000367506000001 EID:2-s2.0-84962019456 DOI:10.3389/fphar.2015.00304 OBD:514639» RIV:10326203

Marin, V.; Rosso, N.; Dal Ben, M.; Raseni, A.; Boschelle, M.; Degrassi, C.; Němečková, I.; Nachtigal, P.; Avellini, C.; Tiribelli, C.; Gazzin, S.*: An Animal Model for the Juvenile Non-Alcoholic Fatty Liver Disease and Non-Alcoholic Steatohepatitis. PLoS One, 2016, 11 (7), art. e0158817. IF2016:2•806 WOS:000380005400133 EID:2-s2.0-84978915893 DOI:10.1371/journal.pone.0158817 OBD:517023» RIV:10328589

Martin, J.*; Martinová, D.: Nežádoucí a toxické projevy předávkování běžnými rostlinnými drogami - II. Praktické lékárenství, 2016, 12 (1), 30—32. OBD:517014»

Martin, J.; Mladěnka, P.*; Saso, L.; Kostova, I.: Lanthanide(III) complexes are more active inhibitors of the Fenton reaction than pure ligands. Redox Report, 2016, 21 (2), 84—89. IF2016:2•070 WOS:000374633900005 EID:2-s2.0-84978712476 DOI:10.1179/1351000215Y.0000000031 OBD:501213» RIV:10312744

Matoušková, P.; Vokřál, I.; Lamka, J.; Skálová, L.*: The Role of Xenobiotic-Metabolizing Enzymes in Anthelmintic Deactivation and Resistance in Helminths. Trends in Parasitology, 2016, 32 (6), 481—491. IF2016:6•333 WOS:000377730100009 EID:2-s2.0-84959869505 DOI:10.1016/j.pt.2016.02.004 OBD:516865» RIV:10328431

Melichar, B.; Študentová, H.; Vitásková, D.; Šrámek, V.; Kujovská Krčmová, L.; Pešková, E.; Solichová, D.; Kalábová, H.; Ryška, A.; Hrůzová, K.; Havlík, R.*: Association of urinary neopterin, neutrophil-to-lymphocyte, lymphocyte-to-monocyte and platelet-to-lymphocyte ratios with long-term survival of patients with breast cancer. Pteridines, 2016, 27 (3—4), 59—65. IF2016:0•621 WOS:000390413200002 EID:2-s2.0-85001969662 DOI:10.1515/pterid-2016-0001 OBD:520932» RIV:10332604

Mikušek, J.; Matouš, P.; Matoušová, E.; Janoušek, M.; Kuneš, J.; Pour, M.*: Substrate Control in the Gold(I)-Catalyzed Cyclization of beta-Propargylamino Acrylic Esters and Further Transformations of the Resultant Dihydropyridines. Advanced Synthesis and Catalysis, 2016, 358 (18), 2912—2922. IF2016:5•646 WOS:000383617800009 EID:2-s2.0-84987667507 DOI:10.1002/adsc.201600412 OBD:516570» RIV:10328135

Mladěnka, P.*; Říha, M.; Martin, J.; Gorová, B.; Matějíček, A.; Spilková, J.: Fruit extracts of 10 varieties of elderberry (Sambucus nigra L.) interact differently with iron and copper. Phytochemistry Letters, 2016, 18 (December), 232—238. IF2016:1•418 WOS:000389521800044 EID:2-s2.0-84994663250 DOI:10.1016/j.phytol.2016.10.025 OBD:517016» RIV:10328582

Moravcová, Š.*; Fiedlerová, V.; Tůma, J.; Musil, K.; Tůmová, L.: Effect of Selected Pyrazine Derivatives on the Production of Phenolics and Rutin in Urtica dioica and Fagopyrum esculentum. Natural Product Communications, 2016, 11 (4), 457—460. IF2016:0•773 WOS:000375633400009 EID:2-s2.0-84989213469 OBD:516398» RIV:10327963

Musílek, K.; Hambálek, J.; Holas, O.; Dohnal, V.; Kuča, K.*: Monooxime bispyridinium reactivators bearing xylene linker synthesis and in vitro evaluation on model of organophosphate-inhibited acetylcholinesterase. Medicinal Chemistry, 2016, 12 (4), 362—370. IF2016:2•331 WOS:000376450400006 EID:2-s2.0-84974534986 DOI:10.2174/1573406411666151002125640 OBD:512561» RIV:10324106

