Bibliography 2014

Aatsinki, S.; Buler, M.; Salomaki, H.; Koulu, M.; Pávek, P.; Hakkola, J.*: Metformin induces PGC-1a expression and selectively affects hepatic PGC-1a functions. British Journal of Pharmacology, 2014, 171 (9), 2351—2363. IF2014:4•842 WOS:000334156100008 DOI:10.1111/bph.12585 OBD:484056» RIV:10282278

Acebal, C.*; Gruenhut, M.; Šrámková, I.; Chocholouš, P.; Lista, A.; Sklenářová, H.; Solich, P.; Fernández Band, B.: Application of a fully integrated photodegradation-detection flow-batch analysis system with an on-line preconcentration step for the determination of metsulfuron methyl in water samples. Talanta, 2014, 129 (November), 233—240. IF2014:3•545 WOS:000341463400033 DOI:10.1016/j.talanta.2014.05.024 OBD:483574» RIV:10281825

Arel-Dubeau, A.; Longpré, F.; Bournival, J.; Tremblay, C.; Demers-Lamarche, J.; Hašková, P.; Attard, E.; Germain, M.; Martinoli, M.*: Cucurbitacin E Has Neuroprotective Properties and Autophagic Modulating Activities on Dopaminergic Neurons. Oxidative Medicine and Cellular Longevity, 2014 (December), art. 425496. IF2014:3•516 WOS:000346718400001 DOI:10.1155/2014/425496 OBD:489829» RIV:10287965

Aronsson, P.*; Veselá, R.; Johnsson, M.; Tayem, Y.; Wsól, V.; Winder, M.; Tobin, G.: Inhibition of Nitric Oxide Synthase Prevents Muscarinic and Purinergic Functional Changes and Development of Cyclophosphamide-Induced Cystitis in the Rat. BioMed Research International, 2014 (June), art. 359179. IF2014:1•579 WOS:000337415900001 DOI:10.1155/2014/359179 OBD:483928» RIV:10282162

Aufartová, J.; Torres-Padrón, ME.; Sosa-Ferrera, Z.; Nováková, L.; Solich, P.; Santana-Rodríguez, JJ.*: Development of a novel in-tube solid phase microextraction based on micellar desorption followed by LC-DAD-FD for the determination of some endocrine disruptor compounds in environmental liquid samples. Journal of Liquid Chromatography and Related Technologies, 2014, 37 (12), 1654—1672. IF2014:0•606 WOS:000334042700003 DOI:10.1080/10826076.2013.807461 OBD:483962» RIV:10282194

Babica, J.*; Rusek, V.: Racionalizace v československém lékárenství ve 20. století - farmaceutická sekce Komise pro racionalisaci a normalisaci v lékařství, zvěrolékařství a lékárnictví - 1. část. Česká a slovenská farmacie, 2014, 63 (3), 141—146. OBD:484037» RIV:10282259

Babica, J.*; Rusek, V.: Racionalizace v československém lékárenství ve 20. století - farmaceutická sekce Komise pro racionalisaci a normalisaci v lékařství, zvěrolékařství a lékárnictví - 2. část. Česká a slovenská farmacie, 2014, 63 (4), 178—183. OBD:484047» RIV:10282269

Babica, J.*; Rusek, V.; Svatoš, L.: Redaktor a odborný spisovatel Adolf Vomáčka (1856-1919). Praktické lékárenství, 2014, 10 (3), 115—117. OBD:484028» RIV:10282250

Ballóková, A.*; Peel, N.; Fialová, D.; Scott, I.; Gray, L.; Hubbard, R.: Use of Benzodiazepines and Association with Falls in Older People Admitted to Hospital: A Prospective Cohort Study. Drugs and Aging, 2014, 31 (4), 299—310. IF2014:2•838 WOS:000333251700006 DOI:10.1007/s40266-014-0159-3 OBD:484125» RIV:10282347

Bárta, P.*; Volková, M.; Dascalu, A.; Spiegelberg, D.; Trejtnar, F.; Andersson, K.: Determination of receptor protein binding site specificity and relative binding strength using a time-resolved competition assay. Journal of Pharmacological and Toxicological Methods, 2014, 70 (2), 145—151. IF2014:2•390 WOS:000342158000003 DOI:10.1016/j.vascn.2014.07.006 OBD:483711» RIV:10281950

Bártíková, H.; Boušová, I.; Jedličková, P.; Lněničková, K.; Skálová, L.; Szotáková, B.*: Effect of standardized cranberry extract on the activity and expression of selected biotransformation enzymes in rat liver and intestine. Molecules, 2014, 19 (9), 14948—14960. IF2014:2•416 WOS:000343093100122 DOI:10.3390/molecules190914948 OBD:483329» RIV:10281593

Bártíková, H.; Hanušová, V.; Skálová, L.; Ambrož, M.; Boušová, I.*: Antioxidant, Pro-Oxidant and Other Biological Activities of Sesquiterpenes. Current Topics in Medicinal Chemistry, 2014, 14 (22), 2478—2494. IF2014:3•402 WOS:000347050000003 DOI:10.2174/1568026614666141203120833 OBD:493110» RIV:10291229

Belkina, T.*; Al Warafi, A.; Eltom, E.; Tadjieva, N.; Kuběna, A.; Vlček, J.: Antibiotic use and knowledge in the community of Yemen, Saudi Arabia, and Uzbekistan. Journal of Infection in Developing Countries, 2014, 8 (4), 424—429. IF2014:1•138 WOS:000339927900005 DOI:10.3855/jidc.3866 OBD:483491» RIV:10281744

Belkina, T.*; Khojiev, D.; Tillyashaykhov, M.; Tigay, Z.; Kudenov, M.; Duintjer Tebbens, E.; Vlček, J.: Delay in the diagnosis and treatment of pulmonary tuberculosis in Uzbekistan: a cross-sectional study. BMC Infectious Diseases, 2014, 14 (November), art. 624. IF2014:2•613 WOS:000346606200002 DOI:10.1186/s12879-014-0624-y OBD:483857» RIV:10282090

Bitman, M.; Vrzal, R.; Dvořák, Z.; Pávek, P.*: Valproate activates ERK signaling pathway in primary human hepatocytes. Biomedical Papers, 2014, 158 (1), 39—43. IF2014:1•200 WOS:000338627400007 DOI:10.5507/bp.2012.038 OBD:484071» RIV:10282293

Bolinová, P.; Šrámková, I.; Sklenářová, H.*; Acebal, CC.; Fernández Band, BS.; Solich, P.: A study of the effect of organic solvents on the fluorescence signal in a sequential injection analysis system. Analytical Methods, 2014, 6 (23), 9392—9396. IF2014:1•821 WOS:000344964700027 DOI:10.1039/c4ay01977f OBD:483586» RIV:10281837

Boonjob, W.*; Sklenářová, H.; Lara, F.; García-Campaňa, A.; Solich, P.: Retention and selectivity of basic drugs on solid-phase extraction sorbents: Application to direct determination of beta-blockers in urine. Analytical and Bioanalytical Chemistry, 2014, 406 (17), 4207—4215. IF2014:3•436 WOS:000337787400017 DOI:10.1007/s00216-014-7753-4 OBD:483583» RIV:10281834

Cahlíková, L.; Macáková, K.; Benešová, N.; Chlebek, J.; Hošťálková, A.; Opletal, L.: Natural Compounds (Small Molecules) as Potential and Real Drugs of Alzheimer's Disease: A Critical Review. In: Studies in Natural Products Chemistry. Oxford / Amsterdam: Elsevier, 2014, 153—194. ISBN 978-0-444-63281-4. DOI:10.1016/B978-0-444-63281-4.00006-9 OBD:483818» RIV:10282051

Cermanová, J.; Kadová, Z.; Doleželová, E.; Zagórová, M.; Šafka, V.; Hroch, M.; Laho, T.; Holečková, M.; Mokrý, J.; Kovaříková, P.; Bureš, J.; Štěrba, M.; Mičuda, S.*: Deferoxamine but not dexrazoxane alleviates liver injury induced by endotoxemia in rats. Shock, 2014, 42 (4), 372—379. IF2014:3•045 WOS:000342465100013 DOI:10.1097/SHK.0000000000000210 OBD:482637» RIV:10272499

Česlová, L.*; Holčapek, M.; Nobilis, M.: Identification of combined conjugation of nabumetone phase I metabolites with glucuronic acid and glycine in minipig biotransformation using coupling high-performance liquid chromatography with electrospray ionization mass spectrometry. Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis, 2014, 88 (January), 221—224. IF2014:2•979 WOS:000329532800031 DOI:10.1016/j.jpba.2013.08.053 OBD:484173» RIV:10282393

Čopíková, J.; Wimmer, Z.; Lapčík, O.; Cahlíková, L.; Opletal, L.; Moravcová, J.; Drašar, P.: Přírodní látky svíravé a trpké chuti. Chemické listy, 2014, 108 (11), 1053—1057. IF2014:0•272 WOS:000344829500007 OBD:483817» RIV:10282050

Daňková, V.; Balonová, L.; Strašková, A.; Špidlová, P.; Putzová, D.; Kijek, T.; Bozue, J.; Cote, C.; Mou, S.; Worsham, P.; Szotáková, B.; Červený, L.*; Stulík, J.: Characterization of Tetratricopeptide Repeat-Like Proteins in Francisella tularensis and Identification of a Novel Locus Required for Virulence. Infection and Immunity, 2014, 82 (12), 5035—5048. IF2014:3•731 WOS:000346958400014 DOI:10.1128/IAI.01620-14 OBD:483599» RIV:10281850

Diblíková, D.; Kopečná, M.; Školová, B.; Krečmerová, M.; Roh, J.; Hrabálek, A.; Vávrová, K.*: Transdermal Delivery and Cutaneous Targeting of Antivirals using a Penetration Enhancer and Lysolipid Prodrugs. Pharmaceutical Research, 2014, 31 (4), 1071—1081. IF2014:3•420 WOS:000333080100019 DOI:10.1007/s11095-013-1228-8 OBD:483397» RIV:10281661

