Bibliography 2020

Abad, C.; Karahoda, R.; Kastner, P.; Portillo, R.; Horáčková, H.; Kučera, R.; Nachtigal, P.; Štaud, F.*: Profiling of Tryptophan Metabolic Pathways in the Rat Fetoplacental Unit during Gestation. International Journal of Molecular Sciences, , 2020, 21 (20), art.7578. JCR: IF20:5.923(Q1Q2) AIS20:1.123(Q2Q2) WOS:000583016100001 EID:2-s2.0-85092932678 PMID:33066440 DOI:10.3390/ijms21207578 RIV:10417955 OBD:585611»

Al Mamun, A.; Maříková, J.; Hulcová, D.; Janoušek, J.; Šafratová, M.; Nováková, L.; Kučera, T.; Hrabinová, M.; Kuneš, J.; Korábečný, J.*; Cahlíková, L.*: Amaryllidaceae Alkaloids of Belladine-Type from Narcissus pseudonarcissus cv. Carlton as New Selective Inhibitors of Butyrylcholinesterase. Biomolecules, , 2020, 10 (5), art.800. JCR: IF20:4.879(Q2) AIS20:1.041(Q2) WOS:000545013700137 EID:2-s2.0-85085278505 PMID:32455879 DOI:10.3390/biom10050800 RIV:10416897 OBD:584553»

Al Shammari, L.; Al Mamun, A.; Koutová, D.; Majorošová, M.; Hulcová, D.; Šafratová, M.; Breiterová, K.; Maříková, J.; Havelek, R.; Cahlíková, L.*: Alkaloid Profiling of Hippeastrum Cultivars by GC-MS, Isolation of Amaryllidaceae Alkaloids and Evaluation of Their Cytotoxicity. Records of Natural Products, , 2020, 14 (2), 154—159. JCR: IF20:1.735(Q3Q3Q4) AIS20:0.266(Q3Q3Q4) WOS:000499103400009 EID:2-s2.0-85076599932 DOI:10.25135/rnp.147.19.06.1302 RIV:10413519 OBD:581174»

Alves da Costa, F.*; Malá-Ládová, K.; Lee, V.; Tous, S.; Papastergiou, J.; Griffiths, D.; Chaumais, M.; Hersberger, KE.; Viola, R.; Paulino, E.; Lobban, T.; Neubeck, L.; Freedman, B.; Antoniou, S.: Awareness campaigns of atrial fibrillation as an opportunity for early detection by pharmacists: an international cross-sectional study. Journal of Thrombosis and Thrombolysis, , 2020, 49 (4), 606—617. JCR: IF20:2.300(Q3Q4Q3) AIS20:0.760(Q3Q3Q3) WOS:000499611200001 EID:2-s2.0-85075881659 PMID:31782043 DOI:10.1007/s11239-019-02000-x RIV:10407741 OBD:575396»

Ambrożkiewicz, W.*; Kučerová-Chlupáčová, M.; Janďourek, O.; Konečná, K.; Paterová, P.; Bárta, P.; Vinšová, J.; Doležal, M.; Zitko, J.*: 5-Alkylamino-N-phenylpyrazine-2-carboxamides: Design, Preparation, and Antimycobacterial Evaluation. Molecules, , 2020, 25 (7), art.1561. JCR: IF20:4.411(Q2Q2) AIS20:0.694(Q3Q2) WOS:000531833400086 EID:2-s2.0-85082766617 PMID:32231166 DOI:10.3390/molecules25071561 RIV:10416967 OBD:584623»

Aparicio-Muriana, MM.; Lhotská, I.; García-Campaňa, AM.; Lara, FJ.*: A first approach using micellar electrokinetic capillary chromatography for the determination of fipronil and fipronil-sulfone in eggs. Electrophoresis, , 2020, 41 (3—4), 202—208. JCR: IF20:3.535(Q2Q2) AIS20:0.478(Q3Q3) WOS:000501778600001 EID:2-s2.0-85076200842 PMID:31785119 DOI:10.1002/elps.201900291 RIV:10417066 OBD:584722»

Arndt, T.: Lékárny s Davidovou hvězdou v čase šoa. Praha: Academia, 2020, 464 p. ISBN 978-80-200-3049-8. OBD:596116»

Austin, PD.*; Josková, V.; Patková, A.; Elia, M.: Contribution of intravenous medication to water and sodium intake in upper and lower gastrointestinal surgical patients. Nutrition, , 2020, 78 (October), art.110808. JCR: IF20:4.008(Q2) AIS20:0.949(Q2) WOS:000573295600023 EID:2-s2.0-85086460740 PMID:32540676 DOI:10.1016/j.nut.2020.110808 RIV:10416649 OBD:584304»

Aydogan, C.*; Rigano, F.; Kujovská Krčmová, L.; Chung, DS.; Macka, M.; Mondello, L.: Miniaturized LC in Molecular Omics. Analytical Chemistry, , 2020, 92 (17), 11485—11497. JCR: IF20:6.986(Q1) AIS20:1.382(Q1[Đ1]) WOS:000568657600001 EID:2-s2.0-85089978922 PMID:32867499 DOI:10.1021/acs.analchem.0c01436 RIV:10414221 OBD:581876»

Bartoušková, M.; Hrouzková, M.; Čvrtlík, F.; Petrová, P.; Rušarová, N.; Kučerová, K.; Vernerová, A.; Melichar, B.; Študentová, H.*: Potential utilization of neopterin measurements in the assessment of pyrexia in metastatic melanoma treated with combined targeted therapy: a case report. Pteridines, , 2020, 31 (1), 151—157. JCR: IF20:0.581(Q4Q4) AIS20:0.135(Q4Q4) WOS:000564757400001 EID:2-s2.0-85091665399 DOI:10.1515/pteridines-2020-0009 RIV:10415187 OBD:582842»

Beegum, S.; Mary, YS.; Mary, YS.; Thomas, R.*; Armaković, S.; Armaković, SJ.; Zitko, J.; Doležal, M.; Van Alsenoy, C.: Exploring the detailed spectroscopic characteristics, chemical and biological activity of two cyanopyrazine-2-carboxamide derivatives using experimental and theoretical tools. Spectrochimica Acta - Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy, , 2020, 224 (January), art.117414. JCR: IF20:4.098(Q1) AIS20:0.462(Q2) WOS:000492371400050 EID:2-s2.0-85069910675 PMID:31376725 DOI:10.1016/j.saa.2019.117414 RIV:10416966 OBD:584622»

Berka, P.; Berka, K.; Doležal, P.*: Dextrany jako permeační markery a nosiče pro orální transmukosální podání léčiv. Chemické listy, , 2020, 114 (8), 552—558. JCR: IF20:0.381(Q4) AIS20:0.026(Q4) WOS:000558763200007 EID:2-s2.0-85089475370 RIV:10426082 OBD:593738»

Bernhauerová, V.*; Rezelj, VV.; Vignuzzi, M.*: Modelling Degradation and Replication Kinetics of the Zika Virus In Vitro Infection. Viruses, , 2020, 12 (5), art.547. JCR: IF20:5.048(Q2) AIS20:1.417(Q2) WOS:000565860200064 EID:2-s2.0-85084862074 PMID:32429277 DOI:10.3390/v12050547 RIV:10417303 OBD:584959»

Bílková, A.; Baďurová, K.; Svobodová, P.; Vávra, R.; Jakubec, P.; Chocholouš, P.; Švec, F.; Sklenářová, H.*: Content of major phenolic compounds in apples: Benefits of ultra-low oxygen conditions in long-term storage. Journal of Food Composition and Analysis, , 2020, 92 (September), art.103587. JCR: IF20:4.556(Q1Q1) AIS20:0.718(Q1Q1) WOS:000554847700042 EID:2-s2.0-85087476837 DOI:10.1016/j.jfca.2020.103587 RIV:10413872 OBD:581527»

Binnefeld, M.; Fritz, S.; Balzer, V.; Skalická, V.; Witzigmann, D.; Kauczor, H.; Fricker, G.; Salomon, JJ.*: Physicochemical and biopharmaceutical characterization of novel Matrix-Liposomes. European Journal of Pharmaceutics and Biopharmaceutics, , 2020, 153 (August), 158—167. JCR: IF20:5.571(Q1) AIS20:0.914(Q2) WOS:000548590600014 EID:2-s2.0-85086664108 PMID:32522680 DOI:10.1016/j.ejpb.2020.06.001 RIV:10426076 OBD:593732»

Borský, P.*; Chmelařová, M.; Fiala, Z.; Palička, V.; Beránek, M.; Kremláček, J.; Andrýs, C.; Hamáková, K.; Málková, A.; Borská, L.: Variation of selected genotoxic and epigenetic markers due to therapeutic exposure to PAHs and ultraviolet radiation. Bratislavské lekárske listy / Bratislava Medical Journal, , 2020, 121 (8), 558—564. JCR: IF20:1.278(Q3) AIS20:0.245(Q4) WOS:000571574800007 EID:2-s2.0-85088840227 PMID:32726118 DOI:10.4149/BLL_2020_093 RIV:10418681 OBD:586337»

Bouz, G.*; Juhás, M.; Pausas Otero, L.; Paredes De La Red, C.; Janďourek, O.; Konečná, K.; Paterová, P.; Kubíček, V.; Janoušek, J.; Doležal, M.; Zitko, J.*: Substituted N-(Pyrazin-2-yl)benzenesulfonamides; Synthesis, Anti-Infective Evaluation, Cytotoxicity, and In Silico Studies. Molecules, , 2020, 25 (1), art.138. JCR: IF20:4.411(Q2Q2) AIS20:0.694(Q3Q2) WOS:000513770000138 EID:2-s2.0-85077553425 PMID:31905775 DOI:10.3390/molecules25010138 RIV:10410283 OBD:577938»

Brabcová, I.*; Hajduchová, H.; Tóthová, V.; Bártlová, S.; Doseděl, M.; Malý, J.; Kuběna, A.; Vlček, J.; Botíková, A.: The efficiency of the patient fall prevention programme in selected medical institutions. Kontakt, , 2020, 22 (2), 79—84. EID:2-s2.0-85086464919 DOI:10.32725/kont.2019.055 RIV:10423100 OBD:590756»

Brabcová, I.*; Hajduchová, H.; Tóthová, V.; Bártlová, S.; Holý, J.; Doseděl, M.; Malý, J.; Vlček, J.; Papp, K.: Vybrané rizikové faktory pádů pacientů v nemocnici: nízký BMI, hypotenze, zvýšená tepová frekvence, hypoglykemie, anemie. Praktický lékař, , 2020, 100 (1), 23—28. EID:2-s2.0-85090532819 RIV:10423106 OBD:590762»

Braeuning, A.*; Pávek, P.: beta-catenin signaling, the constitutive androstane receptor and their mutual interactions. Archives of Toxicology, , 2020, 94 (12), 3983—3991. JCR: IF20:5.153(Q1) AIS20:1.135(Q1) WOS:000582092800001 EID:2-s2.0-85093504351 PMID:33097968 DOI:10.1007/s00204-020-02935-8 RIV:10418060 OBD:585716»