Mužíková, J.*; Holubová, K.; Komersová, A.; Lochař, V.: Study of Dual Matrix Tablets Containing Hypromellose of Different Viscosity Degree and Glyceryl Dibehenate. Acta Poloniae Pharmaceutica, 2016, 73 (2), 461—468. IF2016:0•745 WOS:000394565000020 EID:2-s2.0-84975142381 OBD:516381» RIV:10327946

Mužíková, J.*; Kubíčková, A.: A study of compressibility and compactibility of directly compressible tableting materials containing tramadol hydrochloride. Acta Pharmaceutica, 2016, 66 (3), 433—441. IF2016:1•288 WOS:000379520700009 EID:2-s2.0-84978372406 DOI:10.1515/acph-2016-0034 OBD:516396» RIV:10327961

Mužíková, J.*; Louženská, M.; Pekárek, T.: A study of compression process and properties of tablets with microcrystalline cellulose and colloidal silicon dioxide. Acta Poloniae Pharmaceutica, 2016, 73 (5), 1259—1265. IF2016:0•745 WOS:000394080700017 EID:2-s2.0-84990889347 OBD:516386» RIV:10327951

Najmanová, I.; Pourová, J.; Vopršalová, M.; Pilařová, V.; Semecký, V.; Nováková, L.; Mladěnka, P.*: Flavonoid metabolite 3-(3-hydroxyphenyl)propionic acid formed by human microflora decreases arterial blood pressure in rats. Molecular Nutrition and Food Research, 2016, 60 (5), 981—991. IF2016:4•323 WOS:000375914700002 EID:2-s2.0-84959377741 DOI:10.1002/mnfr.201500761 OBD:516216» RIV:10327780

Němeček, J.; Roh, J.; Hrabálek, A.; Klimešová, V.; Karabanovich, G.; Pávek, P.: Substituovaný dinitrofenyltetrazol, jeho použití a farmaceutický přípravek ho obsahující. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2016. Patent№:CZ306321(B6) OBD:526454» RIV:10338245

Neumanová, Z.; Červený, L.; Čečková, M.; Štaud, F.*: Role of ABCB1, ABCG2, ABCC2 and ABCC5 transporters in placental passage of zidovudine. Biopharmaceutics and Drug Disposition, 2016, 37 (1), 28—38. IF2016:2•091 WOS:000369004400003 EID:2-s2.0-84957309555 DOI:10.1002/bdd.1993 OBD:501344» RIV:10312875

Nováková, L.; Desfontaine, V.; Ponzetto, F.; Nicoli, R.; Saugy, M.; Veuthey, J.; Guillarme, D.*: Fast and sensitive supercritical fluid chromatography - tandem mass spectrometry multi-class screening method for the determination of doping agents in urine. Analytica Chimica Acta, 2016, 915 (April), 102—110. IF2016:4•950 WOS:000372050500010 EID:2-s2.0-84990253254 DOI:10.1016/j.aca.2016.02.010 OBD:517121» RIV:10328687

Opálka, L.; Kováčik, A.; Maixner, J.; Vávrová, K.*: Omega-O-Acylceramides in Skin Lipid Membranes: Effects of Concentration, Sphingoid Base, and Model Complexity on Microstructure and Permeability. Langmuir, 2016, 32 (48), 12894—12904. IF2016:3•833 WOS:000389557400038 EID:2-s2.0-85002486989 DOI:10.1021/acs.langmuir.6b03082 OBD:523526» RIV:10335281

Opletalová, V.; Doležel, J.; Kuneš, J.; Buchta, V.; Vejsová, M.; Kučerová-Chlupáčová, M.*: Synthesis and antifungal screening of 2-{[1-(5-alkyl/arylalkylpyrazin-2-yl)ethylidene]hydrazono}-1,3-thiazolidin-4-ones. Molecules, 2016, 21 (11), art. 1592. IF2016:2•861 WOS:000389918200171 EID:2-s2.0-84997702036 DOI:10.3390/molecules21111592 OBD:517079» RIV:10328645

Pávek, P.*: Pregnane X Receptor (PXR)-Mediated Gene Repression and Cross-Talk of PXR with Other Nuclear Receptors via Coactivator Interactions. Frontiers in Pharmacology, 2016, 7 (November), art. 456. IF2016:4•400 WOS:000388735500002 EID:2-s2.0-85003856199 DOI:10.3389/fphar.2016.00456 OBD:517358» RIV:10328926