Dittrich, M.; Šnejdrová, E.*: Cyclic Swelling as a Phenomenon Inherent to Biodagradable Polyesters. Journal of Pharmaceutical Sciences, 2014, 103 (11), 3560—3566. IF2014:2•590 WOS:000344145200022 DOI:10.1002/jps.24146 OBD:483761» RIV:10281994

Dohnal, F.: Etablování, hlavní rysy vývoje a přední osobnosti vědecké práce v podmínkách československého vojenského zdravotnictví let 1918-1938. In: Věda a technika v českých zemích mezi světovými válkami. Praha: Národní technické muzeum, 2014, 401—413. ISBN 978-80-7037-245-6. OBD:494482» RIV:10292602

Dohnal, F.: Studijní texty k dějinám farmacie. Praha: Karolinum, 2014, 154 p. ISBN 978-80-246-2608-6. OBD:494375»

Dohnal, F.: V předvečer první světové války. Přeměny vojenského zdravotnictví Rakousko-Uherska v letech 1866-1914. In: Zdraví a nemoc v dějinách člověka a zvířat. Brno: Technické muzeum v Brně, 2014, 32—38. ISBN 978-80-87896-09-9. OBD:494473» RIV:10292593

Doseděl, M.*; Hendrychová, T.*; Malý, J.; Kuběna, A.; Býma, S.; Vlček, J.: Prescription of evidence-based medicine drugs by general practitioners to patients after myocardial infarction: outcomes from the Czech Republic. Acta Poloniae Pharmaceutica, 2014, 71 (1), 189—195. IF2014:0•737 WOS:000341743200019 OBD:483754» RIV:10281989

Doseděl, M.; Ládová, K.; Malý, J.: XVI. Sympozium klinické farmacie René Macha. Hradec Králové: Farmaceutická fakulta UK, 2014, 78 p. ISBN 978-80-260-7216-4. OBD:483762»

Doseděl, M.; Malý, J.*; Kuběna, A.; Vlček, J.: Opinions of Czech general practitioners on generic drugs and substitution. Central European Journal of Medicine, 2014, 9 (6), 830—838. IF2014:0•153 WOS:000340672300016 DOI:10.2478/s11536-013-0344-5 OBD:483756» RIV:10281991

Douša, M.*; Srbek, J.; Rádl, S.; Černý, J.; Klecán, O.; Havlíček, J.; Tkadlecová, M.; Pekárek, T.; Gibala, P.; Nováková, L.: Identification, characterization, synthesis and HPLC quantification of new process-related impurities and degradation products in retigabine. Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis, 2014, 94 (June), 71—76. IF2014:2•979 WOS:000336512900011 DOI:10.1016/j.jpba.2014.01.042 OBD:483959» RIV:10282191

Douša, M.*; Srbek, J.; Stránský, Z.; Gibala, P.; Nováková, L.: Retention behavior of a homologous series and positional isomers of aliphatic amino acids in hydrophilic interaction chromatography. Journal of Separation Science, 2014, 37 (7), 739—747. IF2014:2•737 WOS:000333538600001 DOI:10.1002/jssc.201301348 OBD:483963» RIV:10282195

Duintjer Tebbens, E.; Meurant, G.; Sadok, H.; Strakoš, Z.: On investigating GMRES convergence using unitary matrices. Linear Algebra and Its Applications, 2014, 450 (June), 83—107. IF2014:0•939 WOS:000336695700007 DOI:10.1016/j.laa.2014.02.044 OBD:483356» RIV:10281620

Duintjer Tebbens, E.; Tůma, M.: On incremental condition estimators in the 2-norm. SIAM Journal on Matrix Analysis and Applications, 2014, 35 (1), 174—197. IF2014:1•590 WOS:000333693300009 DOI:10.1137/130922872 OBD:332831» RIV:10195378

Fabrik, I.*; Link, M.; Härtlová, A.; Daňková, V.; Řehulka, P.; Stulík, J.: Application of SILAC Labeling to Primary Bone Marrow-Derived Dendritic Cells Reveals Extensive GM-CSF-Dependent Arginine Metabolism. Journal of Proteome Research, 2014, 13 (2), 752—762. IF2014:4•245 WOS:000331164100036 DOI:10.1021/pr4007798 OBD:495649» RIV:10293780

Fernández Ramos, M.; Ferrer, I.; Mauch, K.; Šatínský, D.; Thurman, E.*: Identification of Prometon, Deisopropylprometon, and Hydroxyprometon in Groundwater by High Resolution Liquid Chromatography/Mass Spectrometry. Science of the Total Environment, 2014, 497 (November), 459—466. IF2014:4•099 WOS:000343613100048 DOI:10.1016/j.scitotenv.2014.07.123 OBD:484035» RIV:10282257

Fernández Ramos, M.; Šatínský, D.*; Solich, P.: New method for the determination of carbamate and pyrethroid insecticides in water samples using on-line SPE fused core column chromatography. Talanta, 2014, 129 (November), 579—585. IF2014:3•545 WOS:000341463400080 DOI:10.1016/j.talanta.2014.06.037 OBD:484046» RIV:10282268

Fernández Ramos, M.; Šatínský, D.*; Šmídová, B.; Solich, P.: Analysis of trace organic compounds in environmental, food and biological matrices using large-volume sample injection in column-switching liquid chromatography. TrAC - Trends in Analytical Chemistry, 2014, 62 (November), 69—85. IF2014:6•472 WOS:000345180100015 DOI:10.1016/j.trac.2014.07.008 OBD:484065» RIV:10282287

Fikrová, P.*; Štětina, R.; Hrnčiarik, M.; Hrnčiariková, D.; Hronek, M.; Zadák, Z.: DNA crosslinks, DNA damage and repair in peripheral blood lymphocytes of non-small cell lung cancer patients treated with platinum derivatives. Oncology Reports, 2014, 31 (1), 391—396. IF2014:2•301 WOS:000330788100053 DOI:10.3892/or.2013.2805 OBD:216996» RIV:10145990

Fuksa, L.; Vytřísalová, M.*; Hendrychová, T.; Hrubešová, I.; Vlček, J.; Palička, V.: Consumption of osteoanabolic drugs and strontium ranelate in the treatment of osteoporosis in the Czech Republic in 2005-2011. Acta Poloniae Pharmaceutica, 2014, 71 (2), 329—335. IF2014:0•737 WOS:000341743400014 OBD:483946» RIV:10282180

Ghavre, M.; Byrne, O.; Altes, L.; Surolia, P.; Špulák, M.; Quilty, B.; Thampi, K.*; Gathergood, N.*: Low toxicity functionalised imidazolium salts for task specific ionic liquid electrolytes in dye-sensitised solar cells: a step towards less hazardous energy production. Green Chemistry, 2014, 16 (4), 2252—2265. IF2014:8•020 WOS:000333331200064 DOI:10.1039/c3gc42393j OBD:483733» RIV:10281970

Gindin, J.; Shochat, T.*; Chetrit, A.; Epstein, S.; Ben Israel, Y.; Levi, S.; Onder, G.; Carpenter, I.; Finne-Soveri, H.; van Hout, H.; Henrard, H.; Nikolaus, T.; Topinková, E.; Fialová, D.; Bernabei, R.: Insomnia in Long-Term Care Facilities: A Comparison of Seven European Countries and Israel: The Services and Health for Elderly in Long TERm care Study. Journal of the American Geriatrics Society, 2014, 62 (11), 2033—2039. IF2014:4•572 WOS:000345500700001 DOI:10.1111/jgs.13099 OBD:484133» RIV:10282355

Gore, RG.; Truong, T.; Špulák, M.; Connon, SJ.*; Gathergood, N.*: Low Antimicrobial Toxicity Ionic Liquids: Solvents for Asymmetric Carbonyl-Ene Reactions of Phenylglyoxal. Current Green Chemistry, 2014, 1 (3), 239—248. DOI:10.2174/2213346101666140421220156 OBD:494730» RIV:10292854

Haklová-Kočíková, B.; Hižňanová, A.; Majláth, I.; Račka, K.; Harris, D.; Földvári, G.; Tryjanowski, P.; Kokošová, N.; Malčeková, B.; Majláthová, V.*: Morphological and molecular characterization of Karyolysus - a neglected but common parasite infecting some European lizards. Parasites and Vectors, 2014, 7 (December), art. 555. IF2014:3•430 WOS:000349408300001 DOI:10.1186/s13071-014-0555-x OBD:495652» RIV:10293783

Havelek, R.*; Seifrtová, M.; Královec, K.; Brůčková, L.; Cahlíková, L.; Dalecká, M.; Vávrová, J.; Řezáčová, M.; Opletal, L.; Bílková, Z.: The effect of Amaryllidaceae alkaloids haemanthamine and haemanthidine on cell cycle progression and apoptosis in p53-negative human leukemic Jurkat cells. Phytomedicine, 2014, 21 (4), 479—490. IF2014:3•126 WOS:000334821300013 DOI:10.1016/j.phymed.2013.09.005 OBD:305119» RIV:10188857

Havlasová, J.; Šafratová, M.; Siatka, T.; Štěpánková, Š.; Novák, Z.; Ločárek, M.; Opletal, L.; Hrabinová, M.; Jun, D.; Benešová, N.; Kuneš, J.; Cahlíková, L.*: Chemical Composition of Bioactive Alkaloid Extracts from Some Narcissus Species and Varieties and their Biological Activity. Natural product communications, 2014, 9 (8), 1151—1155. IF2014:0•906 WOS:000340341200025 OBD:483638» RIV:10281883

Havlíková, L.*; Matyáš, R.; Ihnát, L.; Nováková, L.; Šatínský, D.: Degradation study of nitroaromatic explosives 2-diazo-4,6-dinitrophenol and picramic acid using HPLC and UHPLC-ESI-MS/MS. Analytical Methods, 2014, 6 (13), 4761—4768. IF2014:1•821 WOS:000337763200041 DOI:10.1039/c4ay00401a OBD:483627» RIV:10281874

