Publications

To see the list of publications plesase use ORCID ID 

  Prof. Ing. Barbora Szotáková, Ph.D. ORCID ID 0000-0002-0377-0743
  Prof. RNDr. Lenka Skálová, Ph.D. ORCID ID 0000-0003-0741-3871
  Prof. RNDr. Jiří Lamka, CSc. ORCID ID 0000-0002-8682-7265
  Doc. PharmDr. Iva Boušová, Ph.D. ORCID ID 0000-0003-2863-717X
  Ing. Vladimír Kubíček, CSc. ORCID ID 0000-0002-1990-3854
  PharmDr. Ivan Vokřál, Ph.D. ORCID ID 0000-0002-1348-0395
  Doc. Ing. Petra Matoušková, Ph.D. ORCID ID 0000-0002-9421-5744
  RNDr. Lucie Raisová-Stuchlíková, Ph.D.  ORCID ID 0000-0002-8476-1514
  PharmDr. Martin Ambrož, Ph.D. ORCID ID 0000-0002-4626-1025

© Charles University, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové, Akademika Heyrovského 1203, 500 03 Hradec Králové, Czech Republic
Website information | Powered by Kentico