Pilařová, V.; Gottvald, T.; Svoboda, P.; Novák, O.; Benešová, K.; Běláková, S.; Nováková, L.*: Development and optimization of ultra-high performance supercritical fluid chromatography mass spectrometry method for high-throughput determination of tocopherols and tocotrienols in human serum. Analytica Chimica Acta, 2016, 934 (August), 252—265. IF2016:4•950 WOS:000381928900030 EID:2-s2.0-84989808828 DOI:10.1016/j.aca.2016.06.008 OBD:517125» RIV:10328691

Plachká, K.; Chrenková, L.; Douša, M.; Nováková, L.*: Development, validation and comparison of UHPSFC and UHPLC methods for the determination of agomelatine and its impurities. Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis, 2016, 125 (June), 376—384. IF2016:3•255 WOS:000376474400045 EID:2-s2.0-84964433369 DOI:10.1016/j.jpba.2016.04.020 OBD:517122» RIV:10328688

Pokladníková, J.*; Meyboom, R.; Meincke, R.; Niedrig, D.; Russmann, S.: Allergy-Like Immediate Reactions with Herbal Medicines: A Retrospective Study Using Data from VigiBase(R). Drug Safety, 2016, 39 (5), 455—464. IF2016:3•435 WOS:000374330200009 EID:2-s2.0-84959473155 DOI:10.1007/s40264-016-0401-5 OBD:516731» RIV:10328296

Pokladníková, J.*; Selke - Krulichová, I.: Prevalence of Complementary and Alternative Medicine Use in the General Population in the Czech Republic. Forschende Komplementarmedizin, 2016, 23 (1), 22—28. IF2016:0•865 WOS:000371786400006 EID:2-s2.0-84978145311 DOI:10.1159/000443712 OBD:516730» RIV:10328295

Pondugula, SR.*; Pávek, P.; Mani, S.: Pregnane X Receptor and Cancer: Context-Specificity is Key. Nuclear Receptor Research, 2016, 3 (June), art. 101198. DOI:10.11131/2016/101198 OBD:517360»

Pravenec, M.*; Mlejnek, P.; Zídek, V.; Landa, V.; Šimáková, M.; Šilhavý, J.; Strnad, H.; Eigner, S.; Eigner Henke, K.; Škop, V.; Malínská, H.; Trnovská, J.; Kazdová, L.; Drahota, Z.; Mráček, T.; Houštěk, J.: Autocrine effects of transgenic resistin reduce palmitate and glucose oxidation in brown adipose tissue. Physiological Genomics, 2016, 48 (6), 420—427. IF2016:3•044 WOS:000378338300005 EID:2-s2.0-84983770971 DOI:10.1152/physiolgenomics.00122.2015 OBD:526451» RIV:10338232

Prchal, L.; Podlipná, R.; Lamka, J.; Dědková, T.; Skálová, L.; Vokřál, I.; Lecová, L.; Vaněk, T.; Szotáková, B.*: Albendazole in environment: faecal concentrations in lambs and impact on lower development stages of helminths and seed germination. Environmental Science and Pollution Research, 2016, 23 (13), 13015—13022. IF2016:2•741 WOS:000378817300040 EID:2-s2.0-84961243712 DOI:10.1007/s11356-016-6472-0 OBD:514841» RIV:10326405

Prchal, L.; Vokřál, I.; Kašný, M.; Rejšková, L.; Zajíčková, M.; Lamka, J.; Skálová, L.; Lecová, L.; Szotáková, B.*: Metabolism of drugs and other xenobiotics in giant liver fluke (Fascioloides magna). Xenobiotica, 2016, 46 (2), 132—140. IF2016:1•932 WOS:000369275500005 EID:2-s2.0-84955657487 DOI:10.3109/00498254.2015.1060370 OBD:512576» RIV:10324121