Havlíková, L.*; Šatínský, D.; Opletal, L.; Solich, P.: A Fast Determination of Chlorophylls in Barley Grass Juice Powder Using HPLC Fused-Core Column Technology and HPTLC. Food Analytical Methods, 2014, 7 (3), 629—635. IF2014:1•956 WOS:000330734300012 DOI:10.1007/s12161-013-9665-x OBD:483625» RIV:10281872

Hendrychová, H.*; Vildová, A.; Kočevar-Glavač, N.; Tůmová, L.; Abdykerimova, EK.; Tůma, J.: Antioxidant Activity and Phenolic Content of Bergenia crassifolia, B. x ornata and B. ciliata. Natural product communications, 2014, 9 (4), 519—522. IF2014:0•906 WOS:000335083500024 OBD:483090» RIV:10281376

Henríquez, C.; Horstkotte, B.; Cerda, V.*: A highly reproducible solenoid micropump system for the analysis of total inorganic carbon and ammonium using gas-diffusion with conductimetric detection. Talanta, 2014, 118 (January), 186—194. IF2014:3•545 WOS:000329553600025 DOI:10.1016/j.talanta.2013.10.005 OBD:483937» RIV:10282171

Hodek, P.*; Fousová, P.; Brabencová, E.; Moserová, M.; Pávek, P.; Anzenbacherová, E.; Brotánek, J.; Hudeček, J.; Frei, E.; Stiborová, M.: Effect of dihydromyricetin on benzo[a]pyrene activation in rats. Neuroendocrinology Letters, 2014, 35 (Suppl. 2), 158—168. IF2014:0•799 WOS:000351064900021 OBD:490393» RIV:10288515

Hofman, J.; Malčeková, B.; Skarka, A.; Novotná, E.; Wsól, V.*: Anthracycline resistance mediated by reductive metabolism in cancer cells: The role of aldo-keto reductase 1C3. Toxicology and Applied Pharmacology, 2014, 278 (3), 238—248. IF2014:3•705 WOS:000337779400005 DOI:10.1016/j.taap.2014.04.027 OBD:483931» RIV:10282165

Horstkotte, B.; Suárez, R.; Solich, P.; Cerda, V.*: In-syringe magnetic stirring assisted dispersive liquid-liquid micro-extraction with solvent washing for fully automated determination of cationic surfactants. Analytical Methods, 2014, 6 (24), 9601—9609. IF2014:1•821 WOS:000345451700011 DOI:10.1039/c4ay01695e OBD:483936» RIV:10282170

Hrbáč, J.; Jakubec, P.; Halouzka, V.; Matějka, P.; Pour, M.; Kopecký, J.; Vacek, J.*: The permselective layer prepared onto carbon and gold surfaces by electropolymerization of phenolic cyclopentenedione-nostotrebin 6. Electrochemistry Communications, 2014, 38 (January), 53—56. IF2014:4•847 WOS:000331504300014 DOI:10.1016/j.elecom.2013.10.032 OBD:484001» RIV:10282227

Hronek, M.: Nutriční potřeba ve zvláštních situacích. In: Vnitřní lékařství. Praha: Galén, 2014, 1006—1014. ISBN 978-80-7492-145-2. OBD:485998»

Imramovský, A.*; Kozic, J.; Peško, M.; Stolaříková, J.; Vinšová, J.; Kráľová, K.; Jampílek, J.*: Synthesis and Antimycobacterial and Photosynthesis-Inhibiting Evaluation of 2-[(E)-2-Substituted-ethenyl]-1,3-benzoxazoles. The Scientific World Journal, 2014 (August), art. 705973. IF2013:1•219 WOS:000343573100001 DOI:10.1155/2014/705973 OBD:483744» RIV:10281981

Jáč, P.*; Elschner, T.; Reiter, C.; Bunz, S.; Vorbrodt, H.; Pfeifer, A.; Neusuess, C.; Heinze, T.; Scriba, G.: Characterization of hydrothermally isolated xylan from beech wood by capillary electrophoresis with laser-induced fluorescence and mass spectrometry detection. Cellulose, 2014, 21 (6), 3993—4007. IF2014:3•573 WOS:000344802700012 DOI:10.1007/s10570-014-0456-3 OBD:495663» RIV:10293794

Janďourek, O.*; Doležal, M.; Kuneš, J.; Kubíček, V.; Paterová, P.; Peško, M.; Buchta, V.; Kráľová, K.; Zitko, J.*: New Potentially Active Pyrazinamide Derivatives Synthesized Under Microwave Conditions. Molecules, 2014, 19 (7), 9318—9338. IF2014:2•416 WOS:000340036200039 DOI:10.3390/molecules19079318 OBD:483972» RIV:10282204

Janďourek, O.*; Doležal, M.; Paterová, P.; Kubíček, V.; Peško, M.; Kuneš, J.; Coffey, A.; Guo, J.; Kráľová, K.: N-Substituted 5-amino-6-methylpyrazine-2,3-dicarbonitriles: Microwave-assisted synthesis and biological properties. Molecules, 2014, 19 (1), 651—671. IF2014:2•416 WOS:000334420300040 DOI:10.3390/molecules19010651 OBD:483119» RIV:10281405

Jansová, H.; Macháček, M.; Wang, Q.; Hašková, P.; Jirkovská, A.; Potůčková, E.; Kielar, F.; Franz, K.; Šimůnek, T.*: Comparison of various iron chelators and prochelators as protective agents against cardiomyocyte oxidative injury. Free Radical Biology and Medicine, 2014, 74 (September), 210—221. IF2014:5•736 WOS:000341274100018 DOI:10.1016/j.freeradbiomed.2014.06.019 OBD:483165» RIV:10281443

Kaevska, M.*; Lvončík, S.; Lamka, J.; Pavlík, I.; Slaná, I.: Spread of Mycobacterium avium subsp paratuberculosis Through Soil and Grass on a Mouflon (Ovis aries) Pasture. Current Microbiology, 2014, 69 (4), 495—500. IF2014:1•423 WOS:000341082400013 DOI:10.1007/s00284-014-0618-4 OBD:483403» RIV:10281667

Kalafutová, S.*; Jurašková, B.; Malý, J.; Vlček, J.: Farmaceutická péče vybraných onemocnění kardiovaskulárního systému u starších pacientů I. Praktické lékárenství, 2014, 10 (6), 213—217. OBD:493093»

Kalafutová, S.*; Jurašková, B.; Vlček, J.: The Impact of Combinations of Non-Steroidal Anti-Inflammatory Drugs and Anti-Hypertensive Agents on Blood Pressure. Advances In Clinical And Experimental Medicine, 2014, 23 (6), 993—1000. IF2014:1•095 WOS:000351333600020 DOI:10.17219/acem/37357 OBD:485544» RIV:10283747

Kalafutová, S.*; Šulcová, H.; Jurašková, B.; Vlček, J.: Farmakoterapie seniorů v domovech důchodců. Geriatrie a gerontologie, 2014, 3 (2), 65—70. OBD:491856» RIV:10289973

Karabanovich, G.; Roh, J.*; Smutný, T.; Němeček, J.; Vicherek, P.; Stolaříková, J.; Vejsová, M.; Dufková, I.; Vávrová, K.; Pávek, P.; Klimešová, V.; Hrabálek, A.: 1-Substituted-5-[(3,5-dinitrobenzyl)sulfanyl]-1H-tetrazoles and their isosteric analogs: A new class of selective antitubercular agents active against drug-susceptible and multidrug-resistant mycobacteria. European Journal of Medicinal Chemistry, 2014, 82 (July), 324—340. IF2014:3•447 WOS:000339039100030 DOI:10.1016/j.ejmech.2014.05.069 OBD:484009» RIV:10282235

Kašparová, M.*; Siatka, T.: Production of flavonoids and isoflavonoids in jasmonic acid-induced red clover suspension cultures. Česká a slovenská farmacie, 2014, 63 (1), 17—21. OBD:483612» RIV:10281863

Khalikova, M.; Šatínský, D.*; Solich, P.; Zinchenko, A.; Zhilyakova, E.; Novikov, O.: A high-performance liquid chromatography method with pre-column derivatization for the simultaneous determination of reduced glutathione, carnosine and taurine. Analytical Methods, 2014, 6 (5), 1475—1481. IF2014:1•821 WOS:000332129500030 DOI:10.1039/c3ay42200c OBD:484021» RIV:10282243

Khalikova, M.; Šatínský, D.*; Šmidrkalová, T.; Solich, P.: On-line SPE-UHPLC method using fused core columns for extraction and separation of nine illegal dyes in chilli-containing spices. Talanta, 2014, 130 (December), 433—441. IF2014:3•545 WOS:000341897800061 DOI:10.1016/j.talanta.2014.07.038 OBD:484030» RIV:10282252

Killi, K.; Wsól, V.; Soukup, O.*; Kuča, K.; Winder, M.; Tobin, G.: In vitro functional interactions of acetylcholine esterase inhibitors and muscarinic receptor antagonists in the urinary bladder of the rat. Clinical and Experimental Pharmacology and Physiology, 2014, 41 (2), 139—146. IF2014:2•372 WOS:000343904500006 DOI:10.1111/1440-1681.12191 OBD:483926» RIV:10282160

Kiselev, M.; Zemlyanaya, E.; Ryabova, N.; Hauss, T.; Almasy, L.; Funari, S.; Zbytovská, J.; Lombardo, D.*: Influence of ceramide on the internal structure and hydration of the phospholipid bilayer studied by neutron and X-ray scattering. Applied Physics A: Materials Science and Processing, 2014, 116 (1), 319—325. IF2014:1•704 WOS:000338214300040 DOI:10.1007/s00339-013-8123-3 OBD:483792» RIV:10282025