Breiterová, K.; Koutová, D.; Maříková, J.; Havelek, R.; Kuneš, J.; Majorošová, M.; Opletal, L.; Hošťálková, A.; Jenčo, J.; Řezáčová, M.; Cahlíková, L.*: Amaryllidaceae Alkaloids of Different Structural Types from Narcissus L. cv. Professor Einstein and Their Cytotoxic Activity. Plants, , 2020, 9 (2), art.137. JCR: IF20:3.935(Q1) AIS20:---(Q4) WOS:000519248200068 EID:2-s2.0-85078763451 PMID:31978967 DOI:10.3390/plants9020137 RIV:10416928 OBD:584584»

Cahlíková, L.*; Breiterová, K.; Opletal, L.: Chemistry and Biological Activity of Alkaloids from the Genus Lycoris (Amaryllidaceae). Molecules, , 2020, 25 (20), art.4797. JCR: IF20:4.411(Q2Q2) AIS20:0.694(Q3Q2) WOS:000585591100001 EID:2-s2.0-85093655139 PMID:33086636 DOI:10.3390/molecules25204797 RIV:10417817 OBD:585473»

Cahlíková, L.*; Šafratová, M.; Hošťálková, A.; Chlebek, J.; Hulcová, D.; Breiterová, K.; Opletal, L.: Pharmacognosy and Its Role in the System of Profile Disciplines in Pharmacy. Natural Product Communications, , 2020, 15 (9), 1—7. JCR: IF20:0.986(Q4Q4) AIS20:0.157(Q4Q4) WOS:000567881500001 EID:2-s2.0-85090162818 DOI:10.1177/1934578X20945450 RIV:10426095 OBD:593751»

De Vos, J.; Dams, M.; Broeckhoven, K.; Desmet, G.; Horstkotte, B.; Eeltink, S.*: Prototyping of a Microfluidic Modulator Chip and Its Application in Heart-Cut Strong-Cation-Exchange-Reversed-Phase Liquid Chromatography Coupled to Nanoelectrospray Mass Spectrometry for Targeted Proteomics. Analytical Chemistry, , 2020, 92 (3), 2388—2392. JCR: IF20:6.986(Q1) AIS20:1.382(Q1[Đ1]) WOS:000511509400008 EID:2-s2.0-85079022302 PMID:31899617 DOI:10.1021/acs.analchem.9b05141 RIV:10417791 OBD:585447»

Demuth, J.; Miletín, M.; Kučera, R.; Růžička, A.; Havlínová, Z.; Libra, A.; Nováková, V.; Zimčík, P.*: Self-assembly of azaphthalocyanine-oligodeoxynucleotide conjugates into J-dimers: towards biomolecular logic gates. Organic Chemistry Frontiers, , 2020, 7 (3), 445—456. JCR: IF20:5.281(Q1) AIS20:1.009(Q1) WOS:000511876900025 EID:2-s2.0-85079294910 DOI:10.1039/c9qo01364d RIV:10417854 OBD:585510»

Demuth, J.; Miletín, M.; Machan, M.; Kántor, M.; Zimčík, P.*; Nováková, V.*: Synthesis and J-Dimer Formation of Tetrapyrazinoporphyrazines with Different Functional Groups for Potential Biomolecular Probe Applications. ChemPlusChem, , 2020, 85 (3), 527—537. JCR: IF20:2.863(Q3) AIS20:0.554(Q2) WOS:000522332200016 EID:2-s2.0-85082597021 PMID:32187858 DOI:10.1002/cplu.202000026 RIV:10417853 OBD:585509»

Doležil, D.; Marková, J.; Klimeš, J.*; Počíková, Z.; Dostál, F.; Štěpánová, R.; Svobodník, A.: An Investigation into the Prevalence of Migraine and Its Prophylactic Treatment Patterns in the Czech Republic: An Observational Study. Journal of Pain Research, , 2020, 13 (November), 2895—2906. JCR: IF20:3.133(Q3) AIS20:0.874(Q3) WOS:000591357300001 EID:2-s2.0-85096048478 PMID:33209057 DOI:10.2147/JPR.S273119 RIV:10419812 OBD:587468»

Domecký, P.; Hauschke, L.*; Černý, V.; Malý, J.: Audit antibiotické profylaxe v chirurgii. Anesteziologie a intenzivní medicína, , 2020, 31 (4), 152—156. WOS:000626843400003 DOI:10.36290/aim.2020.039 RIV:10419971 OBD:587627»

Dookun, E.; Walaszczyk, A.; Redgrave, R.; Palmowski, P.; Tual-Chalot, S.; Suwana, A.; Chapman, J.; Jirkovský, E.; Donastorg Sosa, L.; Gill, E.; Yausep, OE.; Santin, Y.; Mialet-Perez, J.; Owens, WA.; Grieve, D.; Spyridopoulos, I.; Taggart, M.; Arthur, HM.; Passos, JF.; Richardson, GD.*: Clearance of senescent cells during cardiac ischemia-reperfusion injury improves recovery. Aging Cell, , 2020, 19 (10), art.e13249. JCR: IF20:9.304(Q1Q1) AIS20:2.613(Q1Q1[Đ1]) WOS:000573491700001 EID:2-s2.0-85091685439 PMID:32996233 DOI:10.1111/acel.13249 RIV:10417655 OBD:585311»

Duintjer Tebbens, EJ.*; Meurant, G.: On the residual norms, the Ritz values and the harmonic Ritz values that can be generated by restarted GMRES. Numerical Algorithms, , 2020, 84 (4), 1329—1352. JCR: IF20:3.041(Q1) AIS20:0.753(Q2) WOS:000547939900006 EID:2-s2.0-85076567124 DOI:10.1007/s11075-019-00846-z RIV:10417885 OBD:585541»

Elpelt, A.; Ivanov, D.; Nováčková, A.; Kováčik, A.; Sochorová, M.; Saeidpour, S.; Teutloff, Ch.; Lohan, SB.; Lademann, J.; Vávrová, K.; Hedtrich, S.; Meinke, MC.*: Investigation of TEMPO partitioning in different skin models as measured by EPR spectroscopy - Insight into the stratum corneum. Journal of Magnetic Resonance, , 2020, 310 (January), art.106637. JCR: IF20:2.229(Q3Q3Q3) AIS20:0.606(Q3Q2Q2) WOS:000504037300015 EID:2-s2.0-85075290955 PMID:31765968 DOI:10.1016/j.jmr.2019.106637 RIV:10417988 OBD:585644»

Engberg, O.; Kováčik, A.; Pullmannová, P.; Juhaščik, M.; Opálka, L.; Huster, D.*; Vávrová, K.*: The Sphingosine and Acyl Chains of Ceramide [NS] Show Very Different Structure and Dynamics That Challenge Our Understanding of the Skin Barrier. Angewandte Chemie - International Edition, , 2020, 59 (40), 17383—17387. JCR: IF20:15.336(Q1) AIS20:3.430(Q1) WOS:000563916700001 EID:2-s2.0-85089101516 PMID:32515145 DOI:10.1002/anie.202003375 RIV:10418078 OBD:585734»

Fábryová, T.; Tůmová, L.; Correia da Silva, D.; Pereira, DM.; Andrade, PB.; Valentao, P.; Hrouzek, P.; Kopecký, J.; Cheel, J.*: Isolation of astaxanthin monoesters from the microalgae Haematococcus pluvialis by high performance countercurrent chromatography (HPCCC) combined with high performance liquid chromatography (HPLC). Algal Research, , 2020, 49 (August), art.101947. JCR: IF20:4.401(Q2) AIS20:0.820(Q2) WOS:000540736500003 EID:2-s2.0-85085331841 DOI:10.1016/j.algal.2020.101947 RIV:10413836 OBD:581491»

Fialová, D.*; Halačová, M.; Brkić, J.; Grešáková, S.; Kummer, I.; Topinková, E.; Jurašková, B.: Klinická farmacie v geriatrii a 20 let klinických a výzkumných zkušeností s hodnocením racionality geriatrické preskripce v České republice a v evropských zemích. Klinická farmakologie a farmacie, , 2020, 34 (3), 122—129. EID:2-s2.0-85098445178 RIV:10419490 OBD:587146»

Fialová, D.*; Příhodová, V.; Brkić, J.; Kummer, I.; Grešáková, S.; Lukačišinová, A.; Topinková, E.: Hodnocení geriatrických interakcí lék-nemoc u seniorů v dlouhodobé ošetřovatelské péči v České republice. Klinická farmakologie a farmacie, , 2020, 34 (3), 99—107. EID:2-s2.0-85097658412 DOI:10.36290/far.2020.019 RIV:10419491 OBD:587147»

Fliszár-Nyúl, E.; Mohos, V.; Csepregi, R.; Mladěnka, P.; Poór, M.*: Inhibitory effects of polyphenols and their colonic metabolites on CYP2D6 enzyme using two different substrates. Biomedicine & Pharmacotherapy, , 2020, 131 (November), art.110732. JCR: IF20:6.529(Q1Q1) AIS20:0.936(Q2Q2) WOS:000582699600102 EID:2-s2.0-85090955955 PMID:32942157 DOI:10.1016/j.biopha.2020.110732 RIV:10417877 OBD:585533»

Gendrisch, F.; Nováčková, A.; Sochorová, M.; Haarhaus, B.; Vávrová, K.; Schempp, ChM.; Wölfle, U.*: Gentiana lutea Extract Modulates Ceramide Synthesis in Primary and Psoriasis-Like Keratinocytes. Molecules, , 2020, 25 (8), art.1832. JCR: IF20:4.411(Q2Q2) AIS20:0.694(Q3Q2) WOS:000534617300042 EID:2-s2.0-85083552691 PMID:32316273 DOI:10.3390/molecules25081832 RIV:10417992 OBD:585648»

Godyń, J.; Gucwa, D.; Kobrlová, T.; Novák, M.; Soukup, O.; Malawska, B.; Bajda, M.*: Novel application of capillary electrophoresis with a liposome coated capillary for prediction of blood-brain barrier permeability. Talanta, , 2020, 217 (September), art.121023. JCR: IF20:6.057(Q1) AIS20:0.830(Q1) WOS:000537880200025 EID:2-s2.0-85083031224 PMID:32498842 DOI:10.1016/j.talanta.2020.121023 RIV:10417669 OBD:585325»

Gramec Skledar, D.; Tvrdý, V.; Kenda, M.; Zega, A.; Pour, M.; Horký, P.; Mladěnka, P.; Sollner Dolenc, M.; Peterlin Mašič, L.*: Applicability of the OECD 455 in-vitro assay for determination of hERa agonistic activity of isoflavonoids. Toxicology and Applied Pharmacology, , 2020, 386 (January), art.114831. JCR: IF20:4.219(Q2Q2) AIS20:0.782(Q2Q2) WOS:000508286500006 EID:2-s2.0-85075284646 PMID:31756431 DOI:10.1016/j.taap.2019.114831 RIV:10416830 OBD:584486»

Granitzer, S.; Ellinger, I.; Khan, R.; Gelles, K.; Widhalm, R.; Hengstschläger, M.; Zeisler, H.; Desoye, G.; Ťupová, L.; Čečková, M.; Salzer, H.; Gundacker, C.*: In vitro function and in situ localization of Multidrug Resistance-associated Protein (MRP)1 (ABCC1) suggest a protective role against methyl mercury-induced oxidative stress in the human placenta. Archives of Toxicology, , 2020, 94 (11), 3799—3817. JCR: IF20:5.153(Q1) AIS20:1.135(Q1) WOS:000568485400001 EID:2-s2.0-85090785352 PMID:32915249 DOI:10.1007/s00204-020-02900-5 RIV:10416656 OBD:584311»