Procházka, M.; Pilka, R.; Bubeníková, Š.; Curtisová, V.; Doseděl, M.; Frančáková, J.; Hudec, A.; Janků, P.; Janoušková, K.; Kantor, L.; Klát, J.; Korečko, V.; Ľubušký, M.; Malý, J.; Pastorková, R.; Pětroš, M.; Studničková, M.; Šimetka, O.; Šuláková, S.; Vavřinková, B.; Velebil, P.; Vlk, R.: Porodnictví pro studenty všeobecného lékařství a porodní asistence. Olomouc: AED - Olomouc s.r.o, 2016, 243 p. ISBN 978-80-906280-0-7. OBD:512897»

Rádrová, J.*; Mračková, M.; Galková, Z.; Lamka, J.; Račka, K.; Barták, P.; Votýpka, J.: Seasonal Dynamics, Parity Rate, and Composition of Culicoides (Diptera: Ceratopogonidae) Occurring in the Vicinity of Wild and Domestic Ruminants in the Czech Republic. Journal of Medical Entomology, 2016, 53 (2), 416—424. IF2016:1•650 WOS:000371908500018 EID:2-s2.0-84962463334 DOI:10.1093/jme/tjv197 OBD:512569» RIV:10324114

Rodrigues, C.; Bavlovič, J.; Machado, E.; Amorim, J.; Peixe, L.*; Novais, A.*: KPC-3-Producing Klebsiella pneumoniae in Portugal Linked to Previously Circulating Non-CG258 Lineages and Uncommon Genetic Platforms (Tn4401d-IncFIA and Tn4401d-IncN). Frontiers in Microbiology, 2016, 7 (June), art. 1000. IF2016:4•076 WOS:000378685100002 EID:2-s2.0-84980390691 DOI:10.3389/fmicb.2016.01000 OBD:526453» RIV:10338244

Roh, J.*; Karabanovich, G.; Nováková, V.; Šimůnek, T.; Vávrová, K.: Large-Scale Synthesis of Piperazine-2,6-dione and Its Use in the Synthesis of Dexrazoxane Analogues. Synthesis, 2016, 48 (24), 4580—4588. IF2016:2•650 WOS:000389330400024 EID:2-s2.0-84984924309 DOI:10.1055/s-0035-1562618 OBD:520296» RIV:10331968

Roh, J.; Němeček, J.; Hrabálek, A.; Klimešová, V.; Karabanovich, G.; Pávek, P.; Sychra, P.: Substituovaný fenyltetrazol, jeho použití a farmaceutický přípravek ho obsahující. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2016. Patent№:CZ306245(B6) OBD:517116» RIV:10328682

Řezníček, J.; Čečková, M.; Ťupová, L.; Štaud, F.*: Etravirine inhibits ABCG2 drug transporter and affects transplacental passage of tenofovir disoproxil fumarate. Placenta, 2016, 47 (November), 124—129. IF2016:2•759 WOS:000387525800017 EID:2-s2.0-84991220909 DOI:10.1016/j.placenta.2016.09.019 OBD:516828» RIV:10328394

Říha, M.; Hašková, P.; Martin, J.; Filipský, T.; Váňová, K.; Vávrová, J.; Holečková, M.; Homola, P.; Vítek, L.; Palička, V.; Šimůnek, T.; Mladěnka, P.*: Protective Effects of D-Penicillamine on Catecholamine-Induced Myocardial Injury. Oxidative Medicine and Cellular Longevity, 2016, 2016 (September), art. 5213532. IF2016:4•593 WOS:000369247400001 EID:2-s2.0-84953871315 DOI:10.1155/2016/5213532 OBD:516218» RIV:10327782

Sahebkar, A.; Rathouská, J.; Derosa, G.; Maffioli, P.; Nachtigal, P.*: Statin impact on disease activity and C-reactive protein concentrations in systemic lupus erythematosus patients: A systematic review and meta-analysis of controlled trials. Autoimmunity Reviews, 2016, 15 (4), 344—353. IF2016:8•961 WOS:000372383900005 EID:2-s2.0-84959098170 DOI:10.1016/j.autrev.2015.12.007 OBD:505615» RIV:10317140

Sahebkar, A.; Rathouská, J.; Simental-Mendía, L.; Nachtigal, P.*: Statin therapy and plasma cortisol concentrations: A systematic review and meta-analysis of randomized placebo-controlled trials. Pharmacological Research, 2016, 103 (January), 17—25. IF2016:4•480 WOS:000370457100003 EID:2-s2.0-84947808489 DOI:10.1016/j.phrs.2015.10.013 OBD:517021» RIV:10328587