Klimeš, J.*; Vocelka, M.; Šedová, L.; Doležal, T.; Mlčoch, T.; Petříková, A.; Vlček, J.: Medical and Productivity Costs of Rheumatoid Arthritis in The Czech Republic: Cost-of-Illness Study Based on Disease Severity. Value in Health Regional Issues, 2014, 4 (1), 75—81. DOI:10.1016/j.vhri.2014.07.004 OBD:483490»

Korábečný, J.; Doležal, R.; Čábelová, P.; Horová, A.; Hrubá, E.; Říčný, J.; Sedláček, L.; Nepovimová, E.; Špilovská, K.; Andrš, M.; Musílek, K.; Opletalová, V.; Šepsová, V.; Řípová, D.; Kuča, K.*: 7-MEOTA-donepezil like compounds as cholinesterase inhibitors: Synthesis, pharmacological evaluation, molecular modeling and QSAR studies. European Journal of Medicinal Chemistry, 2014, 82 (July), 426—438. IF2014:3•447 WOS:000339039100040 DOI:10.1016/j.ejmech.2014.05.066 OBD:354220» RIV:10218487

Korábečný, J.; Soukup, O.; Doležal, R.; Špilovská, K.; Nepovimová, E.; Andrš, M.; Nguyen, T.; Jun, D.; Musílek, K.; Kučerová-Chlupáčová, M.; Kuča, K.*: From pyridinium-based to centrally active acetylcholinesterase reactivators. Mini reviews in medicinal chemistry, 2014, 14 (3), 215—221. IF2014:2•903 WOS:000340832800001 DOI:10.2174/1389557514666140219103138 OBD:482914» RIV:10281199

Kostřiba, J.*; Alwarafi, A.; Vlček, J.: Social Pharmacy as a Field of Study in Undergraduate Pharmacy Education. Indian Journal of Pharmaceutical Education and Research, 2014, 48 (1), 6—12. IF2014:0•177 WOS:000345611700002 DOI:10.5530/ijper.48.1.2 OBD:483207» RIV:10281485

Kováčik, A.; Roh, J.; Vávrová, K.*: The Chemistry and Biology of 6-Hydroxyceramide, the Youngest Member of the Human Sphingolipid Family. ChemBioChem, 2014, 15 (11), 1555—1562. IF2014:3•088 WOS:000339502900002 DOI:10.1002/cbic.201402153 OBD:483372» RIV:10281636

Kovařík, M.*; Hronek, M.; Zadák, Z.: Clinically relevant determinants of body composition, function and nutritional status as mortality predictors in lung cancer patients. Lung Cancer, 2014, 84 (1), 1—6. IF2014:3•958 WOS:000333858900001 DOI:10.1016/j.lungcan.2014.01.020 OBD:483999» RIV:10282225

Kráľová, K.*; Šeršeň, F.; Peško, M.; Waisser, K.; Kubicová, L.: 5-Bromo- and 3,5-dibromo-2-hydroxy-N-phenylbenzamides - inhibitors of photosynthesis. Chemical Papers, 2014, 68 (1), 46—52. IF2014:1•468 WOS:000324491200006 DOI:10.2478/s11696-013-0416-7 OBD:495664» RIV:10293795

Krátký, M.; Novotná, E.; Shalini, S.; Perumal, Y.; Dharmarajan, S.; Švarcová, M.; Vinšová, J.*: Salicylanilide Diethyl Phosphates as Potential Inhibitors of Some Mycobacterial Enzymes. The Scientific World Journal, 2014 (November), art. 703053. IF2013:1•219 DOI:10.1155/2014/703053 OBD:483712» RIV:10281951

Krátký, M.; Vinšová, J.*; Novotná, E.; Stolaříkova, J.: Salicylanilide pyrazinoates inhibit in vitro multidrug-resistant Mycobacterium tuberculosis strains, atypical mycobacteria and isocitrate lyase. European Journal of Pharmaceutical Sciences, 2014, 53 (March), 1—9. IF2014:3•350 WOS:000331506800001 DOI:10.1016/j.ejps.2013.12.001 OBD:483506» RIV:10281759

Krátký, M.; Volková, M.; Novotná, E.; Trejtnar, F.; Stolaříkova, J.; Vinšová, J.*: Synthesis and biological activity of new salicylanilide N,N-disubstituted carbamates and thiocarbamates. Bioorganic and Medicinal Chemistry, 2014, 22 (15), 4073—4082. IF2014:2•793 WOS:000339859700032 DOI:10.1016/j.bmc.2014.05.064 OBD:483513» RIV:10281766

Krejčová, J.*; Šmahelová, A.; Dohnal, F.: Historie léčby diabetu v Československu do roku 1989. Česká a slovenská farmacie, 2014, 63 (5), 228—232. OBD:494493» RIV:10292613

Kubeš, J.*; Tůmová, L.; Martin, J.; Vildová, A.; Hendrychová, H.; Sojková, K.: The production of isoflavonoids in Genista tinctoria L. cell suspension culture after abiotic stressors treatment. Natural Product Research, 2014, 28 (24), 2253—2263. IF2014:0•919 WOS:000342326700004 DOI:10.1080/14786419.2014.938336 OBD:483067» RIV:10281353

Kučera, R.; Kovaříková, P.*; Pasáková-Vrbatová, I.; Slaninová, J.; Klimeš, J.: Zirconia-A stationary phase capable of the separation of polar markers of myocardial metabolism in hydrophilic interaction chromatography. Journal of Separation Science, 2014, 37 (9—10), 1089—1093. IF2014:2•737 WOS:000335196500006 DOI:10.1002/jssc.201301330 OBD:484023» RIV:10282245

Kuchař, M.; Antošová, Z.; Durdil, P.; Feltl, L.; Fusek, M.; Hampl, F.; Jirát, J.; Kodíček, M.; Kolašínová, A.; Kraus, J.; Pacáková, V.; Rádl, S.; Souček, R.; Suchý, V.; Tomková, H.; Trejtnar, F.: Farmaceutický encyklopedický slovník. Praha: Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, 2014, 830 p. ISBN 978-80-7080-876-4. OBD:492878» RIV:10290997

Kuneš, M.; Květina, J.; Tachecí, I.; Kopáčová, M.; Bureš, J.; Nobilis, M.; Krejcar, O.; Kuča, K.: Imaging and Evaluating Method as Part of Endoscopical Diagnostic Approaches. In: Inteligent Information and Database Systems: 6th Asian Conference, ACIIDS 2014, Bangkok, Thailand, April 7-9, 2014, Proceedings, Part II. Cham: Spriger, 2014, 605—614. ISBN 978-3-319-05458-2. WOS:000352684200062 DOI:10.1007/978-3-319-05458-2_62 OBD:482387» RIV:10272259

Ládová, K.*; Matoulková, P.: Farmaceutická péče v kardiovaskulární prevenci. Praktické lékárenství, 2014, 10 (5), 180—184. OBD:493986»

Ládová, K.*; Matoulková, P.; Zadák, Z.; Macek, K.; Vyroubal, P.; Vlček, J.; Morisky, D.: Self-reported adherence by MARS-CZ reflects LDL cholesterol goal achievement among statin users: validation study in the Czech Republic. Journal of Evaluation in Clinical Practice, 2014, 20 (5), 671—677. IF2014:1•084 WOS:000342806100018 DOI:10.1111/jep.12201 OBD:484121» RIV:10282343

Ládová, K.*; Vlček, J.; Vytřísalová, M.; Malý, J.: Healthy adherer effect - the pitfall in the interpretation of the effect of medication adherence on health outcomes. Journal of Evaluation in Clinical Practice, 2014, 20 (2), 111—116. IF2014:1•084 WOS:000332455100001 DOI:10.1111/jep.12095 OBD:216979» RIV:10145973

Landa, P.; Skálová, L.; Boušová, I.; Kutil, Z.; Langhansová, L.; Lou, J.; Vaněk, T.*: In vitro anti-proliferative and anti-inflammatory activity of leaf and fruit extracts from Vaccinium bracteatum Thunb. Pakistan Journal of Pharmaceutical Sciences, 2014, 27 (1), 103—106. IF2014:0•682 WOS:000346327000015 OBD:483305» RIV:10281579

Langhansová, L.; Hanušová, V.; Rezek, J.; Štohanslová, B.; Ambrož, M.; Králová, V.; Vaněk, T.*; Lou, JD.; Yun, ZL.; Yang, J.; Skálová, L.: Essential oil from Myrica rubra leaves inhibits cancer cell proliferation and induces apoptosis in several human intestinal lines. Industrial Crops and Products, 2014, 59 (August), 20—26. IF2014:2•837 WOS:000339600400004 DOI:10.1016/j.indcrop.2014.04.018 OBD:483322» RIV:10281586

Lázníčková, A.*; Biricová, V.; Lázníček, M.; Hermann, P.: Mono(pyridine-N-oxide) DOTA analog and its G1/G4-PAMAM dendrimer conjugates labeled with 177Lu: Radiolabeling and biodistribution studies. Applied Radiation and Isotopes, 2014, 84 (February), 70—77. IF2014:1•231 WOS:000331484000012 DOI:10.1016/j.apradiso.2013.10.021 OBD:279143» RIV:10172659

Lecová, L.; Stuchlíková, L.; Prchal, L.; Skálová, L.: Monepantel: the most studied new anthelmintic drug of recent years. Parasitology, 2014, 141 (13), 1686—1698. IF2014:2•560 WOS:000342919500002 DOI:10.1017/S0031182014001401 OBD:483324» RIV:10281588

Lenčová, O.; Jirkovský, E.; Mazurová, Y.; Lenčo, J.; Adamcová, M.; Šimůnek, T.; Geršl, V.; Štěrba, M.*: Molecular Remodeling of Left and Right Ventricular Myocardium in Chronic Anthracycline Cardiotoxicity and Post-Treatment Follow Up. PLoS ONE, 2014, 9 (5), art. e96055. IF2014:3•234 WOS:000335728900034 DOI:10.1371/journal.pone.0096055 OBD:482103» RIV:10272065