Grooten, Y.; Riasová, P.; Salsinha, I.; Mangelings, D.*; Vander Heyden, Y.: Stationary-phase optimized selectivity in supercritical fluid chromatography using a customized Phase OPtimized Liquid Chromatography kit: comparison of different prediction approaches. Analytical and Bioanalytical Chemistry, , 2020, 412 (24), 6553—6565. JCR: IF20:4.142(Q2Q2) AIS20:0.728(Q2Q2) WOS:000539814600001 EID:2-s2.0-85086224799 PMID:32529302 DOI:10.1007/s00216-020-02739-w RIV:10413998 OBD:581653»

Háková, M.; Chocholouš, P.*; Valachovič, A.; Erben, J.; Chvojka, J.; Solich, P.; Švec, F.; Šatínský, D.: On-line polydopamine coating as a new way to functionalize polypropylene fiber sorbent for solid phase extraction. Talanta, , 2020, 219 (November), art.121189. JCR: IF20:6.057(Q1) AIS20:0.830(Q1) WOS:000568706600004 EID:2-s2.0-85087275882 PMID:32887106 DOI:10.1016/j.talanta.2020.121189 RIV:10417678 OBD:585334»

Háková, M.; Chocholoušová Havlíková, L.; Švec, F.; Solich, P.; Erben, J.; Chvojka, J.; Šatínský, D.*: Novel nanofibrous sorbents for the extraction and determination of resveratrol in wine. Talanta, , 2020, 206 (January), art.120181. JCR: IF20:6.057(Q1) AIS20:0.830(Q1) WOS:000488416200007 EID:2-s2.0-85069918354 PMID:31514843 DOI:10.1016/j.talanta.2019.120181 RIV:10417824 OBD:585480»

Háková, M.; Chocholoušová Havlíková, L.; Švec, F.; Solich, P.; Šatínský, D.*: Nanofibers as advanced sorbents for on-line solid phase extraction in liquid chromatography: A tutorial. Analytica Chimica Acta, , 2020, 1121 (July), 83—96. JCR: IF20:6.558(Q1) AIS20:1.072(Q1) WOS:000537663300011 EID:2-s2.0-85084232872 PMID:32493593 DOI:10.1016/j.aca.2020.04.045 RIV:10417821 OBD:585477»

Hallingström, M.; Zedníková, P.; Tambor, V.; Barman, M.; Vajrychová, M.; Lenčo, J.; Viklund, F.; Tancred, L.; Rabe, H.; Jonsson, D.; Kachikis, A.; Nilsson, S.; Kacerovský, M.; Adams Waldorf, KM.; Jacobsson, B.*: Mid-trimester amniotic fluid proteome's association with spontaneous preterm delivery and gestational duration. PLoS One, , 2020, 15 (5), art.e0232553. JCR: IF20:3.240(Q2) AIS20:1.012(Q2) WOS:000537285700040 EID:2-s2.0-85084316397 PMID:32379834 DOI:10.1371/journal.pone.0232553 RIV:10417500 OBD:585156»

Herman, D.; Dlabková, A.*; Čechová, L.; Váňová, N.; Misík, J.; Jun, D.; Žďárová Karasová, J.: Simple validated method of LC-MS/MS determination of BZ agent in rat plasma samples. Drug Testing and Analysis, , 2020, 12 (4), 431—438. JCR: IF20:3.345(Q2Q2Q3) AIS20:0.598(Q3Q2Q3) WOS:000506523800001 EID:2-s2.0-85077854014 PMID:31785126 DOI:10.1002/dta.2742 RIV:10408006 OBD:575661»

Herman, D.*; Dlabková, A.; Váňová, N.; Prchal, L.; Vajrychová, M.; Doležal, R.; Bzonek, P.; Jun, D.: OPCW biomedical proficiency test v laboratoři analytické chemie Katedry toxikologie a vojenské farmacie. Military Medical Science Letters - Vojenské zdravotnické listy, , 2020, 89 (3), 126—141. EID:2-s2.0-85090535075 DOI:10.31482/mmsl.2020.011 RIV:10414505 OBD:582160»

Horstkotte Šrámková, I.; Horstkotte, B.*; Erben, J.; Chvojka, J.; Švec, F.; Solich, P.; Šatínský, D.: 3D-Printed Magnetic Stirring Cages for Semidispersive Extraction of Bisphenols from Water Using Polymer Micro- and Nanofibers. Analytical Chemistry, , 2020, 92 (5), 3964—3971. JCR: IF20:6.986(Q1) AIS20:1.382(Q1[Đ1]) WOS:000518234700063 EID:2-s2.0-85081115569 PMID:32000497 DOI:10.1021/acs.analchem.9b05455 RIV:10417687 OBD:585343»

Horstkotte, B.*; Solich, P.: The Automation Technique Lab-In-Syringe: A Practical Guide. Molecules, , 2020, 25 (7), art.1612. JCR: IF20:4.411(Q2Q2) AIS20:0.694(Q3Q2) WOS:000531833400137 EID:2-s2.0-85082819002 PMID:32244706 DOI:10.3390/molecules25071612 RIV:10417792 OBD:585448»

Husain, A.*; Ganesan, A.; Macháček, M.; Červený, L.; Kubát, P.; Ghazal, B.; Zimčík, P.*; Makhseed, S.*: Dually directional glycosylated phthalocyanines as extracellular red-emitting fluorescent probes. Dalton Transactions, , 2020, 49 (28), 9605—9617. JCR: IF20:4.390(Q1) AIS20:0.684(Q1) WOS:000550576200038 EID:2-s2.0-85088494248 PMID:32542251 DOI:10.1039/d0dt01180k RIV:10417852 OBD:585508»

Chalupa, R.*; Babica, J.; Nesměrák, K.: Historie výuky farmacie na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v letech 1920-1950. Chemické listy, , 2020, 114 (9), 578—585. JCR: IF20:0.381(Q4) AIS20:0.026(Q4) WOS:000567994200003 EID:2-s2.0-85090887026 RIV:10417701 OBD:585357»

Chalupa, R.*; Babica, J.; Nesměrák, K.: Farmaceuti, chemie a Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy. Chemické listy, , 2020, 114 (10), 635—643. JCR: IF20:0.381(Q4) AIS20:0.026(Q4) WOS:000580652400002 EID:2-s2.0-85092230628 RIV:10417710 OBD:585366»

Chiarello, DI.; Abad, C.; Rojas, D.; Toledo, F.; Vázquez, CM.; Mate, A.; Sobrevia, L.*; Marín, R.*: Oxidative stress: Normal pregnancy versus preeclampsia. Biochimica et Biophysica Acta - Molecular Basis of Disease, , 2020, 1866 (2), art.165354. JCR: IF20:5.187(Q2Q1) AIS20:1.351(Q2Q1) WOS:000509614800006 EID:2-s2.0-85060622802 PMID:30590104 DOI:10.1016/j.bbadis.2018.12.005 RIV:10426080 OBD:593736»

Igreja e Sá, IC.; Tripská, K.; Hroch, M.; Hyšpler, R.; Tichá, A.; Laštůvková, H.; Schreiberová, J.; Doleželová, E.; Eissazadeh, S.; Vitverová, B.; Najmanová, I.; Vašinová, M.; Pericacho, M.; Mičuda, S.*; Nachtigal, P.*: Soluble Endoglin as a Potential Biomarker of Nonalcoholic Steatohepatitis (NASH) Development, Participating in Aggravation of NASH-Related Changes in Mouse Liver. International Journal of Molecular Sciences, , 2020, 21 (23), art.9021. JCR: IF20:5.923(Q1Q2) AIS20:1.123(Q2Q2) WOS:000597497500001 EID:2-s2.0-85096658730 PMID:33261044 DOI:10.3390/ijms21239021 RIV:10418178 OBD:585834»

Jáč, P.*; Bubáková, Z.; Moreno González, D.; Kováčová, G.; Špulák, M.; Polášek, M.: Stability study of alpha-bromophenylacetic acid: Does it represent an appropriate model analyte for chiral separations? Electrophoresis, , 2020, 41 (18—19), 1557—1563. JCR: IF20:3.535(Q2Q2) AIS20:0.478(Q3Q3) WOS:000552293700001 EID:2-s2.0-85088513907 DOI:10.1002/elps.202000088 RIV:10417604 OBD:585260»

Jakubec, P.; Douša, M.; Nováková, L.*: Supercritical fluid chromatography in chiral separations: Evaluation of equivalency of polysaccharide stationary phases. Journal of Separation Science, , 2020, 43 (13), 2675—2689. JCR: IF20:3.645(Q2) AIS20:0.401(Q3) WOS:000538741300001 EID:2-s2.0-85086050384 PMID:32233109 DOI:10.1002/jssc.202000085 RIV:10418021 OBD:585677»

James, SL.*; Castle, ChD.; Dingels, ZV.; Fox, JT.; Hamilton, EB.; Liu, Z.; Roberts, NLS.; Sylte, DO.; Bertolacci, GJ.; Cunningham, M.; Henry, NJ.; LeGrand, KE.; Bhagavathula, A.: Estimating global injuries morbidity and mortality: methods and data used in the Global Burden of Disease 2017 study. Injury Prevention, , 2020, 26 (Supp 1), 125—153. JCR: IF20:2.399(Q3Q3) AIS20:1.192(Q2Q2) WOS:000576754700013 EID:2-s2.0-85092681636 PMID:32839249 DOI:10.1136/injuryprev-2019-043531 RIV:10425986 OBD:593642»

Jenčo, J.; Kujovská Krčmová, L.*; Sobotka, L.; Blaha, V.; Solich, P.; Švec, F.: Development of novel liquid chromatography method for clinical monitoring of vitamin B1 metabolites and B6 status in the whole blood. Talanta, , 2020, 211 (May), art.120702. JCR: IF20:6.057(Q1) AIS20:0.830(Q1) WOS:000518708300024 EID:2-s2.0-85077369797 PMID:32070596 DOI:10.1016/j.talanta.2019.120702 RIV:10407285 OBD:574940»

Jevtić, M.; Löwa, A.; Nováčková, A.; Kováčik, A.; Kaessmeyer, S.; Erdmann, G.; Vávrová, K.; Hedtrich, S.*: Impact of intercellular crosstalk between epidermal keratinocytes and dermal fibroblasts on skin homeostasis. Biochimica et Biophysica Acta - Molecular Cell Research, , 2020, 1867 (8), art.118722. JCR: IF20:4.739(Q2Q2) AIS20:1.477(Q2Q2) WOS:000536760800008 EID:2-s2.0-85084507016 PMID:32302667 DOI:10.1016/j.bbamcr.2020.118722 RIV:10418015 OBD:585671»

Juhás, M.*; Kučerová, L.; Horáček, O.; Janďourek, O.; Kubíček, V.; Konečná, K.; Kučera, R.; Bárta, P.; Janoušek, J.; Paterová, P.; Kuneš, J.; Doležal, M.; Zitko, J.*: N-Pyrazinoyl Substituted Amino Acids as Potential Antimycobacterial Agents-the Synthesis and Biological Evaluation of Enantiomers. Molecules, , 2020, 25 (7), art.1518. JCR: IF20:4.411(Q2Q2) AIS20:0.694(Q3Q2) WOS:000531833400043 EID:2-s2.0-85082729977 PMID:32230728 DOI:10.3390/molecules25071518 RIV:10416970 OBD:584626»