Sahebkar, A.; Simental-Mendía, L.; Pedone, C.; Ferretti, G.; Nachtigal, P.; Bo, S.; Derosa, G.; Maffioli, P.*; Watts, G.*: Statin therapy and plasma free fatty acids: a systematic review and meta-analysis of controlled clinical trials. British Journal of Clinical Pharmacology, 2016, 81 (5), 807—818. IF2016:3•493 WOS:000375109100002 EID:2-s2.0-84957571415 DOI:10.1111/bcp.12854 OBD:517022» RIV:10328588

Sebastian, S.; Al-Alshaikh, M.; El-Emam, A.; Panicker, C.*; Zitko, J.; Doležal, M.; VanAlsenoy, C.: Spectroscopic, quantum chemical studies, Fukui functions, in vitro antiviral activity and molecular docking of 5-chloro-N-(3-nitrophenyl) pyrazine-2-carboxamide. Journal of Molecular Structure, 2016, 1119 (September), 188—199. IF2016:1•753 WOS:000378360000022 EID:2-s2.0-84966293172 DOI:10.1016/j.molstruc.2016.04.088 OBD:517096» RIV:10328662

Smutný, T.; Nová, A.; Drechslerová, M.; Carazo Fernández, A.; Hyršová, L.; Hrušková, ZR.; Kuneš, J.; Pour, M.; Špulák, M.*; Pávek, P.*: 2-(3-Methoxyphenyl)quinazoline Derivatives: A New Class of Direct Constitutive Androstane Receptor (CAR) Agonists. Journal of Medicinal Chemistry, 2016, 59 (10), 4601—4610. IF2016:6•259 WOS:000376840600014 EID:2-s2.0-84973131099 DOI:10.1021/acs.jmedchem.5b01891 OBD:517216» RIV:10328784

Soukup, O.*; Doležal, R.; Maliňák, D.; Marek,; Salajková, Š.; Pasdiorová, M.; Honegr, J.; Korábečný, J.; Nachtigal, P.; Nachon, F.; Jun, D.; Kuča, K.: Synthesis, antimicrobial evaluation and molecular modeling of 5-hydroxyisoquinolinium salt series; the effect of the hydroxyl moiety. Bioorganic and Medicinal Chemistry, 2016, 24 (4), 841—848. IF2016:2•930 WOS:000368898500035 EID:2-s2.0-84956637018 DOI:10.1016/j.bmc.2016.01.006 OBD:508320» RIV:10319845

Soukup, T.; Nekvindová, J.; Doseděl, M.*; Brtková, J.; Tomš, J.; Baštecká, D.; Bradna, P.; Vlček, J.; Pávek, P.: Methotrexate impact on radiographic progression in biologic-treated rheumatoid arthritis under clinical remission: A case report on monozygotic Caucasian twins. International Journal of Immunopathology & Pharmacology, 2016, 29 (4), 790—795. IF2016:2•347 WOS:000391564600032 EID:2-s2.0-85016923874 DOI:10.1177/0394632016674725 OBD:517280» RIV:10328848

Soukup, T.*; Pudil, R.; Kubínová, K.; Hromádková, L.; Dušek, J.; Tošovský, M.; Bradna, P.; Hrnčíř, Z.; Bureš, J.: Application of the DETECT algorithm for detection of risk of pulmonary arterial hypertension in systemic sclerosis: data from a Czech tertiary centre. Rheumatology, 2016, 55 (1), 109—114. IF2016:4•818 WOS:000369074800018 EID:2-s2.0-84960088377 DOI:10.1093/rheumatology/kev327 OBD:498583» RIV:10296616

Stachová, I.; Lhotská, I.; Solich, P.; Šatínský, D.*: Determination of green, blue and yellow artificial food colorants and their abuse in herb-coloured green Easter beers on tap. Food Additives and Contaminants Part A, 2016, 33 (7), 1139—1146. IF2016:2•047 WOS:000381015000005 EID:2-s2.0-84976568866 DOI:10.1080/19440049.2016.1200198 OBD:514634» RIV:10326198

Stuchlíková, L.; Jirásko, R.; Skálová, L.; Pavlík, F.; Szotáková, B.; Holčapek, M.; Vaněk, T.; Podlipná, R.*: Metabolic pathways of benzimidazole anthelmintics in harebell (Campanula rotundifolia). Chemosphere, 2016, 157 (August), 10—17. IF2016:4•208 WOS:000378452400002 EID:2-s2.0-84968866035 DOI:10.1016/j.chemosphere.2016.05.015 OBD:516174» RIV:10327738