Leníček, M.; Ďuricová, D.; Hradský, O.; Dušátková, P.; Jirásková, A.; Lukáš, M.; Nachtigal, P.; Vítek, L.*: The Relationship Between Serum Bilirubin and Crohn's Disease. Inflammatory Bowel Diseases, 2014, 20 (3), 481—487. IF2014:4•464 WOS:000335650700007 DOI:10.1097/01.MIB.0000440817.84251.98 OBD:483932» RIV:10282166

Lionis, C.*; Petelos, E.; Shea, S.; Bagiartaki, G.; Tsiligianni, I.; Kamekis, A.; Tsiantou, V.; Papadakaki, M.; Tatsioni, A.; Moschandreas, J.; Saridaki, A.; Bertsias, A.; Faresjö, T.; Faresjö, A.; Martinez, L.; Agius, D.; Uncu, Y.; Samoutis, G.; Vlček, J.; Abasaeed Elhag, A.; Merkouris, B.: Irrational prescribing of over-the-counter (OTC) medicines in general practice: Testing the feasibility of an educational intervention among physicians in five European countries. BMC Family Practice, 2014, 15 (February), art. 34. IF2014:1•669 WOS:000332076900001 DOI:10.1186/1471-2296-15-34 OBD:483472» RIV:10281731

Macáková, K.; Kolečkář, V.; Cahlíková, L.; Chlebek, J.; Hošťálková, A.; Kuča, K.; Jun, D.; Opletal, L.*: Tannins and their influence on health. In: Recent advances in medicinal chemistry. Sharjah: Bentham Science Publishers, 2014, 159—208. ISBN 978-1-60805-797-9. DOI:10.2174/9781608057962114010009 OBD:217020» RIV:10146014

Malá, R.; Jirásková, J.; Rabišková, M.*: Vodné disperze polymerů v obalech řídících uvolňování léčiv. Chemické listy, 2014, 108 (11), 1046—1052. IF2014:0•272 WOS:000344829500006 OBD:495665» RIV:10293796

Malátková, P.; Havlíková, L.; Wsól, V.*: The role of carbonyl reducing enzymes in oxcarbazepine in vitro metabolism in man. Chemico-Biological Interactions, 2014, 220 (September), 241—247. IF2014:2•577 WOS:000345638300027 DOI:10.1016/j.cbi.2014.07.005 OBD:483953» RIV:10282185

Malátková, P.; Wsól, V.*: Carbonyl reduction pathways in drug metabolism. Drug Metabolism Reviews, 2014, 46 (1), 96—123. IF2014:5•356 WOS:000331258800007 DOI:10.3109/03602532.2013.853078 OBD:483941» RIV:10282175

Maliňák, D.; Doležal, R.; Marek, J.; Salajková, Š.; Soukup, O.; Vejsová, M.; Korábečný, J.; Honegr, J.; Penhaker, M.; Musílek, K.; Kuča, K.*: 6-Hydroxyquinolinium salts differing in the length of alkyl side-chain: Synthesis and antimicrobial activity. Bioorganic and Medicinal Chemistry Letters, 2014, 24 (22), 5238—5241. IF2014:2•420 WOS:000343901400021 DOI:10.1016/j.bmcl.2014.09.060 OBD:483940» RIV:10282174

Martin, J.*; Diblíková, D.: Nežádoucí a toxické projevy předávkování běžnými rostlinnými drogami - I. Praktické lékárenství, 2014, 10 (5), 190—192. OBD:484228»

Matoulková, P.; Pávek, P.; Malý, J.; Vlček, J.*: Cytochrome P450 enzyme regulation by glucocorticoids and consequences in terms of drug interaction. Expert Opinion on Drug Metabolism and Toxicology, 2014, 10 (3), 425—435. IF2014:2•831 WOS:000331834200009 DOI:10.1517/17425255.2014.878703 OBD:483466» RIV:10281729

Matoušková, J.; Janda, M.; Fišer, R.; Šašek, V.; Kocourková, D.; Burketová, L.; Dušková, J.; Martinec, J.; Valentová, O.*: Changes in actin dynamics are involved in salicylic acid signaling pathway. Plant Science, 2014, 223 (June), 36—44. IF2014:3•607 WOS:000336347900005 DOI:10.1016/j.plantsci.2014.03.002 OBD:483839» RIV:10282072

Matoušková, P.*; Bártíková, H.; Boušová, I.; Hanušová, V.; Szotáková, B.; Skálová, L.: Reference genes for real-time PCR quantification of messenger RNAs and microRNAs in mouse model of obesity. PLoS ONE, 2014, 9 (1), art. e86033. IF2014:3•234 WOS:000330237000085 DOI:10.1371/journal.pone.0086033 OBD:483323» RIV:10281587

Matoušková, P.; Bártíková, H.; Boušová, I.; Szotáková, B.; Martin, J.; Skorkovská, J.; Hanušová, V.; Tománková, V.; Anzenbacherová, E.; Lišková, B.; Anzenbacher, P.; Skálová, L.*: Effect of defined green tea extract in various dosage schemes on drug-metabolizing enzymes in mice in vivo. Journal of Functional Foods, 2014, 10 (September), 327—335. IF2014:3•574 WOS:000342034200035 DOI:10.1016/j.jff.2014.06.026 OBD:483325» RIV:10281589

Maya, F.; Horstkotte, B.; Estela, JM.; Cerda, V.*: Automated in-syringe dispersive liquid-liquid microextraction. TrAC - Trends in Analytical Chemistry, 2014, 59 (July), 1—8. IF2014:6•472 WOS:000340320700009 DOI:10.1016/j.trac.2014.03.009 OBD:483948» RIV:10282182

Mazurová, Y.*; Anděrová, M.; Němečková, I.; Bezrouk, A.: Transgenic Rat Model of Huntington's Disease: A Histopathological Study and Correlations with Neurodegenerative Process in the Brain of HD Patients. BioMed Research International, 2014 (August), art. 291531. IF2014:1•579 WOS:000340372200001 DOI:10.1155/2014/291531 OBD:484182» RIV:10282402

Melichar, B.; Doležal, J.; Šrámek, V.; Kalábová, H.; Kujovská Krčmová, L.; Hyšpler, R.; Študentová, H.; Vošmik, M.; Pecka, M.; Svobodník, A.; Pecen, L.; Doležel, M.*; Solichová, D.: Prevalence of Perfusion Defects Detected by Stress (99m)Technetium Sestamibi Myocardial Perfusion Single-photon Emission Computed Tomography in Asymptomatic Patients with Breast Cancer. Anticancer Research, 2014, 34 (7), 3689—3694. IF2014:1•826 WOS:000338780300062 OBD:483253» RIV:10281531

Melichar, B.*; Kalábová, H.; Kujovská Krčmová, L.; Trivedi, S.; Králíčková, P.; Malířová, E.; Pecka, M.; Študentová, H.; Zezulová, M.; Holečková, P.; Solichová, D.: Urinary Neopterin Concentrations During Combination Therapy with Cetuximab in Previously Treated Patients with Metastatic Colorectal Carcinoma. In Vivo, 2014, 28 (5), 953—959. IF2014:0•974 WOS:000341281900037 OBD:483254» RIV:10281532

Melicharová, L.*; Lázníčková, A.; Lázníček, M.: Preclinical evaluation of gastrin derivatives labelled with In-111: Radiolabelling, affinity profile and pharmacokinetics in rats. Biomedical Papers, 2014, 158 (4), 544—551. IF2014:1•200 WOS:000347173200008 DOI:10.5507/bp.2013.064 OBD:491634» RIV:10289751

Mladěnka, P.*; Hrdina, R.; Filipský, T.; Říha, M.; Palička, V.: Is a Highly Linear Relationship Between the Dose of Quercetin and the Pharmacological Effect Possible? - A Comment on Liu, et al. Evaluation of Antioxidant and Immunity Activities of Quercetin in Isoproterenol-Treated Rats. Molecules 2012, 17, 4281-4291. Molecules, 2014, 19 (7), 9606—9609. (IF2014:2•416) WOS:000340036200056 DOI:10.3390/molecules19079606 OBD:483388»

Mužíková, J.*; Hávová, Š.; Ondrejček, P.; Komersová, A.; Lochař, V.: A study of tablets with a co-processed dry binder containing hypromellose and alpha-lactose monohydrate. Journal of Drug Delivery Science and Technology, 2014, 24 (1), 100—104. IF2014:0•476 WOS:000339928700014 OBD:483404» RIV:10281668

Mužíková, J.*; Neprašová, M.: Studium přímo lisovatelných tabletovin a tablet s dvěma typy Carbopol(R) polymeru. Chemické listy, 2014, 108 (3), 237—241. IF2014:0•272 WOS:000334405200010 OBD:483364» RIV:10281628

Nejedlý, T.*; Pilařová, P.; Kastner, P.; Blažková, Z.; Klimeš, J.: Development and validation of rapid UHPLC method for determination of risperidone and its impurities in bulk powder and tablets. International Journal of Research in Pharmacy and Chemistry, 2014, 4 (2), 261—266. OBD:483753»

Nepovimová, E.; Uliassi, E.; Korábečný, J.; Pena-Altamira, LE.; Samez, S.; Pesaresi, A.; Garcia, GE.; Bartolini, M.; Adrisano, V.; Bergamini, C.; Fato, R.; Lamba, D.; Roberti, M.; Kuča, K.; Monti, B.; Bolognesi, ML.*: Multitarget Drug Design Strategy: Quinone-Tacrine Hybrids Designed To Block Amyloid-beta Aggregation and To Exert Anticholinesterase and Antioxidant Effects. Journal of Medicinal Chemistry, 2014, 57 (20), 8576—8589. IF2014:5•447 WOS:000343740700027 DOI:10.1021/jm5010804 OBD:483464» RIV:10281727

Neumanová, Z.; Červený, L.; Čečková, M.; Štaud, F.*: Interactions of tenofovir and tenofovir disoproxil fumarate with drug efflux transporters ABCB1, ABCG2, and ABCC2; role in transport across the placenta. AIDS, 2014, 28 (1), 1—9. IF2014:5•554 WOS:000328818400002 DOI:10.1097/QAD.0000000000000112 OBD:483720» RIV:10281959