Juhás, M.; Zitko, J.*: Molecular Interactions of Pyrazine-Based Compounds to Proteins. Journal of Medicinal Chemistry, , 2020, 63 (17), 8901—8916. JCR: IF20:7.446(Q1) AIS20:1.553(Q1[Đ1]) WOS:000571493400003 EID:2-s2.0-85090816345 PMID:32275822 DOI:10.1021/acs.jmedchem.9b02021 RIV:10416573 OBD:584228»

Kapkowski, M.; Ludynia, M.; Rudnicka, M.; Dzida, M.; Zorębski, E.; Musiał, M.; Doležal, M.; Polański, J.*: Enhancing the CO2 capturing ability in leaf via xenobiotic auxin uptake. Science of the Total Environment, , 2020, 745 (November), art.141032. JCR: IF20:7.963(Q1) AIS20:1.305(Q1) WOS:000579365600142 EID:2-s2.0-85088658034 PMID:32726691 DOI:10.1016/j.scitotenv.2020.141032 RIV:10416822 OBD:584478»

Karahoda, R.; Abad, C.; Horáčková, H.; Kastner, P.; Zaugg, J.; Červený, L.; Kučera, R.; Albrecht, Ch.; Štaud, F.*: Dynamics of Tryptophan Metabolic Pathways in Human Placenta and Placental-Derived Cells: Effect of Gestation Age and Trophoblast Differentiation. Frontiers in Cell and Developmental Biology, , 2020, 8 (September), art.574034. JCR: IF20:6.684(Q2Q1) AIS20:1.774(Q2Q1) WOS:000576468100001 EID:2-s2.0-85091897667 PMID:33072756 DOI:10.3389/fcell.2020.574034 RIV:10417950 OBD:585606»

Karahoda, R.; Horáčková, H.; Kastner, P.; Matthios, A.; Červený, L.; Kučera, R.; Kacerovský, M.; Duintjer Tebbens, EJ.; Bonnin, A.; Abad, C.; Štaud, F.*: Serotonin homeostasis in the materno-foetal interface at term: Role of transporters (SERT/SLC6A4 and OCT3/SLC22A3) and monoamine oxidase A (MAO-A) in uptake and degradation of serotonin by human and rat term placenta. Acta Physiologica, , 2020, 229 (4), art.e13478. JCR: IF20:6.311(Q1) AIS20:1.338(Q1) WOS:000533528600001 EID:2-s2.0-85085060634 PMID:32311818 DOI:10.1111/apha.13478 RIV:10417947 OBD:585603»

Karbanová, S.; Šorf, A.; Jirásková, L.; Lalinská, A.; Ptáčková, Z.; Štaud, F.; Červený, L.*: S-(4-Nitrobenzyl)-6-thioinosine (NBMPR) is Not a Selective Inhibitor of Equilibrative Nucleoside Transporters but Also Blocks Efflux Activity of Breast Cancer Resistance Protein. Pharmaceutical Research, , 2020, 37 (3), art.58. JCR: IF20:4.200(Q2Q2) AIS20:0.805(Q2Q2) WOS:000515308300001 EID:2-s2.0-85079821158 PMID:32086630 DOI:10.1007/s11095-020-2782-5 RIV:10417837 OBD:585493»

Kellerová, P.; Navrátilová, M.; Nguyen, TL.; Dimunová, D.; Raisová Stuchlíková, L.; Štěrbová, K.; Skálová, L.; Matoušková, P.*: UDP-Glycosyltransferases and Albendazole Metabolism in the Juvenile Stages of Haemonchus contortus. Frontiers in Physiology, , 2020, 11 (November), art.594116. JCR: IF20:4.566(Q1) AIS20:1.135(Q1) WOS:000596847900001 EID:2-s2.0-85097417608 PMID:33324241 DOI:10.3389/fphys.2020.594116 RIV:10417932 OBD:585588»

Kellerová, P.; Raisová Stuchlíková, L.; Matoušková, P.; Štěrbová, K.; Lamka, J.; Navrátilová, M.; Vokřál, I.; Szotáková, B.; Skálová, L.*: Sub-lethal doses of albendazole induce drug metabolizing enzymes and increase albendazole deactivation in Haemonchus contortus adults. Veterinary Research, , 2020, 51 (1), art.94. JCR: IF20:3.683(Q1) AIS20:0.896(Q1[Đ1]) WOS:000555831100003 EID:2-s2.0-85088501909 PMID:32703268 DOI:10.1186/s13567-020-00820-x RIV:10415685 OBD:583340»

Kholová, A.; Lhotská, I.*; Uhrová, A.; Špánik, I.; Machyňáková, A.; Solich, P.; Švec, F.; Šatínský, D.: Determination of Ochratoxin A and Ochratoxin B in Archived Tokaj Wines (Vintage 1959-2017) Using On-Line Solid Phase Extraction Coupled to Liquid Chromatography. Toxins, , 2020, 12 (12), art.739. JCR: IF20:4.546(Q1Q1) AIS20:0.839(Q1Q2) WOS:000602337600001 EID:2-s2.0-85097035873 PMID:33255273 DOI:10.3390/toxins12120739 RIV:10417879 OBD:585535»

Kohlová, M.; Gomes Amorim, C.; da Nova Araújo, A.; Santos-Silva, A.; Solich, P.; Conceicao B. S. M. Montenegro, M.*: In vitro assessment of polyethylene glycol and polyvinylpyrrolidone as hydrophilic additives on bioseparation by polysulfone membranes. Journal of Materials Science, , 2020, 55 (3), 1292—1307. JCR: IF20:4.220(Q2) AIS20:0.595(Q2) WOS:000490838300002 EID:2-s2.0-85074198502 DOI:10.1007/s10853-019-04123-1 RIV:10417469 OBD:585125»

Kohlová, M.; Rocha, S.; Gomes Amorim, C.; de Nova Araújo, A.; Santos-Silva, A.; Solich, P.; Conceicao Branco da Silva Montenegro, M.*: Doping Polysulfone Membrane with Alpha-Tocopherol and Alpha-Lipoic Acid for Suppressing Oxidative Stress Induced by Hemodialysis Treatment. Macromolecular Bioscience, , 2020, 20 (7), art.2000046. JCR: IF20:4.979(Q2Q2Q1) AIS20:0.667(Q3Q3Q1) WOS:000540239100001 EID:2-s2.0-85086454338 PMID:32543121 DOI:10.1002/mabi.202000046 RIV:10417475 OBD:585131»

Kolář, J.*: Mezinárodní a národní kampaně v oblasti zdraví II. Farmaceutický obzor, , 2020, 89 (7—9), 173—179. OBD:588679»

Kolář, J.*: Mezinárodní kampaně v oblasti zdraví. Farmaceutický obzor, , 2020, 89 (4—5), 93—97. OBD:588678»

Kolář, J.; Grega, D.; Šutorová, M.; Ambrus, T.*: Vývoj vybraných požiadaviek na zriaďovanie verejných lekární na Slovensku. Praktické lekárnictvo, , 2020, 10 (3), 87—89. OBD:588685»

Kolda, J.: Zdravotní péče u pražských benediktinek v 17. a 18. století. Časopis lékařů českých, , 2020, 159 (5), 206—210. EID:2-s2.0-85091812409 RIV:10417573 OBD:585229»

Kollár, J.; Macháček, M.; Halašková, M.; Lenčo, J.; Kučera, R.; Demuth, J.; Rohlíčková, M.; Hasoňová, K.; Miletín, M.; Nováková, V.; Zimčík, P.*: Cationic Versus Anionic Phthalocyanines for Photodynamic Therapy: What a Difference the Charge Makes. Journal of Medicinal Chemistry, , 2020, 63 (14), 7616—7632. JCR: IF20:7.446(Q1) AIS20:1.553(Q1[Đ1]) WOS:000555502600012 EID:2-s2.0-85088490846 PMID:32618190 DOI:10.1021/acs.jmedchem.0c00481 RIV:10417834 OBD:585490»

Kollárová Brázdová, P.; Jirkovská, A.; Karabanovich, G.; Pokorná, Z.; Bavlovič Piskáčková, H.; Jirkovský, E.; Kubeš, J.; Lenčová-Popelová, O.; Mazurová, Y.; Adamcová, M.; Skalická, V.; Štěrbová, P.; Roh, J.; Šimůnek, T.; Štěrba, M.*: Investigation of Structure-Activity Relationships of Dexrazoxane Analogs Reveals Topoisomerase II beta Interaction as a Prerequisite for Effective Protection against Anthracycline Cardiotoxicity. Journal of Pharmacology and Experimental Therapeutics, , 2020, 373 (3), 402—415. JCR: IF20:4.030(Q2) AIS20:1.141(Q1) WOS:000551159700008 EID:2-s2.0-85084869801 PMID:32253261 DOI:10.1124/jpet.119.264580 RIV:10418075 OBD:585731»

Korábečný, J.; Soukup, O.; Vališ, M.; Babková, K.; Benek, O.; Dlabková, A.; Doležal, R.; Drtinová, L.; Górecki, L.; Hepnarová, V.; Honegr, J.; Hroch, L.; Chalupová, K.; Kubišová, J.; Kuča, K.; Linková, H.; Marek, J.; Marešová, P.; Masopust, J.; Mezeiová, E.; Misík, J.; Mohelská, H.; Musílek, K.; Nepovímová, E.; Patočka, J.; Zemek, F.; Žďárová Karasová, J.: Alzheimerova nemoc. Praha: Maxdorf, 2020, 198 p. ISBN 978-80-7345-643-6. OBD:586470»

Košťálová, B.; Dusilová Sulková, S.; Guňka, I.; Malá-Ládová, K.; Malý, J.; Matysková Kubišová, M.; Šafránek, R.: Světem léků po transplantaci. Praha: Tigis, 2020, 103 p. ISBN 978-80-87323-16-8. OBD:590932»

Koutová, D.; Kulhavá, M.; Havelek, R.*; Majorošová, M.; Královec, K.; Habartová, K.; Hošťálková, A.; Opletal, L.; Cahlíková, L.; Řezáčová, M.: Bersavine: A Novel Bisbenzylisoquinoline Alkaloid with Cytotoxic, Antiproliferative and Apoptosis-Inducing Effects on Human Leukemic Cells. Molecules, , 2020, 25 (4), art.964. JCR: IF20:4.411(Q2Q2) AIS20:0.694(Q3Q2) WOS:000522454500200 EID:2-s2.0-85079857264 PMID:32093423 DOI:10.3390/molecules25040964 RIV:10417362 OBD:585018»

Koutová, D.; Maafi, N.; Havelek, R.; Opletal, L.; Blunden, G.; Řezáčová, M.; Cahlíková, L.*: Chemical and Biological Aspects of Montanine-Type Alkaloids Isolated from Plants of the Amaryllidaceae Family. Molecules, , 2020, 25 (10), art.2337. JCR: IF20:4.411(Q2Q2) AIS20:0.694(Q3Q2) WOS:000539293400070 EID:2-s2.0-85084962403 PMID:32429491 DOI:10.3390/molecules25102337 RIV:10417235 OBD:584891»