Stuchlíková, L.; Lecová, L.; Jirásko, R.; Lamka, J.; Vokřál, I.; Szotáková, B.; Holčapek, M.; Skálová, L.*: Comparison of biotransformation and efficacy of aminoacetonitrile anthelmintics in vitro. Drug Testing and Analysis, 2016, 8 (2), 214—220. IF2016:3•469 WOS:000370199000008 EID:2-s2.0-84958752673 DOI:10.1002/dta.1806 OBD:516864» RIV:10328430

Šesták, V.; Roh, J.; Klepalová, L.; Kovaříková, P.*: A UHPLC-UV-QTOF study on the stability of carfilzomib, a novel proteasome inhibitor. Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis, 2016, 124 (May), 365—373. IF2016:3•255 WOS:000374202000042 EID:2-s2.0-84960933581 DOI:10.1016/j.jpba.2016.03.015 OBD:517193» RIV:10328761

Šimko, J.*; Karešová, I.; Kremláček, J.; Fekete, S.; Zimčíková, E.; Maláková, J.; Živná, H.; Vališ, M.; Palička, V.: The effect of lamotrigine and phenytoin on bone turnover and bone strength: A prospective study in Wistar rats. Epilepsy Research, 2016, 128 (December), 113—118. IF2016:2•367 WOS:000390742500016 EID:2-s2.0-84994663327 DOI:10.1016/j.eplepsyres.2016.10.005 OBD:519922» RIV:10331594

Školová, B.; Janůšová, B.; Vávrová, K.*: Ceramides with a pentadecasphingosine chain and short acyls have strong permeabilization effects on skin and model lipid membranes. Biochimica et Biophysica Acta - Biomembranes, 2016, 1858 (2), 220—232. IF2016:3•498 WOS:000369559600007 EID:2-s2.0-84949558962 DOI:10.1016/j.bbamem.2015.11.019 OBD:516594» RIV:10328159

Šnejdrová, E.; Drastík, M.*; Dittrich, M.; Kastner, P.; Nguyenová, J.: Mucoadhesive plasticized system of branched poly(lactic-co-glycolic acid) with aciclovir. Drug Development and Industrial Pharmacy, 2016, 42 (10), 1653—1659. IF2016:2•295 WOS:000380917700012 EID:2-s2.0-84964999905 DOI:10.3109/03639045.2016.1160109 OBD:511951» RIV:10323493

Šolínová, J.*; Malý, J.: Problematika non-adherence k léčbě u staršího pacienta a její řešení při individuální konzultaci ve veřejné lékárně. Praktické lékárenství, 2016, 12 (3), 118—121. OBD:517331»

Šrámková, I.; Horstkotte, B.*; Sklenářová, H.; Solich, P.; Kolev, S.: A novel approach to Lab-In-Syringe Head-Space Single-Drop Microextraction and on-drop sensing of ammonia. Analytica Chimica Acta, 2016, 934 (August), 132—144. IF2016:4•950 WOS:000381928900016 EID:2-s2.0-84989825942 DOI:10.1016/j.aca.2016.06.039 OBD:514630» RIV:10326194

Štambergová, H.; Zemanová, L.*; Lundová, T.; Malčeková, B.; Skarka, A.; Šafr, M.; Wsól, V.: Human DHRS7, promising enzyme in metabolism of steroids and retinoids?. Journal of Steroid Biochemistry and Molecular Biology, 2016, 155 (January), 112—119. IF2016:4•561 WOS:000367424000014 EID:2-s2.0-84945299747 DOI:10.1016/j.jsbmb.2015.09.041 OBD:514879» RIV:10326443

Thomson, P.*; Ládová, K.: Pyridoxin v terapii epilepsií v pediatrii pohledem farmaceuta. Praktické lékárenství, 2016, 12 (6), 232—235. OBD:520583»