Nováková, L.*; Havlíková, L.; Vlčková, H.: Hydrophilic interaction chromatography of polar and ionizable compounds by UHPLC. TrAC - Trends in Analytical Chemistry, 2014, 63 (December), 55—64. IF2014:6•472 WOS:000347274400016 DOI:10.1016/j.trac.2014.08.004 OBD:483974» RIV:10282206

Nováková, L.*; Chocholouš, P.; Solich, P.: Ultra-fast separation of estrogen steroids using subcritical fluid chromatography on sub-2-micron particles. Talanta, 2014, 121 (April), 178—186. IF2014:3•545 WOS:000333791500023 DOI:10.1016/j.talanta.2013.12.056 OBD:483965» RIV:10282197

Nováková, L.*; Perrenoud, A.; Francois, I.; West, C.; Lesellier, E.; Guillarme, D.: Modern analytical supercritical fluid chromatography using columns packed with sub-2 mu m particles: A tutorial. Analytica Chimica Acta, 2014, 824 (May), 18—35. IF2014:4•513 WOS:000334591300002 DOI:10.1016/j.aca.2014.03.034 OBD:483968» RIV:10282200

Nováková, V.*; Hladík, P.; Filandrová, T.; Zajícová, I.; Krepsová, V.; Miletín, M.; Lenčo, J.; Zimčík, P.*: Structural factors influencing the intramolecular charge transfer and photoinduced electron transfer in tetrapyrazinoporphyrazines. Physical Chemistry Chemical Physics, 2014, 16 (11), 5440—5446. IF2014:4•493 WOS:000332395700053 DOI:10.1039/c3cp54731k OBD:483943» RIV:10282177

Nováková, V.*; Miletín, M.; Filandrová, T.; Lenčo, J.; Růžička, A.; Zimčík, P.*: Role of Steric Hindrance in the Newman-Kwart Rearrangement and in the Synthesis and Photophysical Properties of Arylsulfanyl Tetrapyrazinoporphyrazines. Journal of Organic Chemistry, 2014, 79 (5), 2082—2093. IF2014:4•721 WOS:000332756500021 DOI:10.1021/jo402791c OBD:483947» RIV:10282181

Novotná, E.*; Waisser, K.; Kuneš, J.; Palát, K.; Buchta, V.; Stolaříková, J.; Beckert, R.; Wsól, V.: Synthesis and Biological Activity of Quaternary Ammonium Salt-Type Agents Containing Cholesterol and Terpenes. Archiv der Pharmazie, 2014, 347 (6), 381—386. IF2014:1•531 WOS:000337692800001 DOI:10.1002/ardp.201300407 OBD:483933» RIV:10282167

Nový, Z.; Lázníčková, A.; Mandíková, J.; Bárta, P.; Lázníček, M.; Trejtnar, F.*: The effect of chelator type on in vitro receptor binding and stability in Lu-177-labeled cetuximab and panitumumab. Journal of Labelled Compounds and Radiopharmaceuticals, 2014, 57 (7), 448—452. IF2014:1•273 WOS:000340168900002 DOI:10.1002/jlcr.3204 OBD:483702» RIV:10281947

Ogrinc Potočnik, N.; Škrášková, K.; Flinders, B.; Pelicon, P.; Heeren, R.*: Gold Sputtered Fiducial Markers for Combined Secondary Ion Mass Spectrometry and MALDI Imaging of Tissue Samples. Analytical Chemistry, 2014, 86 (14), 6781—6785. IF2014:5•636 WOS:000339227400009 DOI:10.1021/ac500308s OBD:495666» RIV:10293797

Ondrejček, P.; Řehula, M.*; Svačinová, P.; Stoniš, J.; Rabišková, M.: Vliv nové kluzné látky Syloidu na lisování tablet léčivých přípravků. Chemické listy, 2014, 108 (7), 687—693. IF2014:0•272 WOS:000344828800010 OBD:483998» RIV:10282224

Opletal, L.; Ločárek, M.; Fraňková, A.; Chlebek, J.; Šmíd, J.; Hošťálková, A.; Šafratová, M.; Hulcová, D.; Klouček, P.; Rozkot, M.; Cahlíková, L.*: Antimicrobial Activity of Extracts and Isoquinoline Alkaloids of Selected Papaveraceae Plants. Natural product communications, 2014, 9 (12), 1709—1712. IF2014:0•906 WOS:000346892700011 OBD:491648» RIV:10289765

Opletalová, V.; Doležel, J.; Buchta, V.; Vejsová, M.; Paterová, P.: Antifungal Effects of (5Z)-5-Arylmethylidenerhodanines with a Special View to the Members of Mucorales. Folia Pharmaceutica Universitatis Carolinae, 2014, 42 (1), 1—7. OBD:483473»

Pávek, P.*; Smutný, T.: Nuclear receptors in regulation of biotransformation enzymes and drug transporters in the placental barrier. Drug Metabolism Reviews, 2014, 46 (1), 19—32. IF2014:5•356 WOS:000331258800002 DOI:10.3109/03602532.2013.835819 OBD:484058» RIV:10282280

Pavlíčková Aimová, P.; Hronek, M.*; Zadák, Z.: The importance and dosage of amino acids in nutritional support of various pathological conditions in ICU patients. Biomedical Papers, 2014, 158 (3), 346—355. IF2014:1•200 WOS:000345398500003 DOI:10.5507/bp.2014.034 OBD:483228» RIV:10281506

Petrů, K.; Široká, J.; Bydžovská, L.; Krčmová, L.; Polášek, M.*: Assay of urinary 8-hydroxy-2'-deoxyguanosine by capillary electrophoresis with spectrophotometric detection using a high-sensitivity detection cell and solid-phase extraction. Electrophoresis, 2014, 35 (17), 2546—2549. IF2014:3•028 WOS:000341701800017 DOI:10.1002/elps.201300605 OBD:483256» RIV:10281534

Pípalová, R.*; Vlček, J.; Slezák, R.: The trends in antibiotic use by general dental practitioners in the Czech Republic (2006-2012). International Dental Journal, 2014, 64 (3), 138—143. IF2014:1•259 WOS:000340189500003 DOI:10.1111/idj.12089 OBD:482455» RIV:10272324

Pokladníková, J.; Lie, D.: CAM Attitudes, Self-reported Use and Client Recommendations of Czech Pharmacists and Pharmacy Technicians: Implications for Training : Running head: What Czech Pharmacists and Technicians believe and recommend about CAM therapies. Klinická farmakologie a farmacie, 2014, 28 (2), 49—54. OBD:483187»

Polášková, P.; Kuběna, A.; Calda, P.*: Prenatální růstové křivky české populace. Česká gynekologie, 2014, 79 (4), 276—282. OBD:484560» RIV:10282778

Potůčková, E.; Hrušková, K.; Bureš, J.; Kovaříková, P.; Špirková, I.; Pravdíková, K.; Kolbabová, L.; Hergeselová, T.; Hašková, P.; Jansová, H.; Macháček, M.; Jirkovská, A.; Richardson, V.; Lane, DJR.; Kalinowski, DS.; Richardson, DR.; Vávrová, K.*; Šimůnek, T.*: Structure-Activity Relationships of Novel Salicylaldehyde Isonicotinoyl Hydrazone (SIH) Analogs: Iron Chelation, Anti-Oxidant and Cytotoxic Properties. PLoS ONE, 2014, 9 (11), art. e112059. IF2014:3•234 WOS:000347709300029 DOI:10.1371/journal.pone.0112059 OBD:483423» RIV:10281687

Potůčková, E.; Jansová, H.; Macháček, M.; Vávrová, A.; Hašková, P.; Tichotová, L.; Richardson, V.; Kalinowski, D.; Richardson, D.*; Šimůnek, T.*: Quantitative Analysis of the Anti-Proliferative Activity of Combinations of Selected Iron-Chelating Agents and Clinically Used Anti-Neoplastic Drugs. PLoS ONE, 2014, 9 (2), art. e88754. IF2014:3•234 WOS:000331714700028 DOI:10.1371/journal.pone.0088754 OBD:483163» RIV:10281441

Pullmannová, P.*; Staňková, K.; Pospíšilová, M.; Školová, B.; Zbytovská, J.; Vávrová, K.: Effects of sphingomyelin/ceramide ratio on the permeability and microstructure of model stratum corneum lipid membranes. Biochimica et Biophysica Acta - Biomembranes, 2014, 1838 (8), 2115—2126. IF2014:3•836 WOS:000337984900014 DOI:10.1016/j.bbamem.2014.05.001 OBD:483402» RIV:10281666

Rudolfová, P.; Hanušová, V.; Skálová, L.; Bártíková, H.; Matoušková, P.; Boušová, I.*: Effect of selected catechins on doxorubicin antiproliferative efficacy and hepatotoxicity in vitro. Acta Pharmaceutica, 2014, 64 (2), 199—209. IF2014:0•912 WOS:000337705100005 DOI:10.2478/acph-2014-0018 OBD:483309» RIV:10281583

Rychtarčíková, Z.; Krátký, M.; Gazvoda, M.; Komlóová, M.; Polanc, S.*; Kočevar, M.; Stolaříková, J.; Vinšová, J.: N-Substituted 2-Isonicotinoylhydrazinecarboxamides - New Antimycobacterial Active Molecules. Molecules, 2014, 19 (4), 3851—3868. IF2014:2•416 WOS:000336087800001 DOI:10.3390/molecules19043851 OBD:483518» RIV:10281771

Řeháková, Z.; Kolečkář, V.; Jahodář, L.; Opletal, L.; Macáková, K.; Cahlíková, L.; Jun, D.; Kuča, K.*: Evaluation of the antioxidant activity of several naturally occurring coumarins and their synthesized analogues by "ferric reducing antioxidant power" assay. Journal of Enzyme Inhibition and Medicinal Chemistry, 2014, 29 (1), 49—54. IF2014:2•332 WOS:000330850300009 DOI:10.3109/14756366.2012.753589 OBD:483713» RIV:10281952