Kováčik, A.; Kopečná, M.; Vávrová, K.*: Permeation enhancers in transdermal drug delivery: benefits and limitations. Expert Opinion on Drug Delivery, , 2020, 17 (2), 145—156. JCR: IF20:6.648(Q1) AIS20:1.121(Q1) WOS:000507021500001 EID:2-s2.0-85077992257 PMID:31910342 DOI:10.1080/17425247.2020.1713087 RIV:10418016 OBD:585672»

Kováčik, A.*; Paraskevopoulos, G.; Vraníková, B.: Přípravky pro péči o zuby a dutinu ústní. Praktické lékárenství, , 2020, 16 (4), 243—246. DOI:10.36290/lek.2020.038 OBD:587041»

Kováčik, A.; Pullmannová, P.; Pavlíková, L.; Maixner, J.; Vávrová, K.*: Behavior of 1-Deoxy-, 3-Deoxy- and N-Methyl-Ceramides in Skin Barrier Lipid Models. Scientific Reports, , 2020, 10 (1), art.3832. JCR: IF20:4.379(Q1) AIS20:1.285(Q1) WOS:000562886900001 EID:2-s2.0-85080868303 PMID:32123227 DOI:10.1038/s41598-020-60754-4 RIV:10418014 OBD:585670»

Kováčik, A.*; Vraníková, B.: Transdermální léčivé přípravky dostupné v České republice a základní principy jejich aplikace. Praktické lékárenství, , 2020, 16 (2), 97—99. DOI:10.36290/lek.2020.016 OBD:587039»

Kovařík, M.; Najpaverová, S.; Koblížek, V.; Zadák, Z.; Hronek, M.*: Association of resting energy expenditure and nutritional substrate oxidation with COPD stage and prediction indexes. Respiratory Medicine, , 2020, 174 (November), art.106174. JCR: IF20:3.415(Q2Q2) AIS20:1.166(Q2Q2) WOS:000593722400008 EID:2-s2.0-85092614785 PMID:33086136 DOI:10.1016/j.rmed.2020.106174 RIV:10419025 OBD:586681»

Krátký, M.*; Baranyai, Z.; Štěpánková, Š.; Svrčková, K.; Švarcová, M.; Stolaříková, J.; Horváth, L.; Bősze, S.; Vinšová, J.: N-Alkyl-2-[4-(trifluoromethyl)benzoyl]hydrazine-1-carboxamides and Their Analogues: Synthesis and Multitarget Biological Activity. Molecules, , 2020, 25 (10), art.2268. JCR: IF20:4.411(Q2Q2) AIS20:0.694(Q3Q2) WOS:000539293400001 EID:2-s2.0-85085157363 PMID:32408517 DOI:10.3390/molecules25102268 RIV:10418010 OBD:585666»

Krátký, M.*; Jaklová, K.; Štěpánková, Š.; Svrčková, K.; Pflégr, V.; Vinšová, J.: N-[3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl]-5-bromo-2-hydroxybenzamide Analogues: Novel Acetyl- and Butyrylcholinesterase inhibitors. Current Topics in Medicinal Chemistry, , 2020, 20 (23), 2094—2105. JCR: IF20:3.295(Q3) AIS20:0.688(Q2) WOS:000581020300007 EID:2-s2.0-85092743236 PMID:32814530 DOI:10.2174/1568026620666200819154722 RIV:10418011 OBD:585667»

Krátký, M.*; Konečná, K.; Janoušek, J.; Brablíková, M.; Janďourek, O.; Trejtnar, F.; Stolaříková, J.; Vinšová, J.: 4-Aminobenzoic Acid Derivatives: Converting Folate Precursor to Antimicrobial and Cytotoxic Agents. Biomolecules, , 2020, 10 (1), art.9. JCR: IF20:4.879(Q2) AIS20:1.041(Q2) WOS:000514863200070 EID:2-s2.0-85077008807 PMID:31861596 DOI:10.3390/biom10010009 RIV:10408638 OBD:576293»

Krátký, M.*; Štěpánková, Š.; Brablíková, M.; Svrčková, K.; Švarcová, M.; Vinšová, J.: Novel Iodinated Hydrazide-hydrazones and their Analogues as Acetyl- and Butyrylcholinesterase Inhibitors. Current Topics in Medicinal Chemistry, , 2020, 20 (23), 2106—2117. JCR: IF20:3.295(Q3) AIS20:0.688(Q2) WOS:000581020300008 EID:2-s2.0-85092711544 PMID:32814531 DOI:10.2174/1568026620666200819155503 RIV:10418012 OBD:585668»

Kubačková, J.; Zbytovská, J.; Holas, O.*: Nanomaterials for direct and indirect immunomodulation: A review of applications. European Journal of Pharmaceutical Sciences, , 2020, 142 (January), art.105139. JCR: IF20:4.384(Q2) AIS20:0.698(Q2) WOS:000505188900022 EID:2-s2.0-85076473575 PMID:31704342 DOI:10.1016/j.ejps.2019.105139 RIV:10418061 OBD:585717»

Kučerová-Chlupáčová, M.*; Haláková, D.; Májeková, M.; Treml, J.; Štefek, M.; Šoltésová Prnová, M.: (4-Oxo-2-thioxothiazolidin-3-yl)acetic acids as potent and selective aldose reductase inhibitors. Chemico-Biological Interactions, , 2020, 332 (December), art.109286. JCR: IF20:5.192(Q2Q1Q1) AIS20:0.728(Q3Q2Q2) WOS:000595953700005 EID:2-s2.0-85092529472 PMID:33038328 DOI:10.1016/j.cbi.2020.109286 RIV:10418138 OBD:585794»

Kuchařová, M.; Astapenko, D.; Zubáňová, V.; Koščáková, M.; Štětina, R.; Zadák, Z.; Hronek, M.*: Does Neuraxial Anesthesia as General Anesthesia Damage DNA? A Pilot Study in Patients Undergoing Orthopedic Traumatological Surgery. International Journal of Molecular Sciences, , 2020, 21 (1), art.84. JCR: IF20:5.923(Q1Q2) AIS20:1.123(Q2Q2) WOS:000515378000084 EID:2-s2.0-85076880764 PMID:31877659 DOI:10.3390/ijms21010084 RIV:10403234 OBD:570889»

Kujovská Krčmová, L.*; Melichar, B.; Švec, F.: Chromatographic methods development for clinical practice: requirements and limitations. Clinical Chemistry and Laboratory Medicine, , 2020, 58 (11), 1785—1793. JCR: IF20:3.694(Q2) AIS20:0.912(Q1) WOS:000582501800016 EID:2-s2.0-85089152467 PMID:32609638 DOI:10.1515/cclm-2020-0517 RIV:10414219 OBD:581874»

Kukla, R.*; Mazurová, J.; Křováková, I.; Slehová, E.; Sleha, R.; Rozkot, M.; Opletal, L.: In vitro antimicrobial activity of natural substances convenient for use in animal breeding instead of antibiotics. Military Medical Science Letters - Vojenské zdravotnické listy, , 2020, 89 (1), 2—13. EID:2-s2.0-85081567224 DOI:10.31482/mmsl.2019.018 RIV:10410638 OBD:578293»

Lenčo, J.*; Khalikova, M.; Švec, F.: Dissolving Peptides in 0.1% Formic Acid Brings Risk of Artificial Formylation. Journal of Proteome Research, , 2020, 19 (3), 993—999. JCR: IF20:4.466(Q1) AIS20:1.312(Q1) WOS:000518876700002 EID:2-s2.0-85080044208 PMID:32068400 DOI:10.1021/acs.jproteome.9b00823 RIV:10417494 OBD:585150»

Lněničková, K.; Šadibolová, M.; Matoušková, P.; Szotáková, B.; Skálová, L.; Boušová, I.*: The Modulation of Phase II Drug-Metabolizing Enzymes in Proliferating and Differentiated CaCo-2 Cells by Hop-Derived Prenylflavonoids. Nutrients, , 2020, 12 (7), art.2138. JCR: IF20:5.717(Q1) AIS20:1.140(Q2) WOS:000558703700001 EID:2-s2.0-85088159995 PMID:32708388 DOI:10.3390/nu12072138 RIV:10417105 OBD:584761»

Lochař, V.; Komersová, A.*; Matzick, K.; Slezáková, B.; Bartoš, M.; Mužíková, J.; Haddouchi, S.: The effect of alcohol on ionizing and non-ionizing drug release from hydrophilic, lipophilic and dual matrix tablets. Saudi Pharmaceutical Journal, , 2020, 28 (2), 187—195. JCR: IF20:4.330(Q2) AIS20:0.721(Q2) WOS:000510635800005 EID:2-s2.0-85076556732 PMID:32042257 DOI:10.1016/j.jsps.2019.11.020 RIV:10417297 OBD:584953»

Macho, O.*; Demková, K.; Gabrišová, Ľ.; Čierny, M.; Mužíková, J.; Galbavá, P.; Nižnanská, Ž.; Blaško, J.; Peciar, P.; Fekete, R.; Peciar, M.: Analysis of static angle of repose with respect to powder material properties. Acta Polytechnica, , 2020, 60 (1), 73—80. WOS:000518459900008 EID:2-s2.0-85081283832 DOI:10.14311/AP.2020.60.0073 RIV:10417299 OBD:584955»

Malý, J.*: Lékové problémy v teorii a příkladech v podmínkách České republiky. Klinická farmakologie a farmacie, , 2020, 34 (3), 116—121. EID:2-s2.0-85097664706 DOI:10.36290/far.2020.021 RIV:10423060 OBD:590716»

Malý, J.*; Doseděl, M.; Kuběna, A.; Malá-Ládová, K.; Vosátka, J.; Brabcová, I.; Hajduchová, H.; Bártlová, S.; Tóthová, V.; Vlček, J.: Analysis of the fall-related risk of pharmacotherapy in Czech hospitals: A case control study. Journal of Evaluation in Clinical Practice, , 2020, 26 (3), 973—982. JCR: IF20:2.431(Q3Q4Q2) AIS20:0.657(Q4Q3Q2) WOS:000484719400001 EID:2-s2.0-85071474094 PMID:31475421 DOI:10.1111/jep.13270 RIV:10407904 OBD:575559»

Malý, J.; Horký, P.; Domecký, P.; Stříbrná, L.: XXII. sympozium klinické farmacie René Macha. Hradec Králové: Farmaceutická fakulta UK, 2020, 85 p. ISBN 978-80-906644-6-3. OBD:590765»

Marín, R.*; Chiarello, DI.; Abad, C.; Rojas, D.; Toledo, F.; Sobrevia, L.*: Oxidative stress and mitochondrial dysfunction in early-onset and late-onset preeclampsia. Biochimica et Biophysica Acta - Molecular Basis of Disease, , 2020, 1866 (12), art.165961. JCR: IF20:5.187(Q2Q1) AIS20:1.351(Q2Q1) WOS:000591721000030 EID:2-s2.0-85090953281 PMID:32916282 DOI:10.1016/j.bbadis.2020.165961 RIV:10426079 OBD:593735»

