Vědecké týmy a pracovní skupiny

Syntézy potenciálních léčiv a studium vztahů mezi jejich chemickou strukturou, biologickou aktivitou a toxicitou

Vývoj antibakteriálních, antifungálních a antituberkuloticky účinných látek

Vedoucí: prof. PharmDr. Alexandr Hrabálek, CSc.
Vývoj nových potenciálních léčiv s antimikrobiální aktivitou | Vývoj nových antituberkulotik | Syntéza analogů dexrazoxanu a chelátorů železa

Výzkum kožní bariéry

Vedoucí: prof. PharmDr. Kateřina Vávrová, Ph.D.

Návrh a vývoj nových antimikrobiálních léčiv

Vedoucí: prof. PharmDr. Martin Doležal, Ph.D.

Organická syntéza a NMR spektroskopie

Vedoucí: prof. RNDr. Milan Pour, Ph.D.

Výzkumná skupina azaftalocyaninových barviv

Vedoucí: prof. PharmDr. Petr Zimčík, Ph.D.

Farmaceuticko-analytické hodnocení léčiv a dalších biologicky aktivních látek

Výzkumná skupina analytické chemie

Vedoucí: prof. RNDr. Petr Solich, CSc.

Výzkumná skupina Farmaceutické analýzy

Vedoucí: doc. PharmDr. Radim Kučera, Ph.D.

Studium účinků léčiv u experimentálně navozených patologických stavů

Výzkumná skupina molekulární a buněčné toxikologie

Vedoucí: prof. PharmDr. Tomáš Šimůnek, Ph.D.

Výzkumná skupina Kardiovaskulární a respirační farmakologie a toxikologie

Vedoucí: doc. PharmDr. Přemysl Mladěnka, Ph.D.
Laboratoř kardiovaskulární farmakologie | Laboratoř respirační farmakologie

Pracovní skupina biologických a lékařských věd

Vedoucí: prof. PharmDr. Petr Nachtigal, Ph.D.
Skupina patologie a farmakologie kardiovaskulárního systému | Skupina klinické fyziologie výživy a metabolismu

Výzkum v klinické a sociální farmacii (analýza faktorů ovlivňující terapeutickou hodnotu, potřebu a spotřebu léčiv)

Klinická & sociální farmacie a dějiny farmacie

Vedoucí: prof. RNDr. Jiří Vlček, CSc.
Farmakoepidemiologie a klinická farmacie
Stárnutí a změny terapeutické hodnoty léků ve stáří
Integrativní a komplementární medicína
Dějiny zdravotnictví a farmacie
Sociální farmacie
Výzkumná skupina compliance a souvisejících aspektů

© Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, Akademika Heyrovského 1203, 500 05 Hradec Králové, Česká republika
O webu a cookies | Powered by Kentico