Říha, M.; Karlíčková, J.; Filipský, T.; Macáková, K.; Rocha, L.; Bovicelli, P.; Silvestri, I.; Saso, L.; Jahodář, L.; Hrdina, R.; Mladěnka, P.*: In vitro evaluation of copper-chelating properties of flavonoids. RSC Advances, 2014, 4 (62), 32628—32638. IF2014:3•840 WOS:000341083400005 DOI:10.1039/c4ra04575k OBD:483326» RIV:10281590

Říha, M.; Vopršalová, M.; Pilařová, V.; Semecký, V.; Holečková, M.; Vávrová, J.; Palička, V.; Filipský, T.; Hrdina, R.; Nováková, L.; Mladěnka, P.*: Oral administration of quercetin is unable to protect against isoproterenol cardiotoxicity. Naunyn-Schmiedeberg's Archives of Pharmacology, 2014, 387 (9), 823—835. IF2014:2•471 WOS:000340589900003 DOI:10.1007/s00210-014-0995-z OBD:483333» RIV:10281597

Serda, M.; Kalinowski, DS.; Rasko, N.; Potůčková, E.; Mrozek-Wilczkiewicz, A.; Musioł, R.; Małecki, JG.; Sajewicz, M.; Ratuszna, A.; Muchowicz, A.; Gołąb, J.; Šimůnek, T.; Richardson, DR.*; Polański, J.: Exploring the Anti-Cancer Activity of Novel Thiosemicarbazones Generated through the Combination of Retro-Fragments: Dissection of Critical Structure-Activity Relationships. PLoS ONE, 2014, 9 (10), art. e110291. IF2014:3•234 WOS:000343210800074 DOI:10.1371/journal.pone.0110291 OBD:483166» RIV:10281444

Servusová, B.*; Paterová, P.; Mandíková, J.; Kubíček, V.; Kučera, R.; Kuneš, J.; Doležal, M.; Zitko, J.*: Alkylamino derivatives of pyrazinamide: Synthesis and antimycobacterial evaluation. Bioorganic and Medicinal Chemistry Letters, 2014, 24 (2), 450—453. IF2014:2•420 WOS:000329430600007 DOI:10.1016/j.bmcl.2013.12.054 OBD:483970» RIV:10282202

Schramm, A.; Saxena, P.; Chlebek, J.; Cahlíková, L.; Baburin, I.; Hering, S.; Hamburger, M.*: Natural Products as Potential Human Ether-A-Go-Go-Related Gene Channel Inhibitors - Screening of Plant-Derived Alkaloids. Planta Medica, 2014, 80 (8—9), 740—746. IF2014:2•152 WOS:000338039800020 DOI:10.1055/s-0034-1368590 OBD:483633» RIV:10281878

Skarka, A.; Škarydová, L.; Štambergová, H.; Wsól, V.*: Purification and reconstitution of human membrane-bound DHRS7 (SDR34C1) from Sf9 cells. Protein Expression and Purification, 2014, 95 (March), 44—49. IF2014:1•695 WOS:000332192900007 DOI:10.1016/j.pep.2013.11.013 OBD:483746» RIV:10281983

Sklenář, Z.*; Horáčková, K.; Bakhouche, H.: Active pharmaceutical ingredients available as substances for extemporaneous preparation in veterinary medicine in the Czech republic. Česká a slovenská farmacie, 2014, 63 (2), 71—74. OBD:489378»

Smutný, T.; Bitman, M.; Urban, M.; Dubecká, M.; Vrzal, R.; Dvořák, Z.; Pávek, P.*: U0126, a mitogen-activated protein kinase kinase 1 and 2 (MEK1 and 2) inhibitor, selectively up-regulates main isoforms of CYP3A subfamily via a pregnane X receptor (PXR) in HepG2 cells. Archives of Toxicology, 2014, 88 (12), 2243—2259. IF2014:5•980 WOS:000345701100015 DOI:10.1007/s00204-014-1254-2 OBD:484100» RIV:10282322

Smutný, T.; Pávek, P.: Resveratrol as an Inhibitor of Pregnane X Receptor (PXR): Another Lesson in PXR Antagonism. Journal of Pharmacological Sciences, 2014, 126 (2), 177—178. IF2014:2•360 WOS:000344039200012 DOI:10.1254/jphs.14001LT OBD:484101» RIV:10282323

Solich, P.; Sklenářová, H.; Chocholouš, P.; Šatínský, D.; Andruch, V.; Škrlíková, J.: Zařízení sekvenční injekční analýzy pro extrakci kapalina-kapalina. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2014. Patent № CZ 304296 B6. ÚPV:1459751 OBD:483781» RIV:10282014

Srbek, J.; Klejdus, B.; Douša, M.*; Břicháč, J.; Stasiak, P.; Reitmajer, J.; Nováková, L.: Direct analysis in real time - High resolution mass spectrometry as a valuable tool for the pharmaceutical drug development. Talanta, 2014, 130 (December), 518—526. IF2014:3•545 WOS:000341897800070 DOI:10.1016/j.talanta.2014.07.007 OBD:483954» RIV:10282186

Stariat, J.; Suprunová, V.; Roh, J.; Šesták, V.; Eisner, T.; Filipský, T.; Mladěnka, P.; Nobilis, M.; Šimůnek, T.; Klimeš, J.; Kalinowski, D.; Richardson, D.*; Kovaříková, P.*: Simultaneous determination of the novel thiosemicarbazone anti-cancer agent, Bp4eT, and its main phase I metabolites in plasma: Application to a pilot pharmacokinetic study in rats. Biomedical Chromatography, 2014, 28 (5), 621—629. IF2014:1•723 WOS:000334197400006 DOI:10.1002/bmc.3080 OBD:483985» RIV:10282211

Stuchlíková, L.; Jirásko, R.; Vokřál, I.; Valát, M.; Lamka, J.; Szotáková, B.; Holčapek, M.; Skálová, L.*: Metabolic pathways of anthelmintic drug monepantel in sheep and in its parasite (Haemonchus contortus). Drug Testing and Analysis, 2014, 6 (10), 1055—1062. IF2014:2•506 WOS:000343814800011 DOI:10.1002/dta.1630 OBD:483308» RIV:10281582

Suárez, R.; Horstkotte, B.; Cerda, V.*: In-syringe magnetic stirring-assisted dispersive liquid-liquid microextraction for automation and downscaling of methylene blue active substances assay. Talanta, 2014, 130 (December), 555—560. IF2014:3•545 WOS:000341897800075 DOI:10.1016/j.talanta.2014.06.063 OBD:483775» RIV:10282008

Svačinová, P.; Řehula, M.*; Ondrejček, P.; Rabišková, M.: Porovnání dvou metod charakterizujících proces lisování tablet. Chemické listy, 2014, 108 (6), 624—629. IF2014:0•272 WOS:000344828700012 OBD:484003» RIV:10282229

Svatoš, L.: První mezinárodní farmaceutická výstava ve Vídni 1883 a rakousko-uherská farmacie. Dějiny věd a techniky (History of Science and Technology), 2014, 47 (1), 14—35. OBD:483284» RIV:10281558

Šafratová, M.; Novák, Z.; Kulhánková, A.; Kuneš, J.; Hrabinová, M.; Jun, D.; Macáková, K.; Opletal, L.; Cahlíková, L.*: Revised NMR Data for 9-O-Demethylgalanthine: an Alkaloid from Zephyranthes robusta (Amaryllidaceae) and its Biological Activity. Natural product communications, 2014, 9 (6), 787—788. IF2014:0•906 WOS:000338095300014 OBD:483637» RIV:10281882

Šatínský, D.*; Pospíšilová, M.; Sladkovský, R.: A New Gas Chromatography Method for Quality Control of Methylsulfonylmethane Content in Multicomponent Dietary Supplements. Food Analytical Methods, 2014, 7 (5), 1118—1122. IF2014:1•956 WOS:000333532000021 DOI:10.1007/s12161-013-9722-5 OBD:484059» RIV:10282281

Ševčíková, Z.; Pour, M.; Novák, D.; Ulrichová, J.; Vacek, J.*: Chemical Properties and Biological Activities of Cyclopentenediones: A Review. Mini reviews in medicinal chemistry, 2014, 14 (4), 322—331. IF2014:2•903 WOS:000340832900002 DOI:10.2174/1389557514666140306130207 OBD:484051» RIV:10282273

Škarydová, L.; Hofman, J.; Chlebek, J.; Havránková, J.; Kosánová, K.; Skarka, A.; Hošťálková, A.; Plucha, T.; Cahlíková, L.; Wsól, V.*: Isoquinoline alkaloids as a novel type of AKR1C3 inhibitors. Journal of Steroid Biochemistry and Molecular Biology, 2014, 143 (September), 250—258. IF2014:3•628 WOS:000341465500027 DOI:10.1016/j.jsbmb.2014.04.005 OBD:483743» RIV:10281980

Škarydová, L.; Tomanová, R.; Havlíková, L.; Štambergová, H.; Solich, P.; Wsól, V.*: Deeper Insight into the Reducing Biotransformation of Bupropion in the Human Liver. Drug metabolism and pharmacokinetics, 2014, 29 (2), 177—184. IF2014:2•568 WOS:000334596600011 DOI:10.2133/dmpk.DMPK-13-RG-051 OBD:483740» RIV:10281977

Školová, B.; Hudská, K.; Pullmannová, P.; Kováčik, A.; Palát, K.; Roh, J.; Fleddermann, J.; Estrela-Lopis, I.; Vávrová, K.*: Different Phase Behavior and Packing of Ceramides with Long (C16) and Very Long (C24) Acyls in Model Membranes: Infrared Spectroscopy Using Deuterated Lipids. Journal of Physical Chemistry B, 2014, 118 (35), 10460—10470. IF2014:3•302 WOS:000341337500016 DOI:10.1021/jp506407r OBD:483394» RIV:10281658