Marková, I.; Koníčková, R.; Vaňková, K.; Leníček, M.; Kolář, M.; Strnad, H.; Hradilová, M.; Šáchová, J.; Rasl, J.; Klímová, Z.; Vomastek, T.; Němečková, I.; Nachtigal, P.; Vítek, L.*: Anti-angiogenic effects of the blue-green alga Arthrospira platensis on pancreatic cancer. Journal of Cellular and Molecular Medicine, , 2020, 24 (4), 2402—2415. JCR: IF20:5.310(Q2Q2) AIS20:1.013(Q3Q2) WOS:000507858400001 EID:2-s2.0-85078654068 PMID:31957261 DOI:10.1111/jcmm.14922 RIV:10407121 OBD:574776»

Maříková, J.; Ritomská, A.; Korábečný, J.; Peřinová, R.; Al Mamun, A.; Kučera, T.; Kohelová, E.; Hulcová, D.; Kobrlová, T.; Kuneš, J.; Nováková, L.; Cahlíková, L.*: Aromatic Esters of the Crinane Amaryllidaceae Alkaloid Ambelline as Selective Inhibitors of Butyrylcholinesterase. Journal of Natural Products, , 2020, 83 (5), 1359—1367. JCR: IF20:4.050(Q1Q2Q2) AIS20:0.815(Q1Q2Q2) WOS:000537539300001 EID:2-s2.0-85083875703 PMID:32309949 DOI:10.1021/acs.jnatprod.9b00561 RIV:10416889 OBD:584545»

Matouš, P.; Kadaník, M.; Timoracký, M.; Kuneš, J.; Maříková, J.; Růžička, A.; Kočovský, P.; Pour, M.*: Nucleophile-assisted cyclization of beta-propargylamino acrylic compounds catalyzed by gold(I): a rapid construction of multisubstituted tetrahydropyridines and their fused derivatives. Organic Chemistry Frontiers, , 2020, 7 (21), 3356—3367. JCR: IF20:5.281(Q1) AIS20:1.009(Q1) WOS:000582936400027 EID:2-s2.0-85094926961 DOI:10.1039/d0qo00653j RIV:10417729 OBD:585385»

Meurant, G.; Duintjer Tebbens, EJ.: Krylov Methods for Nonsymmetric Linear Systems : From Theory to Computations. Cham: Springer, 2020, 686 p. ISBN 978-3-030-55250-3. DOI:10.1007/978-3-030-55251-0 RIV:10417889 OBD:585545»

Migkos, T.; Pourová, J.; Vopršalová, M.; Auger, C.; Schini-Kerth, V.; Mladěnka, P.*: Biochanin A, the Most Potent of 16 Isoflavones, Induces Relaxation of the Coronary Artery Through the Calcium Channel and cGMP-dependent Pathway. Planta Medica, , 2020, 86 (10), 708—716. JCR: IF20:3.352(Q2Q3Q1Q3) AIS20:0.534(Q2Q3Q2Q3) WOS:000544649200006 EID:2-s2.0-85087529965 PMID:32408360 DOI:10.1055/a-1158-9422 RIV:10416954 OBD:584610»

Milia, E.*; Usai, M.; Szotáková, B.; Elstnerová, M.; Králová, V.; D'hallewin, G.; Spissu, Y.; Barberis, A.; Marchetti, M.; Bortone, A.; Campanella, V.; Mastandrea, G.; Langhansová, L.; Eick, S.*: The Pharmaceutical Ability of Pistacia lentiscus L. Leaves Essential Oil Against Periodontal Bacteria and Candida sp. and Its Anti-Inflammatory Potential. Antibiotics, , 2020, 9 (6), art.281. JCR: IF20:4.639(Q2Q2) AIS20:0.935(Q3Q2) WOS:000551238500001 EID:2-s2.0-85085601088 PMID:32466371 DOI:10.3390/antibiotics9060281 RIV:10417263 OBD:584919»

Mladěnka, P.*; Karlíčková, J.; Hrubša, M.; Veljović, E.; Muratović, S.; Carazo, A.; Mali, AS.; Špirtović-Halilović, S.; Saso, L.; Pour, M.; Durić, K.: Interaction of 2,6,7-Trihydroxy-Xanthene-3-Ones with Iron and Copper, and Biological Effect of the Most Active Derivative on Breast Cancer Cells and Erythrocytes. Applied Sciences, , 2020, 10 (14), art.4846. JCR: IF20:2.679(Q3Q2Q3Q2) AIS20:0.409(Q3Q3Q3Q3) WOS:000558018900001 EID:2-s2.0-85088641244 DOI:10.3390/app10144846 RIV:10416959 OBD:584615»

Mohos, V.; Fliszár-Nyúl, E.; Lemli, B.; Zsidó, BZ.; Hetényi, C.; Mladěnka, P.; Horký, P.; Pour, M.; Poór, M.*: Testing the Pharmacokinetic Interactions of 24 Colonic Flavonoid Metabolites with Human Serum Albumin and Cytochrome P450 Enzymes. Biomolecules, , 2020, 10 (3), art.409. JCR: IF20:4.879(Q2) AIS20:1.041(Q2) WOS:000529877600060 EID:2-s2.0-85081930255 PMID:32155912 DOI:10.3390/biom10030409 RIV:10416960 OBD:584616»

Montesdeoca-Esponda, S.; Torres-Padrón, ME.; Novák, M.; Krchová, L.; Sosa-Ferrera, Z.; Santana-Rodríguez, JJ.*: Occurrence of benzotriazole UV stabilizers in coastal fishes. Journal of Environmental Management, , 2020, 269 (September), art.110805. JCR: IF20:6.789(Q1) AIS20:1.074(Q2) WOS:000541757200049 EID:2-s2.0-85085289360 PMID:32561012 DOI:10.1016/j.jenvman.2020.110805 RIV:10417728 OBD:585384»

Morell, A.; Čermáková, L.; Novotná, E.; Laštovičková, L.; Haddad, M.; Haddad, A.; Portillo, R.; Wsól, V.*: Bruton's Tyrosine Kinase Inhibitors Ibrutinib and Acalabrutinib Counteract Anthracycline Resistance in Cancer Cells Expressing AKR1C3. Cancers, , 2020, 12 (12), art.3731. JCR: IF20:6.639(Q1) AIS20:1.319(Q2) WOS:000601803400001 EID:2-s2.0-85097838261 PMID:33322571 DOI:10.3390/cancers12123731 RIV:10423531 OBD:591187»

Moreno González, D.*; Jáč, P.; Švec, F.; Nováková, L.: Determination of Sudan dyes in chili products by micellar electrokinetic chromatography-MS/MS using a volatile surfactant. Food Chemistry, , 2020, 310 (April), art.125963. JCR: IF20:7.514(Q1Q1Q1) AIS20:1.056(Q1Q1Q2[Đ1]) WOS:000505957800090 EID:2-s2.0-85076255474 PMID:31838374 DOI:10.1016/j.foodchem.2019.125963 RIV:10417606 OBD:585262»

Najmanová, I.; Pourová, J.; Mladěnka, P.*: A Mixture of Phenolic Metabolites of Quercetin Can Decrease Elevated Blood Pressure of Spontaneously Hypertensive Rats Even in Low Doses. Nutrients, , 2020, 12 (1), art.213. JCR: IF20:5.717(Q1) AIS20:1.140(Q2) WOS:000516825500213 EID:2-s2.0-85078034950 PMID:31947563 DOI:10.3390/nu12010213 RIV:10416951 OBD:584607»

Najmanová, I.; Vopršalová, M.; Saso, L.; Mladěnka, P.*: The pharmacokinetics of flavanones. Critical Reviews in Food Science and Nutrition, , 2020, 60 (18), 3155—3171. JCR: IF20:11.176(Q1Q1) AIS20:1.793(Q1Q1[Đ1]) WOS:000492504100001 EID:2-s2.0-85074482076 PMID:31650849 DOI:10.1080/10408398.2019.1679085 RIV:10416828 OBD:584484»

Najpaverová, S.; Kovařík, M.; Kacerovský, M.; Zadák, Z.; Hronek, M.*: The Relationship of Nutritional Energy and Macronutrient Intake with Pregnancy Outcomes in Czech Pregnant Women. Nutrients, , 2020, 12 (4), art.1152. JCR: IF20:5.717(Q1) AIS20:1.140(Q2) WOS:000531831300272 EID:2-s2.0-85083974817 PMID:32325979 DOI:10.3390/nu12041152 RIV:10414329 OBD:581984»

Navrátilová, M.; Raisová Stuchlíková, L.; Moťková, K.; Szotáková, B.; Skálová, L.; Langhansová, L.; Podlipná, R.*: The Uptake of Ivermectin and Its Effects in Roots, Leaves and Seeds of Soybean (Glycine max). Molecules, , 2020, 25 (16), art.3655. JCR: IF20:4.411(Q2Q2) AIS20:0.694(Q3Q2) WOS:000577822200001 EID:2-s2.0-85089473839 PMID:32796616 DOI:10.3390/molecules25163655 RIV:10417259 OBD:584915»

Navrátilová, M.; Raisová Stuchlíková, L.; Skálová, L.; Szotáková, B.; Langhansová, L.; Podlipná, R.*: Pharmaceuticals in environment: the effect of ivermectin on ribwort plantain (Plantago lanceolata L.). Environmental Science and Pollution Research, , 2020, 27 (25), 31202—31210. JCR: IF20:4.223(Q2) AIS20:0.603(Q3) WOS:000537036100006 EID:2-s2.0-85085874420 PMID:32483720 DOI:10.1007/s11356-020-09442-4 RIV:10417288 OBD:584944»

Nesměrák, K.*; Kudláček, K.; Kozlík, P.; Štícha, M.; Vašíčková, P.; Babica, J.: Dlouhodobá stabilita alkaloidů v pevných lékových formách. Chemické listy, , 2020, 114 (1), 52—57. JCR: IF20:0.381(Q4) AIS20:0.026(Q4) WOS:000507472200008 EID:2-s2.0-85078466189 RIV:10409849 OBD:577504»

Nováková, M.; Fábryová, T.; Vokurková, D.; Dolečková, I.; Kopecký, J.; Hrouzek, P.; Tůmová, L.; Cheel, J.*: Separation of the Glycosylated Carotenoid Myxoxanthophyll from Synechocystis Salina by HPCCC and Evaluation of Its Antioxidant, Tyrosinase Inhibitory and Immune-Stimulating Properties. Separations, , 2020, 7 (4), art.73. JCR: IF20:2.777(Q3) AIS20:---(Q4) WOS:000601724400001 EID:2-s2.0-85097942310 DOI:10.3390/separations7040073 RIV:10418723 OBD:586379»

Novotná, E.; Morell, A.; Büküm, N.; Hofman, J.; Danielisová, P.; Wsól, V.*: Interactions of antileukemic drugs with daunorubicin reductases: could reductases affect the clinical efficacy of daunorubicin chemoregimens? Archives of Toxicology, , 2020, 94 (9), 3059—3068. JCR: IF20:5.153(Q1) AIS20:1.135(Q1) WOS:000543307900003 EID:2-s2.0-85087089548 PMID:32588086 DOI:10.1007/s00204-020-02818-y RIV:10417721 OBD:585377»

Opálka, L.; Kováčik, A.; Pullmannová, P.; Maixner, J.; Vávrová, K.*: Effects of omega-O-acylceramide structures and concentrations in healthy and diseased skin barrier lipid membrane models. Journal of Lipid Research, , 2020, 61 (2), 219—228. JCR: IF20:5.922(Q1) AIS20:1.853(Q1) WOS:000515168300008 EID:2-s2.0-85078866411 PMID:31857390 DOI:10.1194/jlr.RA119000420 RIV:10417991 OBD:585647»