Toušková, T.*; Vytřísalová, M.*; Palička, V.; Hendrychová, T.; Chen, Y.; Fuksa, L.: Patterns of Non-adherence to Supplementation with Calcium and Vitamin D in Persistent Postmenopausal Women Are Similar at Start and 1 Year Later: A Qualitative Longitudinal Study. Frontiers in Pharmacology, 2016, 7 (September), art. 339. IF2016:4•400 WOS:000384366300001 EID:2-s2.0-84991824426 DOI:10.3389/fphar.2016.00339 OBD:517055» RIV:10328621

Trejtnar, F.*: Základní mechanismy transportu léčiv v organismu. Remedia, 2016, 26 (5), 468—471. OBD:525089» RIV:10336845

Tsianou, K.; Tsipouras, MG.; Giannakeas, N.; Skamnelos, A.; Katsanos, KH.; Tatsioni, A.; Karvounis, EC.; Tsianos, V.; Tzallas, AT.; Tsianos, EV.*; Vlček, J.: Beliefs about Medicines Questionnaire (BMQ) for inflammatory bowel disease patients in Greece. Is it useful?. European Journal for Person Centered Healthcare, 2016, 4 (1), 187—195. DOI:10.5750/ejpch.v4i1.1067 OBD:516914»

Tůmová, L.*; Tůma, J.; Doležal, M.; Dučaiová, Z.; Kubeš, J.: New Synthetic Pyrazine Carboxamide Derivatives as Potential Elicitors in Production of Secondary Metabolite in In vitro Cultures. Pharmacognosy Magazine, 2016, 12 (45), S57—S62. IF2016:1•069 WOS:000370415100011 EID:2-s2.0-85041821311 DOI:10.4103/0973-1296.176117 OBD:516199» RIV:10327763

Týčová, A.; Vido, M.; Kovaříková, P.; Foret, F.*: Interface-free capillary electrophoresis-mass spectrometry systemwith nanospray ionization-Analysis of dexrazoxane in blood plasma. Journal of Chromatography A, 2016, 1466 (September), 173—179. IF2016:3•981 WOS:000384869000020 EID:2-s2.0-84992655167 DOI:10.1016/j.chroma.2016.08.042 OBD:517198» RIV:10328766

Valášková, L.; Svatoš, L.: Vybrané problémy československé farmacie mezi světovými válkami. In: 21. sympózium z dejín farmácie. Zborník prednášok. Košice: Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie, 2016, 55—57. ISBN 978-80-8077-516-2. OBD:539317»

Vaněčková, N.; Hošťálková, A.; Šafratová, M.; Kuneš, J.; Hulcová, D.; Hrabinová, M.; Doskočil, I.; Štěpánková, Š.; Opletal, L.; Nováková, L.; Jun, D.; Chlebek, J.; Cahlíková, L.*: Isolation of Amaryllidaceae alkaloids from Nerine bowdenii W. Watson and their biological activities. RSC Advances, 2016, 6 (83), 80114—80120. IF2016:3•108 WOS:000382539600098 EID:2-s2.0-85016297351 DOI:10.1039/c6ra20205e OBD:517183» RIV:10328751

Vávrová, K.*: Emerging small-molecule compounds for treatment of atopic dermatitis: a review. Expert Opinion on Therapeutic Patents, 2016, 26 (1), 21—34. IF2016:3•041 WOS:000368647200002 EID:2-s2.0-84955513162 DOI:10.1517/13543776.2016.1101451 OBD:516593» RIV:10328158

Vidlářová, L.; Hanuš, J.; Veselý, M.; Ulbrich, P.; Štěpánek, F.*; Zbytovská, J.*: Effect of lipid nanoparticle formulations on skin delivery of a lipophilic substance. European Journal of Pharmaceutics and Biopharmaceutics, 2016, 108 (November), 289—296. IF2016:4•159 WOS:000388052600030 EID:2-s2.0-84993929179 DOI:10.1016/j.ejpb.2016.07.016 OBD:524213» RIV:10335968

Vinšová, J.; Krátký, M.; Paraskevopoulos, G.: Substituovaný derivát kyslíkatých kyselin fosforu, jeho použití a farmaceutický přípravek ho obsahující. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2016. Patent№:CZ305738(B6) OBD:516333» RIV:10327898

Vlček, J.; Fialová, D.; Malý, J.; Pávek, P.; Halačová, M.; Doseděl, M.; Kotolová, H.; Horská, K.: Koncepce oboru klinická farmacie - historie oboru, definice, cíle, pregraduální a postgraduální vzdělávání, činnosti klinických farmaceutů (I., vzdělávací část). Česká a slovenská farmacie, 2016, 65 (Suppl.), 1—20. OBD:517349»