Školová, B.; Jandovská, K.; Pullmannová, P.; Tesař, O.; Roh, J.; Hrabálek, A.; Vávrová, K.*: The Role of the Trans Double Bond in Skin Barrier Sphingolipids: Permeability and Infrared Spectroscopic Study of Model Ceramide and Dihydroceramide Membranes. Langmuir, 2014, 30 (19), 5527—5535. IF2014:4•457 WOS:000336414500024 DOI:10.1021/la500622f OBD:483375» RIV:10281639

Špulák, M.; Pourová, J.*; Vopršalová, M.; Mikušek, J.; Kuneš, J.; Vacek, J.; Ghavre, M.; Gathergood, N.; Pour, M.*: Novel bronchodilatory quinazolines and quinoxalines: Synthesis and biological evaluation. European Journal of Medicinal Chemistry, 2014, 74 (March), 65—72. IF2014:3•447 WOS:000333780800008 DOI:10.1016/j.ejmech.2013.12.024 OBD:484052» RIV:10282274

Šrámková, I.; Amorim, CG.; Sklenářová, H.*; Montenegro, M.; Horstkotte, B.; Araújo, A.; Solich, P.: Fully automated analytical procedure for propofol determination by sequential injection technique with spectrophotometric and fluorimetric detections. Talanta, 2014, 118 (January), 104—110. IF2014:3•545 WOS:000329553600014 DOI:10.1016/j.talanta.2013.09.059 OBD:483576» RIV:10281827

Šrámková, I.; Horstkotte, B.*; Solich, P.; Sklenářová, H.: Automated in-syringe single-drop head-space micro-extraction applied to the determination of ethanol in wine samples. Analytica Chimica Acta, 2014, 828 (May), 53—60. IF2014:4•513 WOS:000336336900007 DOI:10.1016/j.aca.2014.04.031 OBD:483582» RIV:10281833

Štambergová, H.; Škarydová, L.; Dunford, J.; Wsól, V.*: Biochemical properties of human dehydrogenase/reductase (SDR family) member 7. Chemico-Biological Interactions, 2014, 207 (January), 52—57. IF2014:2•577 WOS:000330260700009 DOI:10.1016/j.cbi.2013.11.003 OBD:483741» RIV:10281978

Tomšíková, H.; Solich, P.; Nováková, L.*: Sample preparation and UHPLC-FD analysis of pteridines in human urine. Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis, 2014, 95 (July), 265—272. IF2014:2•979 WOS:000336558600035 DOI:10.1016/j.jpba.2014.03.012 OBD:483949» RIV:10282183

Trejtnar, F.*; Mandíková, J.; Kočíncová, J.; Volková, M.: Renal handling of amphotericin B and amphotericin B-deoxycholate and potential renal drug-drug interactions with selected antivirals. Antimicrobial Agents and Chemotherapy, 2014, 58 (10), 5650—5657. IF2014:4•476 WOS:000344157500002 DOI:10.1128/AAC.02829-14 OBD:483969» RIV:10282201

Trivedi, S.; Melichar, B.; Majirský, M.; Veselý, P.; Kalábová, H.; Študentová, H.; Kujovská Krčmová, L.; Solichová, D.; Doležel, M.*: Urinary neopterin concentrations during radiotherapy for gynecological cancer. Pteridines, 2014, 25 (1), 1—5. IF2014:0•326 WOS:000334676000001 DOI:10.1515/pterid-2014-0001 OBD:483745» RIV:10281982

Tůma, J.; Skalický, M.*; Tůmová, L.; Flidr, J.: Influence of cadmium dose and form on the yield of oat (Avena sativa L.) and the metal distribution in the plant. Journal of Elementology, 2014, 19 (3), 795—809. IF2014:0•690 WOS:000344634000014 DOI:10.5601/jelem.2014.19.3.448 OBD:483335» RIV:10281599

Tůmová, L.*; Holcová, L.: Přehled účinků a bezpečnosti užívání přírodních léčiv v průběhu těhotenství a laktace - 3. část. Praktické lékárenství, 2014, 10 (4e), e20—e28. OBD:483012»

Tůmová, L.; Holcová, L.: Přehled účinků a bezpečnosti užívání přírodních léčiv v průběhu těhotenství a laktace. Praktické lékárenství, 2014, 10 (1), 30—33. OBD:483286»

Tůmová, L.*; Tůma, J.; Hendrychová, H.: Effect of ultrasound on the isoflavonoid production in Genista tinctoria L. suspension cultures. Pharmacognosy Magazine, 2014, 10 (38 Suppl. 2), S425—S429. IF2014:1•256 WOS:000341787400030 DOI:10.4103/0973-1296.133297 OBD:483362» RIV:10281626

Vávrová, K.; Henkes, D.; Struever, K.; Sochorová, M.; Školová, B.; Witting, M.; Friess, W.; Schreml, S.; Meier, R.; Schaefer-Korting, M.; Fluhr, J.; Kuechler, S.*: Filaggrin Deficiency Leads to Impaired Lipid Profile and Altered Acidification Pathways in a 3D Skin Construct. Journal of Investigative Dermatology, 2014, 134 (3), 746—753. IF2014:7•216 WOS:000331669800024 DOI:10.1038/jid.2013.402 OBD:483400» RIV:10281664

Vinšová, J.*; Kozic, J.; Krátký, M.; Stolaříková, J.; Mandíková, J.; Trejtnar, F.; Buchta, V.: Salicylanilide diethyl phosphates: Synthesis, antimicrobial activity and cytotoxicity. Bioorganic and Medicinal Chemistry, 2014, 22 (2), 728—737. IF2014:2•793 WOS:000329576400007 DOI:10.1016/j.bmc.2013.12.016 OBD:483515» RIV:10281768

Vinšová, J.*; Krátký, M.; Komlóová, M.; Echchukattula, D.; Štěpánková, Š.; Vorčáková, K.; Stolaříková, J.: Diethyl 2-(Phenylcarbamoyl)phenyl Phosphorothioates: Synthesis, Antimycobacterial Activity and Cholinesterase Inhibition. Molecules, 2014, 19 (6), 7152—7168. IF2014:2•416 WOS:000338586700015 DOI:10.3390/molecules19067152 OBD:483738» RIV:10281975

Vlček, J.*; Vytřísalová, M.*; Beran, J.; Červený, P.; Driák, D.; Dušek, P.; Keller, O.; Krčmová, I.; Kroupa, R.; Lukáš, M.; Marková, J.; Palička, V.; Roth, J.; Rudolf, K.; Salajka, F.; Sláma, O.; Šedo, J.; Tůma, I.; Vorlíček, J.; Vyzula, R.: Klinická farmacie II. Praha: Grada, 2014, 255 p. ISBN 978-80-247-4532-9. OBD:484795» RIV:10283011

Vlčková, H.*; El-Beqqali, A.; Nováková, L.; Solich, P.; Abdel-Rehim, M.: Determination of amphetamine and methadone in human urine by microextraction by packed sorbent coupled directly to mass spectrometry: An alternative for rapid clinical and forensic analysis. Journal of Separation Science, 2014, 37 (22), 3306—3313. IF2014:2•737 WOS:000344799900013 DOI:10.1002/jssc.201400523 OBD:483971» RIV:10282203

Vlčková, H.; Janák, J.; Gottvald, T.; Trejtnar, F.; Solich, P.; Nováková, L.*: How to address the sample preparation of hydrophilic compounds: Determination of entecavir in plasma and plasma ultrafiltrate with novel extraction sorbents. Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis, 2014, 88 (January), 337—344. IF2014:2•979 WOS:000329532800045 DOI:10.1016/j.jpba.2013.08.034 OBD:217066» RIV:10146060

Vlčková, H.; Ježková, K.; Štětková, K.; Tomšíková, H.; Solich, P.; Nováková, L.*: Study of the retention behavior of small polar molecules on different types of stationary phases used in hydrophilic interaction liquid chromatography. Journal of Separation Science, 2014, 37 (11), 1297—1307. IF2014:2•737 WOS:000337679600011 DOI:10.1002/jssc.201400020 OBD:483960» RIV:10282192

Vrbata, P.; Berka, P.; Stránská, D.; Doležal, P.; Lázníček, M.: Electrospinning of diosmin from aqueous solutions for improved dissolution and oral absorption. International Journal of Pharmaceutics, 2014, 473 (1—2), 407—413. IF2014:3•650 WOS:000342656800045 DOI:10.1016/j.ijpharm.2014.07.017 OBD:484024» RIV:10282246

Vytřísalová, M.; Fuksa, L.*; Palička, V.; Býma, S.; Blažková, Š.; Štěpán, J.; Hendrychová, T.; Vlček, J.; Pávek, P.: Adherence to osteoporosis guideline: survey among Czech general practitioners. Central European Journal of Medicine, 2014, 9 (5), 687—693. IF2014:0•153 WOS:000339938100014 DOI:10.2478/s11536-013-0314-y OBD:483981» RIV:10282207

Waisser, K.*: Kam směřuje vývoj nových antituberkulotik? Část 2 - Hodnocení in vitro. Česká a slovenská farmacie, 2014, 63 (1), 13—16. OBD:495668»

Zadák, Z.*; Hronek, M.: Klinická fyziologie výživy. In: Vnitřní lékařství. Praha: Galén, 2014, 969—985. ISBN 978-80-7492-145-2. OBD:485683»

Zemek, F.; Drtinová, L.; Nepovimová, E.; Šepsová, V.; Korábečný, J.; Klimeš, J.; Kuča, K.*: Outcomes of Alzheimer's disease therapy with acetylcholinesterase inhibitors and memantine. Expert Opinion on Drug Safety, 2014, 13 (6), 759—774. IF2014:2•911 WOS:000336531500010 DOI:10.1517/14740338.2014.914168 OBD:481923» RIV:10271915

 

© Charles University, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové, Akademika Heyrovského 1203, 500 03 Hradec Králové, Czech Republic
Website information | Powered by Kentico