Peřinová, R.; Maafi, N.; Korábečný, J.; Kohelová, E.; De Simone, A.; Al Mamun, A.; Hulcová, D.; Marková, J.; Kučera, T.; Jun, D.; Šafratová, M.; Maříková, J.; Andrisano, V.; Jenčo, J.; Kuneš, J.; Martinez, A.; Nováková, L.; Cahlíková, L.*: Functionalized aromatic esters of the Amaryllidaceae alkaloid haemanthamine and their in vitro and in silico biological activity connected to Alzheimer's disease. Bioorganic Chemistry, , 2020, 100 (July), art.103928. JCR: IF20:5.275(Q2Q1) AIS20:0.647(Q3Q2) WOS:000540964200009 EID:2-s2.0-85084985531 PMID:32450384 DOI:10.1016/j.bioorg.2020.103928 RIV:10414042 OBD:581697»

Pilařová, V.; Kočová Vlčková, H.; Jung, O.; Protti, M.; Buchta, V.; Mercolini, L.; Švec, F.; Nováková, L.*: Unambiguous determination of farnesol and tyrosol in vaginal fluid using fast and sensitive UHPLC-MS/MS method. Analytical and Bioanalytical Chemistry, , 2020, 412 (24), 6529—6541. JCR: IF20:4.142(Q2Q2) AIS20:0.728(Q2Q2) WOS:000556433700001 EID:2-s2.0-85085512683 PMID:32468279 DOI:10.1007/s00216-020-02699-1 RIV:10418020 OBD:585676»

Plachká, K.; Khalikova, M.; Babičová, B.; Machová, Z.; Roubíčková, L.; Švec, F.; Nováková, L.*: Ultra-high performance supercritical fluid chromatography in impurity control II: Method validation. Analytica Chimica Acta, , 2020, 1117 (June), 48—59. JCR: IF20:6.558(Q1) AIS20:1.072(Q1) WOS:000533840700007 EID:2-s2.0-85083827577 PMID:32408954 DOI:10.1016/j.aca.2020.04.038 RIV:10418018 OBD:585674»

Pokladníková, J.*; Telec, I.: Provision of complementary and alternative medicine: Compliance with the health professional requirements. Health Policy, , 2020, 124 (3), 311—316. JCR: IF20:2.980(Q2Q2) AIS20:1.163(Q2Q2) WOS:000517657300012 EID:2-s2.0-85078765429 PMID:32029283 DOI:10.1016/j.healthpol.2020.01.009 RIV:10417040 OBD:584696»

Prokšová, M.; Řehulková, H.; Řehulka, P.; Lays, C.; Lenčo, J.; Stulík, J.*: Using proteomics to identify host cell interaction partners for VgrG and IglJ. Scientific Reports, , 2020, 10 (1), art.14612. JCR: IF20:4.379(Q1) AIS20:1.285(Q1) WOS:000571229700104 EID:2-s2.0-85090166789 PMID:32884055 DOI:10.1038/s41598-020-71641-3 RIV:10417508 OBD:585164»

Raabová, H.; Háková, M.; Chocholoušová Havlíková, L.; Erben, J.; Chvojka, J.; Solich, P.; Švec, F.; Šatínský, D.*: Poly-epsilon-caprolactone Nanofibrous Polymers: A Simple Alternative to Restricted Access Media for Extraction of Small Molecules from Biological Matrixes. Analytical Chemistry, , 2020, 92 (10), 6801—6805. JCR: IF20:6.986(Q1) AIS20:1.382(Q1[Đ1]) WOS:000537144800002 EID:2-s2.0-85087969608 PMID:32314573 DOI:10.1021/acs.analchem.0c00544 RIV:10417822 OBD:585478»

Raisová Stuchlíková, L.; Navrátilová, M.; Langhansová, L.; Moťková, K.; Podlipná, R.; Szotáková, B.; Skálová, L.*: The Identification of Metabolites and Effects of Albendazole in Alfalfa (Medicago sativa). International Journal of Molecular Sciences, , 2020, 21 (16), art.5943. JCR: IF20:5.923(Q1Q2) AIS20:1.123(Q2Q2) WOS:000565050500001 EID:2-s2.0-85089603033 PMID:32824876 DOI:10.3390/ijms21165943 RIV:10415683 OBD:583338»

Rozsívalová, P.*; Štichhauer, R.; Holická, L.; Rozsíval, P.; Kopecká, M.; Skálová, S.; Malý, J.: Metamizol v léčbě bolesti u pediatrické populace. Pediatrie pro praxi, , 2020, 21 (5), 323—329. EID:2-s2.0-85095868278 RIV:10423108 OBD:590764»

Sedláček, J.; Hermannová, M.*; Šatínský, D.; Velebný, V.: Current analytical methods for the characterization of N-deacetylated hyaluronan: A critical review. Carbohydrate Polymers, , 2020, 249 (December), art.116720. JCR: IF20:9.381(Q1Q1Q1) AIS20:1.080(Q1Q1Q1[Đ1]) WOS:000571484000009 EID:2-s2.0-85089421601 PMID:32933654 DOI:10.1016/j.carbpol.2020.116720 RIV:10417816 OBD:585472»

Sepanlou, SG.; Safiri, S.; Bisignano, C.; Ikuta, KS.; Merat, S.; Saberifiroozi, M.; Poustchi, H.; Tsoi, D.; Colombara, DV.; Bhagavathula, A.; Naghavi, M.*; Malekzadeh, R.*: The global, regional, and national burden of cirrhosis by cause in 195 countries and territories, 1990-2017: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2017. Lancet Gastroenterology & Hepatology, , 2020, 5 (3), 245—266. JCR: IF20:18.486(Q1) AIS20:7.525(Q1[Đ1]) WOS:000514549200019 EID:2-s2.0-85079434288 PMID:31981519 DOI:10.1016/S2468-1253(19)30349-8 RIV:10425976 OBD:593632»

Sharma, R.; Chhabra, M.; Vidyasagar, K.; Rashid, M.; Fialová, D.; Bhagavathula, A.*: Potentially Inappropriate Medication Use in Older Hospitalized Patients with Type 2 Diabetes: A Cross-Sectional Study. Pharmacy, , 2020, 8 (4), art.219. WOS:000601780700001 PMID:33212819 DOI:10.3390/pharmacy8040219 RIV:10423539 OBD:591195»

Silva Tavares, T.; Hofman, J.; Lekešová, A.; Želazková, J.; Wsól, V.*: Olaparib Synergizes the Anticancer Activity of Daunorubicin via Interaction with AKR1C3. Cancers, , 2020, 12 (11), art.3127. JCR: IF20:6.639(Q1) AIS20:1.319(Q2) WOS:000592990800001 EID:2-s2.0-85095754066 PMID:33114555 DOI:10.3390/cancers12113127 RIV:10417716 OBD:585372»

Skvortsov, IA.; Zimčík, P.; Stuzhin, PA.*; Nováková, V.*: pH-Sensitive subphthalocyanines and subazaphthalocyanines. Dalton Transactions, , 2020, 49 (32), 11090—11098. JCR: IF20:4.390(Q1) AIS20:0.684(Q1) WOS:000561080600040 EID:2-s2.0-85089708467 PMID:32582891 DOI:10.1039/d0dt01703e RIV:10417833 OBD:585489»

Smutný, T.; Dušek, J.; Hyršová, L.; Nekvindová, J.; Horvátová, A.; Mičuda, S.; Gerbal-Chaloin, S.; Pávek, P.*: The 3'-untranslated region contributes to the pregnane X receptor (PXR) expression down-regulation by PXR ligands and up-regulation by glucocorticoids. Acta Pharmaceutica Sinica B, , 2020, 10 (1), 136—152. JCR: IF20:11.413(Q1) AIS20:0.023(Q4) WOS:000508464200013 EID:2-s2.0-85075515573 PMID:31998607 DOI:10.1016/j.apsb.2019.09.010 RIV:10408095 OBD:575750»

Soukup, T.; Hloch, K.; Doseděl, M.; Duintjer Tebbens, EJ.; Nekvindová, J.; Šembera, Š.; Veleta, T.; Pávek, P.; Barvík, I.*: The influence of coffee intake and genetics on adenosine pathway in rheumatoid arthritis. Pharmacogenomics, , 2020, 21 (11), 735—749. JCR: IF20:2.533(Q3) AIS20:0.534(Q3) WOS:000617299100002 EID:2-s2.0-85089616490 PMID:32615857 DOI:10.2217/pgs-2020-0042 RIV:10417959 OBD:585615»

Stewart, D.*; Paudyal, V.; Cadogan, C.; Hazen, A.; Okuyan, B.; Lutters, M.; Henman, M.; Fialová, D.: A survey of the European Society of Clinical Pharmacy members' research involvement, and associated enablers and barriers. International Journal of Clinical Pharmacy, , 2020, 42 (4), 1073—1087. JCR: IF20:2.054(Q4) AIS20:0.575(Q3) WOS:000534215300003 EID:2-s2.0-85085322357 PMID:32430883 DOI:10.1007/s11096-020-01054-9 RIV:10415175 OBD:582830»

Studená, Š.; Doleželová, E.; Cermanová, J.; Prašnická, A.; Springer, D.; Mičuda, S.; Chládek, J.*: Evaluation of Neutrophil Gelatinase-Associated Lipocalin as a Predictor of Glomerular Filtration Rate and Amikacin Clearance During Early Rat Endotoxemia: Comparison with Traditional Endogenous and Exogenous Biomarkers. European Journal of Drug Metabolism and Pharmacokinetics, , 2020, 45 (1), 71—80. JCR: IF20:2.441(Q3) AIS20:0.440(Q4) WOS:000492239700001 EID:2-s2.0-85074038375 PMID:31605364 DOI:10.1007/s13318-019-00579-3 RIV:10400573 OBD:568228»

Škoda, J.; Dušek, J.; Drastík, M.; Štefela, A.; Dohnalová, K.; Chalupský, K.; Smutný, T.; Mičuda, S.; Gerbal-Chaloin, S.; Pávek, P.*: Diazepam Promotes Translocation of Human Constitutive Androstane Receptor (CAR) via Direct Interaction with the Ligand-Binding Domain. Cells, , 2020, 9 (12), art.2532. JCR: IF20:6.600(Q2) AIS20:1.282(Q2) WOS:000601754300001 EID:2-s2.0-85097036019 PMID:33255185 DOI:10.3390/cells9122532 RIV:10417965 OBD:585621»

Šnejdrová, E.; Podzimek, Š.; Martiška, J.*; Holas, O.; Dittrich, M.: Branched PLGA derivatives with tailored drug delivery properties. Acta Pharmaceutica, , 2020, 70 (1), 63—75. JCR: IF20:2.230(Q4) AIS20:0.313(Q4) WOS:000499655300005 EID:2-s2.0-85074549409 PMID:31677370 DOI:10.2478/acph-2020-0011 RIV:10399475 OBD:567130»