Vlčková, H.; Svoboda, P.; Novák, O.; Solich, P.; Nováková, L.*: Development of MEPS-UHPLC-MS/MS multistatin methods for clinical analysis. Bioanalysis, 2016, 8 (4), 333—349. IF2016:2•673 WOS:000370072600009 EID:2-s2.0-84959043710 DOI:10.4155/bio.15.245 OBD:517315» RIV:10328883

Vonka, V.*; Petráčková, M.; Humlová, Z.; Klamová, H.; Kujovská Krčmová, L.; Dušková, M.; Procházka, B.: The Relationship of Kynurenine and Neopterin Levels and Their Association with a Selection of Other Immune Markers in Chronic Myeloid Leukaemia Patients. Folia Biologica, 2016, 62 (6), 235—240. IF2016:0•939 WOS:000398215600002 EID:2-s2.0-85013339855 OBD:521843» RIV:10333587

Zelená, L.; Marques, S.; Segundo, M.; Miró, M.; Pávek, P.; Sklenářová, H.*; Solich, P.: Fully automatic flow-based device for monitoring of drug permeation across a cell monolayer. Analytical and Bioanalytical Chemistry, 2016, 408 (3), 971—981. IF2016:3•431 WOS:000368017600030 EID:2-s2.0-84955216547 DOI:10.1007/s00216-015-9194-0 OBD:514613» RIV:10326177

Zezulová, M.; Bartoušková, M.; Hlídková, E.; Adam, T.; Kujovská Krčmová, L.; Červinková, B.; Solichová, D.; Zlevorová, M.; Cwiertka, K.; Friedecký, D.; Vrána, D.*; Melichar, B.: Citrulline as a biomarker of gastrointestinal toxicity in patients with rectal carcinoma treated with chemoradiation. Clinical Chemistry and Laboratory Medicine, 2016, 54 (2), 305—314. IF2016:3•432 WOS:000367814600024 EID:2-s2.0-84955270653 DOI:10.1515/cclm-2015-0326 OBD:507611» RIV:10319136

Zezulová, M.; Bartoušková, M.; Hlídková, E.; Juráňová, J.; Červinková, B.; Kasalová, E.; Adam, T.; Kujovská Krčmová, L.; Solichová, D.; Cwiertka, K.; Vrána, D.*; Melichar, B.: Prognostic Significance of Serum and Urinary Neopterin Concentrations in Patients with Rectal Carcinoma Treated with Chemoradiation. Anticancer Research, 2016, 36 (1), 287—292. IF2016:1•937 WOS:000367450000039 EID:2-s2.0-84973414951 OBD:507607» RIV:10319132

Zitko, J.*; Doležal, M.: Enoyl acyl carrier protein reductase inhibitors: an updated patent review (2011-2015). Expert Opinion on Therapeutic Patents, 2016, 26 (9), 1079—1094. IF2016:3•041 WOS:000383294900009 EID:2-s2.0-84983559928 DOI:10.1080/13543776.2016.1211112 OBD:517102» RIV:10328668

Zitko, J.*; Servusová-Vaňásková, B.*; Paterová, P.; Navrátilová, L.; Trejtnar, F.; Kuneš, J.; Doležal, M.: Design, synthesis and anti-mycobacterial evaluation of some new N-phenylpyrazine-2-carboxamides. Chemical Papers, 2016, 70 (5), 649—657. IF2016:1•258 WOS:000376512000014 EID:2-s2.0-84959199726 DOI:10.1515/chempap-2015-0246 OBD:517089» RIV:10328655

Zoschke, C.; Ulrich, M.; Sochorová, M.; Wolff, C.; Vávrová, K.; Ma, N.; Ulrich, C.; Brandner, J.; Schaefer-Korting, M.*: The barrier function of organotypic non-melanoma skin cancer models. Journal of Controlled Release, 2016, 233 (July), 10—18. IF2016:7•786 WOS:000378056400002 EID:2-s2.0-84968919491 DOI:10.1016/j.jconrel.2016.04.037 OBD:516596» RIV:10328161

© Charles University, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové, Akademika Heyrovského 1203, 500 03 Hradec Králové, Czech Republic
Website information | Powered by Kentico