Šorf, A.; Suchá, S.; Morell, A.; Novotná, E.; Štaud, F.; Zavřelová, A.; Víšek, B.; Wsól, V.; Čečková, M.*: Targeting Pharmacokinetic Drug Resistance in Acute Myeloid Leukemia Cells with CDK4/6 Inhibitors. Cancers, , 2020, 12 (6), art.1596. JCR: IF20:6.639(Q1) AIS20:1.319(Q2) WOS:000549216900001 EID:2-s2.0-85088417703 PMID:32560251 DOI:10.3390/cancers12061596 RIV:10416527 OBD:584182»

Štefela, A.; Kašpar, M.; Drastík, M.; Holas, O.; Hroch, M.; Smutný, T.; Škoda, J.; Hutníková, M.; Pandey, AV.; Mičuda, S.; Kudová, E.; Pávek, P.*: 3 beta-Isoobeticholic acid efficiently activates the farnesoid X receptor (FXR) due to its epimerization to 3 alpha-epimer by hepatic metabolism. Journal of Steroid Biochemistry and Molecular Biology, , 2020, 202 (September), art.105702. JCR: IF20:4.292(Q2Q2) AIS20:0.905(Q2Q3) WOS:000568821700007 EID:2-s2.0-85086573279 PMID:32505574 DOI:10.1016/j.jsbmb.2020.105702 RIV:10417948 OBD:585604»

Švec, F.*: Moje srdeční záležitost: monolity. Chemické listy, , 2020, 114 (11), 718—728. JCR: IF20:0.381(Q4) AIS20:0.026(Q4) WOS:000589409600002 EID:2-s2.0-85096585780 RIV:10426081 OBD:593737»

Tesař, O.; Měrková, V.; Doseděl, M.; Malý, J.*: Potrava jako důležitá součást maximalizace účinku a minimalizace rizik farmakoterapie - absorpce a gastrointestinální tolerance. Klinická farmakologie a farmacie, , 2020, 34 (3), 108—115. EID:2-s2.0-85097679930 DOI:10.36290/far.2020.020 RIV:10418948 OBD:586604»

Tóthová, V.*; Bártlová, S.; Brabcová, I.; Hajduchová, H.; Doseděl, M.; Malý, J.; Vlček, J.: Knowledge of nurses in relation to the treatment of medicinal products. Kontakt, , 2020, 22 (4), 214—221. EID:2-s2.0-85098082464 DOI:10.32725/kont.2020.023 RIV:10423101 OBD:590757»

Trpělková, Ž.; Hurychová, H.; Kuentz, M.; Vraníková, B.; Šklubalová, Z.*: Introduction of the energy to break an avalanche as a promising parameter for powder flowability prediction. Powder Technology, , 2020, 375 (September), 33—41. JCR: IF20:5.134(Q1) AIS20:0.723(Q2) WOS:000573028500005 EID:2-s2.0-85088877110 DOI:10.1016/j.powtec.2020.07.095 RIV:10417798 OBD:585454»

Trpělková, Ž.; Hurychová, H.; Ondrejček, P.; Svěrák, T.; Kuentz, M.; Šklubalová, Z.*: Predicting the Angle of Internal Friction from Simple Dynamic Consolidation Using Lactose Grades as Model. Journal of Pharmaceutical Innovation, , 2020, 15 (3), 380—391. JCR: IF20:2.750(Q3) AIS20:0.415(Q4) WOS:000560488800009 EID:2-s2.0-85073808220 DOI:10.1007/s12247-019-09387-3 RIV:10417797 OBD:585453»

Tsachaki, M.; Strauss, P.; Dunkel, A.; Navrátilová, H.; Mladenovic, N.; Odermatt, A.*: Impact of 17 beta-HSD12, the 3-ketoacyl-CoA reductase of long-chain fatty acid synthesis, on breast cancer cell proliferation and migration. Cellular and Molecular Life Sciences, , 2020, 77 (6), 1153—1175. JCR: IF20:9.261(Q1Q1) AIS20:2.226(Q1Q1) WOS:000522654400011 EID:2-s2.0-85069005527 PMID:31302749 DOI:10.1007/s00018-019-03227-w RIV:10426078 OBD:593734»

Ťupová, L.; Hirschmugl, B.; Suchá, S.; Pilařová, V.; Székely, V.; Bakos, É.; Nováková, L.; Özvegy-Laczka, C.; Wadsack, Ch.; Čečková, M.*: Interplay of drug transporters P-glycoprotein (MDR1), MRP1, OATP1A2 and OATP1B3 in passage of maraviroc across human placenta. Biomedicine & Pharmacotherapy, , 2020, 129 (September), art.110506. JCR: IF20:6.529(Q1Q1) AIS20:0.936(Q2Q2) WOS:000566386900002 EID:2-s2.0-85087655400 PMID:32768979 DOI:10.1016/j.biopha.2020.110506 RIV:10416657 OBD:584312»

Vagiannis, D.; Novotná, E.; Skarka, A.; Kammerer, S.; Küpper, J.; Chen, S.; Guo, L.; Štaud, F.; Hofman, J.*: Ensartinib (X-396) Effectively Modulates Pharmacokinetic Resistance Mediated by ABCB1 and ABCG2 Drug Efflux Transporters and CYP3A4 Biotransformation Enzyme. Cancers, , 2020, 12 (4), art.813. JCR: IF20:6.639(Q1) AIS20:1.319(Q2) WOS:000535587400043 EID:2-s2.0-85083013145 PMID:32231067 DOI:10.3390/cancers12040813 RIV:10417491 OBD:585147»

Vagiannis, D.; Zhang, Y.; Novotná, E.; Morell Garcia, A.; Hofman, J.*: Entrectinib reverses cytostatic resistance through the inhibition of ABCB1 efflux transporter, but not the CYP3A4 drug-metabolizing enzyme. Biochemical Pharmacology, , 2020, 178 (August), art.114061. JCR: IF20:5.858(Q1) AIS20:1.143(Q1) WOS:000551658300023 EID:2-s2.0-85086605020 PMID:32497550 DOI:10.1016/j.bcp.2020.114061 RIV:10417502 OBD:585158»

Vágnerová, T.*; Topinková, E.; Michálková, H.; Fialová, D.; Kušniariková, I.; Mádlová, P.: Výživa v geriatrii a gerontologii. Praha: Karolinum, 2020, 198 p. ISBN 978-80-246-4620-6. OBD:587151»

Vajrychová, M.*; Stráník, J.; Pimková, K.; Barman, M.; Kukla, R.; Zedníková, P.; Bolehovská, R.; Plíšková, L.; Hornychová, H.; Andrýs, C.; Tambor, V.; Lenčo, J.; Jacobsson, B.; Kacerovský, M.*: Comprehensive proteomic investigation of infectious and inflammatory changes in late preterm prelabour rupture of membranes. Scientific Reports, , 2020, 10 (1), art.17696. JCR: IF20:4.379(Q1) AIS20:1.285(Q1) WOS:000585197800026 EID:2-s2.0-85092778246 PMID:33077789 DOI:10.1038/s41598-020-74756-9 RIV:10418121 OBD:585777»

Vitverová, B.; Najmanová, I.; Vicen, M.; Tripská, K.; Igreja e Sá, IC.; Hyšpler, R.; Pericacho, M.; Nachtigal, P.*: Long term effects of soluble endoglin and mild hypercholesterolemia in mice hearts. PLoS One, , 2020, 15 (5), art.e0233725. JCR: IF20:3.240(Q2) AIS20:1.012(Q2) WOS:000537552800152 EID:2-s2.0-85085854859 PMID:32470058 DOI:10.1371/journal.pone.0233725 RIV:10417077 OBD:584733»

Vraníková, B.*; Kováčik, A.; Svačinová, P.: Zdravotnické prostředky pro stomické pacienty II.: Doplňkové prostředky v péči o stomie. Praktické lékárenství, , 2020, 16 (4), 221—225. DOI:10.36290/lek.2020.034 OBD:586941»

Vraníková, B.*; Kováčik, A.; Svačinová, P.: Zdravotnické prostředky pro stomické pacienty I.: 1D systémy, 2D systémy a adhezní technologie. Praktické lékárenství, , 2020, 16 (3), 150—153. OBD:586937»

Vraníková, B.; Niederquell, A.; Ditzinger, F.; Šklubalová, Z.; Kuentz, M.*: Mechanistic aspects of drug loading in liquisolid systems with hydrophilic lipid-based mixtures. International Journal of Pharmaceutics, , 2020, 578 (March), art.119099. JCR: IF20:5.875(Q1) AIS20:0.713(Q2) WOS:000519297300028 EID:2-s2.0-85078981692 PMID:32006624 DOI:10.1016/j.ijpharm.2020.119099 RIV:10417041 OBD:584697»

Vraníková, B.; Niederquell, A.; Šklubalová, Z.; Kuentz, M.*: Relevance of the theoretical critical pore radius in mesoporous silica for fast crystallizing drugs. International Journal of Pharmaceutics, , 2020, 591 (December), art.120019. JCR: IF20:5.875(Q1) AIS20:0.713(Q2) WOS:000600735200048 EID:2-s2.0-85094596733 PMID:33122108 DOI:10.1016/j.ijpharm.2020.120019 RIV:10419293 OBD:586949»

Zajíčková, M.; Nguyen, TL.; Skálová, L.; Raisová Stuchlíková, L.; Matoušková, P.*: Anthelmintics in the future: current trends in the discovery and development of new drugs against gastrointestinal nematodes. Drug Discovery Today, , 2020, 25 (2), 430—437. JCR: IF20:7.851(Q1) AIS20:1.708(Q1[Đ1]) WOS:000517657800017 EID:2-s2.0-85077659729 PMID:31883953 DOI:10.1016/j.drudis.2019.12.007 RIV:10413732 OBD:581387»

Zajíčková, Z.*; Nováková, L.; Švec, F.*: Monolithic Poly(styrene-co-divinylbenzene) Columns for Supercritical Fluid Chromatography-Mass Spectrometry Analysis of Polypeptide. Analytical Chemistry, , 2020, 92 (17), 11525—11529. JCR: IF20:6.986(Q1) AIS20:1.382(Q1[Đ1]) WOS:000568657600007 EID:2-s2.0-85092550009 PMID:32867492 DOI:10.1021/acs.analchem.0c02874 RIV:10418019 OBD:585675»

Zárybnický, T.; Matoušková, P.; Skálová, L.; Boušová, I.*: The Hepatotoxicity of Alantolactone and Germacrone: Their Influence on Cholesterol and Lipid Metabolism in Differentiated HepaRG Cells. Nutrients, , 2020, 12 (6), art.1720. JCR: IF20:5.717(Q1) AIS20:1.140(Q2) WOS:000549205600001 EID:2-s2.0-85086356430 PMID:32521813 DOI:10.3390/nu12061720 RIV:10417104 OBD:584760»

Zubrová, J.*; Pokladníková, J.; Draessler, J.: The use of dietary supplements by patients in the pre-operative period in the Czech Republic. International Journal of Clinical Pharmacy, , 2020, 42 (5), 1304—1310. JCR: IF20:2.054(Q4) AIS20:0.575(Q3) WOS:000541096400002 EID:2-s2.0-85086715086 PMID:32556896 DOI:10.1007/s11096-020-01080-7 RIV:10417042 OBD:584698»

© Charles University, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové, Akademika Heyrovského 1203, 500 03 Hradec Králové, Czech Republic
Website information | Powered by